RPO  PROW  POIiŚ  POIG  POKL  RYBY
Wykresy:
Liczba projektów: 5 | 10 | 25 | 50 | 100
Tytuł Nazwa beneficjenta Kwota dofinansowanie Wartość projektu
Organizacja i wyposażenie trzech gminnych szkółek ekologiczno-wędkarskich.Okręg Polskiego Z... 120 396,58 zł 142 929,00 zł
Budowa magazynu oraz zakup maszyn niezbędnych do prowadzenia działalności gos...Gospodarstwo Ryba... 342 505,56 zł 758 857,00 zł
Rozwój działalności gospodarczej Spółdzielni Rolników Indywidualnych ROLNIK w...Spółdzielnia Roln... 300 000,00 zł 615 371,00 zł
Dzika, tajemnicza, chroniona - dziedzictwa przyrodnicze Doliny Noteci podstaw...Powiat Nakielski 18 084,60 zł 22 340,00 zł
Budowa budynku warsztatu mechaniki samochodowej w miejscowości PikutkowoBogumiła Anna Kos... 287 649,69 zł 589 682,00 zł
Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Świętej Trójcy w Runowie KrajeńskimParafia Rzymsko-K... 255 478,52 zł 300 563,00 zł
Zakup wyposażenia biznes parku ? biura doradztwa rolniczego na potrzeby lokal...Agrobiznes Park S... 71 112,47 zł 145 952,00 zł
Remont i konserwacja oragnów oraz witraży w kościele w BysławiuParafia Rzymskoka... 76 999,21 zł 90 613,00 zł
Zakup używanego środka transportu przeznaczonego do przewozu osób w celu rozw...Małgorzata Terpiń... 48 000,00 zł 98 400,00 zł
Budowa mini-przystani w miejscowości GórznoHenryk Bartoszewi... 108 277,50 zł 156 684,00 zł
Rozwój działalności PPUH Mars Sp. z o.o. na rzecz społeczności zamieszkującej...Przedsiębiorstwo ... 54 725,24 zł 92 800,00 zł
Rewitalizacja miejscowości Choceń oraz Czerniewice poprzez przebudowę chodnik...Gmina Choceń 278 385,23 zł 403 476,00 zł
Zakup łodzi motorowej z wyposażeniem na potrzeby działalności Ochotniczej Str...Ochotnicza Straż ... 25 281,72 zł 29 743,00 zł
Rewitalizacja miejscowości Cekcyn oraz zagospodarowanie terenu przy Jeziorze ...Gmina Cekcyn 700 000,00 zł 1 690 945,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) zapewniające prawidłowe wdrażan...Stowarzyszenie Lo... 255 962,87 zł 255 976,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej w WilkowicachJarosław Pawlak 32 456,60 zł 39 003,00 zł
Budowa platformy geolokalizacyjnej wraz z aplikacjami, służącej do zwalczania...Okręg Polskiego Z... 70 000,00 zł 83 000,00 zł
Ogólnopolska kampania promocji smaku Karpia z Żabiego Kraju.Towarzystwo Promo... 256 842,75 zł 302 168,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Stowarzyszenie Lo... 252 803,99 zł 253 016,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności oraz aktywiza...Stowarzyszenie Lo... 288 232,89 zł 288 253,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej przy jeziorach Kneblowo i Szumiłowo ...Gmina Miasto i Gm... 371 000,00 zł 551 713,00 zł
Promocja obszaru LGR Rybak poprzez organizację wakacyjnego czasu wolnego dla ...Centrum Inicjatyw... 15 077,89 zł 20 553,00 zł
Zakup bezdotykowej myjni do samoobsługowego mycia pojazdów oraz odkurzacza sa...Bożena Ewa Wiśnie... 96 176,00 zł 197 162,00 zł
Budowa ogólnodostępnego łowiska dla wędkarzy przystosowanego dla potrzeb osób...Justyna Potracka 253 341,20 zł 304 237,00 zł
Zakup sprzetu i wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej w celu zachowania...Okręg Polskiego Z... 343 350,00 zł 343 350,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalej i miedzynarodowej na rok 2013Stowarzyszenie Lo... 46 515,73 zł 46 942,00 zł
Zabezpieczenie i zachowanie obszarów objętych szczególnymi formami ochrony pr...Gmina Gostycyn 537 840,00 zł 670 666,00 zł
Zakup specjalistycznej maszyny służącej do pogłębiania i utrzymania zbiornikó...Wiesław Witkowski... 450 000,00 zł 922 500,00 zł
Zakup sprzętu do organizowania i prowadzenia zajęć teatralno-wokalnych na ter...Miejsko-Gminny Oś... 83 120,00 zł 125 340,00 zł
ochrona środowiska naturalnego poprzez rekultywację zbiornika wodnego w miejs...Jarosław Pawlak 24 645,42 zł 24 939,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Siewiersk.Marek Kujawa 29 840,91 zł 35 367,00 zł
Przebudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. M. Dąbrowskiej i J. Słowack...Gmina Szubin 85 000,00 zł 166 279,00 zł
Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez doposażenie w specjalistyczn...Krzysztof Kazimie... 243 600,00 zł 499 380,00 zł
Wzmocnienie obszaru Gminy Lubiewo poprzez oznakowanie i promocję szlaku turys...Stowarzyszenie Ro... 399 229,05 zł 573 574,00 zł
Zakup urządzeń zwiększających ofertę świadczonych usług rekreacyjnych w ramac...Przedsiębiorstwo ... 46 841,61 zł 96 025,00 zł
Ochrona obszaru chronionego krajobrazu na obszarze Stowarzyszenia Lokalnej Gr...Ochotnicza Straż ... 21 500,00 zł 21 500,00 zł
Wyposażenie oraz budowa obiektów, w których prowadzona jest działalność poleg...Wytwórnia Oklein ... 401 764,21 zł 834 934,00 zł
Remont boiska rekreacyjno-sportowego nad Jeziorem Okonińskim wraz drogą dojaz...Teresa Helena Kot... 226 848,27 zł 349 635,00 zł
Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Okonińskim poprzez budowę małej infrastr...Przedsiębiorstwo ... 83 562,29 zł 106 116,00 zł
Zagospodarowanie turystyczne działek w miejscowości Bysław i Piła - budowa i ...Zygmunt Jan Gajew... 164 906,00 zł 385 922,00 zł
Prace konserwatorskie przy górnej części ołtarza bocznego z kościoła pod wezw...Parafia Rzymskoka... 16 400,00 zł 19 393,00 zł
Oczyszczenie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Trzeciewnica na dzia...Gmina Nakło nad N... 13 475,61 zł 19 500,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Jeziora Świekatowskiego w Gminie Świekatowo. ...Gmina Świekatowo 394 334,11 zł 575 252,00 zł
Zabezpieczenie nurtu rzeki Chełmiczki na terenie Gminy FabiankiGmina Fabianki 236 679,52 zł 384 256,00 zł
Budowa i wyposażenie przystani wędkarskiej wraz z ogólnodostępnym pomostem i ...Okręg Polskiego Z... 816 708,59 zł 965 087,00 zł
Ochrona wód na obszarze LGR "Drwęca" poprzez zakup zestawu do ratownictwa wod...Komenda Powiatowa... 46 750,00 zł 66 617,00 zł
Rewitalizacja przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - stworzeni...Powiat Nakielski 196 178,67 zł 340 199,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności oraz aktywiza...Stowarzyszenie Lo... 103 063,55 zł 104 344,00 zł
Zagospodarowanie turystyczne terenu wokół pokoi noclegowych w Gostycynie przy...Spółka Lekarska J... 6 819,27 zł 8 819,00 zł
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Stowarzyszenie Lo... 311 737,41 zł 311 737,00 zł
Rewitalizacja miejscowości Mokre poprzez urządzenie Wiejskiego Targu Rybnego ...Gmina Grudziądz 513 421,00 zł 742 950,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Zespole Pomostów Widokowych nad...Gmina Izbica Kuja... 165 367,54 zł 239 297,00 zł
Zakup używanej koparko-ładowarki w celu uruchomienia oraz prowadzenia Firmy U...Marlena Zarzeczna... 98 892,00 zł 164 820,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i a...Stowarzyszenie Lo... 400 068,65 zł 402 740,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej - ścieżki pieszo-rowerowej w miejsco...Gmina Chełmża 194 628,55 zł 281 639,00 zł
Utworzenie oraz prowadzenie Naukowego Centrum Badań i Rozwoju "Green Technolo...Przedsiębiorstwo ... 150 000,00 zł 402 070,00 zł
Zakup i użytkowanie nowoczesnego sprzętu niezbędnego do świadczenia usług lek...Łukasz Ambrożewicz 49 950,00 zł 140 670,00 zł
Rozbudowa zaplecza lokalowego w miejscowości Chodecz wraz z zakupem wyposażeniaKrzysztof Gralak ... 49 698,06 zł 103 683,00 zł
Rewitalizacja miejscowości Bysław poprzez budowę przystani wodnej połączonej ...Ochotnicza Straż ... 76 500,00 zł 91 680,00 zł
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIASTA I GMINY CHODECZ, OBJĘTEGO WOJEWÓDZKĄ EWIDENCJĄ ZABY...Miasto i Gmina Ch... 195 824,30 zł 336 357,00 zł
Budowa, wyposażenie i uruchomienie gospodarstwa agroturystycznego oferującego...Magdalena Monika ... 300 000,00 zł 660 715,00 zł
Rozwój działalnosci gospodarczej poprzez zakup wyposażenia sklepu spożywczego...Mirosław Piotr Wo... 20 494,81 zł 42 014,00 zł
Promocja obszaru i popularyzacja rybactwa na terenie LGR "Rybak" poprzez orga...Centrum Inicjatyw... 19 240,80 zł 26 824,00 zł
Remont elewacji Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Sypniewo.Romuald Antoni Ad... 214 000,00 zł 439 970,00 zł
Renaturyzacja i utrzymanie istniejących zbiorników wodnych zlokalizowanych na...Wiesław Witkowski... 214 357,00 zł 310 206,00 zł
Nowoczesna smażalnia i wędzarnia ryb szansą na stowarzyszenie nowych miejsc p...P.U.H. GAMA Krzys... 287 642,84 zł 653 067,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Lokalna Grupa Ryb... 111 449,42 zł 111 582,00 zł
Karp TrendyTowarzystwo Promo... 349 784,20 zł 411 511,00 zł
Utworzenie izby pamięci zabytków techniki, motoryzacji, eksponatów lokalnego ...Zbigniew Brzuchal... 122 124,01 zł 173 264,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości Głuchowo i SkąpeGmina Chełmża 228 000,00 zł 405 900,00 zł
Zakup koparki jednonaczyniowej gąsienicowej podsiębiernejDorota Seklecka p... 80 400,00 zł 164 820,00 zł
Utworzenie gabinetu terapii pedagogicznej Agata Winnicka w miejscowości Nowa ...Agata Winnicka pr... 13 972,08 zł 24 087,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Stowarzyszenie Lo... 221 205,18 zł 221 568,00 zł
Zakup fantomów do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej na potrzeby firmy ...Przemysław Zawack... 13 684,80 zł 22 808,00 zł
Modernizacja infrastruktury turystycznej w miejscowości PrzydwórzGmina Wąbrzeźno 444 250,00 zł 937 737,00 zł
Zakup urządzeń oraz adaptacja pomieszczeń z dostosowaniem dla osób niepełnosp...Grażyna Lambarska... 31 262,12 zł 72 977,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Lokalna Grupa Ryb... 227 790,32 zł 229 300,00 zł
Reorientacja działalności gospodarczej firmy Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługo...Stanisław Nowicki... 233 612,16 zł 478 905,00 zł
Zakup sprzętu i urządzeń do eliminacji zanieczyszczeń zbiorników wodnych na o...Ochotnicza Straż ... 58 263,97 zł 58 264,00 zł
Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej przedsiębiorstwa "MALMI" poprzez zagos...Michał Malak prow... 195 305,74 zł 229 771,00 zł
Remont elewacji, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz zakup i mont...Gmina Choceń 24 302,14 zł 67 650,00 zł
Utworzenie stajni dla koni w Dąbiu KujawskimEdyta Ewa Sławian... 197 494,42 zł 739 201,00 zł
Zakup ciągnika z ładowaczem czołowymWiesław Witkowski... 139 662,95 zł 297 660,00 zł
Odbudowa czterech łowisk wędkarskich i osadników oraz utworzenie małej infras...Józef Helt prowad... 301 051,87 zł 354 945,00 zł
Rewitalizacja zespołu wodno-parkowego w Brzoziu.Gmina Brzozie 333 726,96 zł 410 827,00 zł
Promocja obszaru realizacji LSROR oraz popularyzacja rybactwa poprzez organiz...Okręg Polskiego Z... 14 112,41 zł 24 240,00 zł
Organizacja festynu promocyjnego "Dzień Rybaka" w miejscowości PrzydwórzStowarzyszenie "N... 23 150,83 zł 27 734,00 zł
Ochrona dziedzictwa przyrodniczego poprzez zabezpieczenie i oznakowanie pomni...Stowarzyszenie Ek... 236 699,81 zł 236 700,00 zł
Zakup sprzętu, urządzeń oraz akcesoriów artystycznych na potrzeby działalnośc...Emilia Sulczyńska... 49 990,00 zł 88 205,00 zł
Rozwój oferty usług firmy Maria Horodecka poprzez zagospodarowanie terenu, bu...Maria Horodecka p... 72 585,00 zł 120 975,00 zł
Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody na terenie Lokalnej Grupy Ryba...Stowarzyszenie Ek... 82 512,75 zł 97 338,00 zł
Renaturyzacja stawu w miejscowości CzajnoZofia Pańka 85 687,93 zł 85 688,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Lokalna Grupa Ryb... 104 680,59 zł 110 482,00 zł
Modernizacja budynku gospodarczego w Wieńcu z przeznaczeniem na pralnięPrzedsiębiorstwo ... 199 530,32 zł 428 236,00 zł
Budowa infrastuktury turystyczno-wędkarskiej nad Jeziorem Chełmżyńskim w miej...Okręg Polskiego Z... 433 828,58 zł 510 387,00 zł
Budowa infrastruktury rekreacyjnej i sanitarnej w Parku 700-lecia w Nakle nad...Gmina Nakło nad N... 340 000,00 zł 550 630,00 zł
Rewitalizacja przystani wodnej na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - stworzeni...Powiat Nakielski 385 402,01 zł 563 061,00 zł
Zakup bufetu kelnerskiego oraz wykonanie prac budowlanych na obiekcie prowadz...Grzegorz Józef Kr... 75 082,97 zł 154 422,00 zł
Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez remont chodnika przy drodze gminne...Gmina Boniewo 134 368,03 zł 194 438,00 zł
Wyposażenie gabinetu kosmetycznego Paulina Stachowiak w miejscowości Chodecz.Paulina Weronika ... 9 652,78 zł 16 088,00 zł
Utworzenie koła muzyczno-fotograficzno-filmowego dla dzieci i młodzieży w Brz...Brzeskie Centrum ... 13 080,45 zł 19 571,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2014Stowarzyszenie Lo... 137 807,38 zł 137 807,00 zł
Budowa łowiska wędkarskiego z infrastrukturą i możliwością korzystania przez ...Wiesława Elżbieta... 227 181,30 zł 267 272,00 zł
Wyposażenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w innowacyjny zestaw saun oraz utworze...Hanna Lewandowska... 297 587,00 zł 610 055,00 zł
Rekultywacja stawu w miejscowości PokrzydowoOchotnicza Straż ... 88 483,00 zł 107 704,00 zł
Zabezpieczenie i oznakowanie form ochrony przyrody - użytków ekologicznych w ...Gmina Szubin 2 539,63 zł 3 675,00 zł
Utworzenie Izby tradycji stolarskiej w miejscowości Zdroje, gmina CekcynCzesław Chabowski... 100 297,16 zł 119 805,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności oraz aktywiza...Stowarzyszenie Lo... 152 206,53 zł 152 207,00 zł
Budowa budynku usługowego z przeznaczeniem biurowym wraz z niezbędną infrastr...Mariola Krystyna ... 179 000,00 zł 393 767,00 zł
Przebudowa pomieszczeń piwnicznych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy p...Gmina Mrocza 254 606,47 zł 368 431,00 zł
Termomodernizacja budynku handlowego Spółdzielni Rolników Indywidualnych "ROL...Spółdzielnia Roln... 291 000,00 zł 598 165,00 zł
Budowa "Osady Wędkarskiej - Wapionka" w miejscowości GórznoHenryk Bartoszewi... 782 000,00 zł 1 173 922,00 zł
Zagospodarowanie terenu poprzez niwelację, utwardzenie i ogrodzenie oraz zaku...Stella Maria Blac... 86 521,73 zł 125 769,00 zł
Zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do obróbki metalu oraz koparko-łado...Henryk Franciszek... 227 629,20 zł 397 092,00 zł
Budowa małej infrastuktury turystycznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Ośr...Teresa Grela prow... 73 018,91 zł 105 805,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności oraz aktywiza...Stowarzyszenie Lo... 253 544,35 zł 254 002,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej poprzez budowę altanki i pomostu w m...Marian Łuczak 32 417,33 zł 39 238,00 zł
Zagospodarowanie terenu działki nr 268/1 w Myśliwcu poprzez urządzenie stanow...Henryk Franciszek... 65 319,22 zł 94 711,00 zł
Budowa ogólnodostępnego pomostu wędkarskiego przystosowanego do potrzeb osób ...Bartosz Karol Miz... 17 838,00 zł 20 986,00 zł
Promocja obszaru realizacji LSROR oraz popularyzacja rybactwa poprzez organiz...Okręg Polskiego Z... 13 854,15 zł 20 048,00 zł
Restrukturyzacja działalności Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Stanisław ...Stanisław Nowicki... 189 199,77 zł 401 271,00 zł
Utworzenie lokalu gastronomicznego w gminie Fabianki poprzez wykonanie robót ...Patryk Marek Naro... 88 649,00 zł 147 749,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2013Lokalna Grupa Ryb... 48 908,39 zł 48 908,00 zł
Remont i modernizacja budynku świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w KazaniuOchotnicza Straż ... 104 994,72 zł 132 604,00 zł
Budowa pomostu wędkarskiego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych...Gmina Więcbork 54 592,95 zł 78 999,00 zł
Remont placu wraz z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej w miejscowości Ko...Gmina Mrocza 33 723,93 zł 48 801,00 zł
Zakup ciągnika rolniczego i przyczepy rolniczej w celu prowadzenia i rozwoju ...Anna Wilk prowadz... 134 910,80 zł 289 050,00 zł
Zakup sprzętu i urządzeń służących zachowaniu różnorodności biologicznej i ch...Nadleśnictwo Włoc... 56 808,12 zł 82 205,00 zł
Przebudowa budynku użyteczności publicznej na budynek konferencyjno-wystawowy...Gmina Bobrowo 369 690,00 zł 706 554,00 zł
Funkcjonowanie loklanej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejetności i a...Lokalna Grupa Ryb... 504 989,92 zł 505 698,00 zł
Zakup specjalistycznego środka transportu w postaci samochodu ciężarowego typ...Piotr Pokojski pr... 44 400,00 zł 74 805,00 zł
Adaptacja i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Brześciu Kujawskim dla potrze...Biblioteka Public... 67 471,45 zł 97 669,00 zł
Zakup maszyn zwiększających ofertę świadczonych usług w ramach prowadzonej dz...Wiesław Witkowski... 260 100,00 zł 520 959,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej poprzez wykonanie pomostu wędkarskie...Gmina Włocławek 51 587,73 zł 69 795,00 zł
Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego Panorama w Więcborku jako element rozwoju...Krzysztof Andrusz... 268 570,98 zł 554 020,00 zł
Remont nawierzchni chodników w Nakle nad Notecią przy: ul. Przecznica, ul. Gi...Gmina Nakło nad N... 350 000,00 zł 600 237,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2014Stowarzyszenie Lo... 137 072,93 zł 137 312,00 zł
Modernizacja budynku restauracji Rarytas w miejscowości Sadki i zapewnienie k...Przedsiębiorstwo ... 100 524,85 zł 226 884,00 zł
Zakup wyposażenia i samochodu specjalistycznego typu chłodnia niezbędnego do ...Rafał Zarzeczny p... 45 902,63 zł 87 909,00 zł
Zakup kombajnu zbożowego w celu świadczenia nowych usług przez ENERGIA Piotr ...Piotr Seklecki pr... 199 000,00 zł 485 850,00 zł
Organizacja imprezy promocyjnej "Karp nie tylko na Święta" w 2013 i 2014 roku.Kujawsko- Pomorsk... 57 654,65 zł 90 484,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bysław-BysławekPowiat Tucholski 169 823,01 zł 246 170,00 zł
Zakup sprzętu wypoczynkowo-rekreacyjnego na potrzeby działalności Ośrodka Wyp...Ewa Karolina Adam... 42 321,95 zł 86 600,00 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku...Powiat Tucholski 359 544,30 zł 938 624,00 zł
Rozwój działalności gospodarczej poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medy...Aleksandra Majchr... 95 558,38 zł 162 170,00 zł
Odbudowa szlaku wodnego na rzece Zgłowiączce w Brześciu KujawskimGmina Brześć Kuja... 396 730,09 zł 1 087 606,00 zł
Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego w rejonie Jeziora Lubień...Miasto i Gmina Lu... 123 116,72 zł 159 684,00 zł
Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby świadczenia usług agroturystycznyc...Jolanta Bernadeta... 121 252,30 zł 1 136 209,00 zł
Budowa 6 pomostów wędkarsko-rekreacyjnych nad jeziorami w miejscowościach: By...Gmina Lubiewo 101 252,49 zł 148 585,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności oraz aktywiza...Stowarzyszenie Lo... 185 541,32 zł 188 680,00 zł
Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Wałdowo SzlacheckieGmina Grudziądz 249 800,00 zł 538 740,00 zł
Budowa wiaty i placu zabaw w miejscowości GostycynSpółka Lekarska J... 34 179,00 zł 40 211,00 zł
Remont budynku magazynowo-socjalnego firmy PHU MART oraz utwardzenie terenu w...Joanna Elżbieta W... 292 207,80 zł 629 860,00 zł
Zakup maszyn niezbędnych do rozpoczęcia działalności zakładu stolarskiegoMarcin Musiał pro... 57 433,80 zł 95 723,00 zł
Wzmocnienie atrakcyjności łowiska na Jeziorze Rudzianek poprzez budowę bazy n...Kazimierz Thiede 141 691,73 zł 169 760,00 zł
Uruchomienie edukacyjnej kawiarenki internetowej, instalacja ogólnodostępnej ...Polskie Towarzyst... 72 693,50 zł 105 192,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Stowarzyszenie Lo... 69 842,25 zł 70 429,00 zł
Zabezpieczenie i oznakowanie kapieliska w Gminie Cekcyn.Ochotnicza Straż ... 87 099,50 zł 105 872,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej oraz nabywanie umiejętności i aktywiz...Lokalna Grupa Ryb... 45 000,00 zł 45 565,00 zł
Odbudowa i zabezpieczenie szlaku wodnego - odcinka koryta Noteci przy przysta...Powiat Nakielski 79 124,19 zł 114 497,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyrgionalnej i międzynarodowej na rok 2013Stowarzyszenie Lo... 14 331,18 zł 14 340,00 zł
Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku nad jeziorem w miejscowości Lisnowo ...Gmina Świecie nad... 263 473,91 zł 454 848,00 zł
Utworzenie placu zabaw przy Wiejskiej Akademii Umiejętności w miejscowości Ol...Stowarzyszenie na... 84 169,02 zł 99 630,00 zł
Rozbudowa budynku mieszkalnego o gabinet masażu i odnowy biologicznej wraz z ...Anna Beata Fabia ... 47 200,00 zł 86 568,00 zł
Przywrócenie atrakcyjności środowiska przyrodniczego w rejonie rzeczki Chodec...Gmina Choceń 285 439,26 zł 328 896,00 zł
Budowa pięciu łowisk wędkarskich na działce 172, m. JeleńSebastian Marian ... 214 449,48 zł 626 569,00 zł
Ochrona obszarów objetych szczególnymi formami ochrony przyrody na terenie St...Ochotnicza Straż ... 25 698,08 zł 30 233,00 zł
Zabezpieczenie i zachowanie obszaru objętego szczególnymi formami ochrony prz...Gminna Spółka Wod... 195 300,00 zł 239 423,00 zł
Rewitalizacja miejscowości Mrocza poprzez remont chodnika przy ul. Łąkowej.Gmina Mrocza 102 591,77 zł 148 456,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Stowarzyszenie Lo... 95 811,59 zł 95 812,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej nad stawami w miejscowościach: Klono...Gmina Lubiewo 112 079,59 zł 162 186,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalej i międzynarodowej na rok 2015.Stowarzyszenie Lo... 15 489,49 zł 15 489,00 zł
Zabezpieczenie i oznakowanie jedenastu pomników przyrody na terenie Gminy Wło...Nadleśnictwo Włoc... 32 948,60 zł 47 679,00 zł
Utworzenie innowacyjnej ekspozycji przyrodniczej w Ośrodku Edukacji Ekologicz...Stowarzyszenie Ek... 144 073,64 zł 169 498,00 zł
Renaturyzacja zbiornika wodnego w miejscowości SkibiceAlina Genowefa Le... 106 964,00 zł 191 880,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości BysławOchotnicza Straż ... 47 914,41 zł 56 370,00 zł
Remont i modernizacja oraz utwardzenie placu przy budynku świetlicy Ochotnicz...Ochotnicza Straż ... 42 395,29 zł 49 877,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2013Stowarzyszenie Lo... 58 682,00 zł 58 682,00 zł
Zakup jachtu turystycznego w celu rozwoju działalności Gospodarstwa Agroturys...Roman Hajdukiewic... 88 000,00 zł 184 500,00 zł
Budowa wędzarni spełniającej wymogi działalności marginalnej w GrzmięcyOkręg Polskiego Z... 125 326,39 zł 307 500,00 zł
Odnowienie i konserwacja ołtarza bocznego (prawego) pw. św. Walentego i barok...Parafia Rzymskoka... 89 191,08 zł 104 931,00 zł
Wyposażenie gospodarstwa rolnego świadczącego usługi z zakresu rolnictwa w mi...Stefan Szmelter p... 157 430,00 zł 336 232,00 zł
Renowacja i wyskarpowanie ogólnodostępnego łowiska wędkarskiego wraz z dojazd...Andrzej Szyszło 42 000,00 zł 49 417,00 zł
Zakup wyposażenia Pizzerii "Wyszynk" i przebudowa ogródka letniego w miejscow...Jadwiga Dąbkowska... 10 600,00 zł 22 711,00 zł
Budowa pomostu wędkarskiego wraz z zagospodarowaniem działki nr 6/6 nad jezio...Gmina Bobrowo 50 616,00 zł 339 597,00 zł
Rewitalizacja zespołów parków oraz remont placu postojowego na terenie Gminy ...Gmina Choceń 343 623,93 zł 497 348,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy Jeziorze Okrągłym w miejscowości Krąg poprzez bu...Gmina Śliwice 225 086,00 zł 325 713,00 zł
Oczyszczenie zbiornika wodnego położonego w miejscowości WieszkiGmina Nakło nad N... 4 837,40 zł 7 000,00 zł
Promocja obszaru LGR Rybak poprzez organizację wakacyjnego czasu wolnego dla ...Centrum Inicjatyw... 13 986,55 zł 19 549,00 zł
Promocja zasobów przyrodniczych Doliny Noteci poprzez zorganizowanie obozu or...Kujawsko- Pomorsk... 41 012,03 zł 48 720,00 zł
Utworzenie parku linowego, kulinarnej izby pamięci rybactwa i wędkarstwa jako...Wielobranżowa Spó... 211 507,62 zł 248 833,00 zł
Rozwój działalności Krokodyl 2 s.c. w zakresie działalności rozrywkowej poprz...Krokodyl 2 spółka... 45 700,00 zł 93 781,00 zł
Promocja obszaru realizacji LSROR oraz popularyzacja rybactwa poprzez organiz...Gmina Grudziądz 18 174,80 zł 26 370,00 zł
Rozwój działalności gospodarczej firmy Słonawki, polegającej na stworzeniu in...Krzysztof Roman M... 123 000,00 zł 252 150,00 zł
Promocja obszaru objetego LSROR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzec...Ochotnicza Straż ... 16 255,39 zł 19 124,00 zł
Zakup wyposażenia do prowadzonego lokalu gastronomicznego przez Firmę Handlow...Teresa Grela prow... 69 708,35 zł 142 902,00 zł
Budowa ścieżki zdrowia wraz z siłownią zewnętrzną przy Jeziorze OkonińskimPrzedsiębiorstwo ... 48 400,00 zł 70 051,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2013Stowarzyszenie Lo... 43 438,79 zł 43 439,00 zł
Zakup sprzętu muzycznego, namiotu, utworzenie strony, promocja w celu utworze...Kujawsko-Pomorski... 83 037,52 zł 98 854,00 zł
Zorganizowanie fotograficzno-dziennikarskiego koła zainteresowań dla dzieci i...Emilia Sulczyńska... 25 100,00 zł 30 118,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej, nabywanie umiejętności oraz aktywiza...Lokalna Grupa Ryb... 57 382,83 zł 57 592,00 zł
Rozbudowa budynku pensjonatu o ogród zimowy oraz zakup lampy solarnej na potr...Michał Malak prow... 47 636,33 zł 97 654,00 zł
Budowa pomostu oraz zagospodarowanie miejsca kąpielowego przy jeziorze Śmiłow...Gmina Więcbork 39 950,00 zł 65 371,00 zł
Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby rozwoju działalności gospodarczej Zakła...Wiesław Witkowski... 199 900,00 zł 430 500,00 zł
Wyposażenie restauracji w sprzęt niezbędny do świadczenia nowych usług przez ...Hanna Lewandowska... 38 200,00 zł 78 400,00 zł
Wianki na przystani wodnej w Nakle nad Notecią - organizacja i przeprowadzeni...Powiat Nakielski 2 933,22 zł 3 718,00 zł
Budowa małej infrastuktury turystycznej wraz z wyposażeniem w miejscowości Św...Wiśniewski 251 872,27 zł 411 020,00 zł
Budowa harcerskiej stanicy wodnej w RościminieChorągiew Kujawsk... 649 439,46 zł 808 795,00 zł
Remont budynku Szkoły Podstawowej w SadkachGmina Sadki 180 477,24 zł 259 781,00 zł
Zakup wyposażenia niezbędnego do podjęcia i prowadzenia działalności gospodar...Łukasz Terpiński ... 29 940,00 zł 61 420,00 zł
Rewitalizacja Parku w miejscowości Szpetal Górny - Etap IIGmina Fabianki 353 310,24 zł 507 475,00 zł
Budowa izby tradycji rybackich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowo...Krzysztof Piotr K... 439 619,98 zł 517 493,00 zł
Utworzenie dla rybaków, wędkarzy i turystów bazy gastronomicznej i rekreacyjn...Hanna Karolewska ... 101 600,00 zł 194 895,00 zł
ZAKUP DWÓCH SAMOCHODÓW PRZEZNACZONYCH DO PRZEWOZÓW PASAŻERSKICH, W TYM RÓWNIE...Grzegorz Helt pro... 97 512,00 zł 199 900,00 zł
Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym z kościoła pod w...Parafia Rzymskoka... 98 560,00 zł 115 957,00 zł
REMONT CZĘŚCI BUDYNKU I TERENU PRZYLEGAJĄCEGO DO BIBLIOTEKI ORAZ UTWORZENIE L...Miejsko-Gminna Bi... 18 074,96 zł 26 156,00 zł
Rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa...Roman Hajdukiewic... 50 867,68 zł 250 325,00 zł
Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od...Okręg Polskiego Z... 142 460,00 zł 195 180,00 zł
Adaptacja poddasza domu jednorodzinnego na potrzeby agroturystyki wraz z dobu...Krzysztof Gabriel... 100 568,71 zł 168 607,00 zł
Utworzenie Centrum Tradycji Rybackich w miejscowości Orzechówko.Gmina Wąbrzeźno 196 750,00 zł 693 368,00 zł
Karpiowóz - Innowacyjna promocja obszaru LGR Świętokrzyski KarpTowarzystwo Promo... 700 093,14 zł 823 639,00 zł
Budowa stanicy wodnej w zalesiu nad Jeziorem Chełmżyńskim oraz organizacja ko...Toruński Klub Żeg... 179 920,45 zł 213 474,00 zł
Oczyszczenie zbiornika wodnego położonego w miejscowości Ślesin.Gmina Nakło nad N... 17 967,47 zł 26 000,00 zł
Rewitalizacja miejscowości Boniewo poprzez zakup wyposażenia lokaluStowarzyszenie Os... 26 333,77 zł 30 981,00 zł
Organizacja i przeprowadzenie festynu Dni Więcborka 2013Miejsko-Gminny Oś... 58 869,49 zł 84 859,00 zł
Budowa stajni wraz z placem utwardzonymPrzedsiębiorstwo ... 200 262,99 zł 417 764,00 zł
Budowa dwóch odcinków ścieżki rowerowej na trasie Gostycyn - PiłaPowiat Tucholski 498 962,98 zł 812 351,00 zł
Rewitalizacja parku w miejscowości Szpetal Górny Etap IGmina Fabianki 218 385,00 zł 330 139,00 zł
Budowa, remont i przebudowa małej infrastruktury turystycznej, tras turystycz...Miasto i Gmina Ja... 401 021,00 zł 594 121,00 zł
Remont i przebudowa wodnego kompleksu rekreacyjnego na terenie LGR Drwęca.Polskie Towarzyst... 327 388,48 zł 473 986,00 zł
Przebudowa i rozbudowa boiska sportowego, w tym bieżni na stadionie miejskim ...Gmina Szubin 942 724,63 zł 2 624 780,00 zł
Doposażenie gabinetu rehabilitacyjnegoJoanna Małgorzata... 11 815,79 zł 19 693,00 zł
Zakup specjalistycznego samochodu patrolowego służącego do ochrony wódOkręg Polskiego Z... 245 420,67 zł 245 768,00 zł
Promocja obszaru i popularyzacja rybactwa na terenie LGR Rybak poprzez organi...Centrum Inicjatyw... 18 095,30 zł 24 150,00 zł
Renaturyzacja zbiornika wodnego w miejscowości Prosno.Ireneusz Marian W... 76 688,21 zł 94 683,00 zł
Adaptacja budynku oraz zakup wyposażenia i uruchomienie restauracji MALMI w P...Michał Malak prow... 157 436,44 zł 323 012,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Stowarzyszenie Lo... 355 955,78 zł 358 001,00 zł
Rekultywacja zbiornika wodnego w miejscowości Wilkowiczki.Roman Andrzej Bil... 52 983,90 zł 77 357,00 zł
Zagospodarowanie terenu w miejscowości Świecie nad Osą poprzez budowę wiaty t...Wojciech Walenty ... 205 793,43 zł 297 795,00 zł
Zakup instrumentów muzycznych i elementów strojów niezbędnych do założenia i ...Ochotnicza Straż ... 25 500,00 zł 30 000,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej na rok 2012Lokalna Grupa Ryb... 13 937,40 zł 13 937,00 zł
Promocja obszaru i popularyzacja rybactwa na terenie LGR "Rybak" poprzez orga...Centrum Inicjatyw... 13 929,72 zł 17 745,00 zł
Przebudowa trasy spacerowo-widokowej nad Jeziorem LubieńskimMiasto i Gmina Lu... 157 442,13 zł 254 892,00 zł
Promocja obszaru i popularyzacja rybactwa na terenie LGR poprzez organizację ...Centrum Inicjatyw... 19 488,92 zł 29 368,00 zł
Zakup samochodu ciężarowego służącego do przewozu pojazdów, na potrzeby dział...Grzegorz Helt pro... 34 140,00 zł 70 000,00 zł
Stworzenie izby tradycji rybackiej i historii powstawania jezior na Kujawach ...Przedsiębiorstwo ... 189 348,11 zł 275 558,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2015Lokalna Grupa Ryb... 4 974,49 zł 4 974,00 zł
Budowa III odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż jeziora Świekatowskiego w gminie ...Gmina Świekatowo 87 579,75 zł 126 319,00 zł
Przebudowa i wyposażenie budynku, w którym prowadzona jest działalność gospod..."BOGSIA" Handel A... 92 852,78 zł 190 348,00 zł
Remont i modernizacja miejsc wypoczynkowych dla wędkarzy oraz zakup sprzętu w...Gabriela Grzeca 89 675,00 zł 105 857,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej na kapielisku miejskim w Górznie.Miasto i Gmina Gó... 420 000,00 zł 841 348,00 zł
Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych Lato 2014 w Nakle nad...Gmina Nakło nad N... 31 097,55 zł 45 000,00 zł
Zakup wyposażenia do obiektów publicznych - Centrum Turystyki Rowerowej w Kru...Gmina Mrocza 37 902,46 zł 54 847,00 zł
Przebudowa parkingu przy szkole podstawowej w Lubrańcu.Gmina Lubraniec 142 452,24 zł 206 837,00 zł
Rewitalizacja Brześcia Kujawskiego poprzez zagospodarowanie przedmurza dzieln...Gmina Brześć Kuja... 281 915,03 zł 818 575,00 zł
Zakup wyposażenia i doposażenie obiektu gastronomiczno-noclegowego poprzez za...Tomasz Marcin Koś... 25 221,93 zł 51 705,00 zł
Budowa pomostu rekreacyjnego nad Jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości Strużal.Okręg Polskiego Z... 283 900,00 zł 334 039,00 zł
Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej ośrodka wczasowego poprzez remont domk...Karol Łaznowski p... 49 710,44 zł 96 501,00 zł
Organizacja i przeprowadzenie konferencji trójsektorowej na temat sposobów za...Gmina Więcbork 3 486,61 zł 4 676,00 zł
Organizowanie działalności rozrywkowej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR...Paweł Patoleta 43 052,40 zł 71 756,00 zł
Remont Borowiackiej Chaty drewnianej wpisanej do rejestru zabytkówTeresa Renata Giersz 36 683,98 zł 43 158,00 zł
Remont budynku gastronomicznego w Ośrodku Wypoczynkowym "Bory Tucholskie" w O...Przedsiębiorstwo ... 86 950,00 zł 144 932,00 zł
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Błędowo poprzez przebudo...Stowarzyszenie Na... 61 455,59 zł 72 301,00 zł
Zakup wyposażenia dla dwóch gabinetów stomatologicznych w miejscowości Jerzma...Katarzyna Zakrzew... 47 109,66 zł 96 965,00 zł
Oczyszczenie zbiornika wodnego w Lubrańcu.Gmina Lubraniec 189 496,87 zł 222 938,00 zł
Budowa pomostu spacerowego z balkonami widokowymi w LubrańcuGmina Lubraniec 130 011,75 zł 188 135,00 zł
Zagospodarowanie terenu nad jeziorem w miejscowości Wieldządz poprzez wykonan...Gmina Płużnica 227 920,00 zł 393 823,00 zł
Rewitalizacja miejscowości Lubanie poprzez remont parkingu na działakach nr 7...Gmina Lubanie 57 701,74 zł 105 609,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Lokalna Grupa Ryb... 210 848,77 zł 211 032,00 zł
Rewitalizacja miejscowości Kamień Krajeński poprzez remont budynku Miejsko-Gm...Gmina Kamień Kraj... 261 470,93 zł 407 656,00 zł
Modernizacja stacji paliw poprzez wyposażenie oraz wymianę urządzeń niezbędny...Przedsiębiorstwo ... 56 900,00 zł 116 684,00 zł
Wyposażenie centrum ekologiczno-kulturalnego w Trzeciewnicy w niezbedny sprzętGmina Nakło nad N... 19 728,06 zł 28 548,00 zł
Usuwanie szkód powstałych w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i innych zda...Ochotnicza Straż ... 46 808,82 zł 55 069,00 zł
Budowa i wyposażenie wędzarni ryb oraz stworzenie odpowiedniej infrastruktyry...Przedsiębiorstwo ... 47 100,00 zł 107 099,00 zł
Dywersyfikacja prowadzonej działalności rybackiej poprzez zagospodarowanie te...Stanisław Nowicki... 450 000,00 zł 929 523,00 zł
Budowa i prowadzenie sklepu oraz zakup niezbędnego wyposażenia w celu rozwoju...Paweł Jan Twardow... 199 800,00 zł 409 841,00 zł
Budowa ścieżki dydaktycznej pn. "Historia rybactwa śródlądowego na terenie Gm...Gmina Zbiczno 420 306,00 zł 728 294,00 zł
Ochrona obszaru chronionego krajobrazu i użytków ekologicznych na obszarze St...Ochotnicza Straż ... 23 822,10 zł 28 026,00 zł
Organizacja imprez cyklicznych pt."Ryba jeziorna w smaku wyborna"Ochotnicza Straż ... 34 331,50 zł 40 540,00 zł
Organizacja proekologicznej akcji "Sprzatania świata" w gminie Więcbork.Gmina Więcbork 3 148,99 zł 3 985,00 zł
Platforma międzysektorowa - czyli budowanie dialogu międzysektorowego na rzec...Powiat Nakielski 4 284,00 zł 5 508,00 zł
Remont urządzeń wodnych melioracji szczegółowej w gminie Choceń w ramach ochr...Gminna Spółka Wod... 82 717,28 zł 114 787,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2013.Stowarzyszenie Lo... 176 199,90 zł 176 200,00 zł
Zakup zestawu pompowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w JarantowicachOchotnicza Straż ... 24 225,00 zł 32 052,00 zł
Zakup specjalistycznego sprzętu służącego do ochrony wód na terenie Lokalnej ...Państwowa Straż R... 44 227,64 zł 64 847,00 zł
Zakup wielofunkcyjnego lasera w celu świadczenia nowych usług przez Studio Ur...Lidia Maria Gwóźd... 16 800,00 zł 28 000,00 zł
Rozwój dotychczasowej działalności gospodarczej firmy ACTIVE TIME na rzecz lo...Paweł Patoleta pr... 300 000,00 zł 519 927,00 zł
Rozwój dotychczasowej działalności firmy GERMAPOL S.C. Izabela i Jarosław Łęg...GERMAPOL S.C. Iza... 27 787,17 zł 61 795,00 zł
Organizacja festynu "Dzień Pstrąga"Gmina Świecie nad... 20 000,00 zł 30 142,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej i placu zabaw w miejscowości PiłaVioletta Małgorza... 50 184,00 zł 59 041,00 zł
Adaptacja budynku biurowego w Grzmiecy na ośrodek tradycji rybactwa i wędkars...Okręg Polskiego Z... 527 478,79 zł 631 140,00 zł
Zakup maszyn zwiększających ofertę świadczonych usług w ramach prowadzonej dz...Grzegorz Kierzkow... 156 600,00 zł 321 030,00 zł
Promocja rybactwa i terenu działania Łowickiej Grupy RybackiejTowarzystwo Promo... 42 181,23 zł 49 625,00 zł
Remont zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Mgowie w celu uruchomienia dz...Tomasz Chyła prow... 300 000,00 zł 639 266,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2012Stowarzyszenie Lo... 189 442,80 zł 189 443,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Lokalna Grupa Ryb... 237 325,10 zł 240 404,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej przy Jeziorze Chełmżyńskim w miejsco...Gmina Chełmża 133 000,00 zł 300 000,00 zł
Remont elewacji kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Marcina w Gostycynie ...Parafia Rzymsko-K... 110 633,59 zł 130 157,00 zł
Zagospodarowanie terenu poprzez utwardzenie, budowę altan, placu zabaw dla dz...Ewa Bernadeta Kuf... 200 536,47 zł 307 159,00 zł
Przebudowa budynku mieszkalnego oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby świa...Jacek Szwaracki p... 159 237,72 zł 291 626,00 zł
Renaturyzacja zbiornika wodnego w miejscowości LubraniecTeresa Maria Słup... 195 751,39 zł 283 264,00 zł
Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej ar...Gmina Mrocza 122 725,83 zł 177 592,00 zł
Przebudowa i remont pomostu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych...Gmina Więcbork 172 763,85 zł 249 999,00 zł
zakup zestawu do ratownictwa wodno-ekologicznego dla OSP w GostycynieOchotnicza Straż ... 409 539,99 zł 481 812,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej i remont pomostu nad Jeziorem Bysław...Gmina Lubiewo 281 105,72 zł 406 777,00 zł
System ochrony bezpośredniej wód obszaru LGR "Drwęca" poprzez zakup pojazdu p...Okręg Polskiego Z... 311 803,77 zł 312 287,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2012Stowarzyszenie Lo... 104 521,57 zł 104 524,00 zł
Zakup statku wycieczkowo-turystycznego jako element rewitalizacji przystani w...Powiat Nakielski 103 931,74 zł 130 081,00 zł
Budowa placu zabaw w Okoninach NadjeziornychGmina Śliwice 8 167,52 zł 13 309,00 zł
Utworzenie, oznakowanie ścieżki rowerowej oraz budowa małej infrastruktury tu...Nadleśnictwo Brod... 50 611,34 zł 88 989,00 zł
Remont budynku przedszkola w Sadkach wraz z utwardzeniem placu do celów rekre...Gmina Sadki 55 632,00 zł 149 986,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2013Stowarzyszenie Lo... 98 675,00 zł 98 675,00 zł
Zakup samochodu przeznaczonego do przewozów pasażerskich na potrzeby działaln...Grzegorz Helt pro... 46 829,00 zł 96 000,00 zł
Rekultywacja zbiorbnika wodnego w miejscowości Siewiersk.Marek Kujawa 21 626,03 zł 22 000,00 zł
Zakup rowerów wodnych, gokartów oraz kamizelek ratunkowych w celu świadczenia...Wioletta Joanna M... 48 668,44 zł 105 738,00 zł
Dostosowanie obiektu do celow turystycznych z uwzględnieniem potrzeb osób nie...Barbara Jankowska 111 000,00 zł 160 436,00 zł
Remont i wyposażenie Zajazdu Piłsudskiego w Dąbiu KujawskimDariusz Jan Sławi... 199 999,99 zł 491 960,00 zł
Budowa pomostu pływającego i małej infrastruktury turystycznej wraz z wyposaż...Gmina Płużnica 152 570,00 zł 521 508,00 zł
Budowa alei spacerowej wraz z oświetleniem oraz remont pomostu kąpielowego na...Gmina Fabianki 100 848,72 zł 145 934,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2012Lokalna Grupa Ryb... 98 156,47 zł 98 182,00 zł
Zakup ciągnika siodłowego na potrzeby rozwoju działalności Firmy Transportowo...Jadwiga Teresa Ma... 49 400,00 zł 131 610,00 zł
Szafka szkolna dla każdego ucznia w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńsk...Gmina Więcbork 77 700,00 zł 116 057,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowejStowarzyszenie Lo... 50 287,77 zł 50 301,00 zł
Stworzenie łowiska dla wędkarzy oraz zakup niezbędnego wyposażenie do świadcz...Przedsiębiorstwo ... 49 000,00 zł 102 568,00 zł
Termomodernizacja budynku wraz z budową małej infrastruktury turystycznej na ...Anna Krystyna Poł... 19 252,00 zł 38 876,00 zł
Budowa placu zabaw dla dzieci na działce nr 5/6 w Izbicy KujawskiejGmina Izbica Kuja... 57 204,64 zł 82 777,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej, remont terenów zieleni, budowa małej infrastuktur...Ochotnicza Straż ... 193 976,76 zł 230 278,00 zł
Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, budową parkingu, ogro...Gmina Brodnica 416 594,58 zł 608 390,00 zł
Rewitalizacja centrum miejscowości BoniewoGmina Boniewo 121 492,42 zł 344 953,00 zł
Budowa oświetlenia zewnętrznego nad jeziorem w miejscowości LisnowoGmina Świecie nad... 26 647,50 zł 40 055,00 zł
Rozszerzenie oferty firmy Run Time poprzez zakup wyposażeniaPrzemysław Stacho... 30 000,00 zł 30 000,00 zł
Przystań w kolorze blue - organizacja III festynu turystyczno-rekreacyjnego n...Powiat Nakielski 40 000,00 zł 125 898,00 zł
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz małej infrasrtuktury turystyczn...Ochotnicza Straż ... 99 000,00 zł 122 958,00 zł
Rekultywacja isniejącego zbiornika wodnego w centrum wsi SkąpeStowarzyszenie na... 128 349,76 zł 151 000,00 zł
Zakup podnośnika koszowego na podwoziu samochodowym oraz mierników na potrzeb...Włodzimierz Ignac... 188 095,08 zł 385 595,00 zł
Wsparcie na rzeccz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2013Lokalna Grupa Ryb... 27 055,41 zł 27 077,00 zł
Rewitalizacja miejscowości Nakonowo Stare poprzez remont i wyposażenie świetl...Ochotnicza Straż ... 58 180,00 zł 72 204,00 zł
Zabezpieczenie pomników przyrody oraz utworzenie ścieżki dydaktycznej w miejs...Teresa Gizela Str... 169 849,48 zł 200 897,00 zł
Stabilizacja poziomu lustra wody Jeziora Księte, gmina Świedziebnia.Gmina Świedziebnia 159 046,05 zł 420 802,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Stowarzyszenie Lo... 305 350,36 zł 382 355,00 zł
Rozwój działalności gospodarczej poprzez unowocześnienie stanowisk pracy w fi...Ewa Bernadeta Kuf... 20 563,80 zł 42 156,00 zł
Budowa przechowalni warzyw z zapleczem socjalnym w miejscowości Czajno oraz z...Jacek Pańka prowa... 300 000,00 zł 634 132,00 zł
Prace budowlano-konserwatorskie w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświęts...Parafia Rzymskoka... 181 043,40 zł 216 732,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2013Stowarzyszenie Lo... 78 273,00 zł 78 303,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2014. ,Lokalna Grupa Ryb... 67 030,75 zł 100 299,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2014Lokalna Grupa Ryb... 56 832,09 zł 56 917,00 zł
Rozwój Przedsiębiorstwa Informatycznego COMPUS Piotr Nowicki w zakresie handl...Piotr Adam Nowick... 49 070,17 zł 100 570,00 zł
Budowa i remont małej infrastruktury turystycznej w Woli AdamowejBogumił Krzysztof... 98 582,00 zł 143 418,00 zł
Ekspozycja stała zabytkowego wozu strażackiego w miejscowości GostycynOchotnicza Straż ... 41 990,00 zł 49 400,00 zł
Renowacja zabytkowego dworu w miejscowości Kołaczkowo z przeznaczeniem na spo...Stanisław Nowicki 895 885,90 zł 1 054 008,00 zł
Zakup maszyn zwiększających ofertę świadczonych usług w ramach prowadzonej dz...Dariusz Deicki pr... 99 000,00 zł 214 758,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2015Stowarzyszenie Lo... 44 044,08 zł 44 044,00 zł
Utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez organizowanie...Arleta Bruska 17 695,20 zł 21 117,00 zł
Organizacja festynu promocyjnego "Dzień Rybaka" w miejscowości PrzydwórzGmina Wąbrzeźno 17 276,25 zł 25 000,00 zł
Promocja i popularyzacja obszaru LGR "Rybak" poprzez organizację warsztatów k...Centrum Inicjatyw... 9 471,20 zł 13 529,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2013Lokalna Grupa Ryb... 50 095,50 zł 50 096,00 zł
Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Rybackiej "DRWĘCA", zapewniajace prawidłowe wdr...Lokalna Grupa Ryb... 204 748,05 zł 204 814,00 zł
Ochrona obszaru chronionego krajobrazu na obszarze stowarzyszenia LGR Rybak w...Ochotnicza Straż ... 22 000,00 zł 22 000,00 zł
Utworzenie ścieżek promocyjno-zdrowotnych oraz wydanie folderów i map promocy...Stowarzyszenie Ek... 97 492,11 zł 135 002,00 zł
Zakup łodzi z silnikiem i przyczepą dla Ochotniczej Straży Pożarnej w SzynychuOchotnicza Straż ... 37 740,00 zł 47 952,00 zł
Remont, konserwacja i modernizacja organów w kościele parafialnym p.w. św. Ka...Parafia Rzymskoka... 44 200,00 zł 52 009,00 zł
Zakup wyposażenia w celu ochrony środowiska na terenie Gminy ChoceńGmina Choceń 90 425,60 zł 138 855,00 zł
Promocja obszaru realizacji LSROR oraz popularyzacja rybactwa poprzez organiz...Okręg Polskiego Z... 10 888,50 zł 15 344,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Stowarzyszenie Lo... 293 771,08 zł 295 115,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2012Stowarzyszenie Lo... 3 678,06 zł 3 678,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowejStowarzyszenie Lo... 7 684,41 zł 8 490,00 zł
Zakup auta ciężarowego z HDSem oraz wózka widłowego na potrzeby rozwoju firmy...ART-HURT E. Adamc... 83 400,00 zł 170 970,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej w miejscowości WilkowiczkiRoman Andrzej Bil... 31 247,27 zł 50 314,00 zł
Zakup specjalistycznego samochodu ciężarowego na potrzeby prowadzenia Firmy H...Jerzy Janusz Hleb... 40 000,00 zł 85 977,00 zł
Zakup kombajnu zbożowego, bukownika oraz brykieciarki w celu zwiększenia ofer...Jan Leśniewski pr... 300 000,00 zł 615 000,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2012Stowarzyszenie Lo... 6 608,83 zł 6 609,00 zł
Rozwój działalnosci gospodarcej Zakładu Produkcyjno -Handlowo- Usługowego "Ma...Wojciech Ryszard ... 299 640,00 zł 614 262,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2014Stowarzyszenie Lo... 41 989,34 zł 42 057,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu działki...Ireneusz Stanisła... 37 741,01 zł 56 334,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowejLokalna Grupa Ryb... 49 556,69 zł 49 734,00 zł
Remont dachu kościoła parafialnego pod Wezwaniem Św. Marcina w Gostycynie wpi...Parafia Rzymsko-K... 214 242,92 zł 252 051,00 zł
Organizacja i przeprowadzenie festynu Dni Więcborka 2014Miejsko-Gminny Oś... 49 700,00 zł 71 920,00 zł
Zakup agregatu prądotwórczego oraz przyczepy samochodowej w celu świadczenia ...Waldemar Karwasz ... 13 090,43 zł 21 817,00 zł
Remont budynku Pawilonu Handlowego oraz zakup maszyn i urządzeń w celu rozwin...Andrzej Czesław N... 91 132,19 zł 383 490,00 zł
Wzrost konkurencyjności ośrodka wczasowego nad jeziorem i zrównoważony rozwój...Ewa Świerczewska-... 42 808,06 zł 96 765,00 zł
Rozwój działalności Gminnej Spółki Wodnej Choceń poprzez zakup koparkiGminna Spółka Wod... 49 999,99 zł 111 315,00 zł
Budowa małej infrastruktury turystycznej nad jeziorem OkonińskimTeresa Helena Kot... 40 141,14 zł 58 087,00 zł
Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej na rok 2012Stowarzyszenie Lo... 34 717,34 zł 34 717,00 zł
Promocja obszaru i popularyzacja rybactwa na terenie LGR "Rybak" poprzez orga...Centrum Inicjatyw... 17 430,25 zł 20 506,00 zł
Powiększenie zakresu świadczonych usług dzięki zakupowi specjalistycznego spr...Piotr Przybylski ... 24 476,00 zł 58 630,00 zł
Funkcjonowanie lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywanie umiejętności i a...Lokalna Grupa Ryb... 181 815,15 zł 182 459,00 zł
Budowa innowacyjnego punktu widokowo-obserwacyjnego w miejscowości JeleńAgata Hanna Stank... 274 787,74 zł 561 719,00 zł
Ścieżka edukacyjna "Nasze ryby"Przedsiębiorstwo ... 0,00 zł 340 183,00 zł
Remont sklepu spożywczego na potrzeby działalności Przedsiębiorstwa Produkcyj...Marian Lewandowsk... 0,00 zł 48 212,00 zł
Budowa kanalizacji z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Kawki-Nieży...Gmina Bobrowo 843 568,00 zł 2 212 727,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska II etapGmina Dąbrowa Che... 675 454,00 zł 1 554 314,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości RyńskGmina Wąbrzeźno 394 026,00 zł 675 723,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkim Mędromierzu i ŁyskowieGmina Gostycyn 1 116 000,00 zł 1 830 240,00 zł
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w KsiążkachGmina Książki 251 629,00 zł 421 673,00 zł
Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Chełmża - 130 szt.Gmina Chełmża 1 100 000,00 zł 1 922 736,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Świerkocin, Mokre.Gmina Grudziądz 1 300 000,00 zł 4 004 646,00 zł
Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy ChełmżaGmina Chełmża 760 525,00 zł 1 247 262,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zakup urządzeń usprawniających ...Gmina Choceń 388 824,00 zł 637 673,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłącza...Gmina Sępólno Kra... 2 949 066,80 zł 7 305 946,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szkocja, Stanisławka gm. Szubin -...Gmina Szubin 361 651,00 zł 589 507,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Sypniewo - II etapGmina Więcbork 715 191,71 zł 1 176 278,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przy...Gmina i Miasto Iz... 720 597,66 zł 1 218 470,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Komaszyce i Trzaski oraz ...Gmina Inowrocław 356 605,00 zł 892 520,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy KikółGMINA KIKÓŁ 656 441,00 zł 1 614 845,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi SypniewoGmina Więcbork 716 874,00 zł 1 166 720,00 zł
Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Chełmża, 1.Budowa kanali...Gmina Chełmża 1 377 000,00 zł 2 587 310,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompo...Gmina Bobrowo 583 752,44 zł 1 430 952,00 zł
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i połączeniem tzn. spinką istnie...Gmina Rogowo 99 904,00 zł 257 505,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy WielgieGmina Wielgie 96 515,00 zł 158 286,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kłódka oraz Rogóźno i Rogóźno ZamekGmina Rogóźno 420 745,00 zł 691 644,00 zł
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chojno Gmina ...Gmina Chrostkowo 742 578,00 zł 1 262 710,00 zł
Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i toczna w miejscowości Małe Czyste, Grub...Gmina Stolno 850 354,00 zł 1 510 592,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo, Brzozówka, Szembekowo -...Gmina Obrowo 1 488 244,61 zł 3 678 901,00 zł
Budowa sieci wod-kan w m. Wielka Nieszawka oraz sieci wodociągowej, kanalizac...Gmina Wielka Nies... 154 024,00 zł 378 900,00 zł
Zaopatrzenie gospodarstw w wodę i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na...Gmina Książki 547 244,00 zł 962 844,00 zł
Przebudowa istniejącej sieci wodociągowej wraz z budową przyłączy wodociągowy...Gmina Rogowo 426 544,00 zł 974 623,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska III etapGmina Dąbrowa Che... 740 382,00 zł 1 821 340,00 zł
Modernizacja stacji uzdatniania wody w CzystochlebiuGmina Wąbrzeźno 284 697,00 zł 746 099,00 zł
Budowa kanału sanitarnego z miejscowości Górsk do miejscowości PrzysiekZakład Usług Komu... 1 138 794,00 zł 1 867 623,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Firlus, Niemczyk, Wrocławk...Gmina Papowo Bisk... 854 496,00 zł 1 508 930,00 zł
Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających ...Gmina Wąpielsk 592 836,00 zł 972 252,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brodnica oraz budow...GMINA BRODNICA 942 443,38 zł 1 586 739,00 zł
Zakup koparko-ładowarki na potrzeby obsługi oczyszczalni ścieków na terenie G...Zakład Komunalny ... 174 438,00 zł 286 078,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Wtelno-Stopka-Okole-Stary Dwór-Koronowo oczyszc...Gmina Koronowo 1 074 988,00 zł 2 633 000,00 zł
Zakup samochodu asenizacyjnegoZakład Komunalny ... 181 850,00 zł 447 351,00 zł
Wykonanie kanalizacji sanitarnej z przykanalikami wraz z przepompownią ściekó...Gmina Sicienko 152 644,81 zł 254 224,00 zł
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z komorą kraty kosz...Gmina Sicienko 169 444,00 zł 279 441,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie ChełmnoGmina Chełmno 539 303,00 zł 942 890,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rożno-Parcele (przy ul.Krokusowe...Gmina Aleksandrów... 970 844,91 zł 1 668 425,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami,...Gmina Sicienko 984 748,00 zł 2 422 159,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikory i Kowalki - ETAP IIGmina Rypin 736 564,00 zł 1 245 004,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Kowalu - etap IIGmina Miasto Kowal 710 199,00 zł 1 224 067,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowych w miejscowościach: Morgi, Kończyce, Gajewo, Zdr...Gmina Nowe 1 100 000,00 zł 3 131 570,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i infrastr...Gmina Raciążek 1 186 127,67 zł 1 947 892,00 zł
Przebudowa i rozbudowa gminnej stacji wodociągowej GrążawyGmina Bartniczka 775 157,00 zł 1 271 258,00 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami, tłoczniami i przepompownią scieków...Gmina Warlubie 483 919,00 zł 1 031 015,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Koneck, gm. ...Gmina Koneck 250 335,00 zł 487 209,00 zł
Budowa stacji uzdatniania wody w Brześciu KujawskimGmina Brześć Kuja... 1 086 572,00 zł 3 020 556,00 zł
Budowa kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości DubielnoGmina Papowo Bisk... 808 331,95 zł 1 479 256,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z doprowadzeniem wody do tłoczni dla miejs...Gmina Białe Błota 543 712,50 zł 1 653 092,00 zł
Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. P. Tylickiego w mieście KowalGmina Miasto Kowal 413 032,00 zł 677 373,00 zł
Zakup ciągnika, przyczepy oraz wozu asenizacyjnego na potrzeby mieszkańców gm...Gmina Papowo Bisk... 198 000,00 zł 326 811,00 zł
zakup fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do wywozu odpadó...Zakład Komunalny ... 179 000,00 zł 436 760,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy SkrwilnoGmina Skrwilno 1 300 000,00 zł 2 155 178,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami...Gmina Osie 371 290,00 zł 668 561,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy RadominGmina Radomin 515 883,00 zł 1 118 840,00 zł
Budowa międzygminnej sieci kanalizacji sanitarnej w gminach: Dębowa Łąka i Wą...Gmina Dębowa Łąka 1 042 068,00 zł 1 818 375,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Elgiszewo, Kujawy,...Gmina Ciechocin 420 655,98 zł 696 323,00 zł
Rozbudowa magazynu osadu odwodnionego w oczyszczalni ścieków we Flantrowie or...Gmina Janowiec Wi... 1 737 715,00 zł 2 843 943,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy BaruchowoGmina Baruchowo 153 808,00 zł 374 918,00 zł
Zakup sprzętu specjalistycznego służącego do obsługi gminnej oczyszczalni ści...Gmina Unisław 172 425,00 zł 282 777,00 zł
Kanalizacja Gminy Bytoń Etap II Morzyce - WitowoGmina Bytoń 1 100 000,00 zł 2 240 643,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami dla wsi Zaborowo i rurociąg...Gmina Górzno 898 375,87 zł 1 651 500,00 zł
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w BytoniuGmina Bytoń 348 668,00 zł 571 817,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kcyni - kolektor nr 5Gmina Kcynia 708 132,00 zł 1 161 337,00 zł
Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Pilichowo i LatkowoGmina Osięciny 62 646,00 zł 102 741,00 zł
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa kanalizacji sanitarnej grawitac...Gmina Dobre 1 099 898,00 zł 1 832 202,00 zł
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w SuminieGMINA OSIEK 646 506,00 zł 1 067 168,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w miejscowości Brzoza - Północ...Gmina Nowa Wieś W... 1 534 065,59 zł 2 815 245,00 zł
Przebudowa gminnych przepompowni ścieków w gminie Bartniczka oraz utworzenie ...Gmina Bartniczka 721 567,00 zł 1 302 634,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Brzoza- Olimpin - Kobylarnia - No...Gmina Nowa Wieś W... 310 547,00 zł 793 356,00 zł
Budowa 110 przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie ChełmnoGmina Chełmno 637 064,00 zł 1 092 026,00 zł
Budowa studni głębinowych w miejscowościach Mszano i Szczuka wraz z wodociągi...GMINA BRODNICA 1 000 000,00 zł 2 828 438,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Dobrcz w miejscowości DobrczGmina Dobrcz 674 083,00 zł 1 105 496,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Smoguleckiej WsiGmina Kcynia 472 340,00 zł 844 660,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gołaszewo i Nakonowo, gmin...Gmina Kowal pow. ... 548 547,00 zł 1 015 900,00 zł
Budowa kanalizacji deszczowej, ściekowej i sieci wodociągowej na terenie dzia...Gmina Kamień Kraj... 484 189,00 zł 803 462,00 zł
Wykonanie obudowy i otworu studni Nr 3 wraz z przyłączem wodociągowym i elek...Gmina Zbójno 109 453,00 zł 179 504,00 zł
Budowa ujęcia wodnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zadus...Gmina Wielgie 1 140 904,00 zł 1 877 718,00 zł
Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ściekówGmina Lipno 161 284,00 zł 969 407,00 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Działyń - III etap.Gmina Zbójno 833 868,51 zł 1 439 600,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Chełmiński o...Miasto i Gmina Ra... 741 654,50 zł 1 299 098,00 zł
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kałdus wraz z modernizacją s...Gmina Chełmno 1 000 000,00 zł 2 025 423,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy WłocławekGmina Włocławek 283 230,00 zł 465 559,00 zł
Poprawa warunków dostawy wody poprzez budowę sieci wodociągowej Bursztynowo -...Gmina Świecie nad... 144 257,00 zł 249 075,00 zł
Modernizacja i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Bobrownickie...Gmina Bobrowniki 595 835,00 zł 1 777 408,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozie i Zielonka wraz z zasila...Gmina Cekcyn 834 202,00 zł 1 389 624,00 zł
Budowa kanalizacji ściekowej z przykanalikami, kolektorami tłocznymi i przepo...Gmina Rogowo 499 515,00 zł 1 298 011,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w HelenowieGmina Złotniki Ku... 285 632,40 zł 499 376,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Małe Rudy, Rynarzewo, gm. Szubin - e...Gmina Szubin 340 142,00 zł 558 916,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną w Dragac...Gmina Dragacz 736 514,35 zł 1 559 269,00 zł
Dostawa pojemników do segregacji odpadów komunalnychGmina Topólka 54 405,00 zł 89 224,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Ba...Gmina Barcin 217 619,00 zł 356 679,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski - V...Gmina Brześć Kuja... 482 963,00 zł 792 061,00 zł
Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejsco...Gmina Mogilno 62 751,00 zł 131 194,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy ZakrzewoGmina Zakrzewo 1 100 000,00 zł 2 179 329,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w KozłowieGmina Świecie 1 300 000,00 zł 2 454 536,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Radziejów.Gmina Radziejów 1 000 000,00 zł 2 027 566,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w ulicy Ma...Gmina Unisław 454 204,00 zł 1 160 000,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębocin - etap IIIGmina Lubicz 1 000 917,00 zł 2 575 622,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków etap IV (100 szt.)Gmina Stolno 516 867,00 zł 861 430,00 zł
Budowa sieci kanalizacji deszczowej do obsługi domków jednorodzinnych w miejs...Gmina Świedziebnia 337 989,00 zł 672 518,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową we wsi GrodztwoPrzedsiębiorstwo ... 364 811,00 zł 933 184,00 zł
Kanalizacja sanitarna, grawitacyjna i tłoczna - III etapGmina Stolno 487 958,00 zł 854 605,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska VIII etapGmina Dąbrowa Che... 728 308,00 zł 1 791 639,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej w miejscowości Świekatowo, b...Gmina Świekatowo 819 063,21 zł 1 399 305,00 zł
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gmina Lubanie - zadanie nr 2 Mikanowo-Lubanie-...Gmina Lubanie 572 789,00 zł 939 375,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski - V...Gmina Brześć Kuja... 490 909,43 zł 805 091,00 zł
Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz odgałęzień boczn...Gmina Wielka Nies... 242 073,00 zł 397 000,00 zł
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi wojewódzkiej 237 ...Gmina Gostycyn 555 424,00 zł 910 896,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - ciśnieniowej w miejscowośc...Gmina Cekcyn 856 122,00 zł 1 485 866,00 zł
Rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej we wsi OsieGmina Osie 990 253,00 zł 1 659 995,00 zł
Montaż pompy ciepła powietrze - woda wraz z przebudową wewnętrznej instalacji...Gmina Dąbrowa Bis... 54 960,00 zł 93 049,00 zł
Budowa strefowej przepompowni wody gospodarczo - bytowej wraz ze zbiornikami ...Gmina Świecie nad... 214 226,79 zł 359 486,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami w...Gmina Dragacz 224 351,00 zł 406 713,00 zł
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Smoguleckiej Wsi oraz budowa sieci wodoci...Gmina Kcynia 1 100 000,00 zł 3 417 000,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach gminy RogóźnoGmina Rogóźno 188 167,00 zł 308 594,00 zł
Modernizacja Stacji Uzdatniania wody podziemnej w m. Parchanie gm. Dąbrowa Bi...Gmina Dąbrowa Bis... 280 383,00 zł 464 434,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy CekcynGmina Cekcyn 428 907,00 zł 736 170,00 zł
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Skrwilnie wraz z wymianą sieci wodociągo...Gmina Skrwilno 1 025 142,07 zł 2 269 684,00 zł
Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy BaruchowoGmina Baruchowo 2 579 000,00 zł 4 954 284,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości ŚwiekatowoGmina Świekatowo 306 974,00 zł 519 356,00 zł
Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków - etap I wraz z budową ka...Gmina Śliwice 1 100 000,00 zł 2 016 039,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabówiec i NieżywięćGmina Bobrowo 708 025,00 zł 1 248 063,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kikół.GMINA KIKÓŁ 1 000 000,00 zł 1 757 078,00 zł
Budowa sieci wodociągowej Ø 90 w oraz przyłączy wodociągowych w miejscowościa...Gmina Rogowo 124 913,00 zł 266 739,00 zł
Zakup nowej koparko - ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościek...Gmina Lniano 217 425,00 zł 356 577,00 zł
Budowa sieci wodociągowej Witkowo, Dąbrowa od stacji Podwyższania ciśnienia w...Gmina Kamień Kraj... 552 652,00 zł 1 259 120,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dolna GrupaGmina Dragacz 1 238 606,00 zł 2 453 410,00 zł
Montaż kolektorów słonecznych i turbiny wiatrowej jako uzupełniające źródło c...Gmina Książki 24 631,00 zł 64 634,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębocin - etap IIGmina Lubicz 825 915,00 zł 2 090 713,00 zł
Zakup koparko - ładowarki do przemieszczania i załadunku osadów pościekowych ...Gmina Świekatowo 238 500,00 zł 391 140,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodami opadowymi na ulicy Sierpeckiej w Tłuchowie, ...Gmina Tłuchowo 678 928,00 zł 1 102 190,00 zł
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami Połajewo-PrzewózMiasto i Gmina Pi... 68 750,00 zł 132 473,00 zł
Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami doprowadzonymi do granic pos...Gmina Nakło nad N... 271 619,00 zł 445 457,00 zł
Rekonstrukcja studni wierconej nr 2 na terenie ujęcia wiejskiego w WitoldowieZakład Gospodarki... 33 400,00 zł 82 164,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Izbica Kujawska o przepustowości o...Gmina Izbica Kuja... 1 609 535,00 zł 5 699 820,00 zł
Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy BaruchowoGmina Baruchowo 541 683,00 zł 953 439,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Osiek oraz wykonani...GMINA OSIEK 494 992,26 zł 892 174,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Pruszcz we wsi Pruszcz, ...Gmina Pruszcz 1 215 209,00 zł 2 067 961,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy ŚwiecieGmina Świecie 804 886,00 zł 1 995 553,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przyłączami i przepom...Gmina Bobrowo 37 403,00 zł 99 630,00 zł
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sielec, Kołuda W...Gmina Janikowo 743 495,00 zł 1 828 003,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski - I...Gmina Brześć Kuja... 665 929,85 zł 1 136 325,00 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości DobreGmina Dobre 1 000 000,00 zł 2 055 508,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla miejscowości Chomiąża Szla...Gmina Gąsawa 230 802,00 zł 378 517,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin (etap IX)...Gmina Ciechocin 227 377,59 zł 377 101,00 zł
Część przedsięwzięcia: II etap budowy kanalizacji we wsiach: Kowalki, Głowińs...Gmina Rypin 730 719,00 zł 1 257 030,00 zł
Sieć wodociągowa z przyłaczami m.KruszeGmina Warlubie 476 112,00 zł 1 054 864,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Małe P...Gmina Dębowa Łąka 1 276 385,01 zł 3 359 745,00 zł
Zakup koparko - ładowarki na potrzeby mieszkańców gminy RadominSamorządowy Zakła... 176 250,00 zł 313 490,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobieszewice i BroniewiceGmina Janikowo 348 929,00 zł 572 245,00 zł
Budowa wodociągu z przyłączami w ulicy Leśnej oraz kanalizacji sanitarnej z p...Gmina Górzno 916 468,00 zł 2 036 274,00 zł
Instalacja paneli słonecznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie...Gmina Dębowa Łąka 56 399,85 zł 92 610,00 zł
Budowa sieci kanalizacji ściekowej z przyłączami do granicy posesji w m. Wyst...Gmina Nakło nad N... 483 121,00 zł 792 319,00 zł
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w BuguchwaleGmina Skępe 963 712,38 zł 1 583 054,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami i przepompo...Gmina Rypin 822 841,00 zł 1 366 755,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu - etap II obejmujący część mie...Gmina Dragacz 407 213,00 zł 1 142 221,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości AugustowoGmina Brzozie 54 000,00 zł 113 976,00 zł
Budowa 60 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Radzyń Che...Miasto i Gmina Ra... 479 957,07 zł 981 499,00 zł
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna w miejscowości Stolno, Grubno, M...Gmina Stolno 483 285,00 zł 1 330 966,00 zł
Budowa sieci kanalizacji ciśnieniowej z przyłączami w miejscowości Papowo Bis...Gmina Papowo Bisk... 224 783,10 zł 405 525,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości ŁochocinGmina Lipno 613 980,64 zł 1 113 650,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brześć Kujawski - I...Gmina Brześć Kuja... 150 246,00 zł 246 404,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Wójtówka, Nowy...Gmina Waganiec 1 100 000,00 zł 4 808 936,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Koneck wraz z budową prze...Gmina Koneck 1 171 129,00 zł 2 050 100,00 zł
Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie Gminy SkępeMiasto i Gmina Skępe 372 978,00 zł 887 028,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy LubiewoGmina Lubiewo 705 391,00 zł 1 156 843,00 zł
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami do budynków we wsi Dolne...Gmina Chełmno 229 450,66 zł 470 256,00 zł
Przebudowa i rozbudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Piotrkowie KujawskimMIasto i Gmina Pi... 2 960 885,00 zł 7 500 410,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą na terenie gmi...Gmina Dąbrowa Bis... 1 133 873,00 zł 2 768 310,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej na ulicach Bohaterów i Chrobrego w SadkachGmina Sadki 427 317,44 zł 700 472,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ciechocin - etap VIIIGmina Ciechocin 215 958,00 zł 363 127,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy RadominGmina Radomin 456 257,00 zł 901 693,00 zł
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Paniewie oraz budowa sieci kanalizacyj...Gmina Topólka 327 128,31 zł 551 994,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zielonka - Zdroje wraz z budo...Gmina Cekcyn 996 842,00 zł 1 758 241,00 zł
Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Bycz, Trojaczek, Stawiska, Wincent...Miasto i Gmina Pi... 604 966,00 zł 1 050 009,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobre-Przysiek oraz dostawa wo...Gmina Dobre 405 594,00 zł 665 174,00 zł
Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków nie przekraczających ...Gmina Wąpielsk 620 505,00 zł 1 010 293,00 zł
Budowa sieci wodociągowej Ø 110 i Ø 90 w miejscowościach Huta-Charszewo-Ruda....Gmina Rogowo 144 244,11 zł 235 473,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej w Rogóźnie i przebudowa sieci wodociągowej wraz ...Gmina Rogóźno 110 017,00 zł 278 924,00 zł
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym, budowa oczyszczalni ściek...Gmina Boniewo 1 583 389,00 zł 2 622 626,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami w ulicy...Gmina Jeżewo 812 565,00 zł 1 495 630,00 zł
Poprawa Infrastruktury wodno-ściekowej w gminie ChoceńGmina Choceń 776 579,00 zł 1 397 121,00 zł
Budowa, rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz zakup sprzętu do wywozu ni...Gmina Wąbrzeźno 999 190,00 zł 1 747 613,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczani ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej...Miasto i Gmina Ra... 286 210,12 zł 485 229,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Papowo BiskupieGmina Papowo Bisk... 417 820,00 zł 685 226,00 zł
Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Ludkowo i Mielno poprzez budowę odcinka s...Gmina Pakość 103 317,00 zł 255 225,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości SuchaGmina Lubiewo 893 469,62 zł 2 221 076,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości PawłówekGmina Sicienko 351 540,15 zł 591 572,00 zł
Instalacja kolektorów słonecznych dla Zespołu Szkół w Radzyniu Chełmińskim.Miasto i Gmina Ra... 80 850,00 zł 132 594,00 zł
Budowa stacji uzdatniania wody wraz z wyposażeniemGmina Bądkowo 926 788,00 zł 2 408 832,00 zł
Budowa 55 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości gmin...Gmina Rojewo 403 890,00 zł 686 207,00 zł
Budowa II Etapu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Pruszcz obejmująca zadan...Gmina Pruszcz 1 237 173,78 zł 2 060 631,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w obrębie Doliny Nadnoteckiej w Gminie KcyniaGmina Kcynia 860 546,00 zł 2 623 022,00 zł
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz budową stacji ...Gmina Kęsowo 289 147,00 zł 525 924,00 zł
Uporządkowanie systemu wodno - ściekowego dla miasta ŁabiszynGmina Łabiszyn 1 679 635,00 zł 2 754 602,00 zł
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Gzin oraz budow...Gmina Dąbrowa Che... 738 331,28 zł 1 843 122,00 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo IIGmina Rojewo 770 747,33 zł 1 267 039,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Jacewo na teren...Gmina Inowrocław 821 968,00 zł 2 045 961,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór - Dąbrowa Chełmińska VI etapGmina Dąbrowa Che... 180 000,00 zł 442 902,00 zł
Odwodnienie z izolacją ścian podpiwniczonych oraz budowa oczyszczalni ścieków...Gmina Chrostkowo 74 679,00 zł 556 039,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach...Gmina Rogowo 963 541,00 zł 2 735 214,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Brzemiona, Cisiny, Ja...Gmina Lniano 1 223 663,24 zł 2 734 965,00 zł
Budowa wodociągu wraz z przyłączami w sołectwie Czarny Bryńsk, Gmina GórznoGmina Górzno 355 243,00 zł 644 484,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości DobreGmina Dobre 446 489,00 zł 732 244,00 zł
Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Rokitnica Nowa, ...Gmina Świedziebnia 1 034 542,20 zł 1 689 339,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Gosławice-Gęsin-Zakrzewo i wykonanie otworu stu...Gmina Zakrzewo 325 718,00 zł 533 553,00 zł
Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczysz...Gmina Świecie nad... 381 566,00 zł 623 070,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie ŁubiankaGmina Łubianka 555 793,00 zł 911 501,00 zł
Zakup fabrycznie nowego ciągnika wraz z wozem asenizacyjnymGMINA BOBROWNIKI 121 945,00 zł 199 990,00 zł
Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wie...Gmina i Miasto Iz... 1 669 866,36 zł 2 733 384,00 zł
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmniy, w tym: budowa sieci...Gmina Włocławek 1 298 313,00 zł 2 210 545,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przebudowa kanalizacji deszczow...Gmina Choceń 971 240,99 zł 1 592 836,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków z drenażem rozsączającym w Gminie Ch...Gmina Chełmno 194 839,92 zł 504 571,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - I eta...Gmina Drzycim 105 090,00 zł 172 349,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Sosnówka, Trzciano, Przydwórz (Etap 2-c...Gmina Wąbrzeźno 746 197,00 zł 1 425 128,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie Radowiska z kolekt...Gmina Dębowa Łąka 1 328 126,00 zł 2 434 337,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, kanalizacji deszczowej i sanitarnej...Gmina Książki 692 001,00 zł 1 136 636,00 zł
Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śliwicach - Etap II oraz budowa...Gmina Śliwice 1 297 928,00 zł 3 213 916,00 zł
Budowa sieci wodociagowej z przyłączami w Okoninach, Gmina ŚliwiceGmina Śliwice 400 215,00 zł 696 094,00 zł
Budowa sieci kanalizacji saniatrnej w miejscowości Jastrzębie - Drzycim.Gmina Drzycim 1 330 571,10 zł 2 510 685,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej,tłocznej) Fabianki-Bogucin...Gmina Fabianki 1 300 000,00 zł 2 662 992,00 zł
Sieć wodociągowa Tuchółka, przebudowa stacji uzdatniania wody w Piastoszynie ...Gmina Kęsowo 1 000 000,00 zł 1 716 814,00 zł
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w PiechcinieGmina Barcin 581 397,18 zł 1 007 820,00 zł
BUDOWA PRZYDOMOWYCH BIOLOGICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDOWA WODOCIĄGU ...Gmina Stolno 1 214 652,00 zł 2 008 367,00 zł
Budowa sieci wodociągowej Elgiszewo - Franksztyn (Etap I - Elgiszewo - Leśno)...Gmina Ciechocin 449 883,00 zł 748 179,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy RadominGmina Radomin 597 217,00 zł 977 091,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w m. Nadolna Karczma, Gmina TucholaGmina Tuchola 227 316,00 zł 376 693,00 zł
Zakup środków transportu i rozsiewu osadów pościekowych dla gminy LnianoGmina Lniano 46 875,00 zł 76 875,00 zł
Budowa i modernizacji sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi ora...Gmina Rypin 59 387,00 zł 220 875,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota.Gmina Białe Błota 344 959,00 zł 1 036 068,00 zł
Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy BaruchowoGmina Baruchowo 673 458,20 zł 1 110 482,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na wybranych obszarach mie...Gminny Zakład Kom... 568 504,00 zł 1 535 793,00 zł
Budowa systemu monitoringu procesów technologicznych w przepompowniach ściekó...Zakład Usług Komu... 99 750,00 zł 169 986,00 zł
Budowa kanalizacji deszczowej w Barcinie Wsi przy drodze Barcin - MamliczGmina Barcin 483 593,00 zł 891 750,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Grodztwo etap I.Gmina Kruszwica 305 504,00 zł 498 280,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gruta - III etapGMINA GRUTA 996 427,98 zł 1 643 836,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sikory i Kowalki - ETAP IGmina Rypin 715 115,00 zł 1 220 660,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy KoronowoGmina Koronowo 555 792,00 zł 915 141,00 zł
Budowa przyłącza wodociągowego od projektowanej studni do istniejącej stacji ...Miasto i Gmina Ch... 50 063,00 zł 82 104,00 zł
Budowa tłoczni i przewodu tłocznego w miejscowości Kawle oraz sieci wodoc wod...Gmina Sępólno Kra... 1 023 687,46 zł 1 794 872,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w MierzwinieGmina Złotniki Ku... 613 394,00 zł 1 031 681,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w GniewkówcuGmina Złotniki Ku... 870 349,00 zł 1 474 136,00 zł
Budowa oczyszczalni na terenie gminy LubraniecGmina Lubraniec 88 766,00 zł 791 615,00 zł
Przebudowa stacji hydroforowej w miejscowości PrzepałkowoGmina Sośno 347 673,00 zł 686 317,00 zł
Budowa kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami w m. Lubicz oraz budowa budyn...Gmina Rogowo 1 253 017,55 zł 2 092 572,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Wie...Gmina Wielgie 377 774,61 zł 619 453,00 zł
Budowa sieci wodociągowej, zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej, przydomowy...Gmina Świekatowo 434 134,00 zł 725 061,00 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami w miejscowości Raciążek, Gm. Raciąż...Gmina Raciążek 191 250,00 zł 313 650,00 zł
Rozbudowa i połączenie istniejących sieci wodociągowych w miejscowościach Wit...Zakład Gospodarki... 39 510,00 zł 97 195,00 zł
Budowa oczyszczalni grupowych dla Gminy Dąbrowa Biskupia oraz przebudowa lini...Gmina Dąbrowa Bis... 793 232,59 zł 1 313 575,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wielki Głęboczek z przes...Gmina Brzozie 1 320 000,00 zł 2 442 216,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mogilno.Gmina Mogilno 413 786,00 zł 699 794,00 zł
Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno - tłocznej na ulicy Pałuckiej w miejsco...Gmina Dąbrowa 373 954,00 zł 613 286,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy LubiewoGmina Lubiewo 729 052,00 zł 1 195 647,00 zł
Budowa magistrali wodociągowej z Osówca do Wojnowa - III etapGmina Sicienko 387 129,00 zł 948 739,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy RaciążekGmina Raciążek 450 216,00 zł 747 058,00 zł
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami, na działkach w miejscowości Mał...Gmina Kamień Kraj... 124 691,00 zł 204 494,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Chwałk...Gmina Mrocza 1 763 888,91 zł 2 974 391,00 zł
Modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z remontem studni głębinowych w Kam...Zakład Gospodarki... 393 041,00 zł 1 024 328,00 zł
Remont - modernizacja i częściowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej od narożni...Gmina Lubanie 332 305,00 zł 544 980,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy OsięcinyGmina Osięciny 306 138,24 zł 534 196,00 zł
Program przydomowych oczyszczalni w Gminie Kijewo Królewskie - etap IGmina Kijewo Król... 1 021 400,00 zł 1 675 097,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w ciagu ul. Piaskowej i ul. Rzemieślniczej oraz...Gmina Lubicz 495 386,85 zł 851 319,00 zł
Budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Wielgie, rozbudowa ujęcia wodnego...Gmina Wielgie 924 439,00 zł 1 819 545,00 zł
Rozwiązanie problemów gospodarki wodno - ściekowej w miejscowościach: Karlewo...Gmina Świecie nad... 833 625,00 zł 1 447 203,00 zł
Rozwiązanie problemów gospodarki ściekowej poprzez budowę przydomowych oczysz...Gmina Świecie nad... 678 820,00 zł 1 127 546,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zakrzewo, ul.: Łąkowa, Polna, Zi...Gmina Zakrzewo 403 740,00 zł 664 328,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Szpetal GórnyGmina Fabianki 1 950 447,00 zł 5 769 429,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w Wolicach - etap II, III i IVPrzedsiębiorstwo ... 654 264,00 zł 1 605 307,00 zł
Modernizacja i budowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowościach Osięci...Gmina Osięciny 650 716,00 zł 1 067 175,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w m. Nawra - Bogusławski - Kończewice ...Gmina Chełmża 353 445,00 zł 579 650,00 zł
Budowa sieci wodociągowych w miejscowości KarbowoGMINA BRODNICA 76 125,00 zł 124 845,00 zł
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Parski, Nowa WieśGmina Grudziądz 1 100 000,00 zł 3 503 187,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej Szymborno-Bajerze-BągartGmina Kijewo Król... 571 299,00 zł 962 964,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czaple, Czapelki, ...Gmina Świecie 938 929,00 zł 1 539 845,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budow...Gmina Płużnica 1 162 773,08 zł 2 152 161,00 zł
Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowościach Goryń i WieldządzGmina Płużnica 143 136,00 zł 718 037,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w NiszczewicachGmina Złotniki Ku... 1 430 803,00 zł 2 350 706,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś WielkaGmina Zławieś Wielka 606 347,00 zł 994 327,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy RadominGmina Radomin 638 531,38 zł 1 127 548,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Tarkowo Dolne - Nowa WioskaGmina Nowa Wieś W... 506 550,00 zł 1 246 113,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w BagienicyGmina Gostycyn 924 192,75 zł 1 624 214,00 zł
Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości SzostkaGmina Radziejów 597 688,15 zł 975 346,00 zł
Zakup sprzętu na potrzeby mieszkańców gminy RadominSamorządowy Zakła... 141 825,00 zł 232 593,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-DobrzyńGmina Golub - Dob... 744 968,24 zł 1 250 246,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa ChełmżaGmina Chełmża 36 926,00 zł 64 279,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Piastoszyn i Grochowo oraz si...Gmina Kęsowo 599 343,00 zł 999 343,00 zł
Zakup samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników ...Przedsiębiorstwo ... 253 275,00 zł 445 260,00 zł
Montaż lamp ulicznych zasilanych energią odnawialną na terenie gminy Radomin.Gmina Radomin 99 039,00 zł 162 263,00 zł
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łysomice - ul. Długa, J...Gmina Łysomice 610 769,00 zł 1 026 810,00 zł
Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości RuziecGmina Golub-Dobrzyń 127 564,00 zł 209 205,00 zł
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gmina Lubanie II i III etap - zadanie nr 1 Mik...Gmina Lubanie 526 353,00 zł 856 201,00 zł
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w m.Witowo gm.BytońGmina Bytoń 242 250,07 zł 408 047,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzozowo ettap I oraz sieć wodociągowa w m...Gmina Kijewo Król... 886 816,67 zł 1 542 546,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy KsiążkiGmina Książki 133 710,00 zł 228 426,00 zł
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości DąbrowaGMINA DĄBROWA 161 553,00 zł 265 077,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji na terenie Gminy OsiekGmina Osiek 127 395,00 zł 241 498,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompo...Gmina Brzozie 495 677,02 zł 1 238 309,00 zł
Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie gminy Aleksandrów KujawskiGmina Aleksandrów... 1 301 039,00 zł 2 133 704,00 zł
Budowa wodociągu wiejskiego w miejscowościach: Nowe Dąbie-Obórznia-Rzywno_Psz...Gmina Łabiszyn 1 451 052,00 zł 2 852 433,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Konojady etap IMIASTO i GMINA JA... 1 258 777,80 zł 3 336 777,00 zł
Budowa ujęcia wodociagowego z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Sz...Gmina Radomin 923 062,05 zł 2 493 194,00 zł
Rozbudowa sieci wodociągowej dla miejscowości Zbiczno.Gmina Zbiczno 42 111,00 zł 88 271,00 zł
Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Tupadły poprzez termomodernizacje b...Gmina Inowrocław 98 428,00 zł 242 134,00 zł
Etap I: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz budowa sieci kanalizacji...Gmina Osięciny 667 725,52 zł 1 260 574,00 zł
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wąwelno, Sitno-Ty...Gmina Sośno 120 267,72 zł 221 691,00 zł
Budowa kanalizacji, oczyszczalni i wodociągów na terenie gminy LubraniecGmina Lubraniec 1 011 901,25 zł 1 676 622,00 zł
Budowa punktu zlewnego na terenie tłoczni ścieków Górzno 1Miasto i Gmina Gó... 150 927,00 zł 304 184,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejsco...Gmina Zbiczno 756 665,58 zł 1 346 552,00 zł
Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach: Sierpeckiej, Spółdzielczej, Szkolnej...GMINA TŁUCHOWO 183 190,00 zł 340 425,00 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości MokreGmina Grudziądz 921 877,54 zł 1 684 861,00 zł
Budowa sieci wodociagowych w miejscowości Wołuszewo - Wygoda, Białe Błota, Ro...Gminne Przedsiębi... 354 629,00 zł 581 593,00 zł
Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarnego wzdłuż ciągów pieszo-j...Gmina Kowalewo Po... 797 154,00 zł 1 302 084,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Świerczyny, Gminy ŁysomiceGmina Łysomice 214 404,00 zł 351 624,00 zł
Prowadzenie selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych na terenach wiejsk...Gmina Kowalewo Po... 24 675,00 zł 45 337,00 zł
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości CzernikowoGMINA Czernikowo 955 197,00 zł 2 349 786,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jabłonowie PomorskimMIASTO i GMINA JA... 131 384,00 zł 360 345,00 zł
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościa...Gmina Dobrcz 478 814,00 zł 781 937,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami do wsi Okoni...Gmina Śliwice 861 084,00 zł 1 628 723,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie LisewoGmina Lisewo 882 792,00 zł 1 447 780,00 zł
Budowa sieci kanalizacji deszczowej i sieci kanalizacji sanitranej z przyłącz...Gmina Mogilno 765 685,28 zł 1 897 891,00 zł
Dostawa i montaż kompletnych instalacji c.w.u. z wykorzystaniem kolektorów sł...Gmina Kowalewo Po... 472 965,00 zł 775 663,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy TopólkaGmina Topólka 480 718,00 zł 846 620,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite, Prz...Gmina Brzuze 2 010 997,00 zł 3 298 037,00 zł
Rozbudowa istniejącej oczyszczalni w Modzerowie wraz z budową sieci kanalizac...Gmina Włocławek 828 346,67 zł 2 091 060,00 zł
Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z obudową w Żurawicach oraz przydomowych o...Gmina Boniewo 565 350,00 zł 1 103 593,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Tłuchowo - ul. Leśna (I etap) oraz w...GMINA TŁUCHOWO 324 540,00 zł 530 637,00 zł
Wykonanie kanalizacji i wodociągu w miejscowościach Cierpice i Wielka Nieszaw...Gmina Wielka Nies... 462 972,25 zł 793 350,00 zł
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Dobrcz w miejscowościa...Gmina Dobrcz 602 392,00 zł 987 925,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji grawitacyjnej wraz ...Gmina Lniano 845 592,00 zł 1 388 727,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szadłowice i Skalmierowice w gmi...Gmina Gniewkowo 1 223 107,00 zł 3 021 823,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Głogowo gmina ObrowoGmina Obrowo 46 069,44 zł 75 554,00 zł
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości ElgiszewoGmina Ciechocin 121 349,00 zł 213 139,00 zł
Sieć kanalizacji sanitarnej - etap III dla os. Miodusy; Budowa sieci kanaliza...Gmina Wielgie 555 520,00 zł 907 457,00 zł
Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ramach Przebudowy i rozbudowy sieci wod...GMINA Czernikowo 461 599,00 zł 1 288 272,00 zł
Zakup specjalistycznego pojazdu do wywozu odpoadów komunalnych oraz zakup poj...Zakład Gospodarki... 200 000,00 zł 448 838,00 zł
Budowa ciśnieniowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Broniewice, Dobiesz...Gmina Janikowo 1 300 000,00 zł 2 221 774,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lniano w miejscowoś...Gmina Lniano 776 780,00 zł 1 324 318,00 zł
Rozbudowa istniejącej stacji uzdatniania wody w miejscowości Głodowo i Jastrz...Gmina Lipno 1 300 000,00 zł 2 293 926,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz sieci wodociągowe...Gmina Unisław 650 989,68 zł 1 519 443,00 zł
Budowa indywidualnych systemów kanalizacji zagrodowej na terenie miejscowości...Gmina Bukowiec 925 486,00 zł 2 266 299,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz wymiana sieci wod...Gmina Unisław 525 593,45 zł 861 973,00 zł
Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infr...Gmina Boniewo 352 536,00 zł 631 123,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Miedzno i OsieGmina Osie 733 032,36 zł 1 437 842,00 zł
Wykonanie ekologicznych systemów grzewczych w budynkach użyteczności publiczn...Gmina Unisław 78 333,00 zł 128 461,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami bocz...Gmina Wielka Nies... 157 621,00 zł 258 500,00 zł
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łysomice, Różankowo,...Gmina Łysomice 1 183 995,29 zł 2 047 622,00 zł
Rozbudowa ujęcia wody w miejscowości Wtelno oraz rozbudowa i przebudowa sieci...Gmina Koronowo 157 627,00 zł 454 970,00 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej w Okoninie i Mełnie z częściową wymianą sieci wod...Gmina Gruta 464 906,00 zł 825 844,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy OsięcinyGmina Osięciny 1 036 860,64 zł 1 747 050,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej, tłocznej) Fabianki - Bogu...Gmina Fabianki 749 553,00 zł 1 237 269,00 zł
Modernizacja i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Flan...Gmina Janowiec Wi... 2 244 000,00 zł 3 734 901,00 zł
Wyposażenie nieruchomości położonych na terenie Gminy Rogowo w pojemniki służ...Gmina Rogowo 138 937,00 zł 227 858,00 zł
Budowa sieci wodociągowej, kolektorów sanitarnych oraz deszczowych w Łasinie ...Miasto i Gmina Łasin 535 265,00 zł 1 319 908,00 zł
Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości ŚwiekatowoGmina Świekatowo 968 133,39 zł 1 841 055,00 zł
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości SzczepanowoGMINA DĄBROWA 500 148,00 zł 820 243,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach: Wrocki, Cieszy...Gmina Golub - Dob... 1 100 000,00 zł 2 810 344,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków na terenie działki nr 128/10 w miejscowości Gołas...Gmina Kowal 1 043 563,26 zł 1 716 878,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków i zas...Gmina Więcbork 583 623,00 zł 960 630,00 zł
Rozbudowa i przebudowa gminnej stacji wodociągowej we wsi Kamlarki gmina LisewoGmina Lisewo 790 577,04 zł 1 312 463,00 zł
Budowa sieci wodociągowej Ciechrz-Rzadkwina wraz z wymianą istniejącej sieci ...Gmina Strzelno 307 088,00 zł 512 884,00 zł
Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu solarno-hybrydowego na terenie g...Gmina Kowalewo Po... 763 946,00 zł 1 267 786,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pruszcz, Etap II, zadanie 11 w u...Gmina Pruszcz 1 001 897,00 zł 1 675 815,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-DobrzyńGmina Golub- Dobrzyń 900 299,00 zł 1 485 320,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ściek...Gmina Kamień Kraj... 538 340,00 zł 884 819,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kaliska, Uchodze, Lubień Kuja...Miasto i Gmina Lu... 1 079 786,00 zł 1 777 124,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków ...Gmina Jeżewo 1 000 000,00 zł 1 980 139,00 zł
Rozwój i kompleksowe rozwiązanie zbiórki odpadów na terenie gmin Tuchola i Go...Przedsiębiorstwo ... 200 000,00 zł 548 512,00 zł
Modernizacja infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie ŁubiankaGmina Łubianka 260 238,00 zł 426 791,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy LubiewoGmina Lubiewo 660 664,95 zł 1 083 491,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej we wsi Legbąd (budowa kanalizacji...Gmina Tuchola 1 333 469,88 zł 2 381 227,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Prądocin i Dobromierz w Gminie No...Gmina Nowa Wieś W... 700 659,00 zł 1 819 131,00 zł
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Dobrcz w miejscowościa...Gmina Dobrcz 354 575,37 zł 588 360,00 zł
Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzekotowo Gmina DąbrowaGmina Dąbrowa 617 198,43 zł 1 007 224,00 zł
Kontynuacja rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo.Gmina Płużnica 716 679,09 zł 1 175 354,00 zł
Rozwiązanie problemów dostaw wody w Gminie Łubianka poprzez rozbudowę hydrofo...Gmina Łubianka 752 154,00 zł 1 323 463,00 zł
Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mgowo.Gmina Płużnica 1 100 000,00 zł 1 812 058,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nowa Wieś...Gmina Nowa Wieś W... 475 925,00 zł 1 185 744,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szczepanki i Jabłonowo Pomorskie.Miasto i Gmina Ja... 879 128,96 zł 1 558 311,00 zł
Budowa kanalizacji w Lubrańcu i przydomowych oczyszczalni na terenie gminy.Gmina i Miasto Lu... 1 100 000,00 zł 2 303 694,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krotoszynie wraz z kanalizacją deszczowąGmina Barcin 757 604,13 zł 1 252 818,00 zł
Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości gminy RojewoGmina Rojewo 338 332,00 zł 548 221,00 zł
Budowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w Dobrzyniu n/Wisłą (zad 1,2) zewnętrz...Gmina Dobrzyń nad... 529 581,00 zł 1 040 697,00 zł
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla miejscowości SamociążekGmina Koronowo 1 300 000,00 zł 4 703 932,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Płużnica oraz budow...Gmina Płużnica 856 864,00 zł 1 414 995,00 zł
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości BąkowoGmina Warlubie 1 966 973,00 zł 3 275 806,00 zł
Budowa przepompowni ścieków w Dąbiu Kujawskim i przydomowych oczyszczalni ści...Gmina i Miasto Lu... 1 205 050,86 zł 2 002 933,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogowo - Brzozówka - etap IIGmina Obrowo 1 064 801,00 zł 1 746 274,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki, Szabda, Gorczenica,...GMINA BRODNICA 1 300 000,00 zł 2 526 154,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w KowaluGmina Miasto Kowal 677 846,00 zł 1 158 856,00 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Jajkowo, Gmina Brzozie wraz z b...Gmina Brzozie 2 130 000,00 zł 3 972 732,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości : Nowy Zbrachlin,Z...Gmina Waganiec 365 898,00 zł 2 747 954,00 zł
Zakup sprzętu specjalistycznego służącego obsłudze przydomowych oczyszczalni ...Gmina Bukowiec 990 000,00 zł 1 890 264,00 zł
Budowa, przydomowych oczyszczalni ścieków, sztuk 118 w miejscowościach: Brzys...Miasto i Gmina Ch... 667 078,70 zł 1 662 140,00 zł
Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Korytowo, gmi...Gmina Bukowiec 1 200 000,00 zł 3 285 286,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grębocin - etap IGmina Lubicz 1 000 000,00 zł 4 607 739,00 zł
Poprawa infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w wodę poprzez p...Gmina Mrocza 2 187 846,00 zł 3 585 917,00 zł
Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Obrowo i Sicinki,...Gmina Kęsowo 441 220,00 zł 733 700,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarne wraz z przyłączami we wsi Sokołowo i Anton...Gmina Golub- Dobrzyń 787 161,00 zł 1 361 917,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Kijewie Szlacheckim ...Gmina Kijewo Król... 758 363,00 zł 1 231 762,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we wsi Legbąd i Brody - etap II (ro...Gmina Tuchola 378 427,00 zł 643 897,00 zł
Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią ścieków PŚGmina Lipno 570 998,00 zł 936 574,00 zł
Budowa przydomowych - przyzagrodowych biologicznych oczyszczalni ścieków wraz...Gmina Boniewo 848 059,00 zł 1 388 324,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobre - PrzysiekGmina Dobre 686 757,43 zł 1 164 503,00 zł
Sieć wodociągowa z przyłączami w BuśniGmina Warlubie 250 037,00 zł 557 515,00 zł
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowa ...Gmina Włocławek 298 001,00 zł 899 241,00 zł
Przebudowa sieci wodociągowej z rur azbestowych na PEHD w obrębie ulic: Piwna...Gmina Miasto Kowal 1 009 741,00 zł 1 672 739,00 zł
Remont i modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chrostkowo Nowe ...Gmina Chrostkowo 418 771,00 zł 1 030 179,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kominy, Karbowo i NiewierzGmina Brodnica 591 461,43 zł 1 064 328,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej Etap IV A oraz V w miejscowościach Kaliska i Go...Miasto i Gmina Lu... 336 897,00 zł 552 512,00 zł
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w wybranych obszarach miej...Gmina Osielsko 452 953,00 zł 736 804,00 zł
Kompleksowe rozwiązanie problemów dostaw wody i oczyszczania ścieków komunaln...Gmina Łubianka 2 293 044,95 zł 4 079 511,00 zł
Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości PokrzywnoGMINA GRUTA 1 000 000,00 zł 3 037 513,00 zł
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Zławieś Wielka - etap 2Gmina Zławieś Wielka 930 628,00 zł 1 526 231,00 zł
Budowa 117 kpl. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubień Kuj...Miasto i Gmina Lu... 566 750,00 zł 959 317,00 zł
Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Szembekowo- Łążynek- Dobrzejewice...Gmina Obrowo 384 434,00 zł 976 733,00 zł
Budowa instalacji solarnianych i pomp ciepła w Gimnazjum w Głuchowie i Plusko...Gmina Chełmża 188 450,00 zł 314 778,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ulicy Toruński...Gmina Unisław 1 806 394,00 zł 3 139 679,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości KarnkowoGmina Lipno 1 100 000,00 zł 3 257 715,00 zł
Budowa sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Czer...Gmina Jeżewo 1 100 000,00 zł 2 647 999,00 zł
Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo -...Gmina Czernikowo 2 583 203,25 zł 6 392 607,00 zł
Zakup koparko-ładowarki do obsługi Gminnego Składowiska Odpadów w JackowieGminny Zakład Kom... 180 000,00 zł 362 340,00 zł
Zakup samochodu do odpadów selektywnej zbiórkiPrzedsiębiorstwo ... 193 125,00 zł 338 965,00 zł
Budowa stałego targowiska miejskiego w JanikowieGmina Janikowo 1 000 000,00 zł 1 895 157,00 zł
Budowa targowiska miejskiego wraz z wiatą targową i budynkiem WC z dyżurką w ...Gmina Sępólno Kra... 708 033,41 zł 1 399 651,00 zł
Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego - Mój Rynek w Pakości ul. Św. JanaGmina Pakość 610 077,00 zł 1 000 527,00 zł
Przebudowa targowiska miejskiego na ul. Matejki w WąbrzeźnieGmina Miasto Wąbr... 950 814,49 zł 1 555 886,00 zł
Budowa targowiska miejskiego w Kowalewie Pomorskim wraz z budową zjazdówGmina Kowalewo Po... 600 088,00 zł 999 213,00 zł
Budowa targowiska stałego w miejscowości BaruchowoGmina Baruchowo 869 499,00 zł 1 439 447,00 zł
Utworzenie targowiska stałego wraz z parkingami w miejscowości CzernikowoGMINA Czernikowo 299 473,00 zł 526 442,00 zł
Budowa targowiska wraz z towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości BoniewoGmina Boniewo 370 792,00 zł 608 100,00 zł
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT TARGOWISKA W WIĘCBORKU.Gmina Więcbork 1 000 000,00 zł 1 646 836,00 zł
Przebudowa gminnego targowiska w SkrwilnieGmina Skrwilno 849 204,00 zł 1 392 695,00 zł
Budowa targowiska stałego w Jabłonowie PomorskimMIASTO i GMINA JA... 849 608,13 zł 1 540 554,00 zł
Budowa infrastruktury internetu szerokopasmowego na terenie gminy LubraniecGmina Lubraniec 800 648,00 zł 1 094 219,00 zł
Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu miejs...Gmina Rogóźno 352 305,85 zł 898 703,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości KsiążkiGmina Książki 307 938,00 zł 501 454,00 zł
Zagospodarowanie obszaru o szczególnym znaczeniu w miejscowości Otłoczyn gmin...Parafia Rzymsko -... 265 510,00 zł 354 015,00 zł
Budowa Centrum Kulturalno Oświatowo Rekreacyjnego w PłonczynieGmina Wielgie 201 276,00 zł 368 509,00 zł
Remont i modernizacja istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z budową szamba w ...GMINA KIKÓŁ 310 857,14 zł 508 889,00 zł
Zagospodarowanie terenu pod miejsce rekreacji i sportu w miejscowościach Kurk...Gmina Dębowa Łąka 170 358,00 zł 281 011,00 zł
Remont konserwatorski kościoła parafialnego p.w. Św. Marii Magdaleny w GrabkowieRzymsko-Katolicka... 206 113,00 zł 274 819,00 zł
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej WsiMiasto i Gmina Pi... 84 387,00 zł 137 316,00 zł
Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie terenu...Parafia Rzymsko-K... 122 713,00 zł 163 618,00 zł
Remont świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem oraz budowa placów zabaw dla dz...Gmina Rypin 215 105,60 zł 353 050,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem kuchennym i socjalnym oraz infrastrukt...Gmina Świecie nad... 366 820,00 zł 668 278,00 zł
Wymiana pokrycia hełmu wieży i krucht bocznych świątyni w SiniarzewieRzymskokatolicka ... 109 547,00 zł 146 063,00 zł
Remont konserwatorski ścian zewnętrznych kościoła parafialnego p.w. św. Bartł...Parafia Rzymsko-K... 264 265,00 zł 352 353,00 zł
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Otowice wraz z wypo...Gmina Dąbrowa Che... 175 269,90 zł 468 816,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu prz...Gmina Dębowa Łąka 482 805,33 zł 787 304,00 zł
Zagospodarowanie terenu parku w Piechcinie poprzez jego uporządkowanie i urzą...Gmina Barcin 149 344,00 zł 213 868,00 zł
Remont konserwatorski elewacji kościoła parafialnego p.w. Św. Jakuba Apostoła...Parafia Rzymsko -... 136 188,00 zł 194 188,00 zł
"Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Chrostkowie"Gmina Chrostkowo 52 638,00 zł 85 626,00 zł
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Zamość i Królikowo gm. SzubinGmina Szubin 427 041,12 zł 807 677,00 zł
Remont i konserwacja drewnianego kościoła pw. Św. Hieronima w miejscowości Cz...Parafia Rzym.-Kat... 376 880,51 zł 530 567,00 zł
Remont konserwatorski drewnianego kościoła parafialnego pw. Św. Barbary w Świ...Parafia Rzymsko -... 499 723,00 zł 666 299,00 zł
Budowa świetlic wiejskich w Kawęczynie i ZajezierzuGmina Gniewkowo 400 000,00 zł 758 356,00 zł
Remont dachu Kościoła Filialnego pw. Św. Antoniego w KawkachParafia Rzymsko-K... 400 000,00 zł 537 733,00 zł
Remont dachu kościoła parafialnego p.w. Św. Andrzeja Boboli w SicienkuParafia Rzymsko -... 388 083,00 zł 517 446,00 zł
Budowa centrum sportowego w miejscowości Zławieś WielkaGmina Zławieś Wielka 430 149,65 zł 1 073 000,00 zł
Przebudowa i przystosowanie remizy w Choceniu do funkcji społeczno - kultural...Gmina Choceń 500 000,00 zł 1 163 457,00 zł
Budowa szlaku pieszego "Nordic Walking" z Kijewa Królewskiego do NapolaGmina Kijewo Król... 136 203,00 zł 276 465,00 zł
Remont i konserwacja drewnianego kościoła p.w. Św. Mikołaja w miejscowości Śl...Parafia Rzymsko-K... 495 722,00 zł 660 964,00 zł
Budowa świetlicy z własną kotłownią i zapleczem socjalno - kuchennym wraz z i...Gmina Świecie nad... 224 754,00 zł 365 946,00 zł
Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Siniarzewo - budowa chodnika w...Rzymskokatolicka ... 58 073,92 zł 80 146,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Mlewcu wraz ze zmianą sposobu ogrzewaniaGmina Kowalewo Po... 123 473,00 zł 213 037,00 zł
Prace konserwatorskie na elewacji kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Ma...Parafia Rzymsko -... 168 721,00 zł 224 962,00 zł
Remont świetlic wiejskich w Wąpielsku, Półwiesku Małym i Długiem.Gmina Wąpielsk 113 030,39 zł 184 051,00 zł
Remont konserwatorski elewacji i ścian fundamentowych kościoła p.w. Św. Proko...Parafia Rzymsko-K... 104 879,00 zł 139 840,00 zł
Remont konserwatorski drewnianego kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzy...Parafia Rzymsko -... 499 684,00 zł 666 247,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej z pomieszczeniami gospodarczymi wraz z wyposażenie...Gmina Gąsawa 190 392,31 zł 320 980,00 zł
Budowa Gminnego Ośrodka Kultury w WielgiemOśrodek Kultury G... 429 104,99 zł 1 071 532,00 zł
Kamieńska Przestrzeń Rekreacyjna - rozbudowa, przebudowa, wyposażenie oraz za...Gmina Kamień Kraj... 500 000,00 zł 989 584,00 zł
Remont konserwatorski drewnianego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława B...Parafia Rzymsko-K... 498 830,00 zł 665 108,00 zł
Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kulturalnego w Gostkowie, Wiejskiego ...Gmina Łysomice 37 102,00 zł 338 626,00 zł
Poprawa stanu infrastruktury kulturalnej w gminie Śliwice poprzez remont świe...Gmina Śliwice 456 622,00 zł 753 990,00 zł
Remont i konserwacja wieży kościoła pw. Świętej Trójcy w KłótnieParafia Rzymsko-K... 104 879,00 zł 139 846,00 zł
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości CzarneGmina Wielgie 36 152,00 zł 59 291,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej i jej wyposażenie wraz z uporządkowaniem infrastru...Gmina Stolno 328 550,00 zł 553 968,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w BiskupicachGmina Radziejów 344 849,00 zł 589 228,00 zł
Remont drewnianego kościoła filialnego p.w. Św. Stanisława i Św. Marii Magdal...Parafia Rzymsko -... 498 721,00 zł 664 963,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Sadłogu i Sierakowach oraz remont Gminnego Ośrod...Gmina Topólka 93 185,00 zł 152 181,00 zł
Przebudowa świetlicy wiejskiej w ZborowcuMiasto i Gmina Pi... 189 828,00 zł 312 114,00 zł
Budowa placów zabaw w miejscowościach Zgorzyce i Przemystka.Gmina Radziejów 52 359,00 zł 85 866,00 zł
Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w Lubiczu Dolnym i ZłotoriiGmina Lubicz 35 118,00 zł 86 393,00 zł
Budowa boiska do piłki nożnej - Etap II budowa bieżni wraz z rzutnią do pchni...Gmina Baruchowo 334 738,00 zł 564 410,00 zł
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem oraz wewnętrzną i zewnętrzną infrastruk...Gmina Lisewo 499 000,00 zł 1 644 042,00 zł
Przebudowa budynku administracyjnego na bibliotekę i świetlicę wiejską z wypo...Gmina Rogowo 292 222,00 zł 479 592,00 zł
Budowa ogrodzenia terenu przeznaczonego do rekreacji dzieci i młodzieży w Pad...Gmina Mogilno 54 337,00 zł 88 320,00 zł
Budowa Chodnika w miejscowości ŁopatkiGmina Książki 32 034,00 zł 64 914,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - Podwiesk, etap IIGmina Chełmno 94 464,00 zł 160 562,00 zł
Remont i modernizacja Domu Wiejskiego w miejscowości BłotoGmina Unisław 179 669,72 zł 328 583,00 zł
Budowa placów zabaw na terenie gminy Dąbrowa Biskupia oraz wyposażenie świetl...Gmina Dąbrowa Bis... 354 922,00 zł 582 032,00 zł
Budowa świetlic wiejskich w Sugajnie i ŚwieciuGmina Brzozie 404 990,00 zł 1 053 340,00 zł
Zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu wokół kościoła pw. Św. Mikoła...Parafia Rzymsko-K... 134 997,00 zł 179 996,00 zł
Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych w miejscowości Padniewo i Marcinkowo.Gmina Mogilno 228 689,00 zł 576 278,00 zł
Rozbudowa i remont świetlic wiejskich w Wielkim Leźnie, Wielkim Głęboczku i M...Gmina Brzozie 456 600,00 zł 890 690,00 zł
Remont zabytkowego parku w miejscowości DobieszewiceGmina Janikowo 79 453,00 zł 130 303,00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury w miejscowosci ZakrzewoGmina Zakrzewo 134 751,76 zł 237 021,00 zł
Wyposażenie świetlic w Brzoziu, Zembrzu, Janówku, Wielkim Głęboczku, Małym Gł...Gmina Brzozie 55 020,00 zł 90 232,00 zł
Budowa ośrodka dydaktyczno-rekreacyjnego przy Zielonej Szkole w Goreniu DużymGmina Baruchowo 500 000,00 zł 912 277,00 zł
Zakup estrady mobilnej dla świetlicy wiejskiej w ŚwiątkowieMiejsko - Gminny ... 60 095,25 zł 98 556,00 zł
Remont i przebudowa remizy związany ze zmianą użytkowania na świetlicę wiejsk...Gmina Kikół 214 556,59 zł 355 742,00 zł
Budowa i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości SzewnoGmina Świekatowo 327 418,00 zł 536 966,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Osówcu wraz z zagospodarowaniem terenuGmina Sicienko 324 044,00 zł 878 638,00 zł
Budowa, wyposażenie świetlicy i zagospodarowanie terenu przed świetlicą w Sad...Gmina Barcin 117 214,00 zł 289 528,00 zł
Wymiana pokrycia dachowego oraz remont elewacji na dworku szlacheckim, który ...Gmina Obrowo 208 108,00 zł 341 300,00 zł
Roboty budowlane i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w WiskitnieGmina Koronowo 163 656,00 zł 268 397,00 zł
Remont i wypodażenie świetlic wiejskich w Bieńkówce i Ostrowie ŚwieckimGmina Chełmno 215 352,69 zł 353 596,00 zł
Adaptacja remizy OSP w Grodnie i OSP w Kurowie - kolonii na potrzeby świetlic...Gmina Baruchowo 256 699,59 zł 441 866,00 zł
Budowa placów zabaw w miejscowości Brzozówka i Głogowo.Gmina Obrowo 80 130,00 zł 131 415,00 zł
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w MełnieGmina Gruta 110 567,00 zł 181 330,00 zł
Wymiana pokrycia dachowego budynku Urzędu Miejskiego w Janowcu WielkopolskimGmina Janowiec Wi... 107 125,00 zł 173 290,00 zł
Remont świetlic wiejskich w miejscowości Koszanowo, Telążna Leśna i Świętosła...Gmina Włocławek 491 643,00 zł 839 294,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzozówce.Gmina Obrowo 221 000,00 zł 399 517,00 zł
"Krajobraz Jezior Żędowskich" - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez mod...Gmina Szubin 55 641,00 zł 99 430,00 zł
Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Nielubiu wraz z parkingiem i placem zaba...Gmina Wąbrzeźno 230 571,42 zł 473 975,00 zł
Budowa bieżni poliuretanowej oraz innych urządzeń sportowych przy kompleksie...Gmina Miasto Kowal 176 130,00 zł 288 854,00 zł
Remont budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na Izbę Tradycji w mi...Gmina Świekatowo 61 814,00 zł 148 003,00 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 266 w miejscowoś...Gmina Dobre 388 972,00 zł 686 188,00 zł
Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Nie...Gmina Dębowa łąka 362 532,39 zł 599 368,00 zł
Budowa gminnych placów zabawGmina Bobrowo 135 805,96 zł 222 513,00 zł
Budowa i przebudowa chodników (szlaków pieszych) w miejscowości KikółGmina Kikół 71 337,00 zł 127 915,00 zł
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Brzoziu wraz z wyposażeniemGmina Cekcyn 247 594,00 zł 532 788,00 zł
"Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Pr...Gmina Kowalewo Po... 218 893,76 zł 596 201,00 zł
Remont boiska sportowego w NieżywięciuGmina Bobrowo 24 102,00 zł 39 842,00 zł
Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskie...GMINA KIKÓŁ 100 947,00 zł 165 554,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości SamostrzelGmina Sadki 304 227,00 zł 493 436,00 zł
Rozbudowa, remont, wyposażenie świetlic i urządzenie placów zabaw na obszarac...Gmina Więcbork 390 513,51 zł 639 809,00 zł
Budowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji sportowo-rekreacyjnych: za...Gmina Radziejów 236 287,26 zł 470 020,00 zł
Remont dachu, naprawa i konserwacja ścian na kościele parafialnym pw. Nawiedz...Parafia Rzymskoka... 498 500,00 zł 672 676,00 zł
Budowa Oświetlenia ulicznego w miejscowości SadkiGmina Sadki 32 919,00 zł 56 644,00 zł
Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Jan...Miejsko-Gminny Oś... 128 560,00 zł 222 019,00 zł
Budowa zespołu boisk z placem zabaw w Kowalewie Pomorskim - III etap centrumGmina Kowalewo Po... 290 595,00 zł 772 735,00 zł
BUDOWA CHODNIKÓW NA OSIEDLU DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W ROGOWIE.Gmina Rogowo 90 669,00 zł 159 218,00 zł
Remont i modernizacja stadionu sportowego w UnisławiuGmina Unisław 149 025,00 zł 244 401,00 zł
Przebudowa świetlicy wiejskiej w KrzywosądzyGmina Dobre 314 120,00 zł 556 434,00 zł
Przebudowa i rozbudowa istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowani...Gmina Kowalewo Po... 204 352,66 zł 526 698,00 zł
Uporządkowanie przestrzeni publicznej wokół Kościoła w RogowieGmina Rogowo 70 424,00 zł 115 722,00 zł
Budowa wiaty piknikowej z miejscem do grillowania przy jeziorze Zalewskim w m...Gmina Świekatowo 33 516,00 zł 55 120,00 zł
Budowa ciągu pieszo-spacerowego wraz z oświetleniem ulicznym - Al. Łokietka w...Gmina Brześć Kuja... 302 070,00 zł 549 179,00 zł
Budowa świetlicy wraz z kotłownią oraz zapleczem socjalno - kuchennym w SalnieGmina Gruta 485 394,00 zł 807 292,00 zł
Rozbudowa istniejącego budynku z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Gumnow...Gmina Nakło nad N... 113 844,00 zł 186 704,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Zalesiu wraz z wyposażeniemGmina Dobrcz 209 317,50 zł 350 678,00 zł
Budowa parku rekreacji, sportu i wypoczynku przy ul. Przykop w Radzyniu Chełm...Gmina Miasto i Gm... 311 224,21 zł 636 788,00 zł
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w MichalinieGmina Nakło nad N... 90 272,00 zł 148 048,00 zł
Budowa placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu, montaż punktów świetlnych ...Gmina Rogowo 116 395,00 zł 190 889,00 zł
Remont i modernizacja budynków społeczno - kulturalnych na terenie Gminy Świe...Gmina Świedziebnia 216 289,00 zł 352 569,00 zł
Budowa placu zabaw dla dzieci "Dziecięca kraina zabaw" w DębieńcuGmina Miasto i Gm... 38 700,60 zł 63 469,00 zł
Urządzenie terenów zielonych w miejscowości Kruszyn, remont świetlicy wiejski...Gmina Włocławek 292 074,00 zł 479 003,00 zł
Rewitalizacja parku dworskiego Urzędu Gminy w BaruchowieGmina Baruchowo 165 262,00 zł 540 046,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dolna Grupa, gmina DragaczGmina Dragacz 255 016,00 zł 629 755,00 zł
przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach Jeziorki i BrzemionaGmina Lniano 287 261,00 zł 494 710,00 zł
Remont dachu na kościele parafialnym w PłonnemPARAFIA RZYMSKOKA... 273 719,82 zł 366 260,00 zł
Dokończenie zadania pt. Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej hydroforn...Gmina Rypin 47 533,00 zł 79 958,00 zł
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Brzozie i Zembrze.Gmina Brzozie 396 953,25 zł 754 008,00 zł
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości WętfieGmina Lniano 104 179,68 zł 215 452,00 zł
Zagospodarowanie terenu o szczególnym znaczeniu poprzez budowę parkingu w Grę...Parafia Rzymsko-K... 350 000,00 zł 466 867,00 zł
Przebudowa, remont, wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Gałczewk...Gmina Golub - Dob... 207 440,50 zł 568 117,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary, etap IGmina Chełmno 465 000,00 zł 960 092,00 zł
Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w miejscowości MałkiGmina Bobrowo 255 163,64 zł 451 241,00 zł
Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości CierpiceGmina Wielka Nies... 400 000,00 zł 669 541,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Nowe Dobra - Kolno - Górne Wymiary, etap IIGmina Chełmno 135 000,00 zł 248 863,00 zł
Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowego w NieżywięciuGmina Bobrowo 164 082,69 zł 279 169,00 zł
Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowości Świecie nad OsąGmina Świecie nad... 115 878,10 zł 193 857,00 zł
Rozbudowa z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury oraz dobudowa Biblioteki Publ...Gmina Tłuchowo 400 000,00 zł 1 075 988,00 zł
Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych w WieńcuGmina Brześć Kuja... 414 623,00 zł 679 982,00 zł
Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w miejscowości Wic...Gmina Bobrowo 64 837,54 zł 118 629,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w CiechocinieGmina Ciechocin 179 288,00 zł 292 423,00 zł
Remont i wyposażenei świetlicy wiejskiej w MileszewachGmina Ciechocin 123 772,00 zł 249 885,00 zł
Rozbudowa budynku świetlicy gminnej w DrzycimiuGmina Drzycim 89 763,00 zł 219 023,00 zł
Roboty remontowo-budowlane w zakresie osuszania i odwodnienia fundamentów koś...Parafia Rzymsko-k... 107 352,00 zł 143 136,00 zł
Budowa miejsc wypoczynku i rekreacji na terenie Gminy Stolno oraz zakup sprzę...Gmina Stolno 145 485,00 zł 238 595,00 zł
Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Radomice.Gmina Lipno 352 120,50 zł 573 141,00 zł
Prace konserwatorskie wraz z wymianą pokrycia dachowego na Kościele pw. Św. M...Parafia Rzymskoka... 335 340,00 zł 447 183,00 zł
Konserwacja elewacji kościoła p.w. Michała Archanioła w Grzybnie - elewacja w...PARAFIA RZYMSKO-K... 270 122,00 zł 361 063,00 zł
Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na dział...Gmina Dąbrowa Che... 272 130,00 zł 526 730,00 zł
Budowa budynku zaplecza socjalnego, modernizacja trybun w ramach rozbudowy "C...Gmina Waganiec 234 503,24 zł 615 570,00 zł
Remont pokrycia dachu na kościele w JabłówkuParafia Rzymsko-K... 90 688,00 zł 120 918,00 zł
Zagospodarowanie terenu w centrum Kijewa KrólewskiegoGmina Kijewo Król... 140 359,00 zł 230 190,00 zł
Konserwacja elewacji kościoła pw. Św. Michała Archanioła w Grzbynie - fragmen...Parafia Rzymsko-K... 91 479,00 zł 183 050,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie oraz bhudowa ś...Gmina Bobrowo 284 491,00 zł 526 175,00 zł
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Ludwichowie wraz z wypos...Gmina Cekcyn 178 433,00 zł 292 632,00 zł
Budowa strzelnicy wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego na cele rekreac...Gmina Kowalewo Po... 361 568,00 zł 620 402,00 zł
Docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych w m...Gmina Kowalewo Po... 63 592,00 zł 142 318,00 zł
Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w miejscowości DrzycimGmina Drzycim 394 975,00 zł 1 341 566,00 zł
Przebudowa i nadbudowa budynku poszkolnego na świetlicę wiejską i izbę produk...Gmina Cekcyn 211 205,00 zł 346 377,00 zł
Modernizacja sali widowiskowej w Centrum Administracyjno-Kulturalnym w SadkachGminny Ośrodek Ku... 67 158,00 zł 152 060,00 zł
Odnowienie elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Wielkim Rychnowie wraz z ut...Gmina Kowalewo Po... 50 914,00 zł 83 500,00 zł
Budowa boiska sportowego z zapleczem socialnym w Dąbrowie BiskupiejGmina Dąbrowa Bis... 298 682,90 zł 522 165,00 zł
Wykonanie systemu audiowizualnego, nagłośnienia i oświetlenia w Gminnym Ośrod...Gminny Ośrodek Ku... 96 000,00 zł 160 999,00 zł
Przebudowa chodnika w AnielinachGmina Sadki 209 440,00 zł 383 647,00 zł
Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią w świetlicy wiejskiej w Buku Góral...MIASTO i GMINA JA... 31 872,00 zł 52 070,00 zł
Przebudowa i dobudowa budynku Urzędu Gminy w Bytomiu z przeznaczeniem na Wiej...Gmina Bytoń 220 227,33 zł 373 758,00 zł
Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości ZłotnikiGmina Rogowo 213 645,34 zł 440 673,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości ŁodziaGmina Sadki 162 139,00 zł 263 839,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego, do piłki nożnej oraz bieżni ze skocznią w mie...Gmina Bobrowniki 400 000,00 zł 1 032 630,00 zł
Urządzenie centrum sportowego w ZieleniuGmina Wąbrzeźno 180 654,00 zł 307 011,00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Dolna Grupa ...Gmina Dragacz 67 425,00 zł 110 577,00 zł
Remont wraz z rozbudową Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie BiskupimGmina Papowo Bisk... 208 494,85 zł 342 806,00 zł
Remont budynków świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem te...Gmina Wąbrzeźno 315 357,00 zł 518 219,00 zł
Prace konserwatorskie przy elewacji kościoła pw. Św.Wojciecha w Jabłonowie-ZamekParafia Rzymskoka... 237 742,00 zł 316 990,00 zł
Remont i doposażenie świetlic i wiejskich domów kultury w gminie Kamień Kraje...Gmina Kamień Kraj... 196 069,28 zł 397 475,00 zł
Budowa placów zabaw dla dzieci w miejscowości Czemlewo i GzinGmina Dąbrowa Che... 36 544,00 zł 89 898,00 zł
Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem isteniejącej świetlicy wiejski...GMINA KIKÓŁ 317 522,59 zł 521 045,00 zł
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku świetlicy wiejskiej w miejsco...Gmina Zbójno 28 706,00 zł 47 078,00 zł
Utworzenie Centrum Kulturalno - Oświatowo - Rekreacyjnego w SkępemMiasto i Gmina Skępe 229 086,30 zł 686 335,00 zł
Budowa boiska i bieżni w miejscowości Dąbrowa ChełmińskaGmina Dąbrowa Che... 124 922,00 zł 317 048,00 zł
Remont i termomodernizacja wraz z wyposażeniem istniejącej świetlicy wiejskie...GMINA KIKÓŁ 293 395,00 zł 517 526,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Władysławowo, Gmina ŁabiszynGmina Łabiszyn 147 099,00 zł 241 243,00 zł
Przebudowa i rozbudowa oraz docieplenie ścian i dachu istniejącego budynku Wi...Gmina Sicienko 275 219,00 zł 687 270,00 zł
Remont i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Stajenczynkach.Gmina Obrowo 60 669,00 zł 99 500,00 zł
Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Papowo BiskupieGmina Papowo Bisk... 67 200,00 zł 110 208,00 zł
Modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w BądkowieGmina Bądkowo 127 255,00 zł 207 002,00 zł
Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Łazieniec i WołuszewoGmina Aleksandrów... 500 000,00 zł 1 259 169,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebiełuchu, budowa zaplecza socjalnego przy ku...Gmina Stolno 498 406,58 zł 964 817,00 zł
Remont i modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w TopólceGmina Topólka 38 792,00 zł 63 620,00 zł
Remont i modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku wraz z zagos...Gmina Koneck 227 965,00 zł 377 133,00 zł
Budowa boisk sportowych do piłki nożnej w miejscowościach Dulsk i PłonneGmina Radomin 245 071,00 zł 415 923,00 zł
Przebudowa pomieszczeń (kuchnia podręczna, zespoły sanitarne, pomieszczenie w...Gmina Brzuze 84 514,00 zł 138 604,00 zł
Budowa świetlic wiejskich w Dąbiu Kujawskim i Woli Sosnowej oraz remont świet...Gmina i Miasto Lu... 353 138,00 zł 745 389,00 zł
Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP w Kolonii Bodzanowskiej na świe...Gmina Zakrzewo 135 425,00 zł 243 839,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Gniewkówcu.Gmina Złotniki Ku... 415 191,00 zł 677 419,00 zł
Dobudowa sali wielofunkcyjnej wraz z zespołami sanitarnymi do budynku szkoły ...Gmina Brzuze 259 725,00 zł 425 949,00 zł
Budowa centrum sportu, rekreacjii kultury w miejscowości Płużnica i WiewórkiGmina Płużnica 295 920,00 zł 526 150,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej z remizą w miejscowości Rogóźno ZamekGmina Rogóźno 400 014,00 zł 946 162,00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół stawku w Będzitowie wraz z budową boisk i placu...Gmina Złotniki Ku... 99 437,00 zł 176 118,00 zł
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Gminie Aleksandrów KujawskiGmina Aleksandrów... 266 034,00 zł 521 764,00 zł
"Budowa placów zabaw w miejscowościach: Dziewierzewo, Iwno, Karmelita, Kcynia...Gmina Kcynia 311 173,28 zł 555 862,00 zł
Zakup wyposażenia do Gminnego Ośrodka Kultury w RogóźnieGmina Rogóźno 44 726,00 zł 117 651,00 zł
Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z utwardzeniem terenu wokół...Gmina Chełmno 297 244,22 zł 509 268,00 zł
Wykonanie oświetlenia ulicznego: ul. Olsztynowa-Bukowa, ul. Prosta-Wiązowa, u...Gmina Wielka Nies... 96 908,00 zł 158 929,00 zł
Budowa boiska sportowego, placu zabaw i infrastruktury technicznej w centrum ...Gmina Zbójno 235 764,50 zł 598 250,00 zł
Przebudowa ścieżki rowerowej wraz ze szlakiem pieszym w miejscowości MikanowoGmina Lubanie 145 988,00 zł 239 421,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Dolne Wymiary - PodwieskGmina Chełmno 88 934,00 zł 170 141,00 zł
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W OSIELSKU WRAZ ZE ZMIAN...Gmina Osielsko 52 160,00 zł 127 154,00 zł
Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z kąpieliskiem p...Gmina Lniano 176 622,54 zł 604 111,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej GąbinkuGmina Lubanie 80 919,00 zł 143 687,00 zł
Prace remontowe i konserwatorskie dachu kościoła p. w. Św. Floriana w Sokołow...Parafia Wniebowzi... 216 898,00 zł 289 198,00 zł
Stworzenie przestrzeni rekreacji dla aktywnego spędzania czasu na świeżym pow...Gmina Dąbrowa 25 100,00 zł 49 227,00 zł
Przebudowa z remontem oraz wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowosciach S...Gmina Grudziądz 267 698,94 zł 458 923,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kocia GórkaGmina Lubanie 75 720,00 zł 135 006,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości SteklinGMINA Czernikowo 454 205,88 zł 878 594,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w JarantowicachGmina Wąbrzeźno 218 671,00 zł 365 188,00 zł
Budowa placów zabaw na terenie wsi Gutowo i Jastrzębie.Gmina Bartniczka 52 398,00 zł 88 563,00 zł
Rozbudowa placu rekreacyjno-wypoczynkowego w LubaniuGmina Lubanie 63 026,00 zł 103 364,00 zł
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Chrusty i Piątkowo, gminy LisewoGmina Lisewo 74 217,00 zł 121 716,00 zł
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Rogowo w miejscowośc...Gmina Rogowo (pow... 182 822,25 zł 305 210,00 zł
Budowa oświetlenia na terenie gminy SadkiGmina Sadki 52 570,00 zł 94 545,00 zł
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Witowąż na...GMINA Czernikowo 402 230,00 zł 704 421,00 zł
Zagospodarowanie placu rekreacyjnego oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ś...Gmina Śliwice 195 817,00 zł 475 275,00 zł
Przebudowa budynku po byłej kotłowni na świetlicę wiejską w m. Dębieniec gm. ...Miasto i Gmina Ra... 309 867,05 zł 559 393,00 zł
Zagospodarowanie terenu wiejskiego w Kosowiznie i remont świetlicy w SzymbornieGmina Kijewo Król... 288 635,22 zł 574 225,00 zł
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Osówka na ...GMINA Czernikowo 394 482,00 zł 682 438,00 zł
Remont,modernizacja, wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kiełpiu i budowa placu...Gmina Kijewo Król... 109 515,00 zł 179 605,00 zł
Adaptacja obiektów i terenu po byłej siedzibie Policji na świetlicę wiejską j...Gmina Gruta 234 126,48 zł 468 567,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w CzaplachGmina Świecie 441 566,00 zł 757 365,00 zł
Przebudowa boiska sportowego w miejscowości ZegartowiceGmina Papowo Bisk... 233 578,60 zł 383 069,00 zł
Remont połączony z modernizacją świetlicy w CierplewieGmina Lubiewo 45 202,00 zł 74 132,00 zł
Wymiana pokrycia dachowego na kościele św. Bernarda w KęsowieParafia Rzymskoka... 50 716,38 zł 119 905,00 zł
Remont świetlic wiejskich w Sulnówku i TopolinkuGmina Świecie 65 175,00 zł 160 331,00 zł
Urządzenie centrum sportowego w Ryńsku.Gmina Wąbrzeźno 354 182,00 zł 632 436,00 zł
Odnowienie elewacji kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w...Parafia Rzymsko-K... 493 939,00 zł 658 586,00 zł
Remont świetlic wiejskich w gminie KęsowoGmina Kęsowo 160 520,00 zł 261 113,00 zł
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowości Śnieżawy, Rojewo i Las...Gmina Rogowo 348 505,80 zł 594 313,00 zł
Rozbudowa budynków świetlic wraz z zagospodarowaniem terenu w Stanisławkach ...Gmina Wąbrzeźno 335 596,00 zł 700 413,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowści WitkowoGmina Chełmża 202 500,00 zł 332 100,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w miejscowoś...Gmina Skrwilno 104 538,00 zł 169 060,00 zł
REMONT BUDYNKU ŁABISZYŃSKIEGO DOMU KULTURY WRAZ Z ZAPLECZEM.Gmina Łabiszyn 153 667,00 zł 274 981,00 zł
Remont chodników na tereni kościoła Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w m. NawraParafia Rzymskoka... 119 926,00 zł 160 364,00 zł
Wyposażenie placu zabaw na Łabiszyńskiej Wyspie w Łabiszynie.Gmina Łabiszyn 26 775,00 zł 43 894,00 zł
Przebudowa traktu pielgrzymkowego z wjazdem na parking oraz budową parkingu d...Gmina Zbójno 227 982,00 zł 391 836,00 zł
Remont Wiejskiego Domu Kultury w TrzebiegoszczuGmina Lipno 229 268,00 zł 376 000,00 zł
Przebudowa ścieżki rowerowej z centrum wsi Chełmce do świetlicy wiejskiej i C...Gmina Kruszwica 216 609,74 zł 382 378,00 zł
Remont świetlic wiejskich w Wydrznie, Przesławicach i Plesewie oraz zagospoda...Miasto i Gmina Łasin 387 692,00 zł 639 243,00 zł
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Lnianie wraz z jej remontemGmina Lniano 452 704,00 zł 736 455,00 zł
Rozbudowa parkingu o dodatkową powierzchnię parkingową wraz z modernizacją na...Gmina Łysomice 496 143,24 zł 813 675,00 zł
Zagospodarowanie terenu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w LubaniuGmina Lubanie 135 667,00 zł 243 245,00 zł
budowa obiektu rekreacyjno-sportowego w miejscowości DubielnoGmina Papowo Bisk... 258 993,45 zł 443 846,00 zł
Budowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Sam...Gmina Sicienko 111 550,00 zł 182 943,00 zł
Remont Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wraz z wyposażeniem i dobudową altan...Gmina Zławieś Wielka 196 746,00 zł 328 470,00 zł
Poprawa jakości życia poprzez budowę miejsc rekreacji i wypoczynku w Gminie L...Gmina Lubicz 374 440,00 zł 609 948,00 zł
Rekultywacja murawy boiska w miejscowości RadominGmina Radomin 75 965,00 zł 124 489,00 zł
Budowa, wyposażenie świetlic i zagospodarowanie terenu przed świetlicami w mi...Gmina Barcin 228 534,00 zł 576 872,00 zł
Budowa "Zagrody Garncarza" składającej się z domu garncarza ("Chałupy") i bud...Muzeum Ziermi Kuj... 219 900,00 zł 756 247,00 zł
Wykonanie boisk sportowych na terenie gminy Płużnica.Gmina Płużnica 205 657,00 zł 579 614,00 zł
Aranżacja parku na wyspie wraz z budową niezbędnej ifrastruktury.Gmina Łabiszyn 159 186,00 zł 258 943,00 zł
Budowa centrum rekreacyjno-sportowego w Nowej Wsi Królewskiej - Etap IIGmina Płużnica 318 841,00 zł 998 843,00 zł
Remont świetlicy środowiskowej w JeżewieŁabiszyński Dom K... 23 321,00 zł 43 827,00 zł
Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości ChlebowoGmina Lipno 130 000,00 zł 250 236,00 zł
Przebudowa boisk sportowych oraz placu zabaw w BoniewieGmina Boniewo 147 495,00 zł 243 883,00 zł
Remont z niezbędną przebudową świetlicy wiejskiej w PląchotachGmina Golub - Dob... 200 785,00 zł 329 288,00 zł
Przebudowa i remont świetlic wiejskich w m. Bysławek i SuchaGmina Lubiewo 263 925,53 zł 473 719,00 zł
Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Grabkowo, gm...Gmina Kowal 235 075,30 zł 388 143,00 zł
Rozwój miejscowości Śmiłowice poprzez przebudowę poddasza szkoły na cele społ...Gmina Choceń 500 000,00 zł 1 007 173,00 zł
Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o świetlice wiejską w miejscowości ...Gmina Świekatowo 287 496,56 zł 518 629,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej odcinka A: Radzyń Chełmiński - Czeczewo.Gmina Miasto i Gm... 359 667,00 zł 589 855,00 zł
Budowa siłowni zewnętrznej w BytoniuGmina Bytoń 26 525,00 zł 43 502,00 zł
Poprawa infrastruktury kulturalnej w Gminie Śliwice.Gmina Śliwice 240 836,02 zł 429 436,00 zł
Budowa ogólnodostępnego skateparku i miasteczka ruchu drogowego w kompleksie ...Gmina Miasto Kowal 82 592,00 zł 293 435,00 zł
Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalno-rekreacyjno-sport...Gmina Rogowo 213 263,70 zł 356 968,00 zł
Budowa placów zabaw w Gminie MroczaGmina Mrocza 63 796,00 zł 104 627,00 zł
Przebudowa budynku Kultury i Sportu w ramach I Etapu "Centrum Edukacji, Kultu...Gmina Pruszcz 227 881,00 zł 506 132,00 zł
Kontynuacja budowy świetlicy w Kotomierzu wraz z wyposażeniemGmina Dobrcz 314 357,00 zł 515 546,00 zł
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Jarużynie gm. SzubinGmina Szubin 400 000,00 zł 913 749,00 zł
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Popielewie oraz remont i termomodernizacja św...Gmina Koronowo 224 933,00 zł 374 985,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie Gminy Golu...Gmina Golub- Dobrzyń 345 669,00 zł 566 898,00 zł
Budowa chodnika w Potulicach na ul. ParkowejGmina Nakło nad N... 53 772,13 zł 88 186,00 zł
Nasza wieś miejsce czyste zielone i bezpieczne - budowa małej infrastruktury ...Gmina Chełmża 358 851,00 zł 583 732,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w IzabeliGmina Mrocza 105 791,00 zł 173 932,00 zł
Remont istniejącej płyty boiska i trybun, oraz częściowe utwardzenie nwierzch...Gmina Dąbrowa Che... 288 750,00 zł 473 550,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem, placu tanecznego ,,Grzybek" i...Gmina Dąbrowa 286 964,49 zł 507 342,00 zł
Budowa placów zabaw w Bliźnie, Zaskoczu, Osieczku i ŁopatkachGmina Książki 68 507,00 zł 112 295,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Wierzchy.Gmina Osie 195 000,00 zł 319 800,00 zł
Przebudowa infrastruktury rekreacyjno - turystycznej nad Jeziorem Borzymowskim.Gmina Choceń 400 000,00 zł 812 627,00 zł
Odnowa elewacji na kościele oraz budowa chodnika wokół kościoła w JabłówkuParafia Rzymsko-K... 86 576,00 zł 115 435,00 zł
Budowa pola biwakowego do obsługi turystycznej spływów kajakowych na wodnym s...Gmina Osie 195 617,21 zł 326 428,00 zł
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej - II etap w miejscowości Dęby, III etap w mie...Gmina Dobre 355 471,37 zł 583 172,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w BlizienkuGmina Książki 96 550,79 zł 187 211,00 zł
Remont i przebudowa boiska piłkarskiego w Cekcynie wraz z wyposażeniemGmina Cekcyn 131 342,00 zł 217 809,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w PiotrkowieGmina Ciechocin 97 849,77 zł 165 043,00 zł
Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Dziewierzewo i Kazimierzewo...Gmina Kcynia 164 620,00 zł 370 057,00 zł
Remont świetlic wiejskich w Wielkiej Kloni, Małej Kloni, Bagienicy, Pruszczu ...Gmina Gostycyn 385 069,50 zł 628 215,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Morgowie.Gmina Ciechocin 87 234,35 zł 143 023,00 zł
,,Nadwiślańska przystań-remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozgartach...Gmina Grudziądz 469 587,42 zł 778 653,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w RudawiuGmina Ciechocin 100 390,83 zł 165 499,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Tupadły w Gminie Kcynia.Gmina Kcynia 267 358,00 zł 449 418,00 zł
Zagospadarowanie terenu w centrum miejscowości Siniarzewo - przebudowa ogrodz...Rzymskokatolicka ... 85 668,00 zł 143 979,00 zł
Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży poprzez budow...Gmina Gruta 290 710,00 zł 476 765,00 zł
Remont sali widowiskowo - kinowej w Ośrodku Kultury w Lubieniu KujawskiMiasto i Gmina Lu... 78 807,00 zł 128 194,00 zł
Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w SośnieGmina Sośno 299 852,00 zł 574 757,00 zł
Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą elementów więźby dachowej na kościel...Parafia Rzymsko-K... 155 059,00 zł 206 746,00 zł
"Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej w miejscowości Brzeziny"Gmina Osie 191 000,00 zł 397 290,00 zł
Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP na ...Gmina Fabianki 262 271,98 zł 515 576,00 zł
Remont i przebudowa Gminnego Ośrodzka Kultury w OsięcinachGmina Osięciny 161 161,00 zł 262 156,00 zł
"Wymiana poszycia dachowego oraz remont elewacji kościoła pw. podwyższonego K...Parafia Rzymsko -... 408 000,00 zł 592 854,00 zł
Przebudowa nawierzchni parkingu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku oraz p...Gmina Koneck 98 219,00 zł 161 080,00 zł
Przebudowa obiektów społeczno - kulturalnych i rekreacyjnych w Jeziorach Wiel...Gmina Jeziora Wie... 202 178,00 zł 375 750,00 zł
Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w KopaninieGmina Lubicz 327 131,58 zł 536 369,00 zł
Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w OsiuGminny Ośrodek Ku... 90 000,00 zł 257 033,00 zł
Modernizacja budynków świetlic wiejskich w Liszkowie Ściborzu i TopoliGmina Rojewo 250 410,00 zł 432 488,00 zł
Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w WałdowieCentrum Kultury i... 62 106,00 zł 105 223,00 zł
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Borek i Rybiny LeśneGmina Topólka 427 861,00 zł 700 570,00 zł
Odnowa kulturalna wsi znajdujacej się na obszarze gminy OsiekGmina Osiek 263 467,24 zł 532 124,00 zł
Przebudowa świetlicy wiejskiej w MierzwinieGmina Złotniki Ku... 66 055,00 zł 108 911,00 zł
modernizacja wraz z unowocześnieniem wyposażenia Gminnego Ośrodka Kultury w D...Gmina Dobrcz 309 138,00 zł 506 986,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w WymysłowicachGmina Strzelno 235 244,00 zł 382 664,00 zł
Budowa gminnego placu zabaw dla dzieci na terenie wiejskim - w miejscowości M...Gmina Nowe 25 500,00 zł 41 820,00 zł
Modernizacja świetlic w Gołczałkach, Szonowie i Szynwałdzie oraz przebudowa s...Miasto i Gmina Łasin 197 358,34 zł 357 303,00 zł
Budowa skweru - centrum integracji i wypoczynku mieszkańców w Pruszczu z prze...Gmina Pruszcz 272 118,50 zł 482 564,00 zł
Rozbudowa oraz remont świetlic wiejskich na terenie gminy MogilnoGmina Mogilno 444 126,00 zł 772 927,00 zł
Adaptacja budynku po byłej hydroforni na świetlicę wiejską wraz z zagospodaro...Gmina Złotniki Ku... 263 523,00 zł 440 113,00 zł
Budowa placu zabaw i rekreacji w Śnieżawach, Gmina RogowoGmina Rogowo 102 206,00 zł 166 882,00 zł
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Matyldzin i Wyrza w gminie MroczaGmina Mrocza 299 697,95 zł 508 874,00 zł
Remont świetlic oraz ich wyposażenie i budowa placu zabaw w miejscowościach S...Gmina Stolno 251 203,00 zł 411 974,00 zł
Remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowościach: Nowy ...Gmina Więcbork 179 024,42 zł 295 000,00 zł
Budowa kompleksów sportowo-rekreacyjnych w miejscowosciach Dziedzinek, Gogoli...Gmina Koronowo 302 268,43 zł 511 492,00 zł
Przebudowa boiska sportowego w miejscowości LiszkowoGmina Rojewo 166 098,26 zł 359 354,00 zł
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI ROGOWOGmina Rogowo 90 549,00 zł 157 309,00 zł
Rozbudowa, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Kołodziejewie, budowa o...Gmina Janikowo 251 438,25 zł 498 905,00 zł
Przebudowa obiektów sportowych w miejscowości Rojewo.Gmina Rojewo 276 000,00 zł 452 642,00 zł
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Samociążku oraz roboty budowlane - ...Gmina Koronowo 169 850,00 zł 278 555,00 zł
Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy - Grójec o długości 2672,36 m.Gmina Boniewo 218 204,00 zł 531 522,00 zł
Przebudowa ścieżki rowerowej i szlaku pieszego w miejscowości Mikanowo i Luba...Gmina Lubanie 181 582,00 zł 297 795,00 zł
Rewitalizacja Placu Kazimierza Jagiellończyka w Nieszawie- etap IGmina Miasto Nies... 385 836,00 zł 677 382,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół b...Gmina Świecie 498 795,00 zł 818 025,00 zł
Remont i wyposażenie Wiejskiego Domu Kultury w DulskuGmina Radomin 157 045,00 zł 260 960,00 zł
Rozbudowa świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie działki nr 108/10 w miejs...Gmina Radomin 271 407,50 zł 681 136,00 zł
Przebudowa chodnika w miejscowości Lubanie.Gmina Lubanie 72 045,00 zł 118 155,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym przy szkole podstawowej...Gmina Świecie 342 087,50 zł 675 918,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w KałęczynkuGmina Lubanie 139 524,00 zł 228 820,00 zł
Remont swietlic wiejskich na terenie wsi Dąb Polski i Modzerowo wraz z zagosp...Gmina Włocławek 271 527,00 zł 452 056,00 zł
Rozbiórka istniejącego budynku Ochotniczej Straży Polarnej i budowa świetlicy...Gmina Lipno 450 714,00 zł 739 172,00 zł
Remont podjazdu, parkingu i chodnika - centralnego deptaka od Wiejskiego Dom...Gmina Jeżewo 104 488,00 zł 169 968,00 zł
BUDOWA CENTRUM KULTURALNO - OŚWIATOWO - REKREACYJNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ T...Gmina Wielgie 243 139,00 zł 500 600,00 zł
Remont i zakup wyposażenia do świetlic wiejskich w miejscowościach Unisławice...Gmina Kowal 107 767,00 zł 191 663,00 zł
Adaptacja remizy OSP w Czernikowie na świetlicę wiejskąGmina Czernikowo 440 893,00 zł 797 837,00 zł
Zmiana konstrukcji więźby dachowej na budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowo...Gminny Ośrodek Ku... 68 145,00 zł 110 930,00 zł
Budowa obszaru rekreacyjnego w Warlubiu - rolkowiskoGmina Warlubie 238 828,00 zł 444 469,00 zł
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnodostępnego w miejscowości Zbi...Gmina Zbiczno 172 086,00 zł 282 222,00 zł
Budowa kompleksu boisk sportowych ogólnodostępnych w miejscowości Pokrzydowo.Gmina Zbiczno 408 406,00 zł 669 787,00 zł
Remont, modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Żałem, Trębinie, Pisk...Gmina Brzuze 248 207,46 zł 411 223,00 zł
Adaptacja budynku remizy strażackiej na świetlicę wiejską wraz ze zmianą spos...Gmina Świecie nad... 212 874,00 zł 429 579,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Rynarzewo gm. SzubinGmina Szubin 247 328,61 zł 498 880,00 zł
Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu rekreacyjnego p...Gmina Unisław 148 877,00 zł 242 895,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej z bibliotęką publiczną w miejscowości PolichnoGmina Nakło nad N... 201 014,00 zł 492 697,00 zł
Prace konserwatorskie elewacji ceglanej Kościoła p.w. św. Bartłomieja w Unisł...Parafia Rzymsko-K... 114 954,00 zł 153 273,00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Mroczy.Gmina Mrocza 500 000,00 zł 1 135 845,00 zł
Zagospodarowanie centrów wsi poprzez budowę chodników w miejscowości Miesiącz...Gmina Górzno 400 000,00 zł 726 337,00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły w WitosławiuGmina Mrocza 390 234,00 zł 690 700,00 zł
Modernizacja przestrzeni publicznej miejscowości Zamek Bierzgłowski.Gmina Łubianka 329 319,07 zł 656 471,00 zł
Budowa centrum turystyki w KrukówkuGmina Mrocza 439 673,00 zł 721 064,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z oświetleniem i placem zabaw w miejscowości ...Gmina Cekcyn 275 569,89 zł 450 599,00 zł
Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Grzybno.Towarzystwo Oświa... 78 412,50 zł 104 550,00 zł
Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w CekcynieGminny Ośrodek Ku... 248 766,00 zł 433 634,00 zł
Stworzenie miejsca integracji społecznej i wypoczynku w miejscowości OsięcinyGmina Osięciny 334 300,00 zł 975 094,00 zł
Modernizacja stadionu sportowego w UnisławiuGmina Unisław 77 999,00 zł 127 920,00 zł
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w MazowszuGmina Czernikowo 396 686,00 zł 723 841,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Kamieniu, Paniewie, Torzewie i Bielkach oraz bud...Gmina Topólka 317 775,75 zł 531 151,00 zł
Budowa boiska sportowego w miejscowości KokockoGmina Unisław 43 275,00 zł 70 971,00 zł
rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska oraz p...Gmina Solec Kujawski 304 232,32 zł 863 133,00 zł
Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 269 Szczerkowo-Kowal w miej...Gmina Choceń 85 151,00 zł 140 718,00 zł
Remont świetlic wiejskich i boiska sportowego oraz budowa placu zabaw i boisk...Gmina Lisewo 286 828,00 zł 470 398,00 zł
Remont Istniejących budynków w celu utworzenia wiejskich ośrodków kulturalno-...Gmina Bukowiec 256 975,15 zł 423 830,00 zł
Wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachowych w kościele fi...Parafia Rzymskoka... 125 191,00 zł 166 923,00 zł
Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- wypoczynkowego w miejscowościach Brzoza,...Gmina Nowa Wieś W... 271 019,63 zł 666 181,00 zł
Budowa placu parkingowego WitowoGmina Bytoń 199 167,02 zł 329 076,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości CiechocinGmina Ciechocin 293 045,16 zł 523 484,00 zł
Odnowienie i uzupełnienie elewacji zabytkowego Kościoła pod wezwaniem Matki B...Parafia Rzymsko-K... 217 666,00 zł 290 222,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Cerkwicy.Gmina Żnin 145 118,85 zł 237 995,00 zł
Kompleksowy remont dachu kościoła w GrabiuRzymskokatolicka ... 500 000,00 zł 666 882,00 zł
Zakup instrumentów muzycznych i wyposażenia dla wiejskiej orkiestry dętej w m...Ośrodek Kultury ... 37 979,00 zł 61 779,00 zł
Budowa placu zabaw w Podgórzynie.Gmina Żnin 32 669,00 zł 59 237,00 zł
Zagospodarowanie jezior w miejscowościach Służewo i Ostrowąs - III etap oraz ...Gmina Aleksandrów... 160 377,00 zł 260 202,00 zł
W każdym sołectwie plac zabawGmina Osielsko 239 105,34 zł 565 530,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Siemoń.Gmina Zławieś Wielka 111 884,00 zł 183 451,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Rożnie-Parcele.Gmina Aleksandrów... 254 938,00 zł 420 000,00 zł
Przebudowa kompleksu kulturalno-sportowego w Kijewie KrólewskimGmina Kijewo Król... 264 531,66 zł 510 850,00 zł
Przebudowa i rozbudowa Gminnego Domu Kultury w Lubiewie.Gmina Lubiewo 416 953,00 zł 1 062 803,00 zł
Przebudowa szlaku pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem w ul. H. Sawickiej-Kr...Gmina Brześć Kuja... 197 930,00 zł 409 611,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Bysławiu.Gmina Lubiewo 102 166,00 zł 175 893,00 zł
Wyposażenie placu zabaw w ŚwiątkowieGmina Janowiec Wi... 26 540,00 zł 43 526,00 zł
Remont i przebudowa świetlic wiejskich w miejscowościach: Mierucin, Skoraczew...Gmina Sośno 191 916,00 zł 392 643,00 zł
Remont i modernizacja budynków społeczno-kulturalnych na terenie gminy Świedz...Gmina Świedziebnia 243 633,60 zł 547 197,00 zł
Prace konserwatorskie elewacji wieży kościoła w PrzecznieParafia Rzymsko-K... 254 500,00 zł 344 060,00 zł
Budowa boisk sportowych w miejscowościach Wołuszewo i Odolion oraz placów zab...Gmina Aleksandrów... 279 184,47 zł 456 338,00 zł
Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości BorowoGMINA TŁUCHOWO 67 769,00 zł 153 453,00 zł
Plac zabaw z ogrodzeniem oraz remont i wyposażenie świetlicy w PrzecznieStowarzyszenie Lo... 235 019,00 zł 313 680,00 zł
Kształtowanie centrów wsi poprzez budowę chodników na terenie Gminy Zbiczno w...Gmina Zbiczno 302 039,25 zł 507 645,00 zł
Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości JasieńGMINA TŁUCHOWO 71 008,00 zł 127 387,00 zł
Przebudowa ścieżek spacerowych w Parku Miejskim oraz urządzenie miejsca wypoc...Gmina Janowiec Wi... 99 187,00 zł 162 667,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Źródła.GMINA TŁUCHOWO 102 661,00 zł 167 675,00 zł
Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świeciu nad OsąGmina Świecie nad... 143 830,00 zł 264 063,00 zł
Tworzenie bazy rekreacykno-wypoczynkowej na wsi poprzez remont i wyposazęnie ...Gmina Sępólno Kra... 227 457,98 zł 509 367,00 zł
Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Tłuc...GMINA TŁUCHOWO 100 000,00 zł 256 167,00 zł
Remont dachu wraz z remontem ścian ponad połaciami dachu w kościele parafialn...Parafia Rzymsko-K... 261 764,00 zł 431 383,00 zł
"Budowa chodników, remont parkingu i chodnika oraz remont dachu kościoła p.w....Parafia Rzymsko -... 264 405,75 zł 352 692,00 zł
Remont budynku pracowni przy świetlicy wiejskiej w miejscowości ZawadaGmina Pruszcz 43 309,00 zł 71 511,00 zł
REKULTYWACJA OCZKA WODNEGO I BUDOWA SKWERU REKREACYJNEGO W CENTRUM WSI GRZYWNAGmina Chełmża 159 799,00 zł 396 300,00 zł
Urzadzenie Parku im. Kazimierz Wielkiego w KowaluGmina Miasto Kowal 241 277,50 zł 426 098,00 zł
Remont Domu Kultury w Łowinku.Gminny Ośrodek Ku... 79 385,00 zł 184 992,00 zł
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU "POSZKOLNEGO" DAWNEJ PASTORÓWKI NA BIBLIOT...Gmina Chełmża 255 587,00 zł 419 163,00 zł
Odnowa i budowa placów parkingowych i chodników w Jabłonowie Pomorskim oraz r...Miasto i Gmina Ja... 170 381,00 zł 411 085,00 zł
Remont elewacji kościoła parafialnego w Nawrze poprzez wymianę systemu drenar...Parafia Rzymskoka... 295 238,00 zł 395 717,00 zł
Realizacja ciągu spacerowego i skweru centralnego w WarlubiuGmina Warlubie 251 289,75 zł 420 690,00 zł
Rozbudowa, remont i doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Więcbork,...Gmina Więcbork 208 123,90 zł 340 113,00 zł
Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową placu zabaw w KarbowieGMINA BRODNICA 200 546,00 zł 374 962,00 zł
Budowa i remont placów zabaw, boisk sportowych i świetlic wiejskich na tereni...Gmina Żnin 328 522,00 zł 554 937,00 zł
Odnowienie elewacji kościoła i klasztoru Karmelitów Bosych w Zamartem.Klasztor Karmelit... 218 815,00 zł 294 237,00 zł
Budowa placów zabaw i postawienie pieca chlebowego w miejscowości w Gminie Sę...Gmina Sępólno Kra... 89 764,00 zł 146 207,00 zł
Budowa placów zabaw na terenie Gminy SadkiGmina Sadki 294 095,00 zł 512 903,00 zł
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Turznice i Piaski wraz z wyposaże...Gmina Grudziądz 282 213,74 zł 462 831,00 zł
Remont świetlicy wraz z wyposażeniem, nagłośnieniem, wyposażeniem boiska do k...GMINA DĄBROWA 155 690,00 zł 271 538,00 zł
Odnawianie elewacji zewnętrznej kościoła parafialnego Pod Wezwaniem Nawiedzen...Parafia Rzymsko -... 56 332,00 zł 75 110,00 zł
Zagospodarowanie terenu wokół kościoła poprzez budowę placów i skwerów.Parafia Rzymsko-k... 205 050,00 zł 336 282,00 zł
Dobudowa świetlicy wiejskiej wraz z adaptacją pomieszczeń na kuchnie i toalet...Gmina Dąbrowa 246 069,00 zł 403 553,00 zł
Budowa chodnika w Książkach ul. PółnocnaGmina Książki 132 337,00 zł 217 619,00 zł
Zagospodarowanie centrum wsi poprzez budowę chodnika we wsi SzczutowoGmina Górzno 164 457,00 zł 281 120,00 zł
Remont i modernizacja budynku społeczno-kulturalnego na terenie Gminy Świedzi...Gmina Świedziebnia 110 314,47 zł 180 916,00 zł
Remont gminnego ośrodka kultury w Książkach i świetlicy wiejskiej w Osieczku.Gminny Ośrodek Ku... 84 651,00 zł 150 796,00 zł
Zagospodarowanie terenu przy ruinach i skweru gminnego oraz przebudowa pomies...Gmina Raciążek 183 183,00 zł 314 180,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Redczu Wielkim Parcele, remont świetlicy w Smogo...Gmina i Miasto Lu... 340 338,77 zł 585 140,00 zł
Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej w OstaszewieGmina Łysomice 500 000,00 zł 2 179 490,00 zł
Remont pomieszczeń świetlic wiejskich w miejscowościach: Bartlewo, Kornatowo,...Gmina Lisewo 131 724,00 zł 214 273,00 zł
Odnowa poczekalni autobusowej w LubrańcuGmina i Miasto Lu... 57 086,25 zł 197 206,00 zł
Budowa świetlic wiejskich w m. Stobno, Klocek i Legbąd oraz doposażenie świet...Gmina Tuchola 392 700,00 zł 680 513,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach.Gmina Strzelno 247 368,00 zł 405 464,00 zł
Odnowa budynku synagogi (dawnej bożnicy) w LubrańcuGmina Lubraniec 164 003,00 zł 282 114,00 zł
Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz budową wiaty-grzybka, ...GMINA DĄBROWA 154 303,00 zł 252 972,00 zł
Budowa boisk wielofunkcyjnych o sztucznej nawierzchni w Kłobi i ZgłowiączceGmina Lubraniec 500 000,00 zł 1 218 475,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej wraz z zakupem wyposażenia, odbudową parkingu i ch...GMINA DĄBROWA 102 696,79 zł 168 623,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Śliwiczkach oraz zagospodarowanie placów rek...Gmina Śliwice 401 152,00 zł 830 742,00 zł
Zakup wyposażenia dla Gminnego Ośrodka Kultury w miejscowości Bądkowo, gm. Bą...Gmina Bądkowo 107 534,00 zł 176 356,00 zł
Wyposażenie kina plenerowego na potrzeby Wiejskiego Ośrodka Kultury w LutowieCentrum Kultury i... 28 448,00 zł 46 814,00 zł
Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Sarbinowie Drugim.Gmina Janowiec Wi... 209 277,00 zł 342 549,00 zł
Budowa chodnika w MorzycachGmina Bytoń 191 902,00 zł 314 721,00 zł
Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska sportowego w Żernikach.Gmina Janowiec Wi... 208 152,00 zł 340 704,00 zł
Budowa chodnika w WitowieGmina Bytoń 158 892,00 zł 266 274,00 zł
Aktywność i współpraca zawsze się opłaca - rekreacyjne zagospodarowanie teren...Gmina Gostycyn 372 941,00 zł 626 102,00 zł
Wymiana pokrycia dachowego świetlicy w NiegibalicachGmina Bytoń 51 614,00 zł 83 393,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Kamienica.Gmina Gostycyn 79 347,00 zł 138 243,00 zł
Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bukowcu, gm. BukowiecGmina Bukowiec 100 000,00 zł 251 629,00 zł
Rewitalizacja zbiornika wodnego oraz budowa gminnego centrum rekreacji public...Gmina Osięciny 199 653,00 zł 327 432,00 zł
Adaptacja remizy OSP na świetlicę wiejską w Przysiersku gm. BukowiecGmina Bukowiec 390 430,00 zł 710 422,00 zł
Remont i modernizacja kościoła parafialnego w DólskuParafia Rzymsko-K... 119 118,39 zł 181 709,00 zł
Zagospodarowanie terenu parku pałacowego w Olszewce.Caritas Diecezji ... 458 284,00 zł 751 586,00 zł
Odnowienie placu parkingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Dwo...Gmina Bukowiec 92 867,93 zł 155 985,00 zł
Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowości Stążki, Zalesie Królews...Gmina Świekatowo 352 458,00 zł 663 793,00 zł
Przebudowa chodnika łączącego ul. Dr Floriana Ceynowy i ul. Młyńską oraz odno...Gmina Bukowiec 118 580,00 zł 192 090,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski - Owieczkowo na terenie gminy Golu...Gmina Golub- Dobrzyń 333 000,00 zł 546 120,00 zł
Budowa boiska oraz utwardzenie i zagospodarowanie terenu w centrum wsi KorytowoGmina Bukowiec 211 686,00 zł 342 510,00 zł
Budowa chodników na terenie gminy OsiekGMINA OSIEK 237 146,68 zł 404 049,00 zł
Urządzenie terenów zielonych - park kolejowy z ekspozycją zabytkowego parowoz...Miasto i Gmina Ja... 174 138,36 zł 312 438,00 zł
Eemont Gminnego Ośrodka Kultury w OsiekuGMINA OSIEK 132 067,91 zł 215 900,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rzęczkowo.Gmina Zławieś Wielka 334 161,00 zł 550 899,00 zł
Budowa dwóch świetlic wiejskich kontenerowych wraz z elementami małej infrast...Gmina Gąsawa 299 583,99 zł 491 278,00 zł
Budowa siłowni na świeżym powietrzu w RogowieGmina Rogowo 37 841,00 zł 62 060,00 zł
Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu jeziora oraz budowa skweru rekreacyjnego w ...Gmina Chełmża 309 747,59 zł 813 875,00 zł
Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Głuchowo i Kuczwały - ...Gmina Chełmża 162 000,00 zł 398 520,00 zł
Adaptacja budynku OSP na świetlicę wiejską w miejscowości TrzciankaGmina Tłuchowo 114 137,00 zł 229 130,00 zł
Remont zabezpieczająco - wzmacniający wraz z rewaloryzacją.Parafia Rzymsko-K... 375 130,00 zł 578 757,00 zł
Dobudowa kotłowni węglowej z magazynem opału oraz dobudowa pomieszczenia gosp...Gmina Brzuze 156 669,00 zł 256 938,00 zł
Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Wybcz.Gmina Łubianka 392 327,00 zł 647 841,00 zł
Budowa placu zabaw w miejscowości Leszcz i PigżaGmina Łubianka 26 922,00 zł 44 152,00 zł
Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości BierzgłowoGmina Łubianka 209 595,00 zł 342 586,00 zł
Rozbudowa i przebudowa świetlic wiejskich w Kęsowie, Wieszczycach i w ŻalnieGmina Kęsowo 440 000,00 zł 836 327,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Brąchnowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół...Gmina Łubianka 380 657,00 zł 750 000,00 zł
Przebudowa i remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Raciążu, gmina Tuchola.Tucholski Ośrodek... 372 815,00 zł 728 834,00 zł
Teren rekreacyjny z boiskiem w ŻalnieGmina Kęsowo 110 000,00 zł 287 898,00 zł
Wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego na budynku Kościoła w JeleńczuParafia Rzymsko K... 50 000,00 zł 128 950,00 zł
Budowa kompleksu sportowo - kulturalnego w Lubiczu DolnymGmina Lubicz 346 957,80 zł 859 428,00 zł
Budowa plaży wraz z infrastrukturą techniczną w Chełmicy-Cukrowni.Gmina Fabianki 115 218,24 zł 293 531,00 zł
Budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosł...Gmina Inowrocław 462 880,00 zł 1 350 963,00 zł
Wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne na terenach wiejskich gmin...Gmina Tuchola 83 599,00 zł 141 137,00 zł
Modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Krajeńskie, w tym świetlic m...Gmina Sępólno Kra... 251 253,00 zł 412 055,00 zł
Budowa boiska piłkarskiego wraz z elementami małej architektury w PiastoszynieGmina Kęsowo 249 811,50 zł 409 691,00 zł
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w PrzymuszewieGmina Kęsowo 244 740,00 zł 401 375,00 zł
Budowa placów zabaw w Żalnie oraz w PrzymuszewieGmina Kęsowo 57 850,00 zł 97 818,00 zł
Przebudowa i rozbudowa zaplecza sportowego w Lubieniu KujawskimMiasto i Gmina Lu... 374 671,00 zł 634 393,00 zł
Renowacja elewacji kościoła w JeleńczuParafia Rzymsko K... 222 000,00 zł 296 210,00 zł
Rozbudowa o wiatrołap i przebudowa istniejącej świetlicy wraz z elementami ma...Gmina Łysomice 322 497,43 zł 529 078,00 zł
Budowa świetlicy dla dzieci i młodzieży wraz z wyposażeniem przy Parafii Rzym...Europejskie Centr... 491 659,29 zł 655 546,00 zł
Budowa boiska sportowego i placu zabaw w SzabdzieGMINA BRODNICA 100 000,00 zł 326 456,00 zł
Budowa boisk sportowych w Gortatowie i Mszanie wraz z budową placu zabaw w Go...GMINA BRODNICA 500 000,00 zł 973 481,00 zł
Rewitalizacja obszaru o szczególnym znaczeniu kulturalnym dla społeczności lo...Zgromadzenie Siós... 261 970,11 zł 354 024,00 zł
Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie - II etapCentrum Kultury i... 49 474,00 zł 81 138,00 zł
Budowa pomostu rekreacyjno-wędkarskiego nad jeziorem Wądzyńskim na dz. nr 97/...Gmina Bobrowo 168 826,00 zł 274 625,00 zł
Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej w JanówkuGmina Brzozie 113 243,00 zł 230 279,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Cichem w zakresie termomodernizacji i robót zewn...Gmina Zbiczno 157 915,00 zł 256 876,00 zł
Remont budynków świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem te...Gmina Wąbrzeźno 261 000,00 zł 505 418,00 zł
Remont chodnika i placu zabaw dla dzieci w centrum wsi KsiążkiGmina Książki 65 714,00 zł 105 552,00 zł
Przebudowa infrastruktury turystycznej w Połajewie oraz budowa placu zabaw pr...Miasto i Gmina Pi... 398 933,73 zł 647 407,00 zł
Przebudowa i remont świetlic wiejskich w Woli Kożuszkowej i Wójcinie.Gmina Jeziora Wie... 99 120,00 zł 160 805,00 zł
Budowa placów zabaw na terenie Gminy MogilnoGmina Mogilno 76 199,00 zł 126 683,00 zł
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach: Chełmonie, Chełmoniec, Pluskowęs...Gmina Kowalewo Po... 121 082,00 zł 249 916,00 zł
Zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Bukowiec.Gmina Bukowiec 244 337,00 zł 416 768,00 zł
Rozbudowa budynku użyteczności publicznej o klatkę schodową dla potrzeb komun...Gmina Warlubie 58 023,00 zł 129 650,00 zł
Zagospodarowanie centrum wsi Starogród poprzez budowę chodnika i miejsc posto...Gmina Chełmno 163 028,00 zł 311 033,00 zł
Budowa trzynastu placów zabaw w sołectwie.Gmina Sicienko 183 523,00 zł 286 996,00 zł
Rewitalizacja parkuGmina Unisław 199 999,00 zł 449 339,00 zł
Utwardzenie terenu pod plac rekreacyjno - wypoczynkowy wraz z miejscami posto...Gmina Lubanie 109 588,00 zł 178 264,00 zł
Budowa miejsc rekreacji i wypoczynku w miejscowościach Brzezinko, Kopanino, M...Gmina Lubicz 477 627,00 zł 776 941,00 zł
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Juncewie, Posługowie i Sorbinowie D...Miejsko - Gminny ... 83 990,00 zł 134 619,00 zł
Zagospodarowanie kapieliska przy jeziorze Świekatowskim w miejscowości Świeka...Gmina Świekatowo 295 976,00 zł 486 034,00 zł
Budowa placów zabaw na terenie gminy Mogilno.Gmina Mogilno 80 700,00 zł 130 988,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w WielowsiGmina Pakość 427 607,00 zł 657 442,00 zł
Odnowienie tradycji regionu kujaw poprzez remont i zagospodarowanie świetlicy...Gmina Kowal 259 658,00 zł 427 836,00 zł
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Dubielno, Nowy Dwór...Gmina Papowo Bisk... 155 655,00 zł 273 359,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Czumsku MałymGmina Rogowo 155 077,00 zł 244 913,00 zł
Rozbudowa i przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej oraz ogrodzeni...GMINA DĄBROWA 86 193,00 zł 132 522,00 zł
Adaptacja remizy OSP w Zawadzie piaski na potrzeby świetlicy wiejskiej z elem...Gmina Baruchowo 208 333,00 zł 415 257,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w budynku "Pastorówki", przebudowa chodnika wraz z...Gmina Chełmża 247 955,16 zł 409 857,00 zł
"Renowacja parku wiejskiego w miejscowości Świedziebnia"Gmina Świedziebnia 168 966,00 zł 259 787,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej z kontenerów wraz z zakupem wyposażenia do świetli...GMINA DĄBROWA 89 685,00 zł 137 891,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kołuda WielkaGmina Janikowo 179 205,00 zł 275 529,00 zł
Budowa siłowni na świeżym powietrzu w SosnowieGmina Rogowo 29 216,00 zł 44 920,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Gąski.Gmina Gniewkowo 174 557,00 zł 268 300,00 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości OkalewkoGmina Świedziebnia 39 712,00 zł 61 202,00 zł
Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego - etap I - część 2Gmina Górzno 157 684,00 zł 241 750,00 zł
Rewaloryzacja terenu wokół kościoła w miejscowości KwieciszewoParafia rzymskoka... 219 683,00 zł 274 609,00 zł
Budowa placu zabaw w miejscowości Jaksice na terenie gminy Inowrocław.Gmina Inowrocław 146 634,00 zł 225 450,00 zł
Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie - izba etnograficzna z zaplec...Gmina Rypin 41 000,00 zł 73 895,00 zł
Budowa placów zabaw na terenie wsi Radoszki, Grążawy, Łaszewo, Nowe ŚwierczynyGmina Bartniczka 73 088,46 zł 122 665,00 zł
Remont świetlic wiejskich w Osieku, Kujawie i ŁapinożuGMINA OSIEK 140 821,48 zł 215 812,00 zł
Przebudowa budynku gospodarczego na Dom Kultury Wiejskiej 'Leśna Izdebka" w L...Gmina Kcynia 389 127,00 zł 598 284,00 zł
Budowa placu zabaw i rekreacji w Topoli i Osieku Wielkim.Gmina Rojewo 50 761,00 zł 81 736,00 zł
Budowa szlaku turystycznego wraz z punktem widokowym w miejscowości Radziki D...Gmina Wąpielsk 88 807,00 zł 148 971,00 zł
Budowa chodnika i parkingu do świetlicy w LembarguMIASTO i GMINA JA... 87 886,00 zł 148 920,00 zł
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości JeleniecGmina Papowo Bisk... 49 568,40 zł 76 211,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem ornitologicznym w miejscowości Wi...Gmina Mrocza 500 000,00 zł 1 164 810,00 zł
Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury wraz z budową...Gmina Kruszwica 146 333,00 zł 305 102,00 zł
Odnowa centrum wsi Groczenica i budowa placu zabaw w Groczenicy.GMINA BRODNICA 170 000,00 zł 364 696,00 zł
Remint świetlicy wiejskiej w SkąpemGmina Chełmża 50 000,00 zł 149 778,00 zł
Budowa centrum ekologiczno-kulturalnego w TrzeciewnicyGmina Nakło nad N... 500 000,00 zł 940 292,00 zł
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości SzembruczkuGmina Rogóźno 157 391,00 zł 352 643,00 zł
"Roboty termomodernizacyjne budynku świetlicy wiejskiej w Turznie"Gmina Łysomice 44 239,00 zł 96 370,00 zł
Budowa budynku na potrzeby boiska sportowego w SadkachGmina Sadki 268 111,20 zł 410 809,00 zł
Utworzenie centrum rekreacyjno – sportowego w miejscowości Dębowa Łąka etap IGmina Dębowa Łąka 141 193,00 zł 251 162,00 zł
Budowa innowacyjnej siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci we wsi PodgórzGMINA BRODNICA 49 981,00 zł 77 955,00 zł
Budowa boisk wielofunkcyjnych ogólnodostępnych oraz placów zabaw w miejscowoś...Gmina Rojewo 339 237,54 zł 558 598,00 zł
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Warszewicach oraz remont świetlicy ...Gmina Łubianka 50 000,00 zł 103 798,00 zł
Wykonanie placów zabaw na terenie gminy PłużnicaGmina Płużnica 147 369,00 zł 226 580,00 zł
Urządzenie parku wiejskiego i remont świetlicy wraz z utwardzeniem przy niej ...Gmina Dąbrowa Bis... 297 844,83 zł 488 297,00 zł
Modernizacja budynku kościoła w Olszewce poprzez wymianę pokrycia ceramiczneg...Parafia Rzymsko-K... 130 484,00 zł 163 106,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w SzczepankachMiasto i Gmina Łasin 102 039,00 zł 185 092,00 zł
Zakup wyposażenia studia nagrań na potrzeby działalności Mobilnej Pracowni An...Miejsko - Gminny ... 37 518,00 zł 57 684,00 zł
Budowa świetlicy w Wierzchosławicach oraz modernizacja świetlic wiejskichGmina Gniewkowo 409 426,00 zł 712 045,00 zł
Rozbudowa i przebudowa Miejsko-Gminnego ośrodka Kultury w Jabłonowie Pomorskim.Miejsko-Gminny Oś... 172 450,00 zł 456 562,00 zł
Rozbudowa i adaptacja budynku ochotniczej straży pożarnej na świetlice wiejsk...Gmina Fabianki 185 129,00 zł 284 636,00 zł
Remont i konserwacja drewnianego kościoła p.w. Św. Barbary w ŚwiętemPARAFIA RZYMSKO-K... 479 960,00 zł 599 951,00 zł
Remont Wiejskiego Ośrodka kultury w LutowieCentrum Kultury i... 38 218,00 zł 58 530,00 zł
Budowa świetlicy w Kobylnikach wraz z zagospodarowaniem terenuGmina Kruszwica 335 164,74 zł 546 537,00 zł
Budowa placu zabaw i parkingu w Bartnikach, budowa bieżni sportowej w Gorczen...GMINA BRODNICA 134 800,00 zł 275 062,00 zł
Modernizacja budynku świetlicy poczekali na świetlicę dla młodzieży wraz z po...Miasto i Gmina Lu... 156 698,00 zł 395 481,00 zł
Zakup wyposażenia świetlic na terenie Gminy PłużnicaGmina Płużnica 31 520,00 zł 58 581,00 zł
Modernizacja świetlicy wiejskiej w LeszczachGmina Złotniki Ku... 201 111,61 zł 337 342,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą w miejscowości Wądzyń.Gmina Bobrowo 170 000,00 zł 366 391,00 zł
Remont i modernizacja świetlicy w OSP Lubień Kujawski w Lubieniu KujawskimMiasto i Gmina Lu... 110 071,00 zł 169 236,00 zł
Utworzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego wraz ze ścieżką dla pieszych w mi...Gmina Książki 131 686,00 zł 202 718,00 zł
Budowa placów zabaw i adaptacja świetlicy wiejskiejMiejsko-Gminny Oś... 388 650,00 zł 669 972,00 zł
Wyposażenie świetlic wiejskich w Brzoziu, Sugajnie, Małym Głęboczku, Wielkim ...Gmina Brzozie 34 406,00 zł 52 900,00 zł
Budowa chodnika w miejscowości MikanowoGmina Lubanie 59 172,00 zł 90 977,00 zł
Budowa czterech placów zabaw w miejscowościach Dębogóra, Dobieszewo Palmierow...Gmina Kcynia 92 073,00 zł 141 564,00 zł
Budowa terenów rekreacyjno - sportowych w Radzyniu ChełmińskimGmina Miasto i Gm... 144 800,00 zł 493 857,00 zł
Odnowa budynku Centrum Komunikacji Społecznej w ZgłowiączceGmina i Miasto Lu... 50 657,72 zł 127 090,00 zł
Modernizacja boiska w RyńskuGmina Wąbrzeźno 82 787,00 zł 362 286,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jacewo.Gmina Inowrocław 240 734,97 zł 757 189,00 zł
Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Radoszkach.Gmina Bartniczka 117 950,46 zł 185 349,00 zł
Przebudowa fontanny przy Placu Doktora Mariana Szulca w Lubrańcu.Gmina i Miasto Lu... 72 500,00 zł 137 494,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich, gmina MroczaGmina Mrocza 54 852,00 zł 115 975,00 zł
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w MełnieGmina Gruta 225 696,00 zł 347 009,00 zł
Zagospodarowanie terenu na obszarze o szczególnym znaczeniu w Brześciu KujawskimGmina Brześć Kuja... 287 104,00 zł 1 176 489,00 zł
Świetlica wiejska w Chrząstowie jako zielony zakątek sołectwaGmina Nakło nad N... 211 831,00 zł 496 845,00 zł
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Święte, Nowe Jankowice, Wybudowanie Ła...Miasto i Gmina Łasin 167 026,00 zł 353 549,00 zł
Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.Gmina Dąbrowa Che... 79 920,00 zł 122 877,00 zł
Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Robakowo.Gmina Stolno 247 690,00 zł 543 569,00 zł
OWCZE RUNO-Nowoczesna świetlica centrum tradycji sołectw MałocinGmina Nakło nad N... 212 230,00 zł 477 012,00 zł
Zagospodarowanie jeziora Mełeńskiego i terenu do niego przyległego w SłupieGMINA GRUTA 198 139,00 zł 432 990,00 zł
Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Łowin, gmina PruszczGmina Pruszcz 175 000,00 zł 276 705,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Kolno-Górne Wymiary i Kolno-Dolne WymiaryGmina Chełmno 173 050,00 zł 318 474,00 zł
Renowacja zabytkowego kościoła w SłupachParafia Św. Wita ... 213 075,00 zł 266 344,00 zł
Zagospodarowanie centrum miejscowości BiałochowoGmina Rogóźno 86 202,00 zł 240 150,00 zł
Budowa zaplecza socjalnego przy stadionie w Brzozowie oraz remont dachu świet...Gmina Kijewo Król... 158 650,00 zł 249 373,00 zł
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgrowo jako centrum ...Gmina Grudziądz 351 672,00 zł 540 696,00 zł
Wyposażenie Harcerskiej Stanicy Wodnej w Rościminie- zakup sprzętu i wyposaże...CHORĄGIEW KUJAWSK... 230 220,00 zł 287 776,00 zł
Zmiana sposobu użytkowania budynków poszkolnych na ośrodek szkoleniowo-wypocz...Gmina Płużnica 105 526,00 zł 171 656,00 zł
Przebudowa boisk sportowych w miejscowościach Raciniewo i StablewiceGmina Unisław 87 406,81 zł 193 364,00 zł
Remont świetlic wiejskich oraz budowa placów zabaw na terenie gminy LisewoGmina Lisewo 186 742,00 zł 287 116,00 zł
Remont i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do utworzenia "Izby Tradycji"...Gmina Wąpielsk 39 700,00 zł 60 809,00 zł
Budowa hali sportowo-rekreacyjnej na terenie wsi Wola WapowskaGmina Kruszwica 288 432,00 zł 532 954,00 zł
Zagospodarowanie Jeziora Gopło w celach rekreacyjnych - przebudowa pomostu wr...Miasto i Gmina Pi... 100 351,00 zł 262 289,00 zł
Budowa chodnika oraz ścieżki rowerowej w miejscowości RogowoGmina Rogowo 77 412,00 zł 135 016,00 zł
Utwardzenie placu przed budynkiem, w którym znajduje się świetlica wiejska w ...Gmina Wąpielsk 34 561,00 zł 52 943,00 zł
Remont boisk sportowych w miejscowościach Wierzchosławice i Więcławice w gmin...Gmina Gniewkowo 55 008,00 zł 84 576,00 zł
Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach: Burszt...Gmina Świecie nad... 76 124,00 zł 123 837,00 zł
Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu poprzez budwowę ścieżki pieszo ...Gmina Dobre 102 920,00 zł 159 400,00 zł
Budowa parkingów i dróg dojazdowych w miejscowości Osiek na działkach 368/5,3...GMINA OSIEK 98 762,00 zł 150 007,00 zł
Zagospodarowanie obiektu pałacowego w Sadłowie - izba pamięci pn. Dobrzyński ...Gmina Rypin 45 000,00 zł 80 351,00 zł
Budowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w TucznieGmina Złotniki Ku... 59 374,00 zł 91 288,00 zł
Budowa muszli koncertowej w miejscowości Płowce II.Gmina Radziejów 94 343,00 zł 166 809,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędna infrastruktura techniczną w miejs...Gmina Rypin 224 600,00 zł 413 305,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej wraz z izbą tradycji w SuminieGMINA OSIEK 52 788,00 zł 80 679,00 zł
Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Folwark jako ce...Gmina Grudziądz 180 446,00 zł 821 314,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Radziejów Kolonia.Gmina Radziejów 249 348,00 zł 467 870,00 zł
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości OkalewkoGmina Świedziebnia 68 218,00 zł 104 886,00 zł
Wydzielenie zespołów sanitarnych wraz z przebudową istniejących zespołów sani...Gmina Brzuze 100 000,00 zł 187 800,00 zł
Budowa miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Nowe DobraGmina Chełmno 70 817,00 zł 249 640,00 zł
Remont kaplicy pod wezwaniem Świętej Katarzyny w SkórkachPARAFIA RZYMSKO -... 49 985,00 zł 69 826,00 zł
Odnowa parkingu oraz chodników w centrum miejscowości Topólka, budowa oznakow...Gmina Topólka 145 986,00 zł 225 848,00 zł
Remont dachu wraz z dociepleniem Domu Kultury w OstrowitemGmina Brzuze 107 200,00 zł 164 820,00 zł
Montaż wolnostojących punktów świetlnych zasilanych energią słoneczną służący...Gmina Rogowo 45 552,00 zł 70 036,00 zł
Zagospodarowanie terenów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mi...Gmina Stolno 60 842,00 zł 133 384,00 zł
Modernizacja istniejącego pola biwakowego nad jeziorem Gąsawskim w GąsawieGmina Gąsawa 72 971,00 zł 157 063,00 zł
Utwardzenie placu przy świetlicy w Niegibalicach.Gmina Bytoń 37 347,00 zł 85 126,00 zł
Budowa Gminnego Parku Kultury i Rekreacji w Łubiance.Gmina Łubianka 250 000,00 zł 455 621,00 zł
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Rokitnica Nowa - utworzenie...Gmina Świedziebnia 30 136,07 zł 51 741,00 zł
Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum wsi RadominGmina Radomin 45 947,00 zł 66 055,00 zł
Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz postawienie wraz z montażem i d...Gmina Rogowo 44 604,00 zł 78 421,00 zł
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich i Gminnego Ośrodka Kultury w miejscow...Gmina Osięciny 192 041,52 zł 310 090,00 zł
Remont i wyposazenie świetlicy wiejskiej w miejscowosci Storlus.Gmina Papowo Bisk... 58 852,00 zł 90 485,00 zł
Zmiana systemu ogrzewania budynków świetlic wiejskich w miejscowościach: Karo...Gmina Świecie nad... 61 705,00 zł 116 650,00 zł
Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w miejscowości SzafarniaGmina Radomin 48 922,00 zł 78 476,00 zł
Budowa placu zabaw w PiechcinieGmina Barcin 99 000,00 zł 179 173,00 zł
Rozbudowa oraz adaptacja świetlicy socjoterapeutycznej na Centrum Integracji ...GMINA Czernikowo 300 000,00 zł 569 980,00 zł
Budowa placów zabaw w miejscowości Stary Jasiniec,Stopka,Wierzchucin Królewsk...Gmina Koronowo 77 809,00 zł 119 631,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej odcinek B: Czeczewo -GołębiewoGmina Miasto i Gm... 220 000,00 zł 403 616,00 zł
Kształtowanie obszarów o sczzególnym znaczeniu dla zaspokojenia pottrzeb mies...Gmina Kowalewo Po... 97 861,00 zł 197 482,00 zł
Zagospodarowanie centrum wsi w miejscowości KikółGMINA KIKÓŁ 225 546,00 zł 346 778,00 zł
Oznakowanie turystyczne w miejscowościach Byszewo, Mąkowarsko, Samociążek, Tr...Gmina Koronowo 43 606,00 zł 67 650,00 zł
Utworzenie Gminnego Centrum Rękodzieła i Tradycji Lokalnych w TrzcianieGmina Wąbrzeźno 94 450,00 zł 234 995,00 zł
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w BiałkowieGmina Golub- Dobrzyń 98 400,00 zł 502 066,00 zł
Adaptacja świetlicy wiejskiej w BrzyskorzystewkuGmina Żnin 50 242,00 zł 106 564,00 zł
Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości GałęzewoGmina Rogowo 138 988,00 zł 213 143,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w PrądocinieGmina Nowa Wieś W... 397 466,40 zł 773 875,00 zł
Utworzenie parków fitness i rekreacji w miejscowościach Ludowice, Sosnówka i ...Gmina Wąbrzeźno 51 146,00 zł 90 057,00 zł
Budowa chodnika i zjazdów w centrum wsi DziałyńGmina Zbójno 86 550,00 zł 133 072,00 zł
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości NiedźwiadyGmina Rogowo 26 359,00 zł 42 627,00 zł
Zagospodarowanie i ogrodzenie terenu Świetlicy oraz budowa boiska wielofunkcy...Gmina Sicienko 232 107,00 zł 356 244,00 zł
Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świętosław wraz z i...Gmina Ciechocin 75 179,00 zł 162 950,00 zł
ODNOWIENIE INFRASTRUKTURY SPOŁECZNO-KULTURALNEJ NA TERENIE GMINY LUBIEWOGmina Lubiewo 232 052,47 zł 405 682,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Białożewie.Gmina Żnin 55 660,00 zł 86 752,00 zł
Rewitalizacja budynku dawnego dworu w Gądeczu - elewacjaGmina Dobrcz 139 360,00 zł 214 267,00 zł
Montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy poniżej 40 kW dla potrzem oświetlenia...Gmina Kamień Kraj... 77 896,00 zł 119 765,00 zł
Zdrowie szanuję, skaczę, oddycham i się siłuję - promowanie zdrowego trybu ży...Gmina Gostycyn 135 736,00 zł 300 888,00 zł
Remont pomostu nad jeziorem Gąsawskim w GąsawieGmina Gąsawa 27 572,00 zł 46 012,00 zł
Remont dobudówki do dworku w miejscowości SłaboszewkoGmina Dąbrowa 223 877,00 zł 344 212,00 zł
Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Ostrowie oraz budynku poszkolnego...Gmina Cekcyn 272 571,47 zł 447 242,00 zł
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Nowejwsi PałuckiejGmina Gąsawa 214 000,00 zł 474 972,00 zł
Przebudowa chodnika w miejscowości Janowice gm.LubanieGmina Lubanie 49 058,00 zł 81 895,00 zł
Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości BłądzimGmina Lniano 194 582,00 zł 391 245,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina - I etap Krotoszyn - Sadł...Gmina Barcin 324 934,00 zł 568 980,00 zł
Zakup estrady mobilnej dla gminy LubanieGmina Lubanie 49 600,00 zł 76 260,00 zł
Rozbudowa, przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Biała, Gmin...Tucholski Ośrodek... 78 720,00 zł 151 643,00 zł
Rozbudowa i remont świetlic wiejskich na terenie gminy MogilnoGmina Mogilno 368 209,00 zł 640 889,00 zł
Budowa terenu rekreacyjno-wypoczynkowego przy świetlicy wiejskiej w Chełmicy ...Gmina Fabianki 30 663,33 zł 47 145,00 zł
Zagospodarowanie jezior białe w Białej, Stobno w Stobnie i Rudnica w Raciążu ...Gmina Tuchola 480 000,00 zł 832 273,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa.GMINA DĄBROWA 473 403,52 zł 730 159,00 zł
Adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym na świetlicę wiejską...Gmina Fabianki 48 307,00 zł 74 273,00 zł
Budowa siłowni zewnętrznych w Gminie BukowiecGmina Bukowiec 22 552,00 zł 41 501,00 zł
Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piastoszynie oraz zagosp...Gmina Kęsowo 279 360,00 zł 527 808,00 zł
Kształtowanie obszaru w obrębie kościoła w Lubieniu Kujawskim dla potrzeb mie...Miasto i Gmina Lu... 70 288,60 zł 109 285,00 zł
Remont pomostu stalowego na jeziorze Stelchno od strony LaskowicGmina Jeżewo 26 995,00 zł 41 505,00 zł
Remont i wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w GostycynieGminny Ośrodek Ku... 121 026,00 zł 197 054,00 zł
Budowa ścieżki historyczno-dydaktycznej wraz z ogrodem historii "Śladami Meno...Gmina Nowe 207 597,00 zł 319 181,00 zł
Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad jez. Mukrz w m. Wierz...Gmina Osie 266 250,48 zł 436 597,00 zł
Zagospodarowanie jezior w miejscowościach Służewo i Ostrowąs - II etap.Gmina Aleksandrów... 133 654,00 zł 205 493,00 zł
Rekonstrukcja hełmów wież kościoła p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w WylatowieParafia Rzymsko-K... 241 938,00 zł 306 250,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Stary Brześć-Pikutkowo wzdłuż drogi krajowej nr 62 o...Gmina Brześć Kuja... 148 266,00 zł 559 877,00 zł
Rozbiórka i odbudowa bramy wejściowej na teren cmentarza i kościoła p.w. Matk...Parafia Rzymsko-K... 72 977,00 zł 91 222,00 zł
Remont i doposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w ŚliwicachGmina Śliwice 274 761,85 zł 455 400,00 zł
Remont nawierzchni chodnika przy ulicy Zamkowej i Szkolnej w RaciążkuGmina Raciążek 25 170,00 zł 41 258,00 zł
Remont i modernizacja świetlic wiejskich w Gminie Sępólno Krajeńskie oraz zak...Gmina Sępólno Kra... 159 238,00 zł 241 881,00 zł
Kontynuacja budowy ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowości DługieGmina i Miasto Iz... 143 115,00 zł 220 041,00 zł
Wyposażenie budynku użyteczności publicznej w Janowcu WielkopolskimGmina Janowiec Wi... 42 370,40 zł 65 144,00 zł
Zagospodarowanie terenu rekreacynego w miejscowości Siniarzewo gmina ZakrzewoGmina Zakrzewo 92 808,00 zł 257 729,00 zł
Przebudowa i remont świetlic wiejskich na terenie Gminy Więcbork, w miejscowś...Gmina Więcbork 62 270,00 zł 95 740,00 zł
Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem Chodeckim w miejscowości ChodeczMiasto i Gmina Ch... 317 566,00 zł 489 536,00 zł
Zagospodarowanie i wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna...Gmina Solec Kujawski 62 948,00 zł 110 257,00 zł
Budowa chodnika dla pieszych oraz dwóch parkingów w centrum miejscowości Orle...Gmina Topólka 230 878,00 zł 387 043,00 zł
Zagospodarowanie terenu pod miejsce rekreacji i sportu w miejscowości Łobdowo.Gmina Dębowa Łąka 46 536,00 zł 130 077,00 zł
Budowa placów zabaw z miejscowościach Jastrzębiec i KarolewoGmina Więcbork 16 592,00 zł 25 510,00 zł
Remont konserwatorski drewnianego kościoła parafialngo pw. Świętego Stanisław...Rzymsko- Katolick... 135 721,00 zł 169 652,00 zł
Zwiększenie dostępu do rekreacji i wypoczynku dzięki budowie i przebudowie ob...Gmina Białe Błota 28 515,00 zł 43 843,00 zł
Budowa boiska gminnego w MorzycachGmina Bytoń 400 000,00 zł 713 017,00 zł
Budowa boisk sportowych, placu zabaw, ogrodzenia oraz miejsc postojowych dla ...GMINA GRUTA 95 112,00 zł 147 969,00 zł
Zakup instrumentów i sprzętu muzycznego na użytek Wiejskiego Ośrodka Kultury ...Centrum Kultury i... 25 620,00 zł 39 392,00 zł
Piaskowa kraina modernizacja wiejskiego placu zabaw w WystępieGmina Nakło nad N... 24 984,00 zł 38 413,00 zł
REMONT ŚWIETLICY W WUDZYNIE WRAZ Z UTWORZENIEM IZBY PAMIĘCIGmina Dobrcz 77 517,90 zł 142 188,00 zł
Remont i termomodernizacja świetlic wiejskich w miejscowości: Borucin, Bełsze...Gmina Osięciny 297 016,45 zł 489 444,00 zł
Remont elewacji wraz z zagospodarowaniem terenu budynku Miejsko-Gminnego Ośro...Miasto i Gmina Łasin 226 873,00 zł 355 771,00 zł
Zakup sprzętu fotograficznego na użytek Wiejskiego Ośrodka Kultury w WałdowieCentrum Kultury i... 28 663,00 zł 44 070,00 zł
Bocianie gniazdo - plac zabaw dla sołectwa BielawyGmina Nakło nad N... 26 850,00 zł 50 059,00 zł
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w Jarużynie łączącego ulicę Starowiejską z uli...Gmina Osielsko 339 000,00 zł 593 247,00 zł
Przebudowa, rozbudowa, remont, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół...Gmina Dobre 348 475,90 zł 594 660,00 zł
Wykonanie terenów na obszarze o szczególnym znaczeniu w Miejscowości Radzyń C...Miasto i Gmina Ra... 44 766,52 zł 68 829,00 zł
Budowa parkingu przy kościele p.w. Świętej Trójcy w Runowie KrajeńskimParafia Rzymskoka... 111 448,00 zł 139 311,00 zł
Remont - aranżacja sali audytoryjno-ćwiczeniowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul...Gmina Kcynia 64 325,00 zł 98 901,00 zł
wykonanie kapitalnego remontu ogrodzenia cmenatarza przy kościele p.w św. Mic...Parafia Św. Micha... 201 939,00 zł 252 425,00 zł
Zagospodarowanie centrów wsi: Czołowo i Płowce II poprzez budowę oświetlenia ...Gmina Radziejów 150 703,00 zł 243 935,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości WidliceGmina Świecie nad... 202 364,00 zł 399 920,00 zł
Remont i modernizacja dachów kościoła i kostnicy w Lutowie oraz odnawianie te...Parafia Rzymsko-K... 227 404,00 zł 284 255,00 zł
Witosławska Przystań - zakup estrady mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury w W...Gmina Mrocza 56 000,00 zł 86 100,00 zł
Budowa chodnika w miejscowości Książki i OsieczekGmina Książki 78 650,56 zł 140 944,00 zł
Krajobraz jezior Żędowskich - utworzenie wystawy fotograficznej poprzez moder...Gmina Szubin 69 955,00 zł 248 642,00 zł
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Kijewo oraz utworzen...Gmina Gniewkowo 193 420,00 zł 305 623,00 zł
Zagospodarowanie centrum wsi z postawieniem kontenera świetlicy i rozbudowani...GMINA DĄBROWA 90 805,00 zł 157 324,00 zł
Przebudowa budynku na świetlicę wiejską we WroniuGmina Wąbrzeźno 235 797,96 zł 396 903,00 zł
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Murzynno oraz utworz...Gmina Gniewkowo 183 818,00 zł 291 970,00 zł
Zmiana sposobu użytkowania budynków na ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy w Orł...Gmina Płużnica 67 009,00 zł 141 192,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w BrudzyniuMiejsko - Gminny ... 261 763,00 zł 409 481,00 zł
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Wierzchosławice oraz...Gmina Gniewkowo 146 326,00 zł 304 147,00 zł
Budowa centrum sportu i rekreacji w Zbójnie - III etapGmina Zbójno 306 124,00 zł 859 509,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej od Krotoszyna do Piechcina - II etap Sadłogoszcz - P...Gmina Barcin 326 840,00 zł 503 356,00 zł
Remont i modernizacja swietlicy wiejskiej w Brzeźnie w celu przystosowania ob...Gmina Koneck 19 839,00 zł 36 836,00 zł
"Szklany Tur" - budowa świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w TurzeGmina Szubin 424 908,63 zł 1 077 167,00 zł
Budowa chodnika w miejscowości RadominGmina Radomin 30 902,00 zł 51 957,00 zł
Budowa budynku Muzeum Kolei Wąskotorowej wraz z pokojami gościnnymi na obszar...Gmina Żnin 500 000,00 zł 1 090 531,00 zł
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Szadłowice oraz utwo...Gmina Gniewkowo 188 696,00 zł 300 205,00 zł
Zagospodarowanie przestrzeni parku miejskiego w Kcyni na cele sportowo - rekr...Gmina Kcynia 426 741,00 zł 694 576,00 zł
Budowa boiska sportowego na obszarze o szczególnym znaczeniu w miejscowości G...Gmina Żnin 178 408,00 zł 274 303,00 zł
Zagospodarowanie placu i terenów \zielonych przed urzedem gminy oraz GOK w Ra...Gmina Raciążek 94 634,00 zł 145 500,00 zł
Zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno-kulturowego Gminy Inowrocław p...Gmina Inowrocław 142 258,00 zł 223 515,00 zł
Rekonstrukcja pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i podzi...Gmina Nakło n. No... 386 959,71 zł 729 247,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej Podzamek Golubski- Owieczkowo na terenie Gminy Golub...Gmina Golub- Dobrzyń 122 056,00 zł 187 661,00 zł
Budowa boisk treningowych dla amatorów sportów siłowych w Gąsawie i Laskach W...Gmina Gąsawa 42 712,00 zł 65 487,00 zł
Remont istniejących boisk przyszkolnych wielofunkcyjnych w miejscowości Ostro...Gmina Aleksandrów... 168 000,00 zł 452 887,00 zł
Budowa przyrodniczych scieżek edukacyjnych w miejscowościach Tupadły i JaksiceGmina Inowrocław 46 538,00 zł 62 827,00 zł
Odnowienie - przebudowa chodników i parkingu w miejscowości DulskGmina Radomin 119 083,42 zł 231 195,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w Nowej WsiGmina Ciechocin 200 328,00 zł 323 340,00 zł
Budowa kładki dla pieszych nad Kanałem Noteckim w ciągu ul. Spółdzielczej w Ł...Gmina Łabiszyn 430 000,00 zł 730 588,00 zł
Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy KruszwicaGmina Kruszwica 282 373,30 zł 496 005,00 zł
Wyposażenie świetlic wiejskich oraz boisk sportowych na terenie Gmina Dąbrowa...Gmina Dąbrowa Bis... 38 176,00 zł 58 710,00 zł
Remont świetlicy wiejskiej w ElgiszewieGmina Ciechocin 101 484,84 zł 423 214,00 zł
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb miesz...Gmina Kowalewo Po... 25 747,07 zł 39 586,00 zł
Wymiana nawierzchni chodników w miejscowości RogowoGmina Rogowo 179 511,00 zł 282 396,00 zł
Zagospodarowanie na stowrzenie punktów turystyczno-informacyjnych na terenie ...Gmina Złotniki Ku... 251 063,00 zł 410 461,00 zł
Utwardzenie nawierzchni placu manewrowego i chodnika wraz z przebudową ciągu ...Gmina Zbójno 94 156,00 zł 245 820,00 zł
Remont świetlic wiejskich w Chełmoniu, Chełmońcu i Pluskowęsach wraz ze zmia...Gmina Kowalewo Po... 155 125,55 zł 238 506,00 zł
Doposażenie świetlic wiejskich w tzw. "Kącik Malucha"Miejski Dom Kultu... 39 844,18 zł 61 260,00 zł
Budowa ścieżki rowerowej wraz z oznakowaniem drogowym i tablicami informacyjn...Gmina Złotniki Ku... 50 363,00 zł 181 543,00 zł
Kształtowanie obszaru o szczególnym znaczeniu poprzez budowę chodnika oraz el...Gmina Kamień Kraj... 80 896,00 zł 125 546,00 zł
Remont kościoła parafialnego pw. Świętej Marii Magdaleny w RyszewkuParafia Rzymskoka... 110 983,00 zł 138 729,00 zł
Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości WójcinGmina Jeziora Wie... 178 976,00 zł 277 776,00 zł
Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Papowo BiskupieGmina Papowo Bisk... 111 889,00 zł 172 031,00 zł
Remont świetlic wiejskich w miejscowościach Owieczkowo i SkępskGmina Golub- Dobrzyń 146 158,00 zł 247 509,00 zł
Adaptacja części budynku na świetlicę wraz z jej wyposażeniem w miejscowości ...Gmina Sicienko 57 535,02 zł 104 004,00 zł
Utwardzenie placu postojowego przy cmentarzu parafialnym w CzewujewieParafia Rzymsko-K... 81 599,00 zł 101 999,00 zł
Modernizacja kąpieliska w Wiecanowie z zapleczemGmina Mogilno, w ... 458 352,00 zł 856 605,00 zł
Wyposażenie świetlic wiejskich w Kamionkach Małych i OstaszewieGmina Łysomice 38 984,00 zł 71 765,00 zł
Wymiana elewacji wieży kościoła w LutowieParafia Rzymsko-K... 31 941,00 zł 53 145,00 zł
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu ...Gmina Sicienko 53 608,00 zł 82 423,00 zł
Utwardzenie terenu przed Kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny ...Parafia Rzymsko-K... 81 334,00 zł 101 668,00 zł
Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Biskupice - II etapGmina Łubianka 53 000,00 zł 83 176,00 zł
Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi ChrośnaGmina Solec Kujawski 78 817,00 zł 121 182,00 zł
Budowa boiska sportowego ogólnodostępnego w miejscowości LipowiecGmina Zbiczno 85 253,00 zł 131 078,00 zł
Budowa budynku szatni sportowej z zapleczem sanitarnym przy boisku sportowym ...Gmina Łubianka 60 479,00 zł 116 164,00 zł
Budowa nawierzchni utwardzonych przy świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska i w...Gmina Solec Kujawski 74 631,92 zł 133 300,00 zł
Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń świetlicy na bibliotekę gminną ...Gmina Bobrowo 130 840,00 zł 396 174,00 zł
Budowa trzech boisk sportowych na obszarach wiejskich Gminy WięcborkGmina Więcbork 91 607,00 zł 233 092,00 zł
Budowa placów rekreacyjno-sportowych w Gminie DobrczGmina Dobrcz 88 351,00 zł 163 043,00 zł
Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową parkingu w GortatowieGMINA BRODNICA 82 596,00 zł 126 992,00 zł
Urządzenie centrum społeczno-kulturalnego Miasta kowalaGmina Miasto Kowal 189 018,00 zł 327 864,00 zł
Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w miejscowościach Sul...Gmina Świecie 195 000,00 zł 369 596,00 zł
Termomodernizacja i roboty budowlane w Wiejskim Domu Kultury w Mąkowarsku.Gmina Koronowo 110 931,00 zł 221 400,00 zł
Ocieplenie ścian zewnętrznych i renowacja pokrycia dachu świetlicy wiejskiej ...Gmina Bartniczka 37 279,00 zł 85 870,00 zł
Budowa nowego placu zabaw w miejscowości Głuchowo i Skąpe oraz rozbudowa istn...Gmina Chełmża 81 600,00 zł 141 696,00 zł
Remont pomostu rekreacyjnego na jeziorze Jezuickim w miejscowości ChmielnikiGmina Nowa Wieś W... 155 503,00 zł 238 742,00 zł
Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią w świetlicy wiejskiej w PłowężuMIASTO i GMINA JA... 30 264,00 zł 46 336,00 zł
Budowa świetlicy wiejskiej w Kamionkach Małych wraz z wiatą na ogniskoGmina Łysomice 302 000,00 zł 647 965,00 zł
Zagospodarowanie centrum wsi KowrózGmina Łysomice 36 259,34 zł 75 444,00 zł
Wykonanie instalacji grzewczej z kotłownią w świetlicy wiejskiej w GóralachMIASTO i GMINA JA... 36 117,00 zł 59 348,00 zł
Remont i wyposażenie pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Papowie Biskupim ...Gmina Papowo Bisk... 168 000,00 zł 259 284,00 zł
Budowa zaplecza boiska sportowego w Łochowie, gmina Białe BłotaGmina Białe Błota 210 000,00 zł 555 254,00 zł
Remont instalacji grzewczej w ośrodku edukacyjno-opiekuńczym w KonojadachMIASTO i GMINA JA... 22 722,00 zł 34 936,00 zł
Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno kulturowej przy pastorówce w ZelgnieGmina Chełmża 250 000,00 zł 594 710,00 zł
Budowa placów zabaw w miejscowościach Lutówko i Teklanowo w Gminie Sępólno Kr...Gmina Sępólno Kra... 42 355,00 zł 63 705,00 zł
Kształtowanie obszarów o szczególnym znaczeniu poprzez zagospodarowanie teren...Gmina Bukowiec 255 660,00 zł 398 889,00 zł
Budowa ogólnodostepnych zewnetrznych siłowni sportowychGmina Bobrowo 27 500,00 zł 43 665,00 zł
Utworzenie izby historycznie upamiętniającej osadnictwo mennonickie wraz z wy...Gmina Dragacz 65 029,00 zł 105 254,00 zł
Budowa świetlic wiejskich w Płochocinie i BąkowieGmina Warlubie 327 000,00 zł 508 473,00 zł