RPO  PROW  POIiŚ  POIG  POKL  RYBY
Wykresy:
Liczba projektów: 5 | 10 | 25 | 50 | 100
Tytuł Nazwa beneficjenta Kwota dofinansowanie Wartość projektu
Modernizacja Oczyszczalni Ścieków KAPUŚCISKA w BydgoszczyChemwik sp. z o.o. 12 694 292,37 zł 27 450 224,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lisi Ogon i Łochowo - etap IIIGmina Białe Błota 14 838 160,68 zł 25 118 908,00 zł
"Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Grudziądzu - c...Miejskie Wodociąg... 1 519 513,23 zł 2 261 635,00 zł
Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w GrudziądzuMiejskie Wodociąg... 1 445 168,94 zł 2 691 762,00 zł
Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań w ramach Projektu "Gospodarka...Toruńskie Wodocią... 740 027,00 zł 1 175 413,00 zł
Ochrona zlewni rzeki Gąsawki - etap IIGmina Żnin 1 995 269,58 zł 4 316 851,00 zł
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta ChełmżyGmina Miasto Chełmża 6 458 063,81 zł 10 916 895,00 zł
Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sępólno KrajeńskieZakład Gospodarki... 12 692 168,64 zł 26 426 037,00 zł
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji BarcinPrzedsiębiorstwo ... 7 211 865,86 zł 13 712 924,00 zł
Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Etap V - budowa kanalizacji san...Miejskie Przedsię... 5 081 113,88 zł 8 989 139,00 zł
Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etapToruńskie Wodocią... 55 439 917,84 zł 119 983 648,00 zł
Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracji Włocławek II etapMiejskie Przedsię... 20 652 208,06 zł 49 963 913,00 zł
Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w WąbrzeźnieMiejski Zakład En... 4 522 741,72 zł 10 675 866,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rożno - Parcele, Stawki, Łazieniec i Odoli...Gmina Aleksandrów... 8 654 822,07 zł 22 396 775,00 zł
Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenia Miasta RypinaPrzedsiębiorstwo ... 16 004 150,55 zł 31 892 130,00 zł
Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie agl. Ale...Przedsiębiorstwo ... 9 996 104,06 zł 19 069 977,00 zł
Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko - pomorskim na cele p...Województwo Kujaw... 13 941 106,68 zł 16 401 302,00 zł
Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, na terenie RZUOK w ...Przedsiębiorstwo ... 4 664 864,60 zł 12 924 181,00 zł
Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-T...Międzygminny Komp... 255 773 152,83 zł 522 836 128,00 zł
Rekultywacja terenów przemysłowych po P.P. Nasycalnia Podkładów Kolejowych w ...Gmina Solec Kujawski 9 005 064,34 zł 11 482 846,00 zł
Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego stopnia wodnego Włoc...Regionalny Zarząd... 40 044 921,90 zł 56 720 272,00 zł
Wdrożenie i certyfikacja Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodna z normą ISO ...ATLAS Sp. z o. o. 1 894,51 zł 4 623,00 zł
Zwiększenie energooszczędności i wzrost produkcji w Kompleksie Nawozowym ZA A...Zakłady Azotowe A... 11 911 576,92 zł 49 430 620,00 zł
Rozbudowa węzła dekantacji i filtracji szlamów podestylacyjnych w Zakładzie w...Soda Polska CIECH... 10 929 900,00 zł 44 812 590,00 zł
Wymiana elektrofiltru kotła OP – 230 nr 3 na terenie EC Bydgoszcz IIPGE Górnictwo i E... 1 075 679,00 zł 10 893 380,00 zł
Budowa oczyszczalni ścieków przemysłowych w WZL nr 2 S.A. celem redukcji iloś...Wojskowe Zakłady ... 2 296 065,00 zł 9 342 638,00 zł
Budowa instalacji odsiarczania spalin w Elektrociepłowni JanikowoSoda Polska S.A. ... 17 789 400,00 zł 73 722 160,00 zł
Rozbudowa Kotłów CKTI w EC Janikowo celem dostosowania do wymogów środowiskow...Soda Polska CIECH... 13 442 700,00 zł 73 441 165,00 zł
Rozbudowa kotła CKTI 3 celem dostosowywania EC Janikowo do wymogów ochrony śr...Soda Polska CIECH... 9 591 000,00 zł 43 166 850,00 zł
Redukcja emisji pyłu w EC Janikowo poprzez modernizację elektrofiltrów kotłów...CIECH Soda Polska... 2 970 540,00 zł 12 230 460,00 zł
Budowa instalacji do odprowadzania popiołów lotnych i ich separacjiZakład Gospodarki... 12 276 373,26 zł 52 012 892,00 zł
Budowa instalacji do odzysku odpadów (złom stalowy, stale stopowe i metale ko...Cronimet PL 4 287 737,83 zł 21 239 538,00 zł
Ochrona ex situ zagrożonych i chronionych roślin, dziko rosnących w zachodnie...Leśny Bank Genów ... 197 011,88 zł 258 575,00 zł
Realizacja programu ochrony i restytucji cisa pospolitego (Taxus baccata L.) ...Regionalna Dyrekc... 458 840,56 zł 649 181,00 zł
Ochrona ex-situ dziko rosnących zagrożonych i chronionych roślin w Polsce wsc...Polska Akademia N... 210 760,72 zł 257 469,00 zł
Borowiackie Szlaki - kompleksowa redukcja presji turystycznej w Rezerwacie Bi...Powiat Tucholski 1 300 126,00 zł 1 529 560,00 zł
Reintrodukcja mieczyka błotnego (Gladiolus palustris) w Wielkopolsce - etap IPolskie Towarzyst... 251 266,68 zł 326 207,00 zł
Ochrona ptaków w rezerwatach i na obszarze Natura 2000 w woj. kujawsko-pomorskimTowarzystwo Przyr... 2 944 205,28 zł 3 536 181,00 zł
Restytucja sokoła wędrownego w PolsceStowarzyszenie Na... 1 601 722,92 zł 1 984 071,00 zł
Ukierunkowanie ruchu turystycznego na obszarach przyrodniczo cennych Nadleśni... Nadleśnictwo Dąb... 783 058,59 zł 1 663 428,00 zł
Drogi dla Natury - aleje przydrożne jako korytarze ekologiczne dla pachnicy d...Fundacja EkoRozwoju 541 157,43 zł 642 479,00 zł
Plany ochrony rezerwatów na terenie RDLP w GdańskuRegionalna Dyrekc... 299 599,51 zł 355 334,00 zł
Projekty planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na terenie woj. kuj...Uniwersytet Techn... 567 702,83 zł 668 005,00 zł
Walory Przyrodnicze Obszarów Chronionych - warsztaty szkoleniowe dla społeczn...Wojewódzki Fundus... 145 362,75 zł 171 015,00 zł
Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.Włocławek miasto ... 130 631 136,31 zł 199 222 539,00 zł
Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymiGmina Miasta Toruń 467 293 423,89 zł 629 633 345,00 zł
Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń-StrykówGeneralna Dyrekcj... 1 108 343 046,57 zł 1 904 707 337,00 zł
Prace przygotowawcze dla wybranych inwestycji planowanych do realizacji w per...Generalna Dyrekcj... 17 470 429,52 zł 19 596 337,00 zł
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego lin...PKP Polskie Linie... 133 269 409,31 zł 204 432 360,00 zł
Odnowa taboru PKP Intercity S.A. dla relacji Wrocław - GdyniaPKP Intercity S.A. 18 280 885,91 zł 36 756 398,00 zł
Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego o napędzie elektrycznym,...Urząd Marszałkows... 14 860 038,61 zł 22 547 207,00 zł
Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawe stanu technicznego li...PKP Polskie Linie... 203 781 097,15 zł 251 075 101,00 zł
Zakup taboru dla PKP Intercity S.A. do realizacji kolejowych przewozów pasaż...PKP Intercity S.A. 59 822 763,64 zł 105 146 440,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach ...PKP Polskie Linie... 14 004 289,30 zł 17 292 516,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa poprzez zabudowę nowych rozjazdów kolejowych o podwyżs...PKP Polskie Linie... 33 825 590,92 zł 41 642 375,00 zł
Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w BydgoszczyPolskie Koleje Pa... 119 427 562,73 zł 192 020 787,00 zł
Prace na wybranych liniach kolejowych w perspektywie UE 2014-2020 - PRACE PRZ...PKP Polskie Linie... 2 889 316,68 zł 3 854 880,00 zł
Budowa infrastruktury systemu GSM-R na liniach kolejowych zgodnych z hrmonogr...PKP Polskie Linie... 859 404,46 zł 1 915 284,00 zł
Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ...Tramwaj Fordon Sp... 280 645 375,16 zł 437 308 984,00 zł
Zakup taboru kolejowego dla Szybkiej Kolei Metropolitalnej BiT - CityWojewództwo Kujaw... 53 322 598,20 zł 82 966 563,00 zł
Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w...Gmina Miasta Toruń 178 159 307,31 zł 272 718 646,00 zł
Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze met...Miasto Bydgoszcz 31 459 788,25 zł 47 633 199,00 zł
Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko - toruńskim obszarze met...Miasto Bydgoszcz 50 010 167,68 zł 70 389 982,00 zł
Wzrost konkurencyjności przewozów intermodalnych poprzez zastosowanie wagonów...Laude Smart Inter... 9 341 988,21 zł 44 847 843,00 zł
Bezpieczne Centrum – doposażenie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży ...Kujwasko - Pomors... 5 299 800,00 zł 5 299 800,00 zł
Przebudowa ul. Paderewskiego na odcinku od przejazdu PKP do granic miasta Grudziądz - Mias... 3 624 642,56 zł 4 364 315,00 zł
Przebudowa skrzyżowania na Placu prof. A. Hoffmanna wraz z przebudową ul. Ge...Toruń - miasto na... 6 810 771,06 zł 8 427 817,00 zł
Budowa skrzyżowania DK80 – ul. Grunwaldzka z ul. Deszczową w Bydgoszczy w cel...Bydgoszcz - Miast... 3 300 674,72 zł 5 742 057,00 zł
Budujemy miasteczka ruchu drogowegoMinisterstwo Spra... 550 612,50 zł 560 998,00 zł
Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap IIIKujawsko-Pomorski... 114 434 064,00 zł 114 434 064,00 zł
"Usprawnienie ratownictwa na drogach - etap II"Małopolski Komend... 474 675,17 zł 475 104,00 zł
Modernizacja ul. Szosa Lubicka w Toruniu - zadanie 2. Odcinek od Strugi Lubic...Gmina Miasta Toruń 27 774 796,54 zł 35 329 408,00 zł
"Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudzią...Gmina Miasto Grud... 52 721 858,65 zł 63 048 342,00 zł
Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziąd...Gmina Miasto Grud... 42 033 395,71 zł 54 614 059,00 zł
Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek...Włocławek - miast... 12 872 462,36 zł 15 144 073,00 zł
Budowa Trasy Średnicowej Etap II - od ul. Droga Łąkowa do węzła A-1 "Grudziąd...Gmina Miasto Grud... 47 682 511,39 zł 56 111 716,00 zł
Inteligentne Systemy Transportowe w BydgoszczyMiasto Bydgoszcz 44 434 548,71 zł 54 846 325,00 zł
Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 1,36 MW w Mełnie – elektrocie...Allter Power Sp. ... 15 166 752,69 zł 25 763 758,00 zł
Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej z przyłączami c.o. Dn 600 - 25 dla wz...OPEC-SYSTEM Sp. z... 22 413 823,40 zł 35 267 012,00 zł
Redukcja strat energii elektrycznej w sieci na obszarze działania ENERGA-OPER...ENERGA-OPERATOR S.A. 1 071 851,81 zł 3 357 006,00 zł
Przebudowa sieci ciepłowniczych w BydgoszczyKomunalne Przedsi... 9 513 707,45 zł 22 152 050,00 zł
Modernizacja kanałowych sieci ciepłowniczych i central cieplnych w ToruniuEDF Toruń S.A. 16 688 068,02 zł 45 685 369,00 zł
Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów SN/nn na energoosz...ENEA Operator Spó... 4 503 716,38 zł 11 190 215,00 zł
Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby termomodernizacji budynków...Prokuratura Gener... 117 000,00 zł 117 000,00 zł
Termomodernizacja wybranych budynków państwowych uczelni artystycznych – przy...Ministerstwo Kult... 292 397,78 zł 295 739,00 zł
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasto WąbrzeźnoGmina Miasto Wąbr... 27 705,75 zł 32 595,00 zł
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy BobrowoGmina Bobrowo 24 216,50 zł 28 490,00 zł
Przygotowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy ŁubiankaGmina Łubianka 25 457,50 zł 29 950,00 zł
"Termomodernizacja obiektów CM UMK poprawą efektywności wykorzystania energii"Uniwersytet Mikoł... 9 844 896,47 zł 15 609 785,00 zł
Aktualizacja Planu Działań na rzecz zrównoważonej energii - plan gospodarki n...Miasto Bydgoszcz 212 160,54 zł 249 601,00 zł
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta RadziejówGmina Miasto Radz... 19 890,00 zł 23 400,00 zł
Działania na rzecz opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Bro...Gmina Miasta Brod... 33 872,50 zł 39 850,00 zł
Opracowanie planu gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy WąpielskGmina Wąpielsk 13 486,95 zł 15 867,00 zł
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Kowalewo PomorskieGmina Kowalewo Po... 33 456,00 zł 39 360,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świecie nad OsąGmina Świecie nad... 9 304,95 zł 12 177,00 zł
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wiejskiej Aleksandrów KujawskiGmina Wiejska Ale... 20 910,00 zł 24 600,00 zł
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy SicienkoGmina Sicienko 18 819,00 zł 22 140,00 zł
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy UnisławGmina Unisław 34 000,00 zł 40 100,00 zł
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dębowa ŁąkaGmina Dębowa Łąka 41 820,00 zł 49 200,00 zł
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Golubia-DobrzyniaGmina Miasto Golu... 27 678,77 zł 32 563,00 zł
Sporządzenie dla gminy Gruta planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz ...Gmina Gruta 36 592,50 zł 43 050,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy ChoceńGmina Choceń 31 365,00 zł 36 900,00 zł
Plan gospodarki niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Zł...Gmina Zławieś Wielka 30 842,25 zł 36 285,00 zł
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy KoneckGmina Koneck 13 033,43 zł 15 333,00 zł
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta ChełmnoMiasto Chełmno 31 110,00 zł 36 600,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Waganiec Gmina Waganiec 19 864,50 zł 23 370,00 zł
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Toruń na lata 2015-2020 Gmina Miasta Toruń 60 639,00 zł 72 570,00 zł
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej, utworzenie bazy danych do oceny ...Gmina Białe Błota 15 682,50 zł 18 450,00 zł
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubicz Gmina Lubicz 36 592,50 zł 43 050,00 zł
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brodnica Gmina Brodnica 22 896,00 zł 26 937,00 zł
Sporządzenie dla gminy Barcin planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz...Gmina Barcin 54 366,00 zł 63 960,00 zł
Sprządzenie dla gminy Inowrocław planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie ...Gmina Inowrocław 54 366,00 zł 63 960,00 zł
Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Bartniczka Gmina Bartniczka 17 564,40 zł 20 664,00 zł
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypina Gmina Miasta Rypin 31 450,00 zł 37 000,00 zł
Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Kijewo Królewskie oraz ak...Gmina Kijewo Król... 19 125,00 zł 22 500,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy CekcynGmina Cekcyn 27 758,02 zł 32 657,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy LnianoGmina Lniano 36 781,20 zł 43 272,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy WielgieGmina Wielgie 28 218,04 zł 33 198,00 zł
Sporządzenie dla Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski planu gospodarki niskoe...Gmina Miejska Ale... 22 060,05 zł 25 953,00 zł
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy KruszwicaGmina Kruszwica 33 065,00 zł 38 900,00 zł
Sporządzenie dla Gminy Miasta Lipna planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzen...Gmina Miasta Lipna 32 201,40 zł 37 884,00 zł
Sporządzenie dla Gminy Dąbrowa planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie ba...Gmina Dąbrowa 27 601,20 zł 32 472,00 zł
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szubin Gmina Szubin 13 130,95 zł 15 450,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Osie Gmina Osie 26 116,59 zł 30 725,00 zł
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Osielsko Gmina Osielsko 22 896,45 zł 26 937,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia Gmina Dąbrowa Bis... 26 137,50 zł 30 750,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubiewo Gmina Lubiewo 27 277,09 zł 32 091,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dobrcz Gmina Dobrcz 30 633,15 zł 36 039,00 zł
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Wąbrzeźno Gmina Wąbrzeźno 14 846,10 zł 17 466,00 zł
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta KowalGmina Miasto Kowal 19 341,75 zł 22 755,00 zł
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy SkrwilnoGmina Skrwilno 16 728,00 zł 19 680,00 zł
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chełmża Gmina Chełmża 25 928,40 zł 30 504,00 zł
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z dokumentami towarzyszącymi dla Gminy Mi...Gmina Miasto Włoc... 77 889,75 zł 91 635,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Świekatowo Gmina Świekatowo 31 960,93 zł 37 601,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Grudziądz Gmina Grudziądz 25 500,00 zł 30 000,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Lubanie gmina Lubanie 19 864,50 zł 23 370,00 zł
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Solec Kujawski Gmina Solec Kujawski 66 912,00 zł 78 720,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Drzycim Gmina Drzycim 21 066,82 zł 24 785,00 zł
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Pruszcz Gmina Pruszcz 21 430,22 zł 25 215,00 zł
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Piotrków Kujawski Gmina Piotrków Ku... 30 319,50 zł 35 670,00 zł
Wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Zbójno oraz aktualizacji ...Gmina Zbójno 27 200,00 zł 32 000,00 zł
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska Gmina Dąbrowa Che... 17 773,50 zł 20 910,00 zł
Opracowanie Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Topólka Gmina Topólka 10 455,00 zł 12 300,00 zł
Sporządzanie dla Gminy Żnin planu gospodarki niskoemisyjnej, stworzenie baz d...Gmina Żnin 54 366,00 zł 63 960,00 zł
Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy KsiążkiGmina Książki 19 864,50 zł 23 370,00 zł
Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy RaciążekGmina Raciążek 19 864,50 zł 23 370,00 zł
Budowa farmy wiatrowej o mocy CA 2700KW w miejscowości Starorypin PrywatnyWiatrak sp. z o.o. 12 894 694,05 zł 24 914 291,00 zł
Budowa farmy wiatrowej z instalacją do przesyłu energii w miejscowości BatkowoPolskie Elektrown... 17 932 458,60 zł 33 341 504,00 zł
Budowa czterech elektrowni wiatrowych w gminie PłużnicaEKo-Energia Sp. z... 14 102 760,00 zł 24 686 687,00 zł
Budowa Elektrowni Biogazowej BuczekBioelektrownia Bu... 18 748 861,25 zł 33 662 747,00 zł
Budowa farmy wiatrowej w Gminie Raciążek (woj. kujawsko-pomorskie).Sagittarius Solut... 27 621 306,48 zł 42 931 616,00 zł
Budowa elektrowni wiatrowej o mocy około 2 MW w miejscowości Starorypin Prywa...Wiatrak sp. z o.o. 9 042 155,44 zł 16 412 866,00 zł
Budowa biogazowni o mocy około 1875 kWel na terenie gminy Rypin.Biogazownia RYPIN... 15 795 351,39 zł 32 349 393,00 zł
Budowa budynku do produkcji estrów z oleju roślinnego z instalacją i urządzen...Przedsiębiorstwo ... 11 473 000,00 zł 20 920 177,00 zł
Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn Operator Gazociąg... 87 061 951,68 zł 292 394 888,00 zł
Gazociąg Gustorzyn - OdolanówOperator Gazociąg... 98 815 685,98 zł 258 141 291,00 zł
Budowa sieci gazowej w/c relacji Brodnica-Nowe Miasto Lubawskie-Iława DN 300 ...Polska Spółka Gaz... 11 505 735,40 zł 40 312 244,00 zł
Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo Polska Spółka Gaz... 4 608 880,11 zł 13 823 732,00 zł
Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Rypin i Osiek Polska Spółka Gaz... 7 410 570,81 zł 21 155 448,00 zł
Gaz ziemny - energia dla pokoleń, gazyfikacja miejscowości Łochowo, Łochowice...Polska Spółka Gaz... 3 134 249,79 zł 10 838 084,00 zł
Toruńska starówka - ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCOGmina Miasta Toruń 17 487 786,76 zł 36 940 128,00 zł
Zakup ambulansów na potrzeby zespołów ratownictwa medycznego Szpitala Powiato...NOVUM-MED Spółka ... 630 717,00 zł 742 020,00 zł
Poprawa efektywności systemu ratownictwa medycznego w rejonie działania WSPR ...Wojewódzki Szpita... 753 629,89 zł 886 623,00 zł
Rozwój systemu ratownictwa medycznego w rejonie działania WSPR w Toruniu popr...Wojewódzki Szpita... 373 400,49 zł 439 295,00 zł
Zakup ambulansów na potrzeby podstawowych zespołów ratownictwa medycznego Woj...Wojewódzka Stacja... 851 601,68 zł 1 001 884,00 zł
Zakup ambulansów na potrzeby specjalistycznych zespołów ratownictwa medyczneg...Wojewódzka Stacja... 1 078 989,06 zł 1 269 399,00 zł
Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w InowrocławiuSzpital Wielospec... 2 775 381,81 zł 3 265 155,00 zł
Lądowisko w Brodnicy szansą poprawy funkcjonowania systemu ratownictwa medycz...Zespół Opieki Zdr... 5 282 937,00 zł 6 215 220,00 zł
Remont i doposażenie centrum urazowego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. Dr ...Szpital Uniwersyt... 9 722 372,39 zł 9 722 372,00 zł
Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia przez zakup Karetki typu "S" prz..."Szpital Tucholsk... 359 173,84 zł 422 557,00 zł
Poprawa skuteczności udzielania pomocy Zespołów Ratownictwa Medycznego poprze...Pałuckie Centrum ... 270 483,10 zł 378 698,00 zł
Świadczenia zdrowotne na wysokim poziomie w powiecie chełmińskim - zakup spec...Zespół Opieki Zdr... 356 434,92 zł 419 335,00 zł
Wyposażenie Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu w ambulanse ...Regionalny Szpita... 927 176,09 zł 1 090 795,00 zł
Wymiana ambulansu na potrzeby zespołu ratownictwa medycznego specjalistyczneg...Samodzielny Publi... 425 222,10 zł 500 261,00 zł
Zakup ambulansu na potrzeby nowo utworzonego zespołu ratownictwa medycznego p...Samodzielny Publi... 317 962,77 zł 374 074,00 zł
Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez zakup 2 karetek typu "P"..."Szpital Tucholsk... 622 718,61 zł 732 610,00 zł
Poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia poprzez zakup Karetki typu "S" p...Szpital Powiatowy... 357 262,33 zł 420 609,00 zł
Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z zakupem sprzętu dla Szpi...Wojewódzki Szpita... 12 007 017,51 zł 14 125 903,00 zł
Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymaganych standardów poprze...Szpital Uniwersyt... 8 142 298,50 zł 8 142 299,00 zł
Podniesienie jakości działania systemu ratownictwa medycznego w Regionalnym ...Regionalny Szpita... 4 663 626,99 zł 5 486 620,00 zł
Budowa lądowiska dla helikopterów w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym w G...Regionalny Szpita... 3 957 658,23 zł 4 656 069,00 zł
Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizacj...Szpital Wielospec... 3 730 573,04 zł 4 388 909,00 zł
Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Klinicznego Szpitalnego Oddziału Ratunko...10 Wojskowy Szpit... 1 859 811,24 zł 1 867 771,00 zł
Wzrost jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych 10 WSK z Polikliniką SPZOZ...10 Wojskowy Szpit... 7 498 333,41 zł 13 897 579,00 zł
Dostosowanie obiektów Szpitala Uniwersyteckiego im. dr. A. Jurasza w Bydgoszc...Szpital Uniwersyt... 7 044 105,60 zł 7 044 106,00 zł
Wzrost dostępności wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez wymian...Szpital Uniwersyt... 6 570 585,90 zł 6 570 586,00 zł
Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Uniwersytecki...Szpital Uniwersyt... 2 089 096,00 zł 2 089 096,00 zł
Rozbudowa Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UMK w Toruniu-...Uniwersytet Mikoł... 25 709 463,62 zł 26 291 656,00 zł
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej wyskosprawnej niskozakłóceniowej przetwo...AZO DIGITAL Spółk... 437 659,44 zł 869 670,00 zł
Budowa i produkcja innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji. P...AIRON INVESTMENT ... 1 161 241,82 zł 2 634 710,00 zł
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie nowej technologii rozdrabni...HYDRAPRESS Spółka... 2 400 000,00 zł 3 599 610,00 zł
Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych i proekologicznych pal...Form-Plast Spółka... 466 033,95 zł 1 350 035,00 zł
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego układu: sterylizatora i gr...Mechanika Nawrocki 397 890,00 zł 1 058 836,00 zł
Zaprojektowanie zbadanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez ...Moller Polska Sp.... 903 469,00 zł 1 573 150,00 zł
Wzrost konkurencyjności firmy poprzez opracowanie technologii rozdrabniania b...GORDEN Spółka z o... 4 240 000,00 zł 6 416 291,00 zł
Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spal...Nesta Instal Spó... 3 327 955,00 zł 5 965 678,00 zł
Opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnej centrali cyfrowej ITS-...SLICAN SPÓŁKA Z O... 62 405,55 zł 146 213,00 zł
Badanie technologii i wdrożenie do produkcji biokominka bezdymnego w firmie P...PLANIKA SPÓŁKA Z ... 3 703 770,00 zł 6 345 663,00 zł
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej mobilnej kruszarki samozaładowczej w fir...MAKRUSZ S.A. 617 616,90 zł 1 629 907,00 zł
Rozwój firmy Optiguard Sp. z o.o. z Torunia poprzez prowadzenie innowacyjnych...Optiguard Sp. z o... 760 550,00 zł 1 156 570,00 zł
Uruchomienie laboratorium technik optoelektronicznych w celu świadczenia inno...Restauro Spółka z... 375 893,00 zł 583 374,00 zł
Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w zakresie sterowania oświetleniem LEDGovena Lighting S... 1 928 925,00 zł 7 146 759,00 zł
Opracowanie innowacyjnego przyrządu do pomiaru geometrii kół i osi samochodów...Precyzja-Technik ... 603 450,00 zł 1 868 904,00 zł
Opracowanie i testy innowacyjnej technologii produkcji trójskładnikowej piank...Wytwórnia Pianek ... 200 130,00 zł 586 491,00 zł
Badania nad opracowaniem przełomowej technologii testów genetycznych DNA IMAGINGInstytut Genetyki... 3 803 975,00 zł 5 874 487,00 zł
Opracowanie i wdrożenie koncepcji izolacji wodochronnej dachu przez Werner Ja...Werner Janikowo S... 226 870,00 zł 732 240,00 zł
Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań.Zakład Energoelek... 1 444 630,00 zł 3 008 311,00 zł
Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego przyrządu do pomiaru geometrii usta...Precyzja-Technik ... 307 800,00 zł 736 136,00 zł
Zespoły pompowe głębinowe GDC z pompami diagonalnymi o wysokiej sprawnościHYDRO-VACUUM SPÓŁ... 607 126,56 zł 1 543 607,00 zł
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów ...Przedsiębiorstwo ... 428 225,00 zł 2 327 338,00 zł
Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w celu wdrożenia innowacyjnego urzą...Przedsiębiorstwo ... 1 486 995,45 zł 2 785 385,00 zł
Wzrost konkurencyjności poprzez opracowanie technologii energetyki rozproszon...PROSPERITOS Spółk... 5 241 120,00 zł 7 834 210,00 zł
Modelowe pompy wielostopniowe o podwyższonych zdolnościach ssaniaHYDRO-VACUUM SPÓŁ... 1 807 115,23 zł 4 236 711,00 zł
Badania nad rozwojem ogniw fotowoltaicznych trzeciej generacji przyszłością OZESynthex Technolog... 2 387 190,00 zł 3 745 169,00 zł
Opracowanie innowacyjnej platformy zarządzania wiadomościami nowej generacjiAlcatel-Lucent Po... 6 473 102,03 zł 27 136 391,00 zł
Wdrożenie do praktyki klinicznej w Polsce i Europie innowacyjnego leku stosow...Alio Medica Spółk... 5 588 139,00 zł 8 734 572,00 zł
PROCES SPAWANI PRZY WYTWARZANIU URZĄDZEŃ Z MATERIAŁÓW SPECJALNYCH DLA PRZEMYS...Metalko Spółka z ... 2 330 838,55 zł 4 648 710,00 zł
Opracowanie platformy medycznej - innowacyjna terapia schorzeń psychiatrycznychMoneo Pharma Grou... 8 143 812,17 zł 13 118 644,00 zł
Opracowanie prototypu dalekobieżnego elektrycznego zespołu trakcyjnego nowej ...Pojazdy Szynowe P... 7 136 958,80 zł 41 188 344,00 zł
Innowacyjne środki transportu w sytuacjach zagrożenia życia na morzu "LUBAWA" Spółka ... 964 050,14 zł 2 517 287,00 zł
Opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania polioli poliestrowych i est...PURINOVA Spółka z... 1 381 532,25 zł 2 294 766,00 zł
Opracowanie innowacyjnych pomp zębatych o obniżonym poziomie emisji akustycznejPrzedsiębiorstwo ... 1 296 289,48 zł 3 577 854,00 zł
Silnik międzyplatformowych rozgrywek wieloosobowych czasu rzeczywistego wspie...Vivid Games Spółk... 3 357 433,06 zł 5 620 124,00 zł
Wsparcie dla innowacyjnych przedsięwzięć biznesowychALIGO Capital Sp.... 10 000 000,00 zł 11 472 975,00 zł
POMERANUS SEEDPolska Fundacja P... 2 995 683,33 zł 2 995 700,00 zł
WinQbator – wsparcie innowacyjnych pomysłów biznesowychWinQbator Sp. z o.o. 9 999 199,06 zł 11 721 457,00 zł
PROM Inkubator - komercjalizacja pięciu innowacyjnych pomysłów biznesowychFundacja Rozwoju ... 3 780 309,78 zł 4 215 154,00 zł
Wsparcie kapitałowe innowacyjnych przedsiębiorcówPlatinum Seed Inc... 9 802 799,85 zł 10 945 119,00 zł
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej wyskosprawnej niskozakłóceniowej przetwo...AZO DIGITAL Spółk... 0,00 zł 1 446 920,00 zł
Budowa i produkcja innowacyjnej turbiny hydroenergetycznej z opcją aeracji. P...AIRON INVESTMENT ... 19 914 012,62 zł 35 344 732,00 zł
Zaprojektowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnych i proekologicznych pal...Form-Plast Spółka... 14 922 000,00 zł 37 423 500,00 zł
Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego układu: sterylizatora i gr...Mechanika Nawrocki 1 801 100,00 zł 3 139 060,00 zł
Zaprojektowanie zbadanie i uruchomienie produkcji ekranów akustycznych przez ...Moller Polska Sp.... 2 192 400,00 zł 3 821 040,00 zł
Wykorzystanie wysokogradientowej separacji magnetycznej do optymalizacji spal...Nesta Instal Spó... 2 059 820,00 zł 3 589 972,00 zł
Opracowanie oraz wdrożenie do produkcji innowacyjnej centrali cyfrowej ITS-...SLICAN SPÓŁKA Z O... 859 410,20 zł 1 784 464,00 zł
Badanie technologii i wdrożenie do produkcji biokominka bezdymnego w firmie P...PLANIKA SPÓŁKA Z ... 3 756 550,00 zł 6 547 130,00 zł
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej mobilnej kruszarki samozaładowczej w fir...MAKRUSZ S.A. 474 000,00 zł 911 340,00 zł
Uruchomienie laboratorium technik optoelektronicznych w celu świadczenia inno...Restauro Spółka z... 2 161 430,60 zł 4 002 906,00 zł
Opracowanie i wdrożenie koncepcji izolacji wodochronnej dachu przez Werner Ja...Werner Janikowo S... 17 142 000,00 zł 34 952 146,00 zł
Specjalistyczne przemiennikowe zespoły napędowe o szerokim zakresie zastosowań.Zakład Energoelek... 3 501 100,26 zł 6 259 224,00 zł
Zaprojektowanie i wdrożenie innowacyjnego przyrządu do pomiaru geometrii usta...Precyzja-Technik ... 185 850,00 zł 325 910,00 zł
Zespoły pompowe głębinowe GDC z pompami diagonalnymi o wysokiej sprawnościHYDRO-VACUUM SPÓŁ... 2 285 000,00 zł 5 575 400,00 zł
Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii wysokoefektywnych procesów ...Przedsiębiorstwo ... 11 725 000,00 zł 24 794 140,00 zł
Wdrożenie do produkcji uprzednio opracowanych wzorów stolarki okiennej PCVPrzedsiębiorstwo ... 1 411 280,00 zł 2 871 636,00 zł
Opracowanie i wdrożenie nowej linii wzorniczej opakowań w firmie EKSPRES.Drukarnia EKSPRES... 6 317 500,00 zł 12 343 050,00 zł
Druk na podłożach termokurczliwych zimnym UV z zastosowaniem rakli komorowych...Firma Handlowo-Pr... 1 104 600,00 zł 2 255 676,00 zł
Wzrost innowacyjności nowymi technologiami wytwarzania oraz nowymi i ulepszon...MEDOS Marian Buła... 4 000 000,00 zł 7 742 000,00 zł
Wdrożenie technologii eliminowania niskocząsteczkowych lotnych związków chemi..."DRUK-INTRO" S.A. 4 000 000,00 zł 9 320 000,00 zł
Nowa technologia wytwarzania palet tekturowych na regał wysokiego składowaniaFirma Produkcyjno... 3 616 745,56 zł 5 710 000,00 zł
Zakup i wdrożenie technologii produkcji rur trzywarstwowych z wypełnieniem wz...P.P.U.H. "EURO-PL... 2 730 000,00 zł 4 850 000,00 zł
Wytwarzanie innowacyjnym ciągiem technologicznym nowych i ulepszonych produkt...MEDOS Marian Buła... 3 598 500,00 zł 5 997 500,00 zł
Produkcja stalowych korpusów klocków hamulcowychHydrapress sp. z ... 1 400 000,00 zł 2 000 000,00 zł
Innowacyjna technologia wytwarzania prototypów materiałów POS oraz krótkich s...Firma Produkcyjno... 520 493,07 zł 743 562,00 zł
Realizacja inwestycji technologicznej wdrażającej innowacyjne rozwiązania w b...RENEX Predrag Topić 3 711 330,00 zł 5 600 000,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji tłoka i jego zastosowanie w jedn...ALMOT Mikołaj Sib... 3 121 200,00 zł 5 589 304,00 zł
Wdrożenie nowej innowacyjnej technologii kształtowania profili z blach.Metalbark Sp. z o... 4 000 000,00 zł 16 563 732,00 zł
Innowacyjna usługa cynkowania z pasywacją związkami tytanu.AGMET Spółka z og... 2 723 000,00 zł 3 890 000,00 zł
Wdrożenie technologii produkcji rur wielowarstwowych rurociągów kablowych i m...MTB Trzebińscy Sp... 1 800 000,00 zł 3 200 000,00 zł
Wdrożenie nowej, innowacyjnej technologii kształtowania profili walcowychMetalbark Sp. z o... 4 000 000,00 zł 21 678 718,00 zł
Wdrożenie nowej, recyklingowej, bezodpadowej technologii pac gąbczastych i pr...Firma Handlowo-Pr... 1 123 300,20 zł 1 744 982,00 zł
Wdrożenie nowej technologii ciągłego wytwarzania dekoracji i półproduktów cze...Zakład Produkcji ... 3 498 896,55 zł 5 831 494,00 zł
Uniwersalny proces produkcji modernistycznych elementów nowoczesnej architekt...NEO S.C. Jacek Ko... 516 094,60 zł 737 278,00 zł
Rozwój spółki Kaplast poprzez inwestycję technologiczną w sferze przetwórstwa...Kaplast Spółka z ... 1 842 932,00 zł 2 996 027,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii awizomatowej celem zaoferowania unikalnej ...Polska Grupa Pocz... 571 428,57 zł 1 144 286,00 zł
Technologia produkcji w pełni higienicznych zestawów sztućców jednorazowego u...Zieliński Antoni ... 4 000 000,00 zł 6 900 000,00 zł
Sposób otrzymywania spienionych pianek polietylenowych o niskiej gęstości.Przedsiębiorstwo ... 3 641 048,00 zł 6 392 600,00 zł
Wdrożenie technologii produkcji sprężyn w tym z nanodrutów z oznakowaniemRonet sp. z o.o. 1 253 000,00 zł 1 790 000,00 zł
Nowa technologia kalorymetryczna izoperiboliczna plus - w znacząco ulepszonym...Polus Sp. z o.o. 289 800,00 zł 414 000,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji 7 warstwowej folii polipropylenowejVeroni Bogusław W... 4 000 000,00 zł 9 270 578,00 zł
Technologia energooszczędna typu "EKOBUD"Przedsiębiorstwo ... 996 790,00 zł 1 692 751,00 zł
Wdrożenie nowego sposobu produkcji opakowań zawierających etykietę z efektem ...„Hanplast” Spółka... 3 903 600,00 zł 6 506 000,00 zł
Wdrożenie sposobu wytwarzania jednostkowych form wtryskowych o podwyższonej j...Zakład Narzędziow... 3 868 490,15 zł 5 526 415,00 zł
Wdrożenie nowej technologii wytwarzania frezów tarnikowych w przedsiębiorstwi...ASKA Spółka z ogr... 4 000 000,00 zł 5 972 208,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii energooszczędnych zewnętrznych drzwi stalo...CRYSTAL Spółka z ... 3 949 890,00 zł 9 048 028,00 zł
Wdrożenie nowej technologii wstępnego zgniatania w przetwórstwie surowca meta...Przedsiębiorstwo ... 3 300 752,84 zł 4 715 361,00 zł
Wdrożenie nowej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych szafek specjalistycz...LASER PREC RADOSŁ... 1 638 000,00 zł 2 730 000,00 zł
Innowacyjna technologia wytwarzania nowych mechanizmów do sof zero ściany"Wytwórnia Okuć M... 3 566 880,00 zł 5 944 800,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji drobnowymiarowych elementów beto...AGMAR - Agnieszka... 3 150 000,00 zł 4 514 500,00 zł
Wdrożenie technologii specjalnego łączenia elementów i unikalnej kontroli ich...Asco Co Ltd. Sp. ... 3 014 400,00 zł 6 337 993,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji narzędzi nowej generacji dla bra...„FADO” SPÓŁKA Z O... 3 999 999,99 zł 5 714 286,00 zł
PROCESOWE WYKORZYSTANIE SPRĘŻONYCH GAZÓW W AUTOMATYZACJI PRODUKCJI W PRZEMYŚL...Zakład Produkcji ... 3 868 154,52 zł 6 537 745,00 zł
Nanoszenie cienkich warstw gradientowych poprzez impulsową metodę jonowego na...BIURO KONSTRUKCYJ... 3 636 500,00 zł 5 199 964,00 zł
Efektywne technologie cynkowania w tym eliminujące szkodliwe związki kwasu bo...AGMET Spółka z og... 3 997 000,00 zł 5 710 000,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania form wtryskowych do opakowań z...Domik Sp. z o.o. 3 834 000,00 zł 6 740 000,00 zł
Wdrożenie technologii produkcji opakowań termoformowanych z niezależnym pozyc...Zakład Tworzyw Sz... 4 000 000,00 zł 14 986 899,00 zł
Innowacyjne technologie galwaniczne redukujące szkodliwe substancje i podnosz...Przedsiębiorstwo ... 3 006 500,00 zł 4 295 000,00 zł
Wdrożenie nowej technologii produkcji kompozytu polimeru termoplastycznego ze...Intemo Spółka Akc... 3 948 899,76 zł 6 581 500,00 zł
Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii szansą na utrzymanie dynamicznego ...Produkcja Artykuł... 4 000 000,00 zł 6 700 000,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji rur 3-warstwowych ze wzmocnienie...P.P.U.H. „EURO – ... 2 400 000,00 zł 4 647 209,00 zł
Wdrożenie przez spółkę HTG z Bydgoszczy innowacyjnej technologii produkcji pa...High Technology G... 4 000 000,00 zł 7 255 714,00 zł
Technologia produkcji elementów prefabrykowanych z betonów SCC oraz kompozyto...Baumat Sp. z o.o. 3 480 501,93 zł 9 591 722,00 zł
Wdrożenie nowej technologii wytwarzania polimerów powłokotwórczych w D&R Disp...D&R Dispersions&R... 4 000 000,00 zł 7 772 000,00 zł
"Wdrożenie nowych technologii w WESSTRON sp. z o.o."WESSTRON Spółka z... 2 098 502,00 zł 3 101 360,00 zł
Zakład Budowy Stacji Uzdatniania WodyCentrum Badawczo ... 5 984 400,00 zł 11 012 940,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji świec BSS w firmie MUELLERMueller Fabryka Ś... 11 188 000,00 zł 28 125 880,00 zł
Produkcja ekologicznych środków chemii gospodarczej i produktów kosmetycznych..."BORUTA - ZACHEM ... 19 434 520,00 zł 42 902 200,00 zł
Zasadnicza zmiana produkcji wyrobów cukierniczych poprzez zastosowanie urządz...Bomilla Spółka z ... 4 195 892,52 zł 9 121 224,00 zł
Zastosowanie rozwiązań innowacyjnych w celu uruchomienia produkcji lekkich ma..."WIKA Polska" Spó... 13 235 000,00 zł 32 293 400,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dyskowych mikronizatorów biomasyGORDEN Spółka z o... 9 940 000,00 zł 20 780 300,00 zł
Dywersyfikacja produkcji materiałów sklejanych i samoprzylepnychPapiery Powlekane... 7 095 000,00 zł 15 892 600,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii RTC wytwarzania ekoefektywnych produktów z...Form-Plast Spółka... 11 181 000,00 zł 30 863 560,00 zł
Dywersyfikacja usług poprzez zastosowanie innowacyjnej technologii do obróbki...AIRON INVESTMENT ... 13 548 028,08 zł 30 526 136,00 zł
Budynki energooszczędne - innowacyjna technologia budowy w zintegrowanym syst...Budizol Spółka z ... 32 188 894,96 zł 61 708 500,00 zł
Wdrożenie do produkcji innowacyjnego systemu wentylacji, w oparciu o nowator..."INTEMO" SPÓŁKA A... 6 106 500,00 zł 15 197 800,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji płyt warstwowych z rdzeniem z po..."Włozamot Panel" ... 8 122 450,00 zł 12 309 800,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii budowy i eksploatacji telemetrycznych poja...Pojazdy Szynowe P... 39 733 660,02 zł 120 876 932,00 zł
Utworzenie centrum kompleksowej obróbki laserowej metali-wdrożenie technologi...LASERSTAR sp. z o... 7 947 778,15 zł 14 085 455,00 zł
Budowa mieszalni PVC z dodatkami z zastosowaniem innowacyjnego systemu rozład...Salamander Window... 6 900 083,53 zł 14 877 914,00 zł
Wdrożenie zintegrowanego procesu produkcji pomp wirowych i tłoczni ścieków.Hydro-Vacuum Spół... 4 690 500,00 zł 10 474 200,00 zł
Wprowadzenie nowych produktów do oferty firmy ZelanZieliński Antoni ... 6 208 590,00 zł 12 725 000,00 zł
„Produkcja wyważarek w oparciu o innowacyjne rozwiązania”Przedsiębiorstwo ... 5 437 250,00 zł 11 759 100,00 zł
Wdrożenie produkcji pakietów szklanych z wykorzystaniem innowacyjnej technolo...Zakład Produkcyjn... 9 000 000,00 zł 18 605 000,00 zł
Wdrożenie nowej technologii produkcji opakowań o podwyższonej sterylności i p...Hanplast Sp. z o.o. 5 190 100,00 zł 12 924 700,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji oxybiodegradowalnego regranulatu...Zakłady Wytwórcze... 8 550 115,14 zł 16 534 660,00 zł
Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup innowacyjnych technologii poligr...Toruńskie Zakłady... 8 936 000,00 zł 15 320 000,00 zł
Dywersyfikacja produkcji Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM" S.A. - inwestycja ...Zakłady Chemiczne... 8 900 000,00 zł 21 960 000,00 zł
Nowoczesny zakład produkcji innowacyjnego biopaliwa - peletówBio Future spółka... 7 199 108,00 zł 12 634 320,00 zł
Wytwarzanie wysoce innowacyjnych produktów dzięki wdrożeniu wynalazków w prod...BART SPÓŁKA Z OGR... 33 733 000,00 zł 83 044 500,00 zł
Innowacyjne linie technologiczne do produkcji pozycjonowanych zbrojeń budowla...Nowakowski Wiesła... 16 200 000,00 zł 33 040 000,00 zł
Platforma do automatycznej adaptacji kontentu i serwowania reklamy behawioral...KOM-NET Spółka z ... 10 500 000,00 zł 18 300 000,00 zł
Dywersyfikacja produkcji Intemo poprzez wprowadzenie nowych produktów.Intemo S.A. 5 067 295,80 zł 10 054 242,00 zł
Wdrożenie nowej usługi rynkowej dzięki innowacyjnym technologiomTOTEM Michał rejn... 6 210 000,00 zł 10 981 679,00 zł
Produkcja inteligentnych skrzynek pocztowych umożliwiających bezprzewodową ko...Przedsiębiorstwo ... 7 315 750,00 zł 14 145 000,00 zł
Dywersyfikacja usług poprzez stworzenie innowacyjnego Centrum Leczenia Chorób...Eskulap Bis s.c. ... 30 313 512,61 zł 43 325 018,00 zł
Zakup i wdrożenie innowacyjnej technologii mogulowej produkcji nowych wyrobów...Colian Factory Sp... 23 558 000,00 zł 52 476 655,00 zł
Innowacyjne, kuliste minitabletki solne do zmywarek w nowoczesnej technologii...Solleman Spółka z... 6 618 300,00 zł 12 098 280,00 zł
Uruchomienie innowacyjnego wielokolorowego systemu mieszania betonu licowego ..."CEG-TOR" K.SZUBI... 12 746 737,66 zł 33 479 357,00 zł
Wdrożenie technologii wtryskiwania z doprasowaniem w zastosowaniu do wytwarza...Intemo S.A. 6 766 500,00 zł 13 919 420,00 zł
Podniesienie konkurencyjności firmy Odlewnia Żeliwa Lisie Kąty Sławomir i Bog...Odlewnia Żeliwa L... 17 430 000,00 zł 35 508 100,00 zł
Wdrożenie do produkcji innowacyjnych kopert bezpiecznychPlast-Farb Spółka... 4 700 000,00 zł 11 565 000,00 zł
Wdrożenie koncepcyjnej technologii produkcji w sektorze hutnictwa szkła.Huta Szkła TUR Sp... 41 998 228,69 zł 132 452 879,00 zł
Innowacyjny marketing 1:1 z zastosowaniem druku cyfrowegoTOTEM.COM.PL SP. ... 17 297 910,00 zł 33 062 800,00 zł
Innowacyjny recykling odpadów opakowaniowych.Recykling i Energ... 40 248 000,00 zł 70 442 800,00 zł
Uruchomienie produkcji folii polietylenowej specjalnego przeznaczenia na potr..."NANO PLASTICS" S... 26 559 659,25 zł 39 807 000,00 zł
Innowacyjny zintegrowany system autonomicznego monitoringu wizyjnego wykorzys...Data Invest Spółk... 31 320 000,00 zł 64 205 300,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji wysokosprawnych paneli fotowolta...Hanplast Sp. z o.o. 34 237 695,00 zł 77 119 300,00 zł
Wyniesiona Otwarta Zintegrowana Platforma Sieci Nowych GeneracjiMLIFE SPÓŁKA Z OG... 29 960 000,00 zł 52 748 304,00 zł
Wprowadzenie technologii osiowania wałów wielkogabarytowych.Metalko Spółka z ... 6 275 517,60 zł 12 985 024,00 zł
Wdrożenie rewolucyjnego rozwiązania pozwalającego na przewóz w tym samym kont...LAUDE SMART INTER... 9 022 280,00 zł 28 788 800,00 zł
"Innowacyjna technologia kompleksowej obsługi masowej korespondencji - Poczta...Inforsys S.A. 574 865,01 zł 1 157 090,00 zł
Rozbudowa i rozwój działalności Toruńskiego Parku TechnologicznegoTARR Centrum Inno... 82 277 901,81 zł 119 200 000,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla PPUH Fristom z Bydgoszczy.Przedsiębiorstwo ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w Przedsiębiorstwie CIMAT Sp. z o.o.Przedsiębiorstwo ... 107 676,50 zł 215 353,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu P.W. CHATE Sp. J. z Łochowic.Przedsiębiorstwo ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu AKO S.A. z Bydgoszczy"AKO" - SPÓŁKA A... 166 000,00 zł 332 000,00 zł
Opracowanie Planu rozwoju eksportu - wybór narzędzi proeksportowych dla FADO...FADO sp. z o. o. 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Stworzenie Planu Rozwoju Eksportu AKO S.A. z Bydgoszczy, w celu rozwoju ekspo...AKO S.A. 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Zakup usługi przygotowania Planu rozwoju eksportu dla firmy Optiguard sp. z o...Optiguard sp. z o... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla firmy STAL i PROJEKT Jacek SobolewskiStal i projekt Ja... 114 293,92 zł 230 588,00 zł
Wdrożenie PRE celem rozwoju eksportu oraz zwiększenia rozpoznawalności marki ...Jurmet sp. z o.o. 142 500,00 zł 285 000,00 zł
Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę MARGISAMARGISA Margita G... 163 123,00 zł 216 664,00 zł
Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla firmy "Stal i projekt"Stal i projekt Ja... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo AVITA Sławomir RutzAVITA Sławomir Rutz 119 808,07 zł 239 616,00 zł
Tworzenie planu rozwoju eksportu dla firmy Eko-ceramika 2 S.C.Eko-ceramika 2 S.... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Jurmet Sp. z o.o.Jurmet Spółka z o.o. 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy KDM-AUTOMATYKA z Gniewkowa.KDM-AUTOMATYKA M.... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wzrost konkurencyjności na rynkach zagranicznych poprzez stworzenie Planu roz...Events in Poland ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiebiorstwo FADO Sp. z o. o.FADO"" SPÓŁKA Z O... 163 340,00 zł 326 800,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w RADPAK Fabryka Maszyn Pakujących Sp. z o.o.RADPAK Fabryka Ma... 409 607,12 zł 545 381,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Druk Tape sp. z o.o.DB Druk Tape sp. ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wniosek o dofinansowanie Planu Rozwoju Eksportu Wytwórni Pianek Poliuretanowy...Wytwórnia Pianek ... 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Wniosek o dofinansowanie Planu rozwoju eksportu w ramach I Etapu działania 6....Precyzja-Technik ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy CAYA DESIGN MAREK RADK...CAYA DESIGN MAREK... 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Przygotowanie i wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez P.W. „BEMIX’ Benedykt ...PRZEDSIĘBIORSTWO ... 93 077,15 zł 178 654,00 zł
Rozwój eksportu w przedsiębiorstwie Slican poprzez opracowanie strategii.Slican Sp. z o.o. 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Przygotowanie planu rozwoju eksportu firmy POLDER SP. z o.o.POLDER SPÓŁKA Z O... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Rozwój przedsiębiorstwa HOLKAP poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportuHOLKAP"" SPÓŁKA Z... 183 287,75 zł 366 576,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu spółki STAL - MET, w celu rozwoju konkuren...STAL-MET Sp. z o.o. 10 000,00 zł 12 500,00 zł
PRZYGOTOWANIE PLANU ROZWOJU EKSPORTU DLA FIRMY BUDIZOL Sp. z o.o. Sp komandyt...BUDIZOL Sp. z o.o... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Rozwój spółki poprzez eksport - etap IPrzedsiębiorstwo ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla firmy FORM-PLASTIC z CiechocinkaFORM - PLASTIC Sp... 156 723,33 zł 326 548,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy Zakład Energoelektroniki TWERDMichał Twerd Zakł... 363 293,50 zł 485 038,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Laude.pl sp. z o.o.LAUDE.PL SPÓŁKA Z... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Zakłady Laminatów Poliestrowych ...Zakłady Laminatów... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy VITON S.A.VITON S.A. 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Zwiększenie konkurencyjności Events in Poland Sp. z o.o. na rynkach zagranicz...Events in Poland ... 200 000,00 zł 400 064,00 zł
Zwiększenie konkurencyjności INTEMO S.A. na rynkach zagranicznychINTEMO"" Spółka A... 366 974,50 zł 488 466,00 zł
Wejście DORFIN Sp. z o. o. na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego Pl...Dorfin Sp. z o.o. 10 000,00 zł 15 250,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez PW "'DAREX - ARPIS" Monika PrzedpełskaPrzedsiębiorstwo ... 174 900,00 zł 349 800,00 zł
Rozwój działalności eksportowej firmy ECOFLOW poprzez wdrożenie Planu Rozwoju...ECOFLOW MARCIN PI... 409 979,93 zł 551 920,00 zł
Wejście TORSEED S.A. na zagraniczne rynki, na podstawie opracowanego Planu Ro...TORSEED Spółka Ak... 10 000,00 zł 15 250,00 zł
Rozwój przedsiębiorstwa poprzez przygotowanie planu rozwoju i jego wdrożenieBudrem Sp. z o.o. 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Rozwój firmy W2 poprzez opracowanie strategii eksportowej.W2 Włodzimierz Wy... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wejście firmy Studio Dietetyki na zagraniczne rynki poprzez opracowanie Planu... Błażejewska Kata... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez firmę Nina.Nina Sp. z o.o. 152 122,14 zł 304 244,00 zł
Rozwój firmy BTI GROUP poprzez opracowanie strategii eksportowej.BTI GROUP Budzyńs... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu ""Astor"" Marek Plewa podstawą do wzrostu ko...Astor"" Marek Plewa 249 954,65 zł 332 482,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu wejścia na rynki zagraniczne Przeds...Przedsiębiorstwo ... 10 000,00 zł 15 250,00 zł
Budowa sieci relacji z Partnerami i Klientami zagranicznymi.Infolex Jerzy Kustra 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Rozwój przedsiębiorstwa TWD Consulting poprzez eksport.Technologia Wiedz... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrażanie PRE przez firmę Tioman Sp. z o.o. Spółka komandytowaTIOMAN Spółka z o... 292 427,00 zł 397 016,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa Vogel Vogel Arkadi...Vogel Vogel Arka... 10 000,00 zł 15 250,00 zł
Rozwój sieci sprzedaży zagranicznej dla innowacyjnych urządzeń elektronicznych.RENEX Predrag Topić 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Opracowanie strategii rozwoju eksportu dla Frote.pl.Frote.pl Hanna Ba... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Rozwój możliwości eksportowych firmy Graffiti BC poprzez opracowanie Planu Ro...Graffiti BC 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Ekspansja specjalistycznej firmy szkoleniowej na zagraniczne rynki.RENEX Electronics... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Partex Marking Systems Sp z o.o.Partex Marking Sy... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo Stara Mydlarnia.STARA MYDLARNIA S... 126 758,22 zł 253 516,00 zł
Plan rozwoju eksportu dla marki PUFF-BUFF DESIGN.Studio Puff-Buff ... 10 000,00 zł 15 250,00 zł
Rozwój przedsiębiorstwa "POLMASS" poprzez wdrożenie Planu rozwoju eksportu"POLMASS" SPÓŁKA ... 199 013,65 zł 398 027,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla „P.W. EBUD – Przemysłówka Sp. z o.o.”PRZEDSIĘBIORSTWO ... 308 702,50 zł 410 770,00 zł
Rozszerzenie eksportu przez Przedsiebiorstwo Stara Mydlarnia S.C.STARA MYDLARNIA S... 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Rozwój firmy TRANS - RACH poprzez opracowanie strategii eksportowej.TRANS - RACH EWA ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla firmy Partex Marking Systems Sp. z o.o."Partex Marking S... 189 399,45 zł 378 799,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy T Komp Tomasz KruszewskiT Komp Tomasz Kru... 10 000,00 zł 15 250,00 zł
Rozwój firmy Tenaco poprzez eksport.TENACO SPÓŁKA Z O... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu wejścia na rynki zagraniczne firmy ...Clima Komfort Wit... 10 000,00 zł 15 250,00 zł
Rozszerzenie eksportu przez Przedsiębiorstwo FATPOL TOOLS Remigiusz KoprowskiFATPOL TOOLS Remi... 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy FORM-PLASTIC z CiechocinkaFORM - PLASTIC Sp... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu drogą ekspansji Spółki ALMOT na rynki europe...ALMOT Mikołaj Sib... 357 981,04 zł 476 475,00 zł
Rozszerzenie eksportu przez INNOWACYJNO-WDROZENIOWĄ SPÓŁKĘ Z.O.O. SOPUR.INNOWACYJNO-WDROŻ... 10 000,00 zł 15 000,00 zł
Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Holkap Sp. z o.o.Holkap Spółka z o... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy TOTEMTOTEM.COM.PL Sp. ... 166 012,56 zł 344 200,00 zł
Rozszerzenie eksportu przez Przedsiębiorstwo Nina Sp. z o.o.Nina Sp. z o.o. 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Plan rozwoju eksportu dla firmy Bam-Baram Bam-Baram Wilczyń... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez PPUH Fristom z BydgoszczyFristom Tomasz Fr... 169 015,39 zł 338 031,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Z.L.P Trokotex Sp. z o.o.Zakłady Laminatów... 81 149,63 zł 162 299,00 zł
Rozpoczęcie eksportu przez Przedsiebiorstwo KASH SP.J. J.WITT, K.KASZYŃSKI.KASH Krzysztof Ka... 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Plan Rozwoju Eksportu drogą do wdrożenia strategii eksportowej w firmie CIMAT...PrzedsiębiorstwoC... 5 600,00 zł 7 000,00 zł
Plan Rozwoju Eksportu Ekspansja na Rynku MiędzynarodowymGrupa Producentów... 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne R...ROMA Sp. z o.o. 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Opracowanie Planu rozwoju eksportu firmy GALMED z Bydgoszczy.Wytwórnia Sprzętu... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy T Komp Tomasz KruszewskiT Komp Tomasz Kru... 199 650,00 zł 399 300,00 zł
Zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży firmy Esmarter.ESMARTER Piotr Św... 9 920,00 zł 12 400,00 zł
Rozwój działalności eksportowej firmy KRÓLEWSKIE OGRODY Sp. z o.o.KRÓLEWSKIE OGRODY... 155 361,00 zł 303 422,00 zł
Wdrożenie zaktualizowanego Planu Rozwoju Eksportu dla „Forma-ceramika”Forma-Ceramika Łu... 262 323,75 zł 349 765,00 zł
Opracowanie planu rozwoju eksportu firmy stosującej innowacyjne techniki lase...LASERSTAR sp. z o... 10 000,00 zł 15 250,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w firmie Laserstar Sp. z o.o sp. k.LASERSTAR Sp. z o... 44 284,00 zł 88 568,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo INVEST-TECH„INVEST - TECH” S... 54 071,51 zł 108 143,00 zł
Przygotowanie planu rozwoju eksportu dla Alpinus Chemia sp. z o.o.Alpinus Chemia sp... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Opracowanie Wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu dla Wytwórni Sprzętu Medycznego ...Wytwórnia Sprzetu... 44 939,00 zł 102 904,00 zł
Rozwój działalności eksportowej przez JAKIMIEC & PARTNERS Sp. z o.o.JAKIMIEC & PARTNE... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie PRE w przedsiębiorstwie CERAMIKA BŁAŻEJEWSCYBłażejewski Janus... 308 237,50 zł 410 150,00 zł
ROZWÓJ FIRMY INTER-INFO POPRZEZ NAWIĄZANIE KONTAKTÓW ZAGRANICZNYCHINTER-INFO Grzego... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy ZŁOTECKI Sp. z o.o.ZŁOTECKI Sp. z o.o. 105 430,00 zł 227 860,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Kliniki Uzdrowiskowej "Pod Tężniami" Klinika Uzdrowisk... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
"Rozszerzenie eksportu przez Innowacyjno - Wdrożeniową Spółkę z o.o. SOPUR."INNOWACYJNO-WDROŻ... 115 312,27 zł 256 767,00 zł
Eksport innowacyjnych pojemników oxybiodegradowalnych kierunkiem rozwoju firm...ZAKŁADY WYTWÓRCZE... 123 146,64 zł 246 318,00 zł
Rozpoczęcie i rozwój eksportu na rynkach francuskim i frankofońskich SYSTEM Władysław... 7 200,00 zł 9 000,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy PB Sp. z o.o.P&B Spółka z ogra... 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo AKCES Sp. z o.o."AKCES" SPÓŁKA Z ... 63 444,71 zł 126 889,00 zł
Wniosek o dofinansowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Firmy BHZ Hoffmann.BHZ HOFFMANN 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo KASH SP. J. J. Witt,...KASH KRZYSZTOF KA... 139 307,32 zł 278 615,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Eldorado Men's CollectionEldorado Men's Co... 205 843,92 zł 408 000,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy ""BIN"" Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kuj...BIN"" Spółka z og... 294 175,65 zł 391 568,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu wejścia na nowe rynki zagraniczne Z...Zakład Produkcyjn... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy "3D" Sp. z o.o.Wielobranżowe Prz... 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo PROEXPOCentrum Promocji ... 24 212,70 zł 48 425,00 zł
Wdrożenie planu rozwoju eksportu firmy KAELMO Rafał Moś.KAELMO Rafał Moś 173 337,00 zł 347 074,00 zł
Rozwój przedsiębiorstwa PARTNER poprzez eksportPARTNER - PAWEŁ S... 369 535,00 zł 491 880,00 zł
Realizacja Planu rozwoju eksportu dla marki Puff-Buff DesignStudio Puff-Buff ... 127 000,00 zł 266 000,00 zł
Tworzenie Planu Rozwoju Eksportu dlafirmy Eko-ceramika wyrób i sprzedaż Janus...Eko-ceramika wyró... 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Opracowanie Planu rozwoju eksportu w celu rozwoju działalności eksportowejPrzedsiębiorstwo ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla przedsiębiorstwa AVITA Sławomir Rutz.AVITA Sławomir Rutz 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w POLDER Sp. z o.o.Polder Spółka z o... 168 500,00 zł 337 000,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Optiguard Maria GierszalOptiguard Giersza... 197 872,69 zł 394 745,00 zł
Plan Rozwoju Eksportu Ekspansja Usług na Rynku MiędzynarodowymB-Act Sp. z o.o. 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla firmy Akces Sp. z o.o.AKCES SPÓŁKA Z OG... 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Rozwój eksportu BHZ HOFFMANN.Biuro Handlu Zagr... 103 300,00 zł 206 600,00 zł
Eksport innowacyjnych pojemników oxybiodegradowalnych kierunkiem rozwoju firm...Zakłady Wytwórcze... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu dla Eko-ceramika 2 S.C.Eko-ceramika 2 S.... 186 500,00 zł 373 000,00 zł
Rozwój eksportu Firmy Precyzja - Bit„PRECYZJA-BIT" PR... 93 812,00 zł 180 424,00 zł
Wdrożenie PRE firmy Precyzja-Technik sp. z o.o.Precyzja-Technik ... 102 500,00 zł 205 000,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy CENTRUM TARGOWE POMORZA I KUJA...CENTRUM TARGOWE P... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksport dla „Forma-ceramika”Forma-ceramika Łu... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy BRUSTECH Edyta GóralskaBRUSTECH EDYTA GÓ... 400 637,50 zł 533 350,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Centrum Promocji Eksportu PROE...CENTRUM PROMOCJI ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Ewa Kubit KOSPLAST.Ewa Kubit KOSPLAST 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Rozpoczęcie eksportu przez Przedsiębiorstwo MARBA Sp. z o.o.MARBA SPÓŁKA Z OG... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Zwiększenie konkurencyjności poprzez eksport usług HERBARIUM HOTEL&SPAJM SOLUTIONS SPÓŁ... 209 983,33 zł 418 640,00 zł
Pozyskanie usług doradczych w zakresie Planu Rozwoju Eksportu firmy ASD.NET B...ASD.NET Biuro Usł... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Opracowanie Planu rozwoju eksportu dla PP-DUO-BARAN Spółka JawnaPP-DUO Sp. z o.o. 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wzrost konkurencyjnosci na rynkach zagranicznych Hanplast Tooling Sp. z o.o.HANPLAST TOOLING ... 195 178,00 zł 397 188,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla Champion Dorota Piotrowska z Grudzią...Champion Dorota P... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wzrost konkurencyjności Klubu Tenisowego CENTRUM na rynkach zagranicznychKLUB TENISOWY "" ... 209 996,30 zł 427 258,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie FAMOR SPÓŁKA AKCYJNAFAMOR"" SPÓŁKA AK... 243 550,00 zł 323 900,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy MDD Sp. z o.o. z Sępólna Kraje...Fabryka Mebli Biu... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Rozwój działalności eksportowej firmy POLPAK poprzez wdrożenie Planu Rozwoju ..."POLPAK" SPÓŁKA Z... 159 671,90 zł 311 844,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy Przedsiębiorstwo Handlowe MJ D...PRZEDSIĘBIORSTWO ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Rozwój działalności eksportowej firmy RDJ KLIMA poprzez wdrożenie Planu Rozwo..."RDJ KLIMA" SPÓŁK... 154 164,40 zł 300 829,00 zł
Podjęcie działalności eksportowej usług na rynek Wielkiej Brytanii przez firm...PBC SKARBONKIEWIC... 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Rozwój przedsiębiorstwa VERTO COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ...VERTO COMPANY SPÓ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Rozwój działalności eksportowej firmy MJ DESIGN poprzez wdrożenie Planu Rozwo...MJ DESIGN KRAMKOW... 209 960,15 zł 412 500,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju EksportuNETTRADERS SP. Z O.O 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wzrost konkurencyjności firmy MTL Spółka Jawna poprzez rozwój eksportuMTL Lewandowski D... 199 997,00 zł 415 939,00 zł
Rozwój działalności Kotłoinwest Sp. z o.o. na rynkach zagranicznych poprzez w...Kotłoinwest Sp. z... 405 534,72 zł 540 117,00 zł
Przygotowanie Planu rozwoju eksportu firmy HORPOLHORPOL J.I.A.T. H... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Rozwój spółki poprzez wdrożenie Planu Rozwoju EksportuPrzedsiebiorstwo ... 181 631,25 zł 242 175,00 zł
Przygotowanie planu rozwoju eksportu ALSTER Sp. z o.o.ALSTER SP. Z O.O. 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Rozwój firmy Studio Projektowe Atoato Agnieszka Pasieka poprzez eksport.Studio Projektowe... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Opracowanie planu rozwoju eksportu dla firmy KAELMO Rafał Moś w celu inicjacj...KAELMO Rafał Moś 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie CAMSAT z siedzibą w Solcu KujawskimCAMSAT Gralak Prz... 198 981,25 zł 394 963,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy Alfa Ryszard Kroszel ALFA Ryszard Kroszel 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Wdrożenie strategii eksportowej w MEDLABS Sp. z o.o.MEDLABS Sp.z o.o. 209 800,00 zł 412 100,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo ROMAROMA Sp. z o.o. 106 750,00 zł 213 500,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez FATPOL TOOLS Remigiusz KoprowskiFATPOL TOOLS Remi... 76 350,66 zł 152 701,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu Laude.pl Sp. z o.o. w ToruniuLaude Smart Inter... 200 000,00 zł 400 000,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie GASTRONOMASZGASTRONOMASZ "" P... 79 764,63 zł 152 457,00 zł
Rozwój firmy Superbaby poprzez opracowanie strategii eksportowej.SUPERBABY MIKOŁAJ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu na potrzeby firmy „INVEST - TECH” SPÓŁKA...„INVEST - TECH” S... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie strategii eksportowej w przedsiębiorstwie TRANS RACHTRANS - RACH EWA ... 154 516,50 zł 309 033,00 zł
Rozwój firmy QBIK Mikołajewski Andrzej poprzez eksport.QBIK Mikołajewski... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy mLife Sp. z o.o.mLife Sp. z o.o. 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla DAREX-ARPIS Przedpełska MonikaPrzedsiębiorstwo ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie ALUFIRE sp. z. o. o.; spółka komand...ALUFIRE spółka z ... 185 233,85 zł 362 968,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu OPTIMO Sp. cywilnaOptimo Spółka cyw... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Klinikę Uzdrowiskową "Pod Tężniami".Klinika Uzdrowisk... 134 631,94 zł 269 264,00 zł
Rozwój przedsiębiorstwa POLMASS poprzez opracowanie strategii eksportowej"POLMASS" SPÓŁKA ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Rozwój eksportu Firmy MECH-MASZ ŻninMechanika Maszyn ... 118 386,91 zł 233 774,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie DARPOLDARPOL Dariusz Ja... 142 005,00 zł 284 010,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu szansą na rozwój firmy Optiguard Sp. z o.o.Optiguard Sp. z o.o. 62 187,13 zł 124 374,00 zł
Wdrożenie PRE dla firmy GlobProc sp. z o. o.GlobProc spółka z... 210 000,00 zł 412 500,00 zł
Rozwój firmy LeoNet poprzez ekspansje na rynki zagraniczneLeoNet Adam Matus... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie planu rozwoju eksportu Firmy ECORECORD Sp. z o.o.ECORECORD SPÓŁKA ... 200 285,40 zł 393 071,00 zł
Opracowanie planu rozwoju eksportu firmy Totem InowrocławP.P.H.U. TOTEM s.... 8 000,00 zł 10 000,00 zł
Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy DARPOL Dariusz Jasiński.DARPOL Dariusz Ja... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu w celu dywersyfikacji działalności eksport...OPONEO.PL Spółka ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu Zakładu Produkcyjno-Handlowego Mikro-Met Grz...Zakład Produkcyjn... 43 662,18 zł 92 524,00 zł
Wdrożenie Planu rozwoju eksportu przez Przedsiębiorstwo MARBA Sp. z o.o."MARBA" SPÓŁKA Z ... 149 632,50 zł 299 265,00 zł
Rozwój działalnosci eksportowej firmy MJ DESIGN poprzez wdrożenie Planu Rozwo...Przedsiębiorstwo ... 200 000,00 zł 400 000,00 zł
"Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy MDD Sp. z o.o. z Sępólna Krajeńsk...Fabryka Mebli Biu... 151 025,99 zł 302 052,00 zł
"Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy HORPOL"HORPOL J.I.A.T. H... 159 284,83 zł 318 570,00 zł
"Podjęcie działalności eksportowej usług na rynek Wielkiej Brytanii przez fir...PBC Skarbonkiewic... 169 891,94 zł 339 784,00 zł
Wzrost konkurencyjności spółki Global Trade S.A. przez rozwój eksportu Global Trade S.A. 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu firmy e5 Polska Sp. z o.oE5 Polska Sp. z o.o. 181 094,40 zł 424 000,00 zł
Wzrost konkurencyjności MPM Hotele Spa na rynkach zagranicznychMPM Hotele Spa Sp... 146 654,77 zł 216 996,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy Capital InvestmentCapital Investmen... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu firmy e5 Polska Sp. z o.o.E 5 Polska Sp. z ... 10 000,00 zł 12 500,00 zł
Toruń - Hanza nad WisłąGmina Miasta Toruń 12 520 000,00 zł 24 025 993,00 zł
Stworzenie portalu uczelnianego www.portalmaturzysty.pl YOUR ETCS Błażeje... 558 704,79 zł 778 294,00 zł
Globalny zintegrowany system biblioteczny oparty na standardzie Marc 21.UniCo Spółka z og... 849 745,00 zł 1 219 634,00 zł
Stworzenie elektronicznego centrum dietetyczno-żywieniowego www.studiodietety...Studio Dietetyki 416 665,92 zł 563 608,00 zł
Portal wymiany miejsc pracy www.wymienprace.plDorfin Sp. z o.o. 261 970,00 zł 368 653,00 zł
Innowacyjna platforma świadczenia usług drogą elektroniczną - MarketITHARDNET.PL MICHAŁ... 157 398,75 zł 212 326,00 zł
System monitorowania pozycji i ruchu jachtówBiuro Doradztwa G... 770 287,00 zł 917 200,00 zł
Stworzenie nowych e-usług świadczonych za pomocą nowoczesnych narzędzi telein...OŚRODEK NOWYCH TE... 463 641,00 zł 649 346,00 zł
Internetowa platforma wspomagajaca zarządzanie pracownikami w systemie telepr...Spectron NET Mate... 400 000,00 zł 536 728,00 zł
Stworzenie serwisu świadczenia e-usługi InfoBasis do automatycznego przekszta...IGRUSZKI.PL ESALE... 489 895,00 zł 699 850,00 zł
Budowa24.pl- Internetowa platforma komunikacji dla podmiotów rynku budowlanego."budowa24.pl" Mil... 300 000,00 zł 506 179,00 zł
Stworzenie aplikacji internetowej umożliwiającej wyświetlanie materiałów mult...onuzo Dawid Rutyna 540 800,00 zł 676 000,00 zł
Internetowy, ogólnopolski serwis turystyczno-noclegowy z bazą wolnych miejsc ...Przedsiębiorstwo ... 263 933,00 zł 349 045,00 zł
Stworzenie internetowego systemu nauki matematyki i rozwoju procesów myślenia.Centrum badawczo-... 245 000,00 zł 360 170,00 zł
Przygotowanie i wdrożenie innowacyjnego systemu rezerwacji i zarządzania MICE.IDEA PROFIT Spółk... 399 280,00 zł 902 752,00 zł
Multimedialny system dynamicznie zarządzający nośnikami Digital Signage.Visioon Spółka z ... 849 915,00 zł 999 900,00 zł
Stworzenie serwisu internetowego świadczącego e-usługę efektywnego zarządzani...GLOBPROC SPÓŁKA Z... 488 775,00 zł 698 250,00 zł
Stworzenie dedykowanego narzędzia wspierającego wszelkie procesy związane z z...FORBAS SPÓŁKA Z O... 490 000,00 zł 700 000,00 zł
Utworzenie internetowego systemu obsługi transportu i spedycji.Irga Ryszard Grza... 573 240,00 zł 684 600,00 zł
STWORZENIE INTERNETOWEGO SERWISU - PORÓWNYWARKI CENOWEJ Z MOŻLIWOŚCIĄ AUTOMAT...INTRADEX SP. Z O.O. 850 000,00 zł 1 000 000,00 zł
Budowa i wdrożenie na rynek e-usługi efektywnego zarządzania nieruchomościami...DOMOSFERA SPÓŁKA ... 488 985,00 zł 698 550,00 zł
Otwarta platforma do badań i analizy trendów marketingowychGLOBE MIND SPÓŁKA... 818 890,00 zł 963 400,00 zł
Stworzenie innowacyjnej platformy umożliwiającej świadczenie e-usługi Busines...BusinessForecast ... 290 430,00 zł 420 300,00 zł
UNISTORE - stworzenie intuicyjnego systemu do skanowania, archiwizacji, opisy...UNIDOC Spółka z o... 192 150,00 zł 274 500,00 zł
Stworzenie internetowego serwisu, na którym będzie świadczona e-usługa komerc...YOUARTME SPÓŁKA Z... 484 190,00 zł 696 700,00 zł
Stworzenie i płatne udostępnianie internetowego serwisu edukacyjnego do nauki...Bolesta Consultin... 127 160,00 zł 149 600,00 zł
Stworzenie internetowego serwisu Socialize, na którym będzie świadczona e-usł...BLIC SPÓŁKA Z OGR... 478 975,00 zł 684 250,00 zł
Stworzenie serwisu internetowego, na którym będzie świadczona e-usługa koszto... MIKRO DEVELOPMEN... 479 920,00 zł 697 600,00 zł
Budowa internetowego portalu do tworzenia e-sklepów. Wive Spółka z ogr... 348 635,00 zł 519 768,00 zł
Konfigurator Domów - inteligentna usługa tworzenia projektów budynków mieszk...Gerard-Bydgoszcz ... 765 000,00 zł 900 000,00 zł
Stworzenie semantycznej wyszukiwarki produktów z funkcjonalnością rozpoznawan..."DĄBROWSKY" BARTO... 97 168,00 zł 121 460,00 zł
Przygotowanie innowacyjnego systemu tworzenia i dystrybucji e-bookówTaskBook Małgorza... 410 613,00 zł 586 590,00 zł
Budowa serwisu społecznościowego usług elektronicznych wspierających zdrowy t...KAELMO Rafał Moś 446 668,46 zł 525 492,00 zł
Stworzenie internetowej platformy wiedzy i nauki w zakresie nauk matematyczny...MI TEAM Spółka z ... 639 581,31 zł 752 727,00 zł
Budowa i udostępnienie e-usługi tworzenia przewodników po serwisach interneto...SERVE SPÓŁKA Z OG... 464 450,00 zł 698 400,00 zł
Elektroniczne centrum projektowe na portalu www.cncsoftware.plCNC Software Pols... 465 220,00 zł 664 600,00 zł
Stworzenie aplikacji internetowo-mobilnej obsługującej ruch turystyczny w okr...CELLCOM SYSTEMS S... 824 880,00 zł 1 000 000,00 zł
Stworzenie innowacyjnej e-usługi Bugilo - system do optymalizacji zarządzania...BUGILO SPÓŁKA Z O... 446 075,00 zł 682 975,00 zł
Interaktywny serwis umożliwiający dobieranie stylizacji do sylwetki i upodoba...LeoNet, ADAM MATU... 556 320,00 zł 695 400,00 zł
Stworzenie mobilnej e-usługi: "Wirtualny Agent Nieruchomości"E-BUSINESS FINANC... 560 000,00 zł 800 000,00 zł
Stworzenie internetowego serwisu automatycznych usług związanych z kształceni...MICHAŁ WARCABA LA... 469 520,00 zł 586 900,00 zł
Stworzenie internetowego serwisu automatycznych transkrypcji utworów muzyczny...OLIGATOR Justyna ... 592 935,00 zł 847 050,00 zł
Stworzenie portalu usługowego związanego ze świadczeniem usług monitoringu i ...Eximo Project Spó... 487 900,00 zł 697 000,00 zł
Stworzenie portalu do kompleksowego zarządzania predyspozycjami, kwalifikacja...ISTRATUS SPÓŁKA Z... 206 296,79 zł 294 710,00 zł
SimplyGoLive & SimplyGoLance jako inteligentny system kreacji animowanych str...Simplygolive Alek... 512 640,00 zł 699 960,00 zł
Uruchomienie e-usługi NND- on-line - systemu do zarządzania dokumentacją w fi...T KOMP sp. z o.o. 808 800,00 zł 1 000 000,00 zł
Uruchomienie e-usługi internetowego serwisu - ISO Matrix.pl -do obsługi dokum...SenJor Spółka z o... 808 800,00 zł 1 000 000,00 zł
Budowa e-usługi firmy HeatAudit do wspomagania obsługi certyfikacji cieplnych...HeatAudit - Piotr... 550 400,00 zł 688 000,00 zł
Uruchomienie portalu DNA (Dynamic Network Architecture) do projektowania, uży...Integrum Spółka z... 808 800,00 zł 1 000 000,00 zł
Wirtualne Biuro - utworzenie internetowego pakietu narzędzi do obsługi biura ..."BUSINESS ONLINE ... 812 559,75 zł 992 500,00 zł
Utworzenie pakietu narzędzi do psychospołecznego e-monitoringu zasobów ludzkichAgencja Analiz i ... 797 020,82 zł 999 400,00 zł
Stworzenie internetowej platformy do automatycznej obsługi zleceniodawców w z...WWMC SPÓŁKA Z OGR... 763 470,00 zł 898 200,00 zł
Stworzenie internetowej platformy ze zintegrowanym oprogramowaniem na popular...MAGOMA Zbigniew K... 489 916,00 zł 699 880,00 zł
Stworzenie internetowej platformy do automatycznej obsługi zleceniodawców i z...Daniel Wysocki PO... 249 368,00 zł 356 240,00 zł
Stworzenie horyzontalnej platformy ogłoszeniowej z e-usługamiRyder.pl sp z o.o. 791 819,70 zł 995 500,00 zł
Wdrożenie internetowego serwisu świadczącego automatyczne e-usługi w zakresie...DROSEF DANIEL MIC... 447 650,00 zł 639 500,00 zł
Inteligentna platforma do składowania i wymiany danych cyfrowychFILEMASTER SPÓŁKA... 490 000,00 zł 700 000,00 zł
Internetowa Przymierzalnia Ubrań i OkularówFASHION3D SPÓŁKA ... 287 576,25 zł 415 217,00 zł
Monitoring Rynku Hotelarskiego - e-platforma porównywania wyników operacyjnyc...Instytut Rynku Ho... 35 854,36 zł 43 308,00 zł
Stworzenie e-usługi przeprowadzania business caseów oraz optymalizacji współp...ByMyGo Sp. z o.o. 299 110,00 zł 427 300,00 zł
Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi p...AVENIR MEDICAL SP... 11 256,00 zł 16 080,00 zł
Internetowy system analizujący spółki giełdowe według kryteriów fundamentalny...MAR-KOM SPÓŁKA Z ... 871 080,00 zł 1 244 400,00 zł
Wdrożenie rozwiązań elektronicznego biznesu typu B2B przez Laude.pl Sp. z o.o...LAUDE.PL SPÓŁKA Z... 789 000,00 zł 1 565 000,00 zł
Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w...DRUK-INTRO SPÓŁKA... 400 300,00 zł 716 200,00 zł
Rozwój SPW S.C. w oparciu o informatyczne narzędzia do zarządzania relacjami B2BSPW S.C. Tomasz W... 772 100,00 zł 1 103 000,00 zł
Platforma wzajemnej wymiany oferty oraz informacji przez portal www.na-mazura...Biuro Doradztwa G... 279 644,53 zł 457 802,00 zł
Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do elektronicznej wymiany danych i zarząd...TMP S.C. M.IDASZA... 53 090,00 zł 95 100,00 zł
Wdrożenie systemu elektronicznej wymiany danych w PARTNER XXI KLEKS w celu au...PARTNER XXI KLEKS... 336 307,50 zł 509 687,00 zł
Automatyzacja współpracy w zakresie sprzedażowym w relacji z dostawcami i odb...BIURO BAZAR ROBER... 303 700,00 zł 441 000,00 zł
System do zarządzania informacjami o elementach aktywnych w sieciach transmis..."KOM-NET" SPÓŁKA ... 1 995 000,00 zł 3 477 000,00 zł
Wdrożenie systemu umożliwiającego elektroniczną wymianę danych w formacie EDI...ELEKTROS s.c. - J... 125 895,00 zł 182 850,00 zł
Informatyka w audycie. Partnerstwo dwóch branż i trzech firm.Ośrodek Nowych Te... 222 500,00 zł 461 160,00 zł
Automatyzacja współpracy z partnerami biznesowymi firmy Ampol-Merol Sp. z o.o...Ampol Merol Spół... 590 825,92 zł 984 293,00 zł
Wprowadzenie platformy informatycznej do automatyzacji procesów biznesowych w...Przedsiębiorstwo ... 447 807,50 zł 793 950,00 zł
Automatyzacja procesów handlowych realizowanych we współpracy z dostawcami i ...CENTRUM BUDOWLANE... 380 400,00 zł 546 000,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami."HF Inverter Pols... 196 285,16 zł 286 300,00 zł
Integracja systemów informatycznych AWACOM Sp. z o.o. oraz firm współpracującychAWACOM SPÓŁKA Z O... 791 649,60 zł 1 188 478,00 zł
Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie...Beniamin Spółka J... 1 929 120,00 zł 3 215 200,00 zł
Zwiększenie efektywności współpracy firmy Truck Gigant z partnerami dzięki wd...TRUCK-GIGANT SPÓŁ... 373 033,50 zł 532 905,00 zł
Projekt dotyczący zautomatyzowania współpracy firmy AGNAT z partnerami firmy"AGNAT" Spółka z ... 356 982,00 zł 506 760,00 zł
E-automatyzacja procesów na linii Agnat - Partnerzy, w obszarze współpracy og...AGNAT Sp. z o.o. 482 275,00 zł 813 450,00 zł
System monitoringu pojazdów firm transportowych Net LineFirma Handlowa AR... 455 790,00 zł 940 900,00 zł
Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami...INTER-BROKER SPÓŁ... 789 278,70 zł 1 127 541,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.ZAKŁAD PRODUKCYJN... 171 686,20 zł 245 266,00 zł
Budowa elektronicznej platformy typu B2B o nazwie Felgi-e-Hurt obsługującej o...OPONEO.PL Spółka ... 1 738 940,00 zł 3 181 560,00 zł
Wdrożenie internetowego systemu B2B integrującego przekazywanie informacji or...Donoria Spółka z ... 148 812,72 zł 290 401,00 zł
Przyspieszenie rozwoju spółki Integrum Software na rynku krajowym oraz niemie...INTEGRUM SOFTWARE... 515 000,00 zł 994 000,00 zł
Zautomatyzowanie procesów biznesowych CDE S.A., dzieki wdrozeniu nowego syste...ATHOS VENTURE CAP... 480 690,00 zł 686 700,00 zł
System B2B kluczem do rozwoju spółki APLEX z BydgoszczyProdukcja Artykuł... 311 500,00 zł 520 000,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z PartneramiECOFLOW MARCIN PI... 112 795,00 zł 172 100,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu zautomatyzowania procesów biznesowych pomiędzy p...PRZEDSIĘBIORSTWO ... 540 552,60 zł 772 218,00 zł
System do transakcyjnego przetwarzania informacji zdarzeń użytkowników końcow...MLIFE SPÓŁKA Z OG... 1 997 400,00 zł 4 061 380,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu integracji firmy PROGRESNET z partnerami bizneso...Dominik Kostrzak ... 359 515,00 zł 560 164,00 zł
Budowa platformy B2BSELLMET SPÓŁKA Z ... 70 836,70 zł 160 709,00 zł
TOTALna integracja procesów realizowanych przez Uni Car Dwa Sp. z o.o. z part...Uni-Car Dwa Sp. z... 186 969,50 zł 300 585,00 zł
Automatyzacja i integracja procesów komunikacji w zakresie wspólnej realizacj...DOT.NET Sp. z o.o. 1 401 850,00 zł 2 051 000,00 zł
Wdrożenie systemu B2B kluczem do wzrostu sprzedaży w firmie "DOKO""DOKO" Spółka z o... 289 471,00 zł 413 530,00 zł
Integracja systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektroniczn...PRZEDSIĘBIORSTWO ... 91 500,00 zł 142 500,00 zł
Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemną, automatyczną wymianę...Przedsiębiorstwo ... 410 615,30 zł 594 879,00 zł
Automatyzacja współpracy biznesowej pomiędzy firmą OPONEO.PL a serwisami ogum...OPONEO.PL SPÓŁKA ... 1 772 826,77 zł 3 141 500,00 zł
Wdrożenie nowego systemu informatycznego, w celu informatyzacji procesów bizn...KAPLAST SPÓŁKA Z ... 152 000,00 zł 240 000,00 zł
Elektroniczne procesy biznesowe drogą do wzrostu efektywności współpracy firm...ASCO CO LTD SPÓŁK... 332 750,00 zł 570 000,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami X-MOTORSPORT PAWE... 210 046,80 zł 323 740,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w Meritum Olszowy Spółka Jawna celem automatyzacji proc...Meritum Olszowy S... 380 400,00 zł 546 000,00 zł
Zintegrowanie systemów informatycznych firmy T-Komp i partnerów, w celu popra..."T Komp" Tomasz K... 817 375,00 zł 1 288 700,00 zł
Wdrożenie nowego systemu informatycznego zintegrowanego z platformą B2B w fir...PPH MAVILEX Małgo... 519 673,08 zł 742 390,00 zł
Elektroniczne procesy biznesowe drogą wzrostu efektywności współpracy firmy E...EKOKLIMAX-PROJEKT... 18 389,93 zł 38 314,00 zł
Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie systemu B2BHYDROSYSTEM SPÓŁK... 558 522,25 zł 818 032,00 zł
Realizacja systemu klasy B2B automatyzującego procesy w pełni bezpiecznego sk...Data Invest Spółk... 696 430,00 zł 994 900,00 zł
Zakup i wdrożenie narzędzia informatycznego B2B dla klientów firmy Moto Budre...MOTO BUDREX SPÓŁK... 1 215 546,90 zł 2 139 912,00 zł
Integracja systemów informatycznych T Komp oraz partnerów zagranicznych, w ce...T KOMP Tomasz Kru... 1 026 500,00 zł 1 990 000,00 zł
Platforma B2B do ochrony, zarządzania oraz monitorowania terminali mobilnych ...Data Space Sp. z ... 698 670,00 zł 998 100,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w firmie TORMET w celu elektronicznej wymiany danych w ...TORMET Spółka z o... 336 707,00 zł 481 010,00 zł
Wdrożenie systemu informatycznego B2B w celu optymalizacji wymiany handlowej TORUŃSKIE ZAKŁADY... 963 920,00 zł 1 705 700,00 zł
ADAPTACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO FIRMY "SOŻAL" W CELU UZYSKANIA MODELU DYSTR...Pawzun Jacek Sole... 280 195,00 zł 412 300,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu rozwoju współpracy Firmy GALACTICA i jej kontrah..."GALACTICA" SPÓŁK... 657 231,20 zł 964 996,00 zł
Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie danymi ty...Marcin Korzeniews... 576 406,60 zł 823 438,00 zł
Wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B w NMG Sp. z o. o. i u jej partnerówNMG SPÓŁKA Z OGRA... 1 222 630,00 zł 1 777 400,00 zł
Wdrożenie elektronicznego biznesu typu B2B w firmie Calltech Sp. z o. o. i u ...CALLTECH Spółka z... 1 209 430,00 zł 1 779 400,00 zł
Adaptacja systemu informatycznego firmy ASBUD do obsługi sieci dystrybucyjnej...ASBUD.PCV.ALU. M.... 220 990,00 zł 315 700,00 zł
Budowa systemu integrującego system biura nieruchomości Dominplus z systemami...Falińska-Kossakow... 104 650,00 zł 149 500,00 zł
Wdrożenie platformy B2B integrującej procesy zarządcze, projektowe i logistyc...Metal-Plus Bieliń... 975 960,00 zł 1 450 800,00 zł
Budowa i wdrożenie internetowego systemu B2B polegającego na automatyzacji pr...Vertica Łukasz Ru... 742 364,00 zł 1 060 520,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych realizowanych...Diament Spółka z ... 288 995,00 zł 507 806,00 zł
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego typu B2B w firmie CEMTEL Ark..."CEMTEL" Arkadius... 1 247 678,94 zł 1 996 200,00 zł
Stworzenie platformy B2B usprawniającej współpracę z partnerami biznesowymi f...8k GROUP Marek Ba... 195 300,00 zł 279 000,00 zł
Informatyzacja procesów składania zamówień dzięki wdrożeniu systemu informaty..."600 DPI" SPÓŁKA ... 144 450,00 zł 212 000,00 zł
Budowa sieci dystrybucyjnej firmy Wiwatowski poprzez modyfikację systemu info...WIWATOWSKI Fabryk... 230 190,00 zł 331 200,00 zł
Stworzenie i integracja platformy B2B automatyzującej procesy biznesowe pomię...Way2Learn Sp. z o.o. 457 990,00 zł 702 700,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu rozwoju współpracy BIURA RACHUNKOWEGO i jego pa...BIURO RACHUNKOWE ... 964 628,84 zł 1 496 474,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu usprawnienia współpracy Spółki BORUTA - ZACHEM K...BORUTA - ZACHEM S... 880 049,69 zł 1 483 046,00 zł
Wdrożenie systemu klasy B2B służącego do optymalizacji i automatyzacji proces...mLife Spółka z og... 1 833 300,00 zł 2 619 000,00 zł
Integracja systemów informatycznych Kurtmedia.pl i partnerów w celu rozwoju b...KURTMEDIA.PL JARO... 868 250,00 zł 1 248 500,00 zł
Automatyzowanie procesów biznesowych poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu B2BUNO FOODS PIOTR D... 595 171,50 zł 865 995,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej Platformy Dealerskiej wspomagającej realizację procesó...PRZEDSIĘBIORSTWO ... 1 022 806,40 zł 1 891 564,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami,,WILHELM HERM MU... 366 355,50 zł 523 365,00 zł
Integracja systemów informatycznych firmy Techweb Software Sp. z o.o. oraz je...Techweb Software ... 252 700,00 zł 365 000,00 zł
Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego B2B w celu poprawy komunikac...SOFTBLUE S.A. 418 020,00 zł 611 200,00 zł
Implementacja systemu B2B dla automatyzacji procesów biznesowych realizowanyc...WITMAR SPÓŁKA Z O... 641 900,00 zł 917 000,00 zł
Budowa innowacyjnego systemu B2B integrującego OPONEO.PL z dostawcami hurto...OPONEO.PL Spółka ... 1 778 840,00 zł 2 976 000,00 zł
Wdrożenie systemu B2B wspomagającego realizację zleceń w zakresie obróbki metaliPRZEDSIĘBIORSTWO ... 559 565,30 zł 816 029,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej platformy współpracy B2B firmy LOGON S.A. z partnerami...LOGON S.A. 670 400,00 zł 1 187 000,00 zł
Platforma B2B Outsourcingu Zarządzania Ryzykiem Turbine Analytics... 626 500,00 zł 895 000,00 zł
Realizacja systemu B2B wspomagającego procesy wykorzystania mocy obliczeniowy...Data Holding sp. ... 1 880 900,00 zł 2 687 000,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w przedsiębiorstwie VCO S.A. szansą na sprawną komunika...VCO Spółka Akcyjna 476 650,00 zł 843 000,00 zł
Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami obsługi klie...Data Space Spółka... 1 987 300,00 zł 2 839 000,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w Meritum Nieruchomości w celu rozwoju pośrednictwa w w...MERITUM NIERUCHOM... 446 833,60 zł 651 048,00 zł
Platforma B2B do automatyzacji procesów biznesowych instytucji finansowych "T...Turbine Technolog... 588 000,00 zł 840 000,00 zł
Informatyzacja relacji B2B drogą do wzrostu konkurencyjności SpółkiPrzedsiębiorstwo ... 290 484,20 zł 505 000,00 zł
Automatyzacja realizacji procesów biznesowych pomiędzy PW Uni Car S.A. a Part...Przedsiębiorstwo ... 67 380,00 zł 147 510,00 zł
Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B koordynującego proces realizacji sp...Archimedes Sp. z ... 50 330,01 zł 114 411,00 zł
Platforma zapewniająca bezpieczną wymianę informacji pomiędzy Partnerami B2BData Invest Spółk... 15 729 000,00 zł 22 470 000,00 zł
Wdrożenie systemu B2B obsługującego kontakty handlowe PRECITOOL OST Sp. z o.o.PRECITOOL OST SPÓ... 473 515,00 zł 694 420,00 zł
System B2B wspomagający procesy przetwarzania danych o dużym wolumenie (Big D...Data Invest Spółk... 1 771 000,00 zł 2 530 000,00 zł
Integracja MGKOM z partnerami w ramach platformy B2B internetowego handlu dla...Michał Glinkowski... 692 456,20 zł 995 986,00 zł
Wdrożenie platformy B2B do zarządzania projektami zapewniającą optymalizację ...Pulsar System Jac... 618 143,00 zł 947 490,00 zł
Platforma B2B do automatyzacji wymiany i przetwarzania danych finansowych "Tu...Turbine Analytics... 665 000,00 zł 950 000,00 zł
Wdrożenie systemu B2B Partner w Księgowości do zautomatyzowanej wymiany danyc...INFI CONSULTING B... 205 533,50 zł 297 605,00 zł
SYSTEM ZARZĄDZANIA ZAMÓWIENIAMI, ZLECENIAMI PRODUKCJI I DOSTAWAMI JUST IN TIM...VITON S.A. 168 173,71 zł 243 815,00 zł
Wdrożenie elektronicznego systemu B2B do wymiany danych i dokumentów w celu u...KORPORACJA PRZEMY... 111 568,58 zł 170 000,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.BIURO FINANSOWO-P... 200 066,40 zł 294 702,00 zł
Wdrożenie zintegrowanego systemu B2B w celu usprawnienia współpracy pomiędzy...ENERGOBILANS SPÓŁ... 764 575,00 zł 1 115 750,00 zł
Platforma zarządzania procesami w firmie FAWORFawor Franciszek ... 323 867,60 zł 462 668,00 zł
Wdrożenie systemu klasy B2B służącego do automatyzacji oraz optymalizacji pro...ENQUANT Sp. z o.o. 1 536 465,00 zł 2 194 950,00 zł
Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B automatyzującego realizacje procesów bizn..."POLMIL" SPÓŁKA Z... 829 580,00 zł 1 293 700,00 zł
Wdrożenie systemu B2B drogą do wzrostu efektywności współpracy Przedsiębiorst...Przedsiębiorstwo ... 316 382,50 zł 451 975,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w zakresie zarządzania zamówieniami i realizacją dostaw...ENANO Piotr Nanowski 156 807,00 zł 227 610,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w firmie Centrum Ubezpieczeń Komunikacyjnych Jacek Byli...CUK UBEZPIECZENIA... 720 795,00 zł 1 200 700,00 zł
Stworzenie platformy B2B do współpracy spółki WWMC SP. Z O.O. z partnerami bi...WWMC Sp. Z O.O. 279 300,00 zł 399 000,00 zł
Automatyzacja realizacji procesów biznesowych pomiędzy firmą KOTNIS a jej Par...Firma Produkcyjno... 233 100,00 zł 333 000,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów z Partnerami biznesowymi.COPYCOM SPÓŁKA Z ... 188 510,00 zł 269 300,00 zł
Poprawa konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowoczesnego systemu B2B dla...Narolco Spółka z ... 989 125,00 zł 1 528 500,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu integracji CANPOL BIS Sp. z o.o. z partnerami w ...CANPOL BIS SPÓŁKA... 646 909,98 zł 929 559,00 zł
MODYFIKACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO FIRMY STOLMAR Sp. z o.o. DO OBSŁUGI ZLECE..."STOLMAR" spółka ... 272 918,00 zł 389 540,00 zł
Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług ...JARKPOL AJG TRADE... 488 995,50 zł 980 291,00 zł
Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego rozwój współpracy..."INTEMO" SPÓŁKA A... 1 190 459,35 zł 2 028 851,00 zł
Wdrożenie innowacyjnego systemu informatycznego B2B w Fabryce Mebli Biurowych...Fabryka Mebli Biu... 355 800,00 zł 729 390,00 zł
Integracja zarządzania procesami biznesowymi w zakresie zamówień i realizacji...Przedsiębiorstwo ... 695 400,00 zł 1 027 000,00 zł
Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami...JAN KOWALSKI GROU... 385 000,00 zł 550 000,00 zł
Automatyzacja procesów kluczem do zdynamizowania współpracy pomiędzy spółką T...TAŃSCY Sp. z o.o. 479 202,00 zł 698 860,00 zł
Wdrożenie elektronicznego rozwiązania klasy B2B automatyzującego obszar wymia...PHU Polmozbyt Tor... 173 188,00 zł 330 176,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami."INTERHANDLER" SP... 783 516,18 zł 1 226 945,00 zł
Wdrożenie internetowego systemu B2B, integrującego procesy biznesowe firmy TR..."TRAST" EMMERT KR... 88 450,00 zł 130 000,00 zł
Wdrożenie elektronicznego systemu B2B integrującego zarządzanie sferą zamówie...Cukiernia - LENKI... 134 282,10 zł 195 153,00 zł
Zwiększenie efektywności procesów biznesowych pomiędzy firmą Akces a jej part...Akces s.c. Marek ... 303 677,50 zł 436 275,00 zł
Wdrożenie oprogramowania B2B integrującego zarządzanie procesami sprzedaży or...Laser Prec Radosł... 322 296,80 zł 460 424,00 zł
Informatyzacja procesów zaopatrzenia i sprzedaży poprzez wdrożenie systemu B2B.INTERMAX SPÓŁKA Z... 236 788,80 zł 396 898,00 zł
Inwestycja rozwojowa firmy FARMED dotycząca wdrożenia innowacyjnego systemu i...Lompart Barbara F... 128 930,00 zł 184 900,00 zł
Stworzenie systemu B2B integrującego działania logistyczne, finansowe i organ...Olserwis s.c. Paw... 605 500,00 zł 865 000,00 zł
Wdrożenie elektronicznej platformy B2B do współpracy Innovations Next Sp. z o...INNOVATIONS NEXT ... 594 630,00 zł 867 900,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.GEOTECHNICA SPÓŁK... 140 434,68 zł 222 547,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.ENETON S.C. Miros... 271 733,86 zł 395 584,00 zł
Zakup i wdrożenie systemu internetowej rezerwacji usprawniającej współpracę M...To-Tur Toruńska T... 92 500,00 zł 135 000,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu rozwoju współpracy SM INVEST Sp. z o.o. na rynku...SM INVEST SPÓŁKA ... 435 454,00 zł 632 814,00 zł
Wdrożenie informatycznego systemu klasy B2B, integrującego zarządzanie proces...Drukarnia "MW" Wi... 410 060,00 zł 585 800,00 zł
Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B."POLARIS" SPÓŁKA ... 399 140,00 zł 570 200,00 zł
Modyfikacja systemu informatycznego Przedsiębiorstwa LECH Sp z o.o. do obsług...Przedsiębiorstwo ... 328 690,00 zł 552 100,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami.K&K COMPANY SPÓŁK... 186 161,00 zł 287 800,00 zł
Wdrożenie w Delta Engineering Sp. z o.o elektronicznego systemu B2B usprawnia...DELTA ENGINEERING... 74 233,60 zł 130 439,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu integracji VIABO Sp. z o.o. z partnerami w celu ...VIABO SPÓŁKA Z OG... 696 129,00 zł 1 026 934,00 zł
Integracja systemów Kancelarii i partnerów w celu usprawnienia współpracy pop...KANCELARIA RADCY ... 816 350,00 zł 1 177 000,00 zł
Stymulowanie tworzenia wspólnych przedsięwzięć biznesowych prowadzonych w for...ALUNIKO SPÓŁKA Z ... 290 200,00 zł 428 500,00 zł
Wdrożenie elektronicznego systemu B2B wspomagającego sprzedaż cukierniczych p...Cukiernia - LENKI... 106 400,00 zł 155 000,00 zł
Wzrost efektywności działania HANMAR Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu systemu B2B"HANMAR" SPÓŁKA Z... 662 407,00 zł 1 026 510,00 zł
Rozwój spółki "Optiguard" poprzez wdrożenie systemu B2B do współpracy z partn..."OPTIGUARD" SPÓŁK... 459 550,00 zł 716 500,00 zł
Wdrożenie rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B celem automatyzacji i ...Gołaś Tomasz Firm... 327 429,00 zł 475 920,00 zł
Wdrożenie systemu B2B jako narzędzia integrującego i racjonalizujacego proces...TAURUS OCHRONA GR... 587 399,50 zł 897 935,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu zarządzania procesami biznesowymi w firmie BIURFOLBIURFOL Spółka z ... 233 409,20 zł 413 642,00 zł
Automatyzacja współpracy firmy Jeleniewski z partnerami biznesowymi dzięki i...FIRMA JELENIEWSKI... 469 885,00 zł 684 750,00 zł
Wzrost efektywności procesów biznesowych poprzez system klasy B2B w przedsięb..."MARWIT" SPÓŁKA Z... 1 955 960,00 zł 3 399 100,00 zł
Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych BIURO RACHUNKOWE ... 103 308,00 zł 150 440,00 zł
Innowacyjna platforma automatycznej wymiany danych między firmą Biuro Podróżn...BIURO PODRÓŻNIKÓW... 610 260,00 zł 887 800,00 zł
Informatyzacja procesów sprzedaży i zamówień poprzez wdrożenie elektroniczneg...AG-MAR Marcin Myś... 138 570,94 zł 202 172,00 zł
ADAPTACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO FIRMY DOMIX S.C. W CELU URUCHOMIENIA MODELU...DOMIX www.dobreok... 354 427,00 zł 513 160,00 zł
Zbudowanie innowacyjnej platformy B2B w modelu SaaS automatyzującej współprac...ORTOPEDIO.PL SPÓŁ... 343 490,00 zł 490 700,00 zł
Integracja systemów oraz zintensyfikowanie powiązań biznesowych między firmą ...Politech Spółka z... 273 420,00 zł 455 700,00 zł
Usprawnienie procesów B2B zachodzących między Wnioskodawcą działającym w bran...Przedsiębiorstwo ... 595 602,50 zł 855 050,00 zł
Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami...Hydrapres Spółka ... 209 676,00 zł 349 460,00 zł
Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego proces tworzenia i za...Dokumenty Spólka ... 3 145 800,00 zł 4 520 000,00 zł
Zakup i wdrożenie platformy B2B integrującej zarządzanie procesami biznesowym...MultiSaveMoney Sp... 179 095,00 zł 270 250,00 zł
Implementacja systemu B2B w firmie Sermax i w przedsiębiorstwach partnerskichSermax Sp. z o.o. 480 130,00 zł 685 900,00 zł
Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami... TOTEM.COM.PL sp.... 733 070,00 zł 1 073 600,00 zł
Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomi..."PROFIN" Ubezpiec... 245 385,00 zł 353 625,00 zł
Budowa i wdrożenie innowacyjnego systemu B2B opartego o wzajemna wymianę info...3W Design Team Ba... 414 500,00 zł 610 000,00 zł
Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami sprzedaży i e-archiwum.AKOMP Systemy Inf... 340 736,90 zł 486 767,00 zł
Automatyzacja procesów biznesowych w firmie CIMAT Sp. z.o.o.Przedsiębiorstwo ... 585 211,20 zł 836 016,00 zł
Stworzenie platformy B2B w celach integracji i dynamizacji działań biznesowyc...Good One Group Sp... 591 200,00 zł 860 000,00 zł
Integracja PROGRESNET z Partnerami w celu rozwoju działalności w InternecieDominik Kostrzak ... 206 810,40 zł 302 212,00 zł
Wdrożenie systemu B2B do automatyzacji i koordynacji procesów biznesowych z p...POLWELL SPÓŁKA Z ... 735 993,50 zł 1 241 610,00 zł
Wdrożenie systemu B2B prowadzącego do automatyzacji procesów biznesowych zach...Zakłady Sprzętu M... 655 450,00 zł 1 111 200,00 zł
Platforma B2B usprawniająca współpracę z partnerami biznesowymi w zakresie pr...Studio Reklamy "K... 189 800,00 zł 299 400,00 zł
Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B integrującego procesy biznesowe GHB Sp. z..."GRUPA HANDLO-BUD... 239 396,95 zł 478 794,00 zł
System automatycznej wymiany danych Anca Cars z logistyką i kancelariamiPHU ANCA, ANNA MA... 132 275,00 zł 189 500,00 zł
Automatyzacja i optymalizacja powiązań biznesowych realizowanych przez firmę ..."KARLEN" spółka z... 319 885,00 zł 780 519,00 zł
Automatyzacja procesów wyceny nieruchomości i likwidacji szkód oraz ich integ...PARTNER CRLS Spół... 45 757,14 zł 110 571,00 zł
Automatyzacja współpracy z dostawcami i odbiorcami BHMD poprzez wdrożenie apl...Biuro Handlowe Mo... 83 281,17 zł 203 428,00 zł
Wdrożenie systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w..."BOGUCKI" A.BOGUC... 298 383,05 zł 426 262,00 zł
INTERMEDIA - wdrożenie systemu integrującego procesy organizacyjno-finansowe ...MEDIA POZYTYW SPÓ... 467 988,00 zł 698 740,00 zł
Automatyzacja procesów B2B w zakresie kompleksowego zaopatrzenia w artykuły c...ZACISZE SPÓŁKA AK... 67 888,33 zł 96 984,00 zł
Automatyzacja procesu sprzedaży oraz automatyzacja procesu realizacji dostaw ...TARMAX Spółka z o... 38 321,29 zł 64 630,00 zł
Wdrożenie informatycznego systemu B2B automatyzującego procesy biznesowe międ..."Biovico" Spółka ... 381 113,10 zł 648 189,00 zł
Zakup i wdrożenie nowoczesnego systemu elektronicznej wymiany danych szansą n..."JOB IMPULSE POLS... 66 151,34 zł 117 520,00 zł
Wdrożenie innowacyjnej platformy B2B wspomagającej planowanie i zarządzanie p...Job Impulse Polsk... 87 500,00 zł 125 000,00 zł
Wdrożenie zaawansowanego rozwiązania elektronicznego klasy B2B przez Automobi...Automobile Torino... 22 564,50 zł 32 235,00 zł
Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B wspomagającego planowanie i zarządzanie p...JOB IMPULSE POLSK... 27 200,00 zł 54 483,00 zł
Stworzenie systemu B2B celem automatyzacji relacji usługowych z partneramiJS KWADRAT SPÓŁKA... 372 586,00 zł 495 160,00 zł
Wdrożenie w ARBET Sp. j. zintegrowanego systemu informatycznego automatyzując...FABRYKA STYROPIAN... 92 430,00 zł 184 160,00 zł
LUBIEWO-INTERNET-EDUKACJ@Gmina Lubiewo 14 830 604,39 zł 14 846 520,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internet dla mieszkańców Gminy Dębow...Gmina Dębowa Łąka 667 780,60 zł 667 781,00 zł
Internet szansą na lepszą przyszłość - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemuGmina Dębowa Łąka 449 869,67 zł 457 805,00 zł
Internet krokiem w przyszłość - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gmin...Gmina Zbójno 182 759,90 zł 182 760,00 zł
Równe szanse na starcie- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w WąbrzeźnieGmina Miasto Wąbr... 416 377,48 zł 416 580,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy ZbójnoGmina Zbójno 452 025,70 zł 452 026,00 zł
e-Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowymGmina Świecie 1 965 279,89 zł 1 965 280,00 zł
Wąbrzeźno on-lineGmina Miasto Wąbr... 441 700,00 zł 441 700,00 zł
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w gminie Czernikowo - k...Gmina Czernikowo 3 717 099,29 zł 3 851 454,00 zł
Internetowa Gmina IIGmina Płużnica 1 004 668,36 zł 1 005 210,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Sępólno KrajeńskieGmina Sępólno Kra... 901 680,00 zł 901 680,00 zł
Internetowa gminaGmina Płużnica 832 808,50 zł 836 380,00 zł
Zapewnienie dostępu do Internetu dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców Gminy J...Gmina Jeżewo 665 830,83 zł 665 831,00 zł
Internet - świ@t w twoim domuGmina Miasta Toruń 2 101 973,87 zł 2 128 193,00 zł
"Internet "oknem na świat" dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym mieszkańców ...Gmina Miasto Włoc... 651 334,20 zł 651 334,00 zł
Internet dla wszystkich- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Biał...Gmina Białe Błota 2 322 873,14 zł 2 357 011,00 zł
Okno na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie GostycynGmina Gostycyn 522 048,00 zł 522 048,00 zł
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze miasta BrodnicyGmina Miasta Brod... 996 224,02 zł 997 075,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy BobrowoGmina Bobrowo 636 213,45 zł 637 038,00 zł
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy OsiekGmina Osiek 1 470 118,00 zł 1 470 118,00 zł
"Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Kęsowo"Gmina Kęsowo 2 183 258,00 zł 2 242 892,00 zł
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomor...Województwo Kujaw... 12 930 063,49 zł 12 930 153,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko - pomo...Województwo Kujaw... 13 741 231,88 zł 13 743 008,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie CekcynGmina Cekcyn 3 126 579,01 zł 3 129 433,00 zł
Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Świecie nad OsąGmina Świecie nad... 611 829,46 zł 611 829,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście NieszawaGmina Nieszawa 2 714 893,35 zł 2 750 504,00 zł
Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Nowa Wieś WielkaGmina Nowa Wieś W... 2 050 970,46 zł 2 060 841,00 zł
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Kowalewo PomorskieGmina Kowalewo Po... 1 512 524,00 zł 1 512 524,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Golubsko-DobrzyńskimPowiat Golubsko-D... 1 191 537,04 zł 1 197 020,00 zł
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Gminy Brodnica Gmina Brodnica 1 418 719,60 zł 1 418 720,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Bartniczka Gmina Bartniczka 640 812,00 zł 640 812,00 zł
Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego na obszarze Miasta Brodnicy – II EtapGmina Miasta Brod... 2 006 667,69 zł 2 006 668,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Golub-Dobrzyń GMINA Golub-Dobrzyń 474 457,56 zł 474 458,00 zł
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Gmina Aleksandrów... 1 590 010,00 zł 1 590 010,00 zł
Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy DobrczGmina Dobrcz 2 167 458,38 zł 2 168 498,00 zł
Budowa sieci światłowodowej FTTH w miejscowościach zagrożonych wykluczeniem c...Service-Net Mariu... 1 175 577,68 zł 2 068 658,00 zł
Budowa sieci światłowodowej w miejscowościach zagrożonych wykluczeniem cyfrow...Service-Net Mariu... 599 745,73 zł 1 230 979,00 zł
Internet szerokopasmowy na obszarach gmin Osielsko, Dobrcz, Pruszcz PomorskiAKOMP Systemy Inf... 491 470,00 zł 875 885,00 zł
Rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu w miejscowości Wi...G.ART Technology ... 350 303,89 zł 615 592,00 zł
Budowa sieci światłowodowej FTTH w miejscowościach zagrożonych wykluczeniem c...Service-Net Mariu... 1 499 271,62 zł 2 636 934,00 zł
Rozbudowa sieci światłowodowej SERV-NET o nowe lokalizacje dostaw Internetu s...SERVOM Spółka z o... 1 956 671,90 zł 3 442 152,00 zł
Budowa infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu przez firmę G.ART...G.ART Technology ... 613 169,94 zł 1 071 048,00 zł
Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-net o nowe lokalizacje dostaw Internetu s...SERVOM Spółka z o... 615 049,47 zł 1 083 730,00 zł
Budowa sieci FTTH na terenie miasta Lipno w województwie kujawsko-pomorskimLEVNET Sp. z o.o. 2 532 342,65 zł 4 449 688,00 zł
Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-net - miejscowości zagrożone cyfrowym wyk...SERVCOM Spółka z ... 3 992 210,06 zł 7 014 881,00 zł
Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie gmin Bukowiec, D...Maxlan s.c. Kutyb... 60 011,66 zł 104 592,00 zł
Płużnicki Szerokopasmowy InternetCentrum Technolog... 784 000,00 zł 1 366 400,00 zł
Udostępnienie szerokopasmowego Internetu w gminach Osielsko, Dobrcz i Dąbrowa...AWACOM SPÓŁKA Z O... 2 875 180,00 zł 5 113 602,00 zł
Udostępnienie szerokopasmowego Internetu na obszarach wykluczenia cyfrowego w...RFC MARCIN FRĄTCZAK 2 305 590,00 zł 4 085 415,00 zł
Budowa infrastruktury umożliwiającej szerokopasmowy dostęp do Internetu w gmi...Stowarzyszenie Pr... 73 341,63 zł 128 873,00 zł
Udostępnienie szerokopasmowego Internetu na obszarach wykluczenia cyfrowego w...IWEB Piotr Jarczewki 2 776 690,00 zł 4 906 474,00 zł
Dostęp do szybkiego Internetu dla Gminy Mrocza i okolicMrocza-Net Ewa Ko... 123 934,43 zł 216 000,00 zł
Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie wybranych obszar...F.H.U. COMAX Rysz... 209 083,00 zł 348 460,00 zł
Rozbudowa sieci światłowodowej Serv-net o nowe lokalizacje dostaw Internetu s...SERVCOM Spółka z ... 5 209 520,24 zł 9 158 870,00 zł
Budowa sieci światłowodowej FTTH w miejscowościach zagrożonych wykluczeniem c...ELBONET S.C. Bogu... 2 266 696,99 zł 3 985 911,00 zł
Budowa sieci swiatłowodowej FTTH w miejscowosciach zagrozonych wykluczeniem c...Service-Net Mariu... 2 274 381,32 zł 3 999 412,00 zł
Zwiększenie ilości osób objętych szerokopasmowym dostępem do internetu na ter...„INMAX”- Arkadius... 30 014,62 zł 51 293,00 zł
Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na terenie wybranych miejsc...F.H.U. COMAX Rysz... 136 122,00 zł 237 254,00 zł
Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu na terenie powiatu nakielsk...RFC Marcin Frątczak 5 463 920,00 zł 9 723 890,00 zł
Udostępnienie szerokopasmowego Internetu na obszarach wykluczenia cyfrowego n...RFC MARCIN FRĄTCZAK 6 637 107,26 zł 11 736 144,00 zł
"Edukacja dla integracji"- program podniesienia poziomu kształcenia językoweg...Uniwersytet im. A... 263 489,82 zł 263 490,00 zł
"Krok do przodu" - aktywizacja społeczno - zawodowa aleksandrowskich RomówStowarzyszenie Pr... 120 392,40 zł 120 392,00 zł
Romowie - pełnoprawni obywatele polscyOddział Rejonowy ... 377 586,93 zł 377 586,00 zł
"Czas na zmiany" aktywizacja społeczno-zawodowa kujawsko-pomorskich RomówStowarzyszenie Pr... 677 761,88 zł 677 762,00 zł
Romowie - pełnoprawni obywatele polscy IIOddział Rejonowy ... 1 644 865,50 zł 1 644 866,00 zł
Odważny krok do karieryEmic Lab s.c. A.M... 199 461,46 zł 199 461,00 zł
Rozwój zawodowy Asystentów Edukacji RomskiejEmic Lab A.M.Chod... 117 154,17 zł 117 154,00 zł
Czas na zmiany IIStowarzyszenie Pr... 454 314,24 zł 454 314,00 zł
"Stolarz - zawód z przyszłością" aktywizacja społeczno-zawodowa bydgoskich Ro...Stowarzyszenie Ro... 89 334,05 zł 89 334,00 zł
Rodzic działa: powołanie punktu przedszkolnego dla rodziców wracających na ry...Fundacja Kreatywn... 252 686,62 zł 252 687,00 zł
Nasze dzieci pod dobrą opieką – przedszkole zakładowe przy Wyższej Szkole Gos...Wyższa Szkoła Gos... 1 889 765,35 zł 1 889 765,00 zł
"Profesjonalna kadra sukcesem LUKAS Banku?DOOR Group S.A. 96 779,23 zł 161 299,00 zł
Wzrost konkurencyjności Grupy APATOR poprzez rozwój kompetencji jej pracownikówFPL Spółka z ogra... 260 889,95 zł 434 817,00 zł
Rozwój i wiedza zwiększające sukces Lyreco PolskaLyreco Polska S.A. 182 777,00 zł 304 628,00 zł
Rozwój kompetencji pracowników Asseco Poland S.A.Krajowa Izba Gosp... 245 440,93 zł 409 068,00 zł
Profesjonalni ludzie = Odpowiedziałność za środowiskoWyższa Szkoła Słu... 918 918,00 zł 1 064 790,00 zł
Wzrost konkrencyjności przedsiębiorstw poprzez efektywną sprzedażPDC Consensus 328 201,03 zł 453 632,00 zł
Zielone światło dla MŚPProfesjonalne Szk... 821 081,52 zł 821 082,00 zł
Profesjonalnie przygotowany kucharz źródłem sukcesu rynku kulinarnego w Polsce.STALGAST sp. z o.o. 154 545,04 zł 173 663,00 zł
NOWOCZESNE KOMPETENCJE - PRACOWNIK JUTRA JUŻ DZIŚ.WYŻSZA SZKOŁA GOS... 1 442 576,24 zł 1 651 639,00 zł
Zarządzanie i marketing kluczem do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwCentrum Edukacji ... 617 212,14 zł 744 870,00 zł
Studia podyplomowe dla kadr technicznychUniwersytet Techn... 1 195 600,28 zł 1 370 930,00 zł
Kompleksowy program rozwoju kadr Travelplanet.plNowe Motywacje Sp... 71 661,15 zł 89 576,00 zł
Aptekarska Szkoła ZarządzaniaOśrodek Doradztwa... 231 945,10 zł 289 931,00 zł
KLIMATYCZNE UZDROWISKAInstytut Turystyk... 144 597,38 zł 144 597,00 zł
Dobry menadżer - twój ulubionyINTEGRA CONSULTIN... 90 555,37 zł 146 405,00 zł
Wykwalifikowana kadra podstawą konkurencyjności firmy DROZAPOLToruńska Agencja ... 672 441,27 zł 821 600,00 zł
Wzmocnienie potencjału kadry Klimat Solec Sp. z o.o.KLIMAT SOLEC SP. ... 519 955,82 zł 715 837,00 zł
Akademia GenexoGenexo Sp. z o.o. 164 926,53 zł 235 609,00 zł
Innowacyjne zarządzanie finansami i doskonalenie kadr szansą na podniesienie ...Wyższa Szkoła Ban... 1 248 510,15 zł 1 419 405,00 zł
PROFESJONALIŚCI - szkolenia dla kadr nowoczesnych przedsiębiorstwEKSPERT Organizac... 1 287 179,85 zł 1 458 650,00 zł
Uniwersytet Piotra i PawłaPiotr i Paweł S.A. 192 237,00 zł 296 053,00 zł
Szkolenia logistyczne szansą na dynamiczny rozwój przedsiębiorstwCentrum Edukacji ... 311 547,20 zł 384 236,00 zł
Rozwój pracowników - rozwojem przedsiębiorstwa.KUJAWSKIE ZIOŁA S... 387 400,00 zł 468 300,00 zł
HR POLISĄ NA SUKCESINTER BROKER SPÓŁ... 754 202,86 zł 915 754,00 zł
ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE - przyszłością transportu drogowegoEKSPERT Maciej Mr... 1 307 520,00 zł 1 307 520,00 zł
Inwestujemy w kompetencje i rozwójORBIS S.A. 182 331,50 zł 280 657,00 zł
Rozwój kadr Gothaer TU S.A.Gothaer TU S.A. 151 778,64 zł 246 076,00 zł
Nowe Pola RozwojuAgrainvest Sp. z.... 231 332,25 zł 365 463,00 zł
Apteka XXI wiekuInstytut Projektó... 171 840,51 zł 198 351,00 zł
Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników ACNielsen w obszarach ...McHayes&StewardGroup 35 308,51 zł 58 898,00 zł
Budowanie konkurencyjności w oparciu o strategię - program szkoleń dla Grupy ...DOMATOR Sp. z o.o. 429 761,07 zł 716 268,00 zł
Wspólne kompetencje - siłą Spółek Grupy EDF w PolsceNowe Motywacje Sp... 645 250,34 zł 1 075 417,00 zł
Zaprojektuj sukces - certyfikacja kompetencji projektantówF5 Konsulting sp.... 216 271,53 zł 257 497,00 zł
Profesjonalni ludzie - Nowoczesna Gospodarka - Czyste ŚrodowiskoWyższa Szkoła Śro... 891 507,00 zł 1 010 419,00 zł
Doskonalenie kompetencji pracowników ARCUS S.A. przez szkolenia i doradztwoArcus S.A. 102 278,16 zł 143 749,00 zł
Efektywność energetyczna dla proekologicznego rozwoju MŚP ? studia podyplomow...Uniwersytet Techn... 562 507,21 zł 611 260,00 zł
Wykwalifikowana kadra zarządzająca atutem Konsorcjum Clar SystemClar System Spółk... 247 220,06 zł 374 052,00 zł
Haute Cuisine- kurs wysokich technik kulinarnych dla małych i średnich przeds...Kurt Scheller Aca... 158 378,13 zł 177 078,00 zł
Rozwój kompetencji pracowników i pracownic Unilever Polska ? Zwyciężanie popr...Unilever Polska S... 1 090 807,64 zł 1 725 479,00 zł
CUK Ubezpieczenia - jakość zarządzania gwarantem rozwojuCUK Ubezpieczenia... 1 115 889,77 zł 1 498 676,00 zł
Podyplomowe Studia Menedżerskie "Executive Master of Business Administration ...Uniwersytet Mikoł... 1 887 456,00 zł 2 255 382,00 zł
Era LideraProspero Business... 168 090,66 zł 200 718,00 zł
"Budująco o ekologii" - rozwiązania ekologiczne dla firm Rembex s.c. oraz Rem...Rembex s.c. 330 501,84 zł 405 272,00 zł
Geofizyka Toruń liderem jakości usług geofizycznychGeofizyka Toruń S... 287 818,30 zł 617 128,00 zł
Polska Akademia FizjoterapiiBMK TERAPUA FUNKC... 1 115 212,37 zł 1 343 000,00 zł
EKOFIRMA - korzyść dla środowiska - oszczędności w przedsiębiorstwiePWB sp. z o. o. 147 742,60 zł 147 743,00 zł
Kadry przyszłości. Program szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw.Doradztwo Gospoda... 30 104,98 zł 35 182,00 zł
Podyplomowe Studia Menedżerskie "Executive Master of Business Administration IV"Uniwersytet Mikoł... 1 137 236,10 zł 1 313 267,00 zł
Szkolenia pracowników sukcesem Twojej firmyF5 Konsulting Sp.... 192 673,27 zł 238 986,00 zł
Doskonalenie kompetencji w zakresie kształtowania wyjątkowych relacji z klien...Grant Thornton Fr... 276 456,00 zł 368 460,00 zł
Akademia Eko-MarkiWyższa Szkoła Ban... 434 913,93 zł 434 914,00 zł
Rozwój przez inwestycje - szkolenia dla pracowników firmy Marwit Sp. z o.oWyższa Szkoła Ban... 149 657,37 zł 212 028,00 zł
Doskonalenie kadr w PSH eLDeLD HOLDING S.A. 233 394,84 zł 285 232,00 zł
"Kryzysowe szkolenia" receptą na optymalizację funkcjonowania przedsiębiorstw...Zachodniopomorska... 73 021,41 zł 83 544,00 zł
Akademia pracowników Klima Therm S.A.ProFirma Sp. z o.o. 60 226,19 zł 85 378,00 zł
Rozwój pracowników rozwojem firmy - szkolenia dla pracowników Vetoquinol Biow...F5 Konsulting Sp.... 110 102,47 zł 183 851,00 zł
Efektywność i skuteczność w obsłudze klienta - szkolenia dla pracowników ORBI...F5 Konsulting sp.... 51 033,50 zł 85 056,00 zł
Prosty Jak Drut Program Rozwoju Kadr Tele Fonika KableTele - Fonika Kab... 1 379 216,35 zł 2 215 894,00 zł
Kompetencje pracowników kluczem do podniesienia wartości Grupy Kapitałowej Ex...EXATEL SPÓŁKA AKC... 129 948,03 zł 213 238,00 zł
SKOK w przyszłość - Kompleksowe szkolenia pracowników Spółdzielczej Kasy Oszc...Wyższa Szkoła Ban... 81 886,28 zł 116 740,00 zł
Akademia PGE ? Zintegrowany rozwój strategicznych kompetencji pracowników GK PGEPGE Polska Grupa ... 668 360,27 zł 1 079 280,00 zł
Wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych pracowników Nestle Waters Polska...Kdk Info Sp. z o.o. 46 139,08 zł 76 899,00 zł
Doskonalenie kompetencji pracowników kluczem do realizacji celów Strategii Ro...Gamma s.j. D. Did... 43 250,83 zł 67 144,00 zł
Organizacja ucząca się podstawą rozwoju AUCHANAuchan Polska Sp.... 597 766,22 zł 950 338,00 zł
Szkolenia na PLUSPolkomtel sp. z o.o. 86 953,61 zł 110 628,00 zł
Rozwój kompetencji technicznych pracowników sieci Renault w PolsceRenault Polska Sp... 172 547,59 zł 224 798,00 zł
Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych kadr technicznych w Polsc...Uniwersytet Techn... 1 034 406,80 zł 1 198 476,00 zł
Bezpieczna działalność pośrednictwa finansowegoAT GROUP S.A. 284 346,45 zł 332 446,00 zł
Akademia umiejętności grupy kapitałowej BIMs PLUS - szkolenia i coaching dla ...BIMs PLUS Spółka ... 393 742,44 zł 670 786,00 zł
Wysokie kwalifikacje i umiejętności pracowników Konsorcjum Clar System IIClar System S.A. 404 565,31 zł 578 777,00 zł
Klient nasz Pan - szkolenia dla pracowników ORBIS S.A.F5 Konsulting Sp.... 50 607,78 zł 84 346,00 zł
"Nowe podstawy budowania przewagi konkurencyjnej firmy Intersnack Poland Sp. ...Intersnack Poland... 61 404,17 zł 102 488,00 zł
Akademia Rozwoju Pracowników Grupy PracujGrupa Pracuj Sp.z... 207 137,23 zł 295 910,00 zł
Akademia Mentoringu KorporacyjnegoCiech SA 177 914,28 zł 297 710,00 zł
Dobry pracownik ambasadorem wartości JYSKOśrodek Doradztwa... 152 398,45 zł 253 995,00 zł
Jednością silni - program wsparcia Grupy Torfarm w dążeniu do umocnienia pozy...Ośrodek Doradztwa... 232 900,79 zł 362 700,00 zł
Nowoczesne technologie informatyczne na usługach menadżeraMacrologic SA 754 081,46 zł 1 016 828,00 zł
DPD - Droga Projektowej DojrzałościOśrodek Doradztwa... 99 122,31 zł 166 270,00 zł
Akademia ROSSMANNROSSMANN SUPERMAR... 67 671,94 zł 112 787,00 zł
Doskonalenie wiedzy i umiejętności pracowników - kluczem do utrzymania konkur...Ośrodek Doradztwa... 368 369,08 zł 613 948,00 zł
Banki spółdzielcze - europejski poziom kadrWyższa Szkoła Ban... 1 081 532,41 zł 1 300 571,00 zł
Rozwój kapitału ludzkiego PGNiG S.A.Polskie Górnictwo... 208 923,94 zł 348 888,00 zł
KONKURENCYJNA SPEDYCJA - adaptacja kompetencji zawodowych pracowników ROHLIG ...RÖHLIG SUUS Logis... 83 400,00 zł 137 633,00 zł
Lider innowacji - rozwój kompetencji pracowników BSHBSH Sprzęt Gospod... 205 529,78 zł 342 550,00 zł
Profesjonalizacja obsługi klienta Grupy ENEGA poprzez rozwój kapitału ludzkiegoWyższa Szkoła Ban... 1 293 171,22 zł 2 139 452,00 zł
Doskonalenie pracowników motorem rozwoju Firmy HANDLOPEX S.A.HANDLOPEX S.A. 49 717,51 zł 70 802,00 zł
Profesjonalizm pracowników Wash Master gwarantem usług najwyższej jakości.Towarzystwo Inwes... 317 972,77 zł 454 247,00 zł
Zarządzanie czasem - kluczowa umiejętność menadżeraOFFICE LINE PETER... 482 204,66 zł 579 960,00 zł
"Development ALL 2011"Alcatel-Lucent Po... 1 139 366,25 zł 1 906 444,00 zł
Fundusze szkoleniowe w MŚP"Pracodawcy Pomor... 1 288 803,57 zł 1 288 804,00 zł
Społeczna odpowiedzialność biznesu-perspektywa pracownikaForum Związków Za... 1 919 291,20 zł 1 919 291,00 zł
Naprzeciw restrukturyzacjiForum Związków Za... 1 170 187,59 zł 1 170 188,00 zł
Modyfikowanie kultury organizacji w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Forum Związków Za... 807 940,00 zł 807 940,00 zł
Dialog dwustronny jako metoda zarządzania zmianą gospodarczą w branży górniczejOgólnopolskie Por... 86 537,36 zł 86 537,00 zł
Poszanowanie godności w pracyForum Związków Za... 706 429,80 zł 706 430,00 zł
(PI) Spółki pracownicze - przepis na sukcesForum Związków Za... 2 352 005,52 zł 2 352 006,00 zł
Branża medyczna siłą regionu kujawsko-pomorskiego.Kujawsko-Pomorska... 758 506,40 zł 758 506,00 zł
Strategie innowacji"Pracodawcy Pomor... 252 800,00 zł 252 800,00 zł
Od praktykanta do praktyka - Praktyka kluczem do profesjonalizmu europejskieg...Nauczycielskie Ko... 1 745 941,50 zł 1 745 942,00 zł
Lepiej przygotowany nauczyciel - lepiej przygotowany uczeńKujawska Szkoła W... 558 471,00 zł 558 472,00 zł
Nowe kompetencje - nowe możliwości nauczyciela przedmiotów zawodowych.Wyższa Szkoła Gos... 1 034 182,16 zł 1 034 182,00 zł
Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywani...Wyższa Szkoła Spo... 370 948,33 zł 370 948,00 zł
Dobra praktyka najlepszym nauczycielemPaństwowa Wyższa ... 2 021 754,56 zł 2 021 755,00 zł
Bliżej świata - "Od konkretu do abstrakcji"Specjalny Ośrodek... 1 503 444,00 zł 1 503 444,00 zł
PI - Praktyczny program z zakresu OZE - innowacja dla szkół ponadgimnazjalnych.EKSPERT-SITR Sp. ... 637 190,26 zł 637 190,00 zł
Komunikacja kluczem do integracjiGmina Miasto Grud... 2 502 600,00 zł 2 502 600,00 zł
Nowoczesna edukcja w Gminie BobrowoGmina Bobrowo 88 978,60 zł 88 979,00 zł
Program nauczania pierwszej pomocy przedmedycznej uczniów ze specjalnymi potr...Akademia Pedagogi... 277 873,13 zł 277 873,00 zł
Szkoła sukcesu - ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów w za...English Unlimited 3 118 477,50 zł 3 118 478,00 zł
Z małej Szkoły w Wielki ŚwiatFederacja Inicjat... 2 027 795,66 zł 2 027 796,00 zł
Uczeń przerósł mistrza - metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnejGlobal Trade Indu... 1 066 106,37 zł 1 066 106,00 zł
Z nauką ścisłą za pan bratGmina Miasta Rypina 2 493 626,58 zł 2 493 624,00 zł
Szkoła Kluczowych Kompetencji. Ponadregionalny program rozwijania umiejętnośc...Wyższa Szkoła Eko... 4 030 406,67 zł 4 030 407,00 zł
Za rękę z Einsteinem Edycja IIPolitechnika Gdańska 12 940 411,22 zł 12 940 411,00 zł
Rozwój przez kompetencjeUniwersytet w Bia... 4 850 357,00 zł 4 850 357,00 zł
Zintegrowany program nauczania matematyki, fizyki oraz informatyki - nowe wyz...Wyższa Szkoła Gos... 2 684 348,06 zł 2 684 348,00 zł
Wespół w zespół z Matematyką bez GranicPolskie Towarzyst... 977 806,67 zł 977 807,00 zł
MKK-MOJE KLUCZOWE KOMPETENCJE Syntea Spółka Akc... 2 013 282,00 zł 2 013 282,00 zł
Akademia Młodych NoblistówWyższa Szkoła Ped... 3 471 688,04 zł 3 471 688,00 zł
Energia KompetencjiSYNTEA S.A. 621 675,90 zł 621 676,00 zł
Z FIZYKĄ I TECHNIKĄ ZA PAN BRAT!Gmina Strzelno 543 740,29 zł 543 740,00 zł
Mechatronika jako praktyczne zastosowanie innowacyjnej myśli i działań ucznió...Europejskie Towar... 983 817,50 zł 983 818,00 zł
Rozwój młodzieży przyszłością PolskiAkademia Szybkiej... 1 568 766,00 zł 1 568 766,00 zł
Aktywny uczeń, pracownik, obywatel - to ja, dzięki kompetencjom kluczowymWyższa Szkoła Gos... 2 411 901,00 zł 2 411 901,00 zł
Młodzieżowa Akademia AgrobiznesuOgólnopolska Fund... 2 807 743,13 zł 2 807 743,00 zł
META-TUTOR: Innowacyjny system kształcenia interdyscyplinarnego z zakresu prz...American Systems ... 1 494 110,00 zł 1 494 110,00 zł
Efektywny Nauczyciel Zawodów EkonomicznychFundacja na Rzecz... 286 514,05 zł 286 514,00 zł
Teoretyczno-praktyczny program dla nauczycieli zawodowych z zakresu odnawialn...EKSPERT-SITR Sp. ... 199 085,42 zł 199 085,00 zł
Czysta energia - kompleksowy program praktyk dla nauczycieli szkół zawodowych...Izba Gospodarcza ... 327 705,25 zł 327 705,00 zł
HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE-pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kszta...DOLNOŚLĄSKA AGENC... 591 550,37 zł 591 550,00 zł
Od diagnozy do działania!Bydgoski Zakład D... 1 042 747,10 zł 1 042 747,00 zł
Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznejFundacja Ekspert-... 1 214 193,84 zł 1 214 194,00 zł
Nauczyciel na praktykach - nauczyciel na czasieWyższa Szkoła Zaw... 252 725,00 zł 252 725,00 zł
NAUCZYCIEL W PRAKTYCE - pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kszta...Wyższa Szkoła Int... 1 521 446,51 zł 1 521 447,00 zł
Nauczyciel zawodu w praktyceWyższa Szkoła Int... 876 586,57 zł 876 587,00 zł
Nowa jakość w UTPUniwersytet Techn... 4 607 808,88 zł 4 607 809,00 zł
NAUKA PRZEZ PRAKTYKĘ - TWÓJ KLUCZ DO KARIERY – program rozwoju kompetencji st...Wyższa Szkoła Ban... 1 152 027,27 zł 1 152 027,00 zł
Kierunek Przyszłości - Inżynieria BiomedycznaUniwersytet Techn... 4 549 011,73 zł 4 549 012,00 zł
Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UMK w Toruniu w dziedzinach matematyczno...Uniwersytet Mikoł... 14 005 162,00 zł 14 005 162,00 zł
Socjologia w Bankowej - poszerzenie profilu kształcenia WSB w Toruniu o wymia...Wyższa Szkoła Ban... 3 008 554,19 zł 3 008 554,00 zł
Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju UczelniUniwersytet Kazim... 3 104 022,87 zł 3 104 023,00 zł
Uzupełnienie oferty dydaktycznej o interdyscyplinarny kurs "Nowoczesne techni...Uniwersytet Mikoł... 2 347 970,00 zł 2 347 970,00 zł
WSB w Toruniu jako Centrum Kształcenia Otwartego kadr sektora turystycznegoWyższa Szkoła Ban... 4 743 747,81 zł 4 743 748,00 zł
Kompetentne kadry regionalnego rynku pracy - studia podyplomowe w Toruńskiej ...Toruńska Szkoła W... 612 320,00 zł 612 320,00 zł
Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w BydgoszczyUniwersytet Kazim... 4 633 082,97 zł 4 633 083,00 zł
Nowa jakość kształcenia i zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w ToruniuWyższa Szkoła Ban... 4 709 051,16 zł 4 709 051,00 zł
Zwiększenie praktyczności kształcenia w WSB – staże zawodowe i szkolenia spec...Wyższa Szkoła Ban... 1 998 958,90 zł 1 998 959,00 zł
Program rozwoju Collegium Medicum UMKUniwersytet Mikoł... 7 715 722,39 zł 7 715 722,00 zł
Studia Podyplomowe - TWÓJ czas na ROZWÓJ kompetencji technicznych.Bydgoska Szkoła W... 683 960,00 zł 683 960,00 zł
Rozwój potencjału dydaktycznego Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy z zakr...Wyższa Szkoła Gos... 2 011 069,54 zł 2 011 070,00 zł
Cel - kariera. Innowacyjne formy aktywizacji zawodowej studentówBydgoska Szkoła W... 685 639,20 zł 685 639,00 zł
PI-PWP Gra w studia podyplomoweWyższa Szkoła Ban... 2 549 329,65 zł 2 549 330,00 zł
Praktyki dla Humanistyki Drugiej GeneracjiUniwersytet Kazim... 731 397,60 zł 731 398,00 zł
Absolwent WSB w Toruniu profesjonalnym pracownikiem regionalnego rynku pracyWyższa Szkoła Ban... 4 928 504,05 zł 4 928 504,00 zł
PWSZ we Włocławku - wiedza i zawód w zasięgu rękiPaństwowa Wyższa ... 2 994 550,00 zł 2 994 550,00 zł
Kompetencje dla przyszłości - rozwój potencjału zawodowego studentów i absolw...Uniwersytet Mikoł... 1 683 244,00 zł 1 683 244,00 zł
Lotnictwo i kosmonautyka - kierunek dla profesjonalistówWyższa Szkoła Słu... 1 976 218,30 zł 1 976 218,00 zł
Dydaktyka a praktyka - wdrożenie programu rozwojowego UTPUniwersytet Techn... 11 735 674,89 zł 11 735 675,00 zł
Rozwój potencjału Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy w zakresie kształcen...Wyższa Szkoła Gos... 4 169 399,83 zł 4 169 400,00 zł
KPSW nośnikiem kształcenia dla zdiagnozowanych potrzeb gospodarczych regionu ...Kujawsko-Pomorska... 2 914 632,78 zł 2 914 633,00 zł
Nowe specjalności w mechatronice - rozwój nowoczesnego kształcenia w Wyższej ...Wyższa Szkoła Gos... 4 430 063,02 zł 4 430 063,00 zł
Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczychUniwersytet Kazim... 3 172 266,78 zł 3 172 267,00 zł
Mechatronika kierunkiem przyszłości - dostosowanie oferty edukacyjnej Uniwers...Uniwersytet Kazim... 5 880 047,91 zł 5 880 048,00 zł
Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych I stopnia kierunku B...Uniwersytet Mikoł... 3 379 437,60 zł 3 379 438,00 zł
Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku ...Uniwersytet Mikoł... 2 699 470,00 zł 2 699 470,00 zł
Realizacja kształcenia zamawianego na kierunku ochrona środowiska (studia pie...Uniwersytet Mikoł... 1 566 955,50 zł 1 566 956,00 zł
wektor - Wzrost Efektywności Kształcenia Technicznego Oraz Rozwój kierunków k...Uniwersytet Mikoł... 12 562 750,00 zł 12 562 750,00 zł
Informatyka w WSG w Bydgoszczy - atrakcyjny kierunek kształcenia Wyższa Szkoła Gos... 1 510 117,75 zł 1 510 118,00 zł
IKS - Inwestycja w Kierunki Strategiczne na Wydziale Matematyki i Informatyki...Uniwersytet Mikoł... 8 998 316,56 zł 8 998 317,00 zł
Inżynier - specjalista ochrony środowiska potrzebny od zaraz Wyższa Szkoła Śro... 597 547,15 zł 597 547,00 zł
RoZwój StUdiów CHemicznych w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika (ZUCH UMK)Uniwersytet Mikoł... 7 827 307,96 zł 7 827 308,00 zł
Studia inżynierskie gwarancją rozwoju UTP i społeczeństwa opartego na wiedzy Uniwersytet Techn... 9 288 271,26 zł 9 288 271,00 zł
CHEMO-KOP-Rozwój nowoczesnych studiów CHEMicznych II stopnia w Uniwersytecie ...Uniwersytet Mikoł... 4 246 490,00 zł 4 246 490,00 zł
Zwiększenie liczby absolwentów kierunku ochrona środowiska (studia I i II sto...Uniwersytet Mikoł... 4 982 692,50 zł 4 982 693,00 zł
Lepsza przyszłość z Biotechnologią.Uniwersytet Kazim... 1 151 610,26 zł 1 151 610,00 zł
WIPRO 2010 Uniwersytet Techn... 870 249,12 zł 870 249,00 zł
e-UM: elektronizacja usług i wymiany korespondencji w Urzędach Marszałkowskic...Województwo Wielk... 1 419 135,71 zł 1 669 571,00 zł
Profesjonalne Kadry - Sprawne Urzędy Powiatu ŻnińskiegoPowiat Żniński 1 019 223,00 zł 1 150 215,00 zł
Przygotowanie administracji samorządowej do skuteczniejszego działaniaGmina Miasta Wąbr... 812 732,00 zł 904 956,00 zł
Europejskie kompetencje urzędnikaPowiat Żniński 384 613,12 zł 410 413,00 zł
Wzmocnienie potencjału instytucjonalno-kadrowego urzędu gminy w NowemGmina Nowe 237 674,00 zł 264 274,00 zł
Skuteczne, przejrzyste i efektywne urzędy administracji samorządowejGmina Miasto Chełmno 745 696,00 zł 863 496,00 zł
Urzędy Powiatu Żnińskiego - gotowe na świadczenie elektronicznych usług publi...Powiat Żniński 1 535 282,45 zł 1 806 215,00 zł
Doskonalenie funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do za...Gmina Przemęt 896 065,45 zł 896 065,00 zł
Nowoczesny Urząd Gminy w SadkachGmina Sadki 235 605,00 zł 263 605,00 zł
Kompetentna kadra, profesjonalny urząd - atutem powiatu toruńskiegoTowarzystwo Nauko... 1 298 069,00 zł 1 452 769,00 zł
Profesjonalna kadra administracji samorządowejTowarzystwo Nauko... 251 192,26 zł 275 192,00 zł
Internetowy urządGmina Płużnica 1 216 248,00 zł 1 430 880,00 zł
Partnerstwo na rzecz wykorzystania możliwości platformy ePUAP przez JST i ich...EURO INNOWACJE Sp... 1 013 027,98 zł 1 191 798,00 zł
Profesjonalny samorząd - szkolenia ogólne i specjalistyczne dla kadr samorząd...Starostwo Powiato... 782 596,52 zł 823 786,00 zł
Kompetentne kadry - profesjonalny urządPegaz Group Sp. z... 304 907,02 zł 304 907,00 zł
E-administracja to łatwe - kompleksowe wsparcie elektronicznych usług publicz...EURO INNOWACJE Sp... 1 423 319,18 zł 1 674 493,00 zł
Profesjonalny samorządPowiat Bydgoski 605 880,00 zł 712 800,00 zł
Nowe regulacje - nowe kwalifikacje. Wzmocnienie potencjału Gminy Radomin popr...Gmina Radomin 255 723,35 zł 300 851,00 zł
E-usługi dla mieszkańców Powiatu ToruńskiegoTowarzystwo Nauko... 1 476 184,99 zł 1 736 686,00 zł
Podniesienie kwalifikacji i rozwój potencjału zawodowego pracowników magistra...Miasto Bydgoszcz 2 661 399,93 zł 2 801 472,00 zł
Doskonalenie JST w procesie samooceny CAFGrupa ERGO Sp. z ... 299 024,00 zł 299 024,00 zł
Zintegrowany System Informacyjny MiastGmina Miasta Toruń 3 997 465,00 zł 4 702 900,00 zł
Profesjonalizm Urzędów = Satysfakcja Mieszkańców Powiatu SępoleńskiegoPowiat Sępoleński 1 118 270,00 zł 1 265 726,00 zł
E-liderzy Pałuk i Krajny - nowa jakość lokalnej administracji dla dobra miesz...PPHK Bytmet Rysza... 1 042 287,00 zł 1 226 220,00 zł
Profesjonalne Urzędy - Kompetentne KadryBydgoska Szkoła W... 1 635 559,80 zł 1 924 188,00 zł
Przyjazny urząd - nasz urządRegionalne Centru... 1 411 053,06 zł 1 660 062,00 zł
Aleksandrów Kujawski - gmina, w której stawia się na jakośćGmina Aleksandrów... 238 771,00 zł 265 695,00 zł
Mapowanie kompetencji oraz wzrost poziomu kultury etycznej, wiedzy i umiejętn...Województwo Kujaw... 3 321 448,45 zł 3 690 498,00 zł
Akademia SamorządowcaAkademia Kształce... 962 292,50 zł 1 035 121,00 zł
Praktyczne wdrożenie koncepcji Good Governance w Gminie GostycynGmina Gostycyn 237 952,00 zł 266 627,00 zł
Nowa jakość usług w pięciu jednostkach samorządu terytorialnegoGmina Stolno 833 176,35 zł 933 888,00 zł
Nowoczesne Urzędy GminBydgoska Szkoła W... 937 220,00 zł 1 102 613,00 zł
Akademia Zarządzania Nowoczesnym i Przejrzystym UrzędemPHIN Consulting S... 424 525,38 zł 474 365,00 zł
Stanowienie prawa miejscowego na szczeblu gminy w zakresie wykorzystania niek..."EKSPERT - SITR" ... 267 166,69 zł 282 167,00 zł
Urząd Miejski w Grudziądzu otwarty na wyzwania XXI wiekuGmina Miasto Grud... 1 227 350,00 zł 1 389 050,00 zł
Nowoczesne Urzędy - Kompetentne Kadry w Powiecie LipnowskimPowiat Lipnowski 993 039,96 zł 1 119 920,00 zł
Profesjonalny samorządPowiat Nakielski 564 380,40 zł 628 318,00 zł
Kompetentny Urząd - program rozwoju zasobów ludzkich Urzędu Miasta ToruniaGmina Miasta Toruń 1 237 715,46 zł 1 375 239,00 zł
Przyjazny urząd - standardem europejskimRegionalne Centru... 947 335,44 zł 997 440,00 zł
Partnerstwo Gmin dla wzrostu kompetencji kadr i sprawności urzęduGmina Dobrcz 1 095 700,00 zł 1 227 542,00 zł
"Sprawny Samorząd" - program wdrożenia usprawnień zarządczych w jstFundacja Rozwoju ... 1 670 636,04 zł 1 927 888,00 zł
Samorząd Kujaw w odpowiedzi na wyzwania XXI wiekuGmina Włocławek 1 003 948,00 zł 1 123 220,00 zł
Wdrożenie i certyfikacja systemu zarządzania zgodnego z normą ISO w jednostak...Województwo Kujaw... 1 741 283,73 zł 1 785 932,00 zł
Urzędnicy przeszkoleni - interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administr...Powiat Inowrocławski 990 780,00 zł 1 132 022,00 zł
Nowe systemy i kompetentni procownicy gwarancją poprawy funkcjonowania Region...Regionalna Izba O... 317 170,10 zł 317 170,00 zł
Razem znaczy lepiej - rozwój sieci NGO w Borach TucholskichLokalna Grupa Dzi... 714 849,56 zł 714 852,00 zł
Profesjonalna branżowa reprezentacja organizacji pozarządowychPomorska Fundacja... 380 901,00 zł 380 901,00 zł
Pałuckie Centrum Poradnictwa Prawnego i ObywatelskiegoPomorsko Kujawski... 998 240,00 zł 998 240,00 zł
Punkt poradnictwa Prawnego i ObywatelskiegoToruńskie Stowarz... 409 672,00 zł 409 672,00 zł
Mogileńskie Centrum Poradnictwa Prawnego i Obywatelskiego Pomorsko Kujawski... 725 937,00 zł 725 937,00 zł
Kujawsko-Pałucki Inkubator Organizacji Pozarządowych Fundacja Ekspert-... 635 760,60 zł 635 760,00 zł
"Skorzystaj z porady - rozwiąż swój problem!"Stowarzyszenie Na... 254 488,47 zł 254 488,00 zł
Biuro dla obywatela Pomorska Fundacja... 1 651 077,90 zł 1 651 080,00 zł
Poradnictwo prawne i obywatelskie dla mieszkańców powiatu nakielskiegoFundacja "Civitas" 1 065 457,00 zł 1 065 455,00 zł
Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych - rzecznik organizacji ...Pomorska Fundacja... 775 603,83 zł 775 604,00 zł
Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienie potencjału orga...Lokalna Organizac... 1 376 377,50 zł 1 376 378,00 zł
Konsultacje społeczne w Powiecie ChełmińskimPomorska Fundacja... 227 445,16 zł 227 445,00 zł
Wspólne wyzwania, wspólna odpowiedzialnośćKujawsko-Pomorska... 219 917,70 zł 219 918,00 zł
Toruń dla mieszkańców!Fundacja Inicjowa... 201 203,10 zł 201 203,00 zł
Aktywnie konsultujemy - lepiej współpracujemyStowarzyszenie Ws... 207 590,00 zł 207 590,00 zł
Modelowa współpraca w powiecie sępoleńskimStowarzyszenie "D... 779 371,00 zł 779 371,00 zł
Włocławski Model Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji PozarządowychStowarzyszenie In... 661 671,40 zł 661 671,00 zł
Dobre klimaty dla współpracy NGO i JST w gminach Płużnica i GrutaTowarzystwo Rozwo... 652 935,60 zł 652 936,00 zł
Dobre Rady: modelowe Rady Działalności Pożytku Publicznego w obszarze 2Biuro Obsługi Ruc... 503 817,56 zł 503 818,00 zł
Razem łatwiej: sieciowanie organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-...Stowarzyszenie Ku... 625 886,60 zł 625 887,00 zł
Centrum Szkoleń i Konsultacji (CSiK)Forum Związków Za... 1 819 338,38 zł 1 819 338,00 zł
Wzmocnienie potencjału KPOPLewiatan i rozwój dialogu społecznego oraz współpr...Kujawsko-Pomorska... 619 597,00 zł 619 597,00 zł
Akademia rozwoju i współpracy Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego.Związek Pracodawc... 485 850,00 zł 485 850,00 zł
Program rozwoju dialogu społecznego w branży mleczarskiejFederacja Związkó... 181 861,25 zł 181 861,00 zł
SZTUKA DIALOGU - program rozwoju dialogu społecznego w branży górniczejZwiązek Zawodowy ... 181 389,43 zł 181 389,00 zł
Wzmocnienie potencjału kadr Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Sol...Region Elbląski N... 233 931,17 zł 233 931,00 zł
Lokalne Centra Informacji FZZForum Związków Za... 1 496 557,84 zł 1 496 558,00 zł
Centrum Szkoleń i Konsultacji FZZForum Związków Za... 1 233 204,80 zł 1 233 205,00 zł
Lokalne Centra Informacji FZZ - II edycjaForum Związków Za... 999 628,00 zł 999 628,00 zł
Dialog pracodawców Pomorza i KujawPracodawcy Pomorz... 982 562,40 zł 982 562,00 zł
Z dialogiem ku EuropieForum Związków Za... 1 988 785,10 zł 1 988 785,00 zł
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Europie 2020Uniwersytet Mikoł... 2 895 205,95 zł 2 895 206,00 zł
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu - Centrum Kształcenia LogistycznegoWyższa Szkoła Ban... 1 668 417,83 zł 1 668 418,00 zł
Systemy informatyczne szansą na rozwój polskiej gospodarki!Kujawsko-Pomorska... 924 677,64 zł 924 678,00 zł
Logistyka w nowoczesnej gospodarce - nowe kierunki studiów podyplomowych w WS...Wyższa Szkoła Ban... 1 394 180,04 zł 1 394 180,00 zł
Poszerzenie oferty kształcenia na kierunku fizjoterapia w odpowiedzi na potr...Wyższa Szkoła Gos... 957 262,00 zł 957 262,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 170202C Chojno-Lubianki-Głęboczek o długości od k...Gmina Chrostkowo 446 037,43 zł 892 075,00 zł
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje-Górzno-Starorypin, odcinek Górzno...Powiat Brodnicki 672 219,55 zł 1 344 876,00 zł
Budowa ścieżek rowerowych w powiecie bydgoskim warunkiem poprawy bezpieczeńst...Powiat Bydgoszcz 5 234 200,46 zł 8 978 253,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1834C Jastrzębie - Sobiesierzno. Etap I.Powiat brodnicki 888 010,40 zł 1 914 986,00 zł
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 239 w m. Gródek, gmina Drzycim od km 18+077,2...Samorząd Wojewódz... 4 060 223,30 zł 4 845 964,00 zł
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W POWIECIE BYDGOSKIM, CHEŁMIŃSKIM I MIEŚCIE BYDGOSZCZPOWIAT BYDGOSKI 9 480 858,76 zł 11 171 320,00 zł
Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2014 Województwo Kuja... 2 869 636,11 zł 7 174 090,00 zł
Przebudowa mostu na rzece Mątawa w miejscowości Michale w ciągu drogi gminnej...Gmina Dragacz 490 243,30 zł 980 487,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1825C Bobrowo-Zbiczno-Jajkowo, odcinek Pokrzy...Powiat Brodnicki 941 778,45 zł 1 883 556,00 zł
Rozbudowa ulicy Nieszawskiej w ToruniuGmina Miasta Toruń 3 999 000,00 zł 9 128 679,00 zł
Budowa dodatkowych pasów ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej 534 oraz przebudowa...Gmina-Miasto Grud... 4 000 000,00 zł 5 421 139,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach wojewódzkich, w ramach którego realizowany ...województwo kujaw... 3 004 079,12 zł 3 534 388,00 zł
Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipn...Województwo Kujaw... 4 202 745,05 zł 4 245 197,00 zł
Przebudowa nawierzchni jezdni i chodników drogi gminnej - ulicy Lipowej o dłu...Miasto i Gmina Ch... 499 937,70 zł 1 015 660,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 1825C Bobrowo-Zbiczno-Jajkowo, odcinek Zbiczn...Powiat Brodnicki 973 420,91 zł 1 946 842,00 zł
Drogowa Inicjatywa Samorządowa.Samorząd Wojewódz... 1 646 512,52 zł 4 133 458,00 zł
Budowa ulicy Jana Pawła II w Osielsku.Gmina Osielsko 642 738,56 zł 4 000 767,00 zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 251 Kaliska – Inowrocław, odc. od km 46+800 ... Województwo Kuja... 7 847 137,98 zł 8 112 344,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz.Powiat Bydgoski 2 777 729,38 zł 5 555 459,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1624C Bruki Kokocka - Jeleniec, etap IPowiat Chełmiński 535 419,80 zł 1 191 900,00 zł
Zakup systemu monitoringu dróg wojewódzkich.Samorząd Wojewódz... 1 832 014,62 zł 2 155 311,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 180106C Bodzanowo-Bodzanowo II na odcinku km 1+33...Gmina Dobre 51 380,26 zł 102 761,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo - TupadłyPowiat Inowrocławski 5 983 600,00 zł 14 106 284,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2705C Kikół – Makówiec na odcinku Kikół - Grod...Powiat Lipnowski 492 679,90 zł 2 041 254,00 zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 223 Bydgoszcz - Białe BłotaSamorząd Wojewódz... 995 704,41 zł 1 171 417,00 zł
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 241 w związku z realizacją inwestycji pn. „Pr...Województwo Kujaw... 2 304 245,33 zł 2 710 877,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 180122 C Szczeblotowo - Bodzanowo od km 0+700 do ...Gmina Dobre 83 831,41 zł 485 382,00 zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa – Wąbrzeźno w m. Unisław od km...Województwo Kujaw... 1 972 994,76 zł 2 107 761,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 090411C Żurawia-Miastowice na odcinku od 1000m do...Gmina Kcynia 392 843,15 zł 786 919,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2417C Mogilno - Chabsko - Droga krajowa nr 15 ...Powiat Mogileński 2 637 826,50 zł 5 275 653,00 zł
Budowa drogi powiatowej nr 1926C Nakło-Bydgoszcz na odcinku Nakło-Występ-Potu...Powiat Nakielski 1 746 705,88 zł 3 677 276,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1233C Lniano-BramkaPowiat Świecki 539 092,94 zł 2 398 382,00 zł
Budowa obejścia miasta Nakło nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi woje...Gmina Nakło nad N... 32 000 000,00 zł 52 000 000,00 zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 249 m. Solec Kujawski ul. 23 StyczniaWojewództwo Kujaw... 1 287 190,19 zł 1 355 946,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 191216C w miejscowości Ciepliny-Cieplinki-Joasin,...Gmina i Miasto Iz... 499 873,16 zł 1 078 228,00 zł
,,Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C/Rogowo/-granica powiatu -Skępe na odci...Powiat Lipnowski 1 837 345,61 zł 3 674 691,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowero...Powiat Toruński 5 333 540,91 zł 6 375 144,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722C Wąbrzeźno-Kowalewo pomorskiePowiat Wąbrzeski 10 279 326,86 zł 20 558 653,00 zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno-Unisław, m.Chełmno, ul. Toruńska...Województwo Kujaw... 4 699 746,73 zł 4 747 218,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w Drzycimiu - ulice Kolejowa, Osiedlowa i OkręznaGmina Drzycim 350 833,09 zł 701 666,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1405C Słup - Świecie nad OsąPowiat Grudziądzki 2 495 446,21 zł 5 079 402,00 zł
Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 128...Gmina Świecie 999 199,23 zł 3 884 388,00 zł
Przebudowa dróg powiatowych: nr 2426C Mogilno-Strzelce o dł. 0,320 km i nr 25...Powiat Mogileński 378 055,66 zł 756 111,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale- Sartowice. Etap IIPowiat Świecki 800 000,00 zł 1 726 280,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2807C Osięciny - Wieniec - Włocławek od km 0+0...Powiat Radziejowski 1 125 340,63 zł 2 250 681,00 zł
Budowa drogi gminnej w miejscowości Gagowy NoweMiasto i Gmina Lu... 376 715,59 zł 777 324,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1955C Chomętowo-Żnin od km 5+660 do km 8+681 o...Powiat Żniński 818 535,09 zł 2 578 623,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380C Grudziądz – Nicwałd na odcinku o długośc...Powiat Grudziądzki 378 298,34 zł 756 597,00 zł
Przebudowa ulicy Gen. Pruszyńskiego w WąbrzeźnieGmina Miasto Wąbr... 522 041,83 zł 3 304 169,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Rybiny-Głuszynek-MiłachówekGmina Topólka 337 852,85 zł 1 043 018,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2835 C Piotrków Kujawski - Nowa Wieś od km 0+0...Powiat Radziejowski 870 477,46 zł 1 744 559,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 170240C Makówiec – Lubówiec o długości od km 0+00...Gmina Chrostkowo 206 015,31 zł 433 335,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1837C Zdroje - Górzno - Starorypin na odcinku ...Powiat Brodnicki 622 809,67 zł 1 245 619,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 050318 C Wojnowo-Jezioro Wierzchucińskie Duże na ...Gmina Sicienko 319 504,41 zł 639 018,00 zł
Przebudowa obiektu mostowego na rzece Wełna w miejscowości Szkółki w km 8 + 0...Powiat Żniński 714 106,93 zł 1 428 214,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Goreń - SkrzynkiGmina Baruchowo 397 082,52 zł 878 794,00 zł
Przebudowa drogi publicznej kategorii powiatowej nr 1120C relacji [Lipka] - g...Powiat Sępoleński 1 057 809,47 zł 2 224 219,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2118C Szafarnia – Wąpielsk – Rypin, od km 11+...Powiat Rypiński 2 245 489,34 zł 4 490 978,00 zł
Poprawa infrastruktury komunikacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej Górne ...Gmina Chełmno 481 798,47 zł 979 097,00 zł
Przebudowa drogi bitumicznej wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi powia...Powiat Nakielski 916 000,00 zł 2 211 097,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2626C Kaźmierzewo - Jaranowo, etap I od km 3+4...Powiat Włocławski 349 697,10 zł 703 454,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Kłótno-KurowoGmina Baruchowo 464 443,26 zł 944 849,00 zł
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1939 Miastowice -Podobowice na odcinku Dziewier...Powiat Nakielski 405 639,43 zł 811 279,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2011 Turzno - Papowo Toruńskie w km 0+300÷7+53...Powiat Toruński 1 606 970,77 zł 3 813 255,00 zł
Przebudowa drogi nr 2410C Niestronno-Józefowo od km 0+006 do km 1+100 o dł. 1...Powiat Mogileński 355 998,65 zł 711 997,00 zł
Drogowa Inicjatywa Samorządowa 2013Województwo Kujaw... 1 274 036,58 zł 3 255 919,00 zł
Modernizacja ulicy Polnej w LipnieGmina Miasta Lipna 63 631,33 zł 368 424,00 zł
PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR170337C KUKOWO – ADAMOWO I 170338C KUKOWO-CZERMNO ...Miasto i Gmina Skępe 142 665,82 zł 372 569,00 zł
Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola - Tleń - Osie wraz z odbudową mostu...Powiat Świecki 5 500 631,26 zł 11 043 461,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 181090C – ulica Parkowa w Piotrkowie Kujawskim od...Miasto i Gmina Pi... 499 798,22 zł 1 923 926,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowero...Powiat Toruński 12 854 803,53 zł 16 939 350,00 zł
Przebudowa dróg gminnych wraz z budową i przebudową chodników oraz parkingówGmina Miasto Radz... 54 989,97 zł 360 310,00 zł
Budowa drogi gminnej-wieś Kiełpiny gm.Wąpielsk od km 0+000 do km 2+505Gmina Wąpielsk 325 107,77 zł 652 216,00 zł
Przebudowa ciągu drogowego Brzozowo-Unisław- etap 2Powiat Chełmiński 1 980 683,58 zł 4 130 870,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej nr 50303C w miejscowości Zielonczyn z połączeniem z...Gmina Sicienko 120 471,40 zł 731 584,00 zł
Budowa drogi gminnej nr 060335C Wierzbowo-WabczGmina Lisewo 291 663,26 zł 583 327,00 zł
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2909C Włocławek – Kruszyn - Choceń od km 3+40...Powiat Włocławski 4 387 793,24 zł 12 596 340,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1621C Chełmno - Mniszek - I etapPowiat Grudziądzki 291 442,67 zł 1 690 645,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 C relacji [Chojnice] - gr. woj. - Duża Ce...Powiat Sępoleński 1 267 023,90 zł 2 534 048,00 zł
Budowa drogi gminnej przez wieś Pruskie gm. OsieGmina Osie 292 550,40 zł 596 137,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Polówka - Jaranówek od km 2+083 do km 3+475Gmina Brześć Kuja... 425 771,93 zł 851 544,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2338 C Żnin - Gąsawa - Ryszewo: I etap Łysinin...Powiat Żniński 2 035 080,04 zł 4 072 405,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Sienno - TrzebieńGmina Dobrcz 247 938,51 zł 510 736,00 zł
Przebudowa ulicy Wiśniowej w miejscowości Czernikowo wraz z przebudową skrzyż...Gmina Czernikowo 193 643,50 zł 1 121 192,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 Świerczynki - Kowróz - Ostaszewo w km 5 +...Powiat Toruński 491 441,14 zł 987 762,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2019 Chełmża – Brąchnowo - Pigża w km 7+097 do...Powiat Toruński 563 820,61 zł 1 149 186,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 050321C Gliszcz - jezioro Słupowskie od km 2+050 ...Gmina Sicienko 393 155,08 zł 847 531,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 041220C Skurgwy - KrakowskaGmina Rogóźno 499 879,78 zł 1 232 141,00 zł
Przebudowa ul. Leśnej w Papowie Toruńskim - Osieki, I etapGmina Łysomice 499 887,34 zł 1 385 149,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2023 Chełmża – Świętosław - Węgorzyn w km 1+23...Powiat Toruński 681 149,02 zł 1 367 844,00 zł
Budowa ulic Klonowej, Brzozowej i Modrzewiowej w Szubinie - Etap IGmina Szubin 490 494,71 zł 1 331 055,00 zł
Przebudowa ulicy Łącznej i Przyjeziernej w JanikowieGmina Janikowo 209 665,71 zł 1 228 105,00 zł
Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko – Golub-Dobrzyń.Powiat Golubsko-D... 621 553,72 zł 1 244 475,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 150529 C w m. Łojewo gmina Inowrocław – etap IGmina Inowrocław 166 232,16 zł 347 846,00 zł
Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy - I etap.Gmina Kruszwica 500 000,00 zł 1 055 675,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2121C Ciechocin-Świętosław na odcinku o długoś...Powiat Golubsko-D... 1 436 102,63 zł 3 901 159,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Kuczyna - Krowice od km 0+953 do km 2+620Gmina Brześć Kuja... 349 965,67 zł 746 770,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030814 C na odcinku od Km 0+100 do Km 1+020 i dro...Gmina Swiekatowo 500 000,00 zł 1 014 059,00 zł
Remont drogi powiatowej nr 1926 Nakło – Bydgoszcz na odcinku Potulice - GorzeńPowiat Nakielski 1 203 261,93 zł 2 408 925,00 zł
Budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem w obrębie ulicy Kazimierza Wielkiego...Gmina Więcbork 499 873,46 zł 1 277 249,00 zł
Budowa drogi gminnej w miejscowości Błędowo gmina Lubień Kujawski. Miasto i Gmina Lu... 463 192,01 zł 1 535 215,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Nr 190151C Mikorzyn-Włoszyca od km 0+000 do km 0+886...Gmina Lubanie 252 276,78 zł 504 554,00 zł
Budowa drogi gminnej Dąbie Kujawskie – Agnieszkowo. Gmina i Miasto Lu... 499 104,30 zł 1 593 977,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 130563C w ciągu ulicy 21-Stycznia w Rogowie od km...Gmina Rogowo 182 719,21 zł 431 839,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Serock: ul. Krótka, Wąska i Parkowa –...Gmina pruszcz 101 836,01 zł 676 945,00 zł
„Rozwiązanie systemu komunikacji lokalnej w miejscowości Nowa Wieś poprzez ko...Gmina Grudziądz 499 884,21 zł 1 776 105,00 zł
Budowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża.Powiat Aleksandro... 2 179 817,25 zł 4 372 284,00 zł
Budowa ulic za Zespołem Szkół Nr 1 w Sępólnie KrajeńskimGmina Sępólno Kra... 426 502,50 zł 897 900,00 zł
Rozbudowa drogi powiatowej 1507C Włóki - Jarużyn - Bydgoszcz na odcinku od sk...Powiat Bydgoski 356 977,80 zł 2 066 893,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 041338C relacji Łasin – Szonowo Szlacheckie na od...Miasto i Gmina Łasin 500 000,00 zł 1 706 129,00 zł
Przebudowa drogi Wabcz - KobyłyGmina Stolno 341 302,88 zł 717 361,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 080412C Kawki - Nieżywięć.Gmina Bobrowo 500 000,00 zł 2 052 455,00 zł
Budowa trasy przemysłowej aktywizującej tereny inwestycyjne m. BrodnicyGmina Miasta Brod... 23 094 445,22 zł 49 649 200,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 44 2828003 Falęcin - Papowo Biskupie w km 0+000-0...Gmina Papowo Bisk... 155 487,93 zł 346 012,00 zł
Budowa drogi gminnej m. Łagiewniki - Warząchewka Nowa.GMINA WŁOCŁAWEK 498 602,98 zł 997 206,00 zł
Przebudowa-modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej nr 120305C Jasi...Gmina Rypin 298 456,70 zł 596 913,00 zł
Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu mieszkaniowym „Na Górce” – II etap b...Miasto Kowal 184 296,10 zł 378 180,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Papowo Biskupie - Żygląd - Etap IIGmina Papowo Bisk... 238 766,89 zł 477 534,00 zł
Przebudowa ulicy 22-go Stycznia w Lipnie na odcinku 781 mGmina Miasto Lipno 455 164,16 zł 910 328,00 zł
Budowa głównych ciągów komunikacyjnych na terenie miejscowości Zielonka, Gmin...Gmina Białe Błota 496 851,84 zł 7 901 435,00 zł
Budowa drogi gminnej Borzymie - Janowo Nr 190732C, Gmina ChoceńGmina Choceń 138 004,42 zł 799 043,00 zł
Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych pr...Gmina Miasto Chełmża 1 043 758,55 zł 2 091 194,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 150206C Liszkowo - Topola.Gmina Rojewo 266 044,40 zł 580 097,00 zł
Budowa i przebudowa drogi gminnej nr 120521C Rogowo - Rumunki Likieckie na od...Gmina Rogowo 473 174,29 zł 946 349,00 zł
Budowa ulic miejskich wraz z infrastrukturą techniczną w ulicach: Zacisze, Sp...Gmina Miasta Brod... 705 440,80 zł 1 441 452,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Paniewek – Paniewek i Świerczyn-BodzanowoGmina Topólka 199 842,30 zł 403 129,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 190726C Janowo - Choceń o długości 1,795kmGmina Choceń 390 230,46 zł 876 443,00 zł
Budowa dróg gminnych w RadziejowieMiasto Radziejów 1 013 394,62 zł 2 132 301,00 zł
Budowa ulicy Mickiewicza w Ciechocinku wraz z kanalizacją deszczową na odcink...Gmina Miejska Cie... 1 359 038,75 zł 2 843 663,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Łabędź-WronieGmina Wąbrzeźno 166 513,27 zł 364 121,00 zł
Przebudowa ulicy 4- go Stycznia w ciągu drogi gminnej nr 130315C w BarcinieGmina Barcin 143 551,54 zł 833 160,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 130304c Sadłogoszcz – Zalesie Barcińskie – Piechc...Gmina Barcin 428 231,28 zł 856 463,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Nr 180155C Dobre - ul. Powstańców na odcinku km 0+0...Gmina Dobre 188 206,95 zł 376 414,00 zł
Budowa asfaltowej nawierzchni ulicy Podgórnej w Chełmnie wraz z chodnikami or...Miasto Chełmno 1 399 477,10 zł 4 396 690,00 zł
Budowa drogi gminnej Kolonia Łódź – BiernatkiGmina i Miasto Lu... 372 855,63 zł 781 325,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr G0905020410055 Kołaczkowo-Godzimierz, na odcinku ...Gmina Szubin 433 086,69 zł 932 796,00 zł
Budowa Al. Jana Pawła II w Świeciu - etap II i IIIGmina Świecie 1 400 000,00 zł 4 625 329,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości LubominGmina Boniewo 449 877,43 zł 929 236,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1257C Michale - Sartowice Etap IIIPowiat Świecki 537 383,20 zł 3 669 092,00 zł
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 080609C Jastrzębie - ŁaszewoGmina Bartniczka 330 893,79 zł 661 788,00 zł
Budowa południowej obwodnicy miasta ChełmnaPowiat Chełmiński 7 090 960,00 zł 14 535 549,00 zł
Przebudowa nawierzchni drogi do TLH (ul. Biznesowej) w miejscowości Przyłęki.Gmina Białe Błota 499 332,43 zł 1 330 649,00 zł
Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia Za...Gmina Miasta Toruń 8 687 870,16 zł 17 563 186,00 zł
Przebudowa gróg gminnych w Gąsawie w obrębie ulic: Rynek, Jeziorna i PółwiejskaGmina Gąsawa 173 458,40 zł 379 717,00 zł
"Przebudowa drogi gminnej nr 031126C Zawada - Niewieścin wraz z niezbędną inf...Gmina Pruszcz 499 842,00 zł 1 009 465,00 zł
Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ulicy Wojska Polskiego od Alei Niepodl...Miasto Inowrocław 5 845 631,52 zł 10 290 583,00 zł
Przebudowa drogi gminnej ul. Cicha - ul. Kujawska w KruszwicyGmina Kruszwica 359 603,52 zł 773 165,00 zł
Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa ChełmińskaGmina Dąbrowa Che... 156 571,84 zł 910 847,00 zł
Budowa obwodnicy Miasta JanikowaGmina Janikowo 6 630 426,84 zł 20 872 863,00 zł
Przebudowa - modernizacja i częściowe poszerzenie drogi gminnej Nr 120320C Go...Gmina Rypin 400 153,72 zł 816 640,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wieldządz - odcinek długości 0,638 km.Gmina Płużnica 150 253,35 zł 300 507,00 zł
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapit...Gmina Miasto Włoc... 4 047 384,75 zł 8 131 412,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Kurkocin - Wielkie PułkowoGmina Dębowa Łąka 450 682,67 zł 901 366,00 zł
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nakło nad Notecią.Gmina Nakło nad N... 266 296,81 zł 1 541 853,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Sitno - Jarantowice.Gmina Wąbrzeźno 312 132,28 zł 660 636,00 zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 246 Paterek – Dąbrowa Biskupia odcinek Szubi...Samorząd Wojewódz... 17 291 903,90 zł 21 456 366,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Wielgie - Teodorowo wraz z towarzyszącą infrastruktu...Gmina Wielgie 499 852,74 zł 1 309 233,00 zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Toruń – Wybcz km 7+142 do km 21+871 (po ...Samorząd Wojewódz... 15 450 610,24 zł 23 678 344,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 160309C Niestuszewo – Dąbrówka Duża – etap I od k...Gmina Raciążek 263 950,16 zł 561 777,00 zł
Przebudowa fragmentu ulicy Hallera w Grudziądzu biegnącej w ciągu drogi wojew...Gmina Miasto Grud... 13 681 109,60 zł 16 912 126,00 zł
Budowa drogi gminnej nr 101167C i przebudowa drogi gminnej nr 101150C wraz z ...Gmina Czernikowo 354 943,12 zł 757 545,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 0560008(a) oraz części drogi nr 0560008 i 0560018...Gmina Złotkiki Ku... 499 839,59 zł 1 984 095,00 zł
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapit...Gmina Miasto Włoc... 9 449 074,24 zł 27 038 061,00 zł
Budowa drogi gminnej nr 080417C Wądzyn - ZgniłobłotyGmina Bobrowo 490 198,27 zł 2 009 719,00 zł
Przebudowa drogi gminnej - ulicy Kościelnej w Papowie Toruńskim.Gmina Łysomice 215 522,58 zł 1 247 871,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 110257 C Kamienny Smug-Nowogród na odcinku Nowogr...GMINA Golub-Dobrzyń 374 767,09 zł 788 385,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1515C Buszkowo – Nowy DwórPowiat Bydgoski 1 603 804,78 zł 3 473 679,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 080920C w miejscowości Janowo o długości 0,987 kmGmina Świedziebnia 290 394,51 zł 592 285,00 zł
"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krusze gmina Warlubie"Gmina Warlubie 399 159,40 zł 798 319,00 zł
Budowa drogi powiatowej nr 2612C Nieszawa-Ujma Duża – etap IIPowiat Aleksandro... 254 211,17 zł 3 469 020,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Pruszcz obejmująca ulice: Pocztową, S...Gmina Pruszcz 500 000,00 zł 1 018 550,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej Frydrychowo-Otoruda Gmina Kowalewo Pomorskie”Gmina Kowalewo Po... 434 126,71 zł 870 136,00 zł
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1017C w miejscowości Śliwice (I etap)Powiat Tucholski 691 143,61 zł 1 382 287,00 zł
Przebudowa i modernizacja drogi gminnej nr 110414C "Elgiszewo" na odcinku o d...Gmina Ciechocin 265 897,36 zł 531 795,00 zł
Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych pr...Gmina Miasto Chełmża 419 348,76 zł 2 460 431,00 zł
Budowa drogi gminnej Łączonek-Gulbiny od km 0+000 do km 3+918GMINA BRZUZE 464 962,84 zł 929 926,00 zł
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1026C w miejscowości Cekcyn wraz z kan...Powiat Tucholski 1 096 124,89 zł 3 206 942,00 zł
Przebudowa ulicy Morelowej w miejscowości Ruziec wraz z towarzyszącą infrastr...Gmina Golub-Dobrzyń 499 853,66 zł 1 565 284,00 zł
Poprawa dostępności oraz bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez przebudow...Gmina Solec Kujawski 1 018 846,72 zł 7 652 768,00 zł
Przebudowa drogi Stolno-Małe Czyste na odcinku 1,9 kmGmina Stolno 464 894,85 zł 929 790,00 zł
Przebudowa dróg powiatowych nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (etap I)Powiat Tucholski 1 051 435,58 zł 2 148 488,00 zł
Budowa drogi gminnej Trzcianka - Turza WielkaGmina Tłuchowo 499 935,16 zł 1 102 311,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 080233C Pokrzydowo-Pokrzydowo-Plebanka o długości...Gmina Zbiczno 443 990,56 zł 887 981,00 zł
Budowa obwodnicy miasta MogilnaGmina Mogilno 15 170 357,86 zł 30 565 388,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Piórkowo - Dobre, gmina RadominGmina Radomin 357 272,35 zł 757 836,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Polichnowo-Gnojno o długości 2,886 km.Gmina Bobrowniki 500 000,00 zł 1 099 302,00 zł
Skomunikowanie terenów inwestycyjnych Miasta Włocławek – przebudowa ul. Kapit...Gmina Miasto Włoc... 7 300 143,03 zł 15 875 327,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 190705C Humlin (gr. Gminy) - Choceń od km 0+000 d...Gmina Choceń 499 906,29 zł 1 201 698,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 110347C Piórkowo - Giżynek, gmina Radomin.Gmina Radomin 279 084,08 zł 558 388,00 zł
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław – Włocławek. Odcinek na teren...Gmina Miasto Włoc... 2 106 750,00 zł 3 271 619,00 zł
Przebudowa ul. Św. Józefa i ul. Działkowej w Kowalewie PomorskimGmina Kowalewo Po... 457 430,23 zł 914 860,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 180409 C Kolonia Czołowo - Kontrewers od km 0+000...Gmina Radziejów 139 819,47 zł 290 093,00 zł
Budowa ulicy Nadrzecznej - Łąkowej w Olimpinie wraz z odwodnieniemGmina Nowa Wieś W... 499 959,70 zł 1 600 358,00 zł
Budowa ulicy Ogińskiego w Bydgoszczy na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolsk...Miasto Bydgoszcz 92 791 700,00 zł 218 412 123,00 zł
Budowa drogi gminnej Radzki Duże - Kiełpiny od km 1+727 do km 3+784Gmina Wąpielsk 284 073,34 zł 598 031,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 060517C Kijewo Królewskie – Wielkie Czyste nr 060...Gmina Kijewo Król... 429 271,04 zł 858 542,00 zł
Budowa obwodnicy miasta MroczyGmina Mrocza 9 276 046,84 zł 18 643 139,00 zł
Przebudowa drogi gminnej 171004C Chudzewo - Kamienica w m. Lenie WielkieMiasto i Gmina Do... 464 779,99 zł 958 757,00 zł
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gmin należących do Związku Gmin Ziemi Ku...Związek Gmin Ziem... 3 997 116,01 zł 5 140 244,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030555C ( ul.Kwiatowa ) wraz z wykonaniem kanaliz...Gmina Drzycim 453 972,70 zł 907 945,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 050207C na odcinku Nekla - Linówiec - Pauliny - D...Gmina Dobrcz 499 842,35 zł 1 168 110,00 zł
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1010C w miejscowości Żalno (I etap)”Powiat Tucholski 1 119 068,15 zł 3 170 307,00 zł
„Budowa dróg gminnych nr 150622C, 150621C i 150623C stanowiących ulice: Space...Gmina Dąbrowa Bis... 496 667,74 zł 1 169 116,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030904 C Krupocin - Branica.Gmina Bukowiec 499 965,00 zł 1 170 921,00 zł
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 041523 C w miejscowości Świecie nad OsąGmina Świecie nad... 393 640,40 zł 793 431,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Rosochatka - Okoniny w km (0+449,10 - 1+893,84) - ET...Gmina Śliwice 317 161,70 zł 634 323,00 zł
Budowa drogi gminnej Nr 120408C Skrwilno - Wólka Etap 2- od km 1+264,5 do km ...Gmna Skrwilno 500 000,00 zł 1 293 839,00 zł
Budowa drogi gminnej nr 090718C i 0901175C Mrocza - Wiele w gminie Mrocza - e...Gmina Mrocza 499 469,36 zł 1 070 981,00 zł
Przebudowa ulicy Kościelnej wraz z kanalizacją deszczową w miejscowości ŻalnoGmina Kęsowo 432 187,67 zł 881 463,00 zł
Przebudowa dróg gminnych: nr 180359 C ul. Skarbka, hm 0+03,00-6+23,00 nr 1803...Gmina Osięciny 79 141,14 zł 461 225,00 zł
Budowa nawierzchni jezdni i chodników (pieszojezdni) w Wagańcu, Zbrachlinie N...Gmina Waganiec 280 109,49 zł 967 727,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek - ul. Szkolna (droga gminna nr...Gmina Drzycim 82 844,73 zł 479 669,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030419C Błądzim - Ostrowite w miejscowości BłądzimGmina Lniano 267 350,41 zł 535 550,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w Jezuickiej StrudzeGmina Rojewo 359 422,93 zł 718 846,00 zł
Budowa odcinka ulicy Przemysłowej wraz z budową ścieżki rowerowej w KoronowieGmina Koronowo 495 526,31 zł 995 973,00 zł
Budowa drogi gminnej nr 120515C Charszewo-Rogówko od km 0+000 do km 1+178Gmina Rogowo 164 819,60 zł 954 302,00 zł
„Przebudowa drogi gminnej nr 030914C Polskie Łąki – Poledno na odcinku ok. 24...Gmina Bukowiec 499 960,88 zł 1 357 488,00 zł
Przebudowa dróg gminnych Łąki Markowe- SieroszewoGmina Boniewo 245 928,54 zł 1 423 921,00 zł
Przebudowa ulicy Projektowanej w GostycynieGmina Gostycyn 391 689,24 zł 799 674,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności w Al.. 800-lecia Inowrocławia wraz z ...Gmina Miasto Inow... 467 550,26 zł 2 750 543,00 zł
Budowa ulicy Janusza Słowackiego w Niemczu - I etapGmina Osielsko 495 820,83 zł 2 859 158,00 zł
Przebudowa ul. Kusocińskiego w miejscowości Niemcz Gmina Osielsko na odcinku ...Gmina Osielsko 319 585,23 zł 639 170,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 170507C na odcinku od km 1+872 do 3+066 w Jastrzę...Gmina Lipno 500 000,00 zł 1 241 395,00 zł
Budowa drogi gminnej nr 120534C Czumsk Duży - Narty od km 0+000 do km 2+141Gmina Rogowo 476 895,64 zł 1 319 712,00 zł
Remont ul. Osiedlowej i ul. Dworcowej w miejscowości ZakrzewoGmina Zakrzewo 95 635,27 zł 571 001,00 zł
Budowa rond w ciągu dróg wojewódzkichWojewództwo Kujaw... 8 649 526,07 zł 8 736 894,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w BędzitowieGmina Złotniki Ku... 330 469,59 zł 666 939,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 130404C w miejscowości Zrazim-Gmina Janowiec Wiel...Urząd Miejski w J... 386 094,30 zł 772 189,00 zł
Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg wojewódzkichWojewództwo Kujaw... 8 185 538,98 zł 8 277 166,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Makowiska-Kiełpiny od drogi pow. nr 2047C do granicy...Gmina Czernikowo 484 899,17 zł 1 596 495,00 zł
Budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 010101 C relacji Legbąd – Foj...Gmina Tuchola 289 302,20 zł 578 755,00 zł
Przebudowa ciągów dróg wojewódzkichWojewództwo Kujaw... 11 716 859,70 zł 11 841 834,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rogowo w ciągu ulic: Sportowej (od km...Gmina Rogowo 403 831,63 zł 807 663,00 zł
Przebudowa ulicy Kujawskiej w Solcu KujawskimGmina Solec Kujawski 475 376,34 zł 3 522 733,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Łąki Markowe-Sieroszewo o długości 2+041,41 km w gmi...Gmina Boniewo 429 654,42 zł 859 309,00 zł
Budowa drogi gminnej: ul. Świerkowa w Sulnowie, gmina ŚwiecieGmina Świecie 499 996,98 zł 1 059 222,00 zł
Budowa ulicy Kasztanowej wraz z odwodnieniem w BrzozieGmina Nowa Wieś W... 434 937,26 zł 871 827,00 zł
Budowa drogi gminnej nr 100525 C w miejscowości BrąchnówkoGmina Chełmża 269 575,87 zł 546 649,00 zł
Budowa drogi gminnej Mały Komorsk-Zdrojewo.Gmina Nowe 488 869,96 zł 1 514 974,00 zł
Budowa drogi gminnej nr 090157C kosow-Kozia GóraGmina Mrocza 326 754,11 zł 685 423,00 zł
Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu mieszkaniowym "Na Górce" - przedłuże...Miasto Kowal 128 406,36 zł 256 813,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Grocholin - ŁankowiceGmina Kcynia 410 313,61 zł 864 711,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Nr 010336 C - ulica Młyńska w miejscowości Cekcyn, g...Gmina Cekcyn 478 474,39 zł 1 013 176,00 zł
Budowa drogi gminnej Mokówko-Borowo.Misto i Gmina Dob... 192 763,04 zł 395 526,00 zł
Przebudowa ulic Nowowiejskiej, Pejasa oraz części ulicy Kwiatowej wraz z budo...Gmina Lubiewo 499 985,41 zł 999 971,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 030407C Mukrz - Słępiska - Wętfie, Etap I od km 1...Gmina Lniano 417 068,12 zł 834 136,00 zł
Budowa drogi gminnej Zarośle Cienkie-Czarne BłotoGmina Zławieś Wielka 469 257,31 zł 938 515,00 zł
"Budowa drogi gminnej Tłuchowo - Tłuchówek Rumunki"Gmina Tłuchowo 401 943,65 zł 820 132,00 zł
Budowa odcinka drogi gminnej Słońsk Dolny - Wołuszewo na odcinku od km 0+000 ...Gmina Aleksandrów... 477 185,13 zł 1 351 155,00 zł
Przebudowa ulic Maratońskiej, Piłkarskiej, Koszykarzy i Saneczkowej w GostycynieGmina Gostycyn 304 026,73 zł 613 722,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Śliwiczki – Sarnia Góra Etap IIGmina Śliwice 467 326,17 zł 944 093,00 zł
Przebudowa drogi gminnej nr 130815C - ul. Nowa w Janowcu WielkopolskimGmina Janowiec Wi... 316 355,37 zł 632 711,00 zł
Przebudowa drogi gminnej w m. Otłoczyn na odcinku od km 0+000 do km 1+160 Gmina Aleksandrów... 349 949,14 zł 704 995,00 zł
Połączenie autostrady A-1 w korytarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia ...Samorząd Wojewódz... 20 455 824,34 zł 21 756 727,00 zł
„BUDOWA UL. POLNEJ W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM”Gmina Sępólno Kra... 500 000,00 zł 1 036 968,00 zł
Przebudowa ulicy Agrestowej i Wiśniowej w ŁysomicachGmina Łysomice 244 266,98 zł 631 989,00 zł
Budowa nawierzchni ulicy Leśnej w PaterkuGmina Nakło nad N... 224 380,82 zł 448 762,00 zł
Przebudowa ulicy Fabrycznej w ŻninieGmina Żnin 499 808,36 zł 1 435 418,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowero...Powiat Toruński 3 697 498,94 zł 4 421 976,00 zł
Przebudowa dróg nad Jeziorem Grodzieńskim i ChełmżyńskimGmina Chełmża 499 883,08 zł 1 042 993,00 zł
Budowa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej nr 010101 C relacji Legbąd-Fojut...Gmina Tuchola 288 353,73 zł 576 944,00 zł
Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia: Z...Gmina Miasta Toruń 20 098 856,55 zł 39 270 604,00 zł
Przebudowa drogi gminnej Chełmica Duża - Chełmica Mała - Skórzno od km 1+012 ...Gmina Fabianki 343 758,23 zł 687 516,00 zł
Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miatsa Torunia: ...Gmina Miasta Toruń 30 371 085,25 zł 111 360 275,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 1955 C Chomętowo - Żnin od km 0+620 do km 5+6...Powiat Żniński 1 902 836,97 zł 3 805 674,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2815C Osięciny - Jarantowice od km 0+000 do km...Powiat radziejowski 632 427,42 zł 1 337 000,00 zł
Połączenie układu drogowego korytarza TEN-T VIa, S-5 w Żninie z korytarzem VI...Samorząd Wojewódz... 70 249 820,51 zł 107 954 073,00 zł
Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 1380C Grudziądz-Nicwałd i 1384C Po...Powiat Grudziądzki 1 426 677,70 zł 2 860 377,00 zł
Połączenie autostrady A-1 z obszarem Tucholi, Sępólna Krajeńskiego, Nakła S-1...Samorząd Wojewódz... 54 994 339,20 zł 65 231 899,00 zł
Połączenie z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-5. Odcinek drogi wojewó...Samorząd Wojewódz... 29 881 507,57 zł 35 656 082,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2706 C Sumin - Jankowo - LipnoPowiat Lipnowski 1 764 043,22 zł 3 648 156,00 zł
Połączenie autostrady A-1 w koryarzu TEN-T VI z obszarem Wąbrzeźna, Golubia-D...Samorząd Wojewódz... 74 047 768,03 zł 99 459 438,00 zł
Przebudowa drogi powiatowej nr 2417C Mogilno-Chabsko-droga krajowa nr 15 od k...Powiat Mogileński 1 052 551,57 zł 2 108 763,00 zł
Połączenie układu drogowego drogi krajowej Nr 15 z drogą S-10. Odcinek drogi ...Samorząd Wojewódz... 31 403 063,90 zł 48 612 665,00 zł
Przebudowa dróg powiatowych nr 1003C i 1009C w miejscowości Raciąż (I etap -c...Powiat Tucholski 407 896,96 zł 2 311 446,00 zł
Połączenie drogi ekspresowej S-10 z korytarzem TEN-T VIa, drogą ekspresową S-...Samorząd Wojewódz... 10 267 200,00 zł 20 548 326,00 zł
„Budowa obwodnicy m. Pakość- przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska...Gmina Pakość 3 420 528,51 zł 7 002 123,00 zł
Przebudowa ciągu dróg powiatowych Tuchola - Tleń - Osie wraz z odbudową mostu...Powiat Świecki 629 606,81 zł 2 890 296,00 zł
Przebudowa dróg gminnych w RadziejowieGmina Miasto Radz... 589 970,92 zł 1 204 991,00 zł
Budowa dróg publicznych w Chełmży: etap I - budowa ul. Kościuszki w Chełmży n...Gmina Miasto Chełmża 761 305,06 zł 1 631 136,00 zł
Budowa drogi łączącej ul. Bukową z ul. Gen. Pruszyńskiego w WąbrzeźnieGmina Miasto Wąbr... 841 231,66 zł 1 721 931,00 zł
Przebudowa ulicy Długiej w BrodnicyGmina Miasta Brod... 663 077,26 zł 1 326 155,00 zł
Przebudowa ulicy Staropoznańskiej wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa śc...Gmina Miasto Inow... 970 373,07 zł 3 058 301,00 zł
Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 - 2013Gmina Miasta Toruń 41 962 156,66 zł 74 868 769,00 zł
„Modernizacja sieci tramwajowej w Grudziądzu”Gmina Miasto Grud... 37 490 115,00 zł 66 335 692,00 zł
Zakup nowych ekologicznych autobusów oraz montaż Inteligentnego Systemu Trans...Gmina Miasto Inow... 14 861 590,36 zł 21 505 595,00 zł
Budowa linii tramwajowej z centrum miasta do dworca kolejowego Bydgoszcz Głów...Miasto Bydgoszcz 34 356 261,05 zł 81 991 231,00 zł
Poprawa jakości świadczonych usług transportu publicznego przez Miejskie Prze...Miejskie Przedsię... 3 305 651,10 zł 4 818 137,00 zł
Zakup nowoczesnego kolejowego taboru pasażerskiegoSamorząd Wojewódz... 23 668 000,00 zł 23 668 000,00 zł
Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 Toruń Wschodni – Malbork na odcinku Toru...PKP Polskie Linie... 64 798 918,04 zł 96 953 218,00 zł
Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszc...Port Lotniczy Byd... 981 244,29 zł 2 684 000,00 zł
Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszc...Port Lotniczy Byd... 2 059 004,13 zł 2 433 138,00 zł
Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszc...Port Lotniczy Byd... 6 451 535,56 zł 10 473 616,00 zł
Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszc...Port Lotniczy Byd... 2 748 220,00 zł 4 315 191,00 zł
Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszc...Port Lotniczy Byd... 1 969 577,55 zł 3 493 162,00 zł
Etap II- Zakup sprzętu i systemów do utrzymania bezpieczeństwa lotniskaPort Lotniczy Byd... 3 503 876,03 zł 5 042 012,00 zł
Zintegrowany Projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszc...Port Lotniczy Byd... 1 806 292,66 zł 5 504 531,00 zł
Etap IV - Remont dróg technicznych Portu Lotniczego BydgoszczPort Lotniczy Byd... 7 877 561,42 zł 12 751 412,00 zł
Etap I - zakup sprzętu i systemów do utrzymania infrastruktury lotniska, sprz...Port Lotniczy Byd... 7 769 927,77 zł 11 952 938,00 zł
Etap V- Zakup sprzętów i urządzeń do obsługi lotniska Portu Lotniczego BydgoszczPort Lotniczy Byd... 1 190 584,44 zł 1 977 742,00 zł
Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszc...Port Lotniczy Byd... 22 456 706,68 zł 36 416 904,00 zł
Etap VI- zakup sprzętów i urządzeń do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony...Port Lotniczy Byd... 1 139 912,07 zł 1 649 642,00 zł
Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszc...Port Lotniczy Byd... 3 462 096,40 zł 5 249 668,00 zł
Etap III - Remont systemu odwodnienia drogi startowej i dróg kołowania Portu ...Port Lotniczy Byd... 9 475 455,14 zł 15 337 476,00 zł
Zintegrowanu projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszc...Port Lotniczy Byd... 2 192 523,53 zł 3 155 746,00 zł
Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji Portu Lotniczego w Bydgoszc...Port Lotniczy Byd... 9 346 887,47 zł 15 130 606,00 zł
Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście MogilnieGmina Mogilno 5 307 222,99 zł 8 290 248,00 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bysław wraz z wykonaniem sieci ...Gmina Lubiewo 3 506 391,10 zł 5 690 287,00 zł
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w StrzelnieGmina Strzelno 1 447 572,20 zł 2 369 938,00 zł
Budowa magistrali wodociągowej ze stacji wodociągowej Mała Nieszawka do szosy...Toruńskie Wodocią... 2 000 000,00 zł 11 375 868,00 zł
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej dorzecza Zgłowiączki – Brześć Kujawski, ...Gmina Brześć Kuj... 9 100 482,02 zł 14 622 650,00 zł
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w GrudziądzuMiejskie Wodociąg... 10 693 363,47 zł 20 136 169,00 zł
Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej poprzez rozbudowę oczysz...Gmina Gniewkowo 5 870 407,77 zł 9 207 392,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej Golubia -DobrzyniaGmina Miasto Golu... 29 557 948,88 zł 48 189 560,00 zł
Budowa sieci wodociągowej z miejscowości Kruszwica do miejscowości Sławsk Wie...Przedsiębiorstwo ... 402 892,37 zł 777 328,00 zł
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Radziejowie”Gmina Miasto Radz... 2 559 494,29 zł 4 343 373,00 zł
Budowa sieci wodociągowej wraz z siecią kanalizacji sanitarnej w Radziejowie.Gmina Miasto Radz... 873 694,59 zł 1 414 824,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, przyłącza...Gmina Miasto Radz... 207 622,57 zł 460 082,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji ChoceńGmina Choceń 4 632 467,89 zł 7 605 364,00 zł
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Kcynia etapy: III, IV, IVA, VI...Gmina Kcynia 2 668 365,70 zł 4 105 178,00 zł
"Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowościach Zławieś Wielka, Zł...Gmina Zławieś wielka 2 956 043,41 zł 5 282 651,00 zł
Rozbudowa oczyszczalni ścieków WarlubieGmina Warlubie 3 896 516,46 zł 6 363 387,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Kasprowicza, Mokrej, Mostowej, ...Miasto i Gmina Pi... 824 202,46 zł 1 420 051,00 zł
Przebudowa stacji uzdatniania wody w Modrakowie wraz z rozbudową sieci wodno-...Gmina Mrocza 1 787 487,68 zł 2 904 908,00 zł
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej oraz systemu zaopatrzenia w wodę w mieście Wię...Gmina Więcbork 880 854,45 zł 4 531 770,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na terenie OM Tuszyny II w...Gmina Koronowo 1 531 709,97 zł 2 547 371,00 zł
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Zal...Gmina Szubin 1 742 393,78 zł 5 170 980,00 zł
Ochrona Zlewni rzeki Osy i Wisły na terenie Gminy Grudziądz – I etapGmina Grudziądz 3 134 884,91 zł 8 174 699,00 zł
Budowa kanalizacji w Lubrańcu III etapGmina Lubraniec 2 592 897,49 zł 5 012 236,00 zł
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację stacji uzdatni...Zakład Gospodarki... 1 251 821,03 zł 2 381 114,00 zł
"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Choceń"Gmina Choceń 4 520 761,64 zł 7 057 848,00 zł
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe - III etapMiasto i Gmina Skępe 2 544 891,61 zł 5 071 919,00 zł
Modernizacja i rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków dla Miasta KowalGmina Miasto Kowal 2 818 673,42 zł 5 594 735,00 zł
Kanalizacja sanitarna osiedla Nowy Rynek I i Nowy Rynek II w ŁabiszynieGmina Łabiszyn 2 064 247,73 zł 3 340 167,00 zł
„Przebudowa i rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo ...Gmina Czernikowo 10 543 813,77 zł 17 434 718,00 zł
Przebudowa stacji uzdatniania wody na działkach nr 208/3 i 183 przy ul. Zamko...Przedsiębiorstwo ... 1 849 913,65 zł 4 515 176,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie II etapGmina Miasto Radz... 4 015 162,76 zł 6 533 150,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla Osiedla Mieszkaniowego...Gmina Koronowo 443 743,88 zł 1 067 064,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sępólnie Krajeńskim - cz. Etapów...Gmina Sępólno Kra... 2 794 787,53 zł 4 403 872,00 zł
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków dla Miasta Brz...Gmina Brześć Kuj... 1 911 468,96 zł 3 161 543,00 zł
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łysomice, wymiana sie...Gmina Łysomice 6 535 409,16 zł 11 164 276,00 zł
Budowa magistrali wodociągowej PE D280 w ul. Podgórnej w BrodnicyGmina Miasta Brod... 346 672,02 zł 1 265 961,00 zł
Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło GrudziądzaMiejskie Wodociąg... 35 137 850,72 zł 69 595 816,00 zł
Rozbudowa i modernizacja systemu zbierania odpadów i rozszerzenie selektywnej...Gmina Czernikowo 1 189 979,05 zł 1 725 070,00 zł
Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Bladowie, gmina TucholaPrzedsiębiorstwo ... 8 550 000,00 zł 21 361 427,00 zł
Rekultywacja składowiska odpadów w Kamionkach Dużych.Gminę Łysomice 61 472,25 zł 108 007,00 zł
Budowa aktywnego systemu odgazowania kwater składowiska odpadów innych niż ni...PRZEDSIĘBIORSTWO ... 500 000,00 zł 1 233 353,00 zł
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Ostrowit...Gmina Lniano 118 496,70 zł 181 712,00 zł
Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojetne w Gostyc...Gmina Gostycyn 234 023,53 zł 334 319,00 zł
Rekultywacja składowiska odpadów w AgnieszkowieGmina Lubraniec 250 543,97 zł 357 920,00 zł
Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Naczachowie oraz wprowadzenie ...Gmina i Miasto Iz... 261 629,10 zł 375 302,00 zł
Budowa hali magazynowo technicznej, modernizacja linii sortowniczej, zakup sp...Przedsiębiorstwo ... 1 026 029,77 zł 2 592 318,00 zł
Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla pow...Gmina Świecie 14 344 038,52 zł 44 775 433,00 zł
Budowa instalacji umożliwiającej przygotowanie odpadów do procesu odzysku i u...Przedsiębiorstwo ... 7 382 241,48 zł 18 459 499,00 zł
Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą tow...Zakład Usług Miej... 3 851 622,04 zł 9 969 001,00 zł
Modernizacja Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych RypinRegionalny Zakład... 1 388 924,43 zł 3 007 662,00 zł
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych i innych niż niebezpiec...Gmina Skrwilno 240 457,21 zł 360 987,00 zł
Rekultywacja zamkniętego składowiska odpadów w Teodorowie, gm. WielgieGmina Wielgie 597 268,64 zł 899 065,00 zł
Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w m. Kurowo Kolonia wraz z budową p...Gmina Baruchowo 234 941,07 zł 339 197,00 zł
Likwidacja niskich emisji w rejonie Starówki Miasta WłocławekMiejskie Przedsię... 3 065 565,56 zł 7 646 130,00 zł
Termomodernizacja budynków szpitalnychSamodzielny Publi... 1 130 583,54 zł 1 567 918,00 zł
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w WojnowieGmina Sicienko 952 039,49 zł 1 382 248,00 zł
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Rojewicach i budynku archiwum w RojewieGmina Rojewo 126 803,46 zł 169 949,00 zł
Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w RypinieGmina Miasta Rypina 300 000,00 zł 552 331,00 zł
Termomodernizacja wraz z remontem systemu grzewczego w budynkach użyteczności...Gmina Ciechocin 618 751,09 zł 828 240,00 zł
Termodernizacja Szkoły Podstawowej w WierzchosławicachGmina Gniewkowo 491 653,20 zł 655 538,00 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, łącznika i sali gimnastycznej w...Gmina i Miasto Iz... 324 720,17 zł 400 135,00 zł
„Przebudowa infrastruktury technicznej w dwóch placówkach oświatowych (SP nr ...Miasto Bydgoszcz 2 993 164,50 zł 6 210 436,00 zł
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Dębowa Ł...Gmina Dębowa Łąka 790 678,97 zł 1 173 141,00 zł
Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza sanatorium Uzdrowiskowego ...Sanatorium Uzdrow... 1 061 172,57 zł 1 926 049,00 zł
Przekształcenie systemu ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mamliczu wraz z ter...Gmina Barcin 763 280,52 zł 1 176 957,00 zł
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Topólce, Gminnego Ośrodka Kultury w ...Gmina Topólka 241 071,93 zł 297 029,00 zł
Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w NowemKomenda Wojewódzk... 81 225,26 zł 118 079,00 zł
Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Wąbrzeźnie.Gmina Miejska Wąb... 451 429,83 zł 630 355,00 zł
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w DobremGmina Dobre 107 273,78 zł 170 501,00 zł
Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w RadziejowieGmina Miasto Radz... 258 750,65 zł 400 194,00 zł
Termomodernizacja budynków oświatowych Zespołu Szkół Nr 2 w Sępólnie Krajeńsk...Powiat Sępoleński 855 980,85 zł 1 143 910,00 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w BrzeziuGmina Brześć Kuja... 215 636,51 zł 331 121,00 zł
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół oraz Urzędu Gminy w Raciążku.Gmina Raciążek 154 805,68 zł 186 353,00 zł
Termomodernizacja budynku szkoły i budynku UG w KikoleGmina Kikół 707 897,41 zł 935 912,00 zł
„Renowacja elewacji budynku Komendy Powiatowej Policji w Chełmnie przy ulicy ...Komendant Wojewód... 930 242,48 zł 1 589 800,00 zł
Termomodernizacja Domu Dziecka w TucholiPowiat Tucholski 126 612,21 zł 168 826,00 zł
Wymiana dachu wraz z adaptacją poddasza i piwnic oraz termomodernizacja budyn...Gmina Chrostkowo 390 893,38 zł 572 981,00 zł
Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w TucholiPowiat Tucholski 722 614,39 zł 1 041 042,00 zł
Modernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w G...Gmina Gniewkowo 176 634,31 zł 341 058,00 zł
Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy BaruchowoGmina Baruchowo 787 472,97 zł 1 192 940,00 zł
Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 20/22 w Radzi...Powiat Radziejowski 639 228,54 zł 832 972,00 zł
Przebudowa systemu ogrzewania centralnego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej...Gmina Chełmża 408 061,92 zł 575 655,00 zł
Modernizacja istniejącego systemu ciepłowniczego w ŁasinieMiasto i Gmina Łasin 5 680 351,36 zł 11 919 224,00 zł
Termomodernizacja budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Wielgiem.Gmina Wielgie 907 110,58 zł 1 297 837,00 zł
Termomodernizacja budynków w Szkole Podstawowej nr 32 przy ul. Kosynierów Koś...Gmina Miasta Toruń 1 910 771,68 zł 2 376 987,00 zł
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 1 w Sępólnie KrajeńskimGmina Sępólno Kra... 309 042,96 zł 440 056,00 zł
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy LipnoGmina Lipno 923 404,62 zł 1 101 409,00 zł
Usprawnienie instalacji ogrzewania w Zespole Szkół Nr 1 Sępólnie KrajeńskimGmina Sępólno Kra... 213 913,71 zł 285 218,00 zł
Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynków pl...Samorząd Wojewódz... 4 135 316,19 zł 6 262 140,00 zł
Rozbudowa i przebudowa kotłowni wraz z termomodernizacją oraz modernizacja oś...Gmina Boniewo 588 792,45 zł 692 697,00 zł
Termomodernizacja obiektów dydaktycznych 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Un...Uniwersytet Techn... 4 679 288,42 zł 5 710 861,00 zł
Termomodernizacja Zespołu Szkół Nr 3, Centrum Kultury i Sztuki oraz Bibliotek...Gmina Sępólno Kra... 1 494 800,47 zł 1 993 067,00 zł
„Rozwój i modernizacja infrastruktury w zakresie ochrony powietrza poprzez p...Przedsiębiorstwo ... 800 907,37 zł 2 072 620,00 zł
Termomodernizacja pięciu obiektów użytecznosci publicznej na terenie Gminy Ks...Gmina Książki 704 756,76 zł 944 422,00 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Barcinie: Przedszkola Nr...Gmina Barcin 418 714,48 zł 518 814,00 zł
Termomodernizacja czterech budynków Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opi...Publiczny Specjal... 351 459,51 zł 561 468,00 zł
Roboty remontowo-konserwatorskie i termomodernizacyjne budynku Gimnazjum Nr 2...Gmina Miasto Chełmno 704 817,21 zł 1 028 975,00 zł
Termomodernizacja budynków edukacyjnych na terenie powiatu bydgoskiego.Powiat Bydgoski 636 622,90 zł 765 540,00 zł
Termomodernizacja budynku Przychodni Rejonowej Samodzielnego Publicznego Zakł...Samodzielny Publi... 314 239,51 zł 430 519,00 zł
Termomodernizacja budynku Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie wraz z ...Gmina Strzelno 299 909,42 zł 514 524,00 zł
Termomodernizacja 4 budynków Zespołu Szkół Zawodowych w Brodnicy przy ul. Maz...Powiat brodnicki 876 872,60 zł 1 357 136,00 zł
,,Termomodernizacja budynku Nakielskiego Ośrodka Kultury w Nakle nad Notecią"Gmina Nakło nad N... 370 420,41 zł 880 860,00 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w KruszwicyGmina Kruszwica 547 754,55 zł 795 121,00 zł
Racjonalizacja gospodarki energetycznej poprzez termomodernizację budynku Urz...Województwo Kujaw... 1 616 057,91 zł 2 415 771,00 zł
Przebudowa istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię opalaną biopaliwamiGmina Drzycim 90 246,12 zł 120 328,00 zł
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza oraz ograniczenie strat ciepła p...Powiat Brodnicki 4 005 018,27 zł 6 279 071,00 zł
Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją kotłowni w NasiegniewieGmina Fabianki 272 878,40 zł 370 965,00 zł
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Szosa Kotomierska ...Gmina Koronowo 327 820,08 zł 499 107,00 zł
Termomodernizacja budynków szkół w Kłobi i Zgłowiączce.Gmina Lubraniec 285 975,96 zł 402 129,00 zł
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieńcu ul. Szkolna 1Gmina Brześć Kuja... 206 192,19 zł 284 298,00 zł
Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania wraz z termomodernizacją budy...Gmina Miasto Chełmno 261 751,35 zł 368 567,00 zł
Rozwój infrastruktury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Bydgosz... ... 4 789 595,03 zł 6 433 855,00 zł
Termomodernizacja świetlic wiejskich w Węgiersku i w NowogrodzieGmina Golub-Dobrzyń 711 936,84 zł 1 036 348,00 zł
Podniesienie jakości środowiska naturalnego na terenie powiatu tucholskiego p...Szpital Tucholski... 433 743,62 zł 581 454,00 zł
Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w WysokiejPowiat Tucholski 153 597,33 zł 204 796,00 zł
Termomodernizacja Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy.Gmina Miasto Brod... 429 688,83 zł 601 764,00 zł
Termomodernizacja obiektów użytecznosci publicznej w Gminie Gruta dla budynkó...Gmina Gruta 1 814 209,56 zł 2 686 712,00 zł
Termomodernizacja budynków ZPO w Lubieniu Kujawskim - sala gimnastyczna - Seg...Miasto i Gmina Lu... 293 430,40 zł 411 559,00 zł
Modernizacja systemu ciepłowniczego Rypina polegająca na przebudowie istnieją...Miejskie Przedsię... 9 110 155,00 zł 25 815 531,00 zł
Termomodernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowi...Powiat Radziejowski 282 831,44 zł 377 109,00 zł
Termomodernizacja oraz przekształcenie systemu ogrzewania w budynku szkolno-p...Gmina Łysomice 377 257,77 zł 706 833,00 zł
Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie Gminy WięcborkGmina Więcbork 527 892,80 zł 714 261,00 zł
Termomodernizacja budynku remizo-świetlicy w ZieleniuGmina Wąbrzeźno 192 765,56 zł 301 111,00 zł
Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowane...Powiat Toruński 854 981,07 zł 1 005 860,00 zł
Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola Nr 1 w RadziejowieGmina Miasto Radz... 172 241,78 zł 328 843,00 zł
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektr...Gmina Miasta Toruń 779 757,38 zł 1 310 556,00 zł
Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa ChełmińskaGmina Dąbrowa Che... 1 356 457,68 zł 1 601 547,00 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: Wiejskiego Ośrodka Kultur...Gmina Sępólno Kra... 563 785,82 zł 832 685,00 zł
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Pomianowskiego 1 w...Gmina Koronowo 225 210,91 zł 314 175,00 zł
Przekształcenie systemów ogrzewania i termomodernizacja obiektów użyteczności...Powiat Mogileński 293 283,64 zł 670 465,00 zł
Termomodernizacja budynków edukacyjnych, wchodzących w skład Zespołu Szkół Ag...Powiat Bydgoszcz 362 177,35 zł 550 903,00 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Więcbork ...Gmina Więcbork 390 930,94 zł 503 444,00 zł
Termomodernizacja budynku szkolnego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawic...Powiat Radziejowski 207 117,88 zł 286 355,00 zł
Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w TrzemiętowieGmina Sicienko 269 660,20 zł 383 912,00 zł
Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Kamieniu KrajeńskimGmina Kamień Kraj... 203 353,10 zł 291 832,00 zł
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 1 w BrodnicyGmina Miasta Brod... 641 759,73 zł 762 085,00 zł
Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w KęsowieGmina Kęsowo 150 961,26 zł 210 962,00 zł
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Waryńskiego 32-36 ...Gmina-Miasto Grud... 745 082,33 zł 5 411 368,00 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej Filia w Czarn...Gmina Zławieś Wielka 224 410,68 zł 359 160,00 zł
Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Radziejowie, ul. T. Kościus...Powiat Radziejowski 106 312,79 zł 142 163,00 zł
Termomodernizacja budynku głównego Szpitala Powiatowego im. dr A. Gacy i dr J...Powiat Sępoleński 351 168,38 zł 573 105,00 zł
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Golub-Dob...Gmina Golub-Dobrzyń 916 625,23 zł 1 355 041,00 zł
Przekształcenie systemu ogrzewania w Przedszkolu w Piechcinie wraz z termomod...Gmina Barcin 174 706,83 zł 234 650,00 zł
Termomodernizacja budynku Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 2 w Sępóln...Powiat Sępoleński 128 368,81 zł 179 166,00 zł
Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Samochodowych, przy ul. Powstańców Wi...Miasto Bydgoszcz 1 000 000,00 zł 1 752 136,00 zł
Termomodernizacja zespołu obiektów Urzędu Gminy, Szkoły Podstawowej, Gimnazju...Gmina Swiekatowo 566 463,88 zł 818 086,00 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy UnisławGmina Unisław 186 608,07 zł 251 692,00 zł
Przekształcenie systemu ciepłowniczego w PSP w LubrańcuGmina Lubraniec 226 763,30 zł 305 282,00 zł
Wymiana kotła i instalacji c.o./c.w. w budynku Urzędu Gminy FabiankiGmina Fabianki 115 516,07 zł 154 021,00 zł
Termomodernizacja i remont wewnątrz obiektu na stadionie Zagłębia w PiechcinieGmina Barcin 210 734,10 zł 283 879,00 zł
Termomodernizacja budynków PSP w LubrańcuGmina i Miasto Lu... 481 900,48 zł 680 866,00 zł
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w WięcborkuGmina Więcbork 138 590,92 zł 282 749,00 zł
Termomodernizacja budynków placówek oświatowych w Więcborku.Gmina Więcbork 571 524,56 zł 763 521,00 zł
Poprawa infrastruktury oświatowej w gminie Dębowa Łąka poprzez termomoderniza...Gmina Dębowa Łąka 403 729,69 zł 547 817,00 zł
Remonty i termomodernizacja obiektów szkolnych i przedszkolnych na terenie mi...Miasto Chełmża 517 506,48 zł 737 008,00 zł
Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalny...Powiat Grudziądzki 538 683,64 zł 796 816,00 zł
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w mieście InowrocławiuGmina Miasto inow... 6 571 332,67 zł 10 169 260,00 zł
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czernikowie oraz Gminnego Zakładu Komu...Gmina Czernikowo 275 981,20 zł 525 160,00 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Górznie: Zespołu Szkół, ...Gmina Górzno 388 439,55 zł 664 085,00 zł
Termomodernizacja budynku szkoły oraz Sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w ...Gmina Unisław 446 099,99 zł 594 800,00 zł
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Radziejów: Gimnaz...Gmina Radziejów 1 000 000,00 zł 1 554 764,00 zł
Termomodernizacja budynków Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy ul. Powstań...Uniwersytet Kazim... 2 718 201,06 zł 3 626 260,00 zł
Ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację budynków Miejsko Gminnego...Gmina Janikowo 226 357,49 zł 301 810,00 zł
Termomodernizacja budynku przy ulicy Kościuszki 58 w RadziejowiePowiat Radziejowski 322 577,79 zł 552 271,00 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Brzozowie.Gmina Kijewo Król... 225 453,06 zł 287 981,00 zł
Termomodernizacja budynku"B" Publicznej Szkoły Nr 1 w Radziejowie Gmina Miasto Radz... 191 039,40 zł 266 261,00 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kołaczkowie gm. SzubinGmina Szubin 1 023 091,88 zł 1 408 830,00 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Powiecie BydgoskimPowiat Bydgoski 1 570 267,23 zł 1 847 514,00 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. 22-go Stycznia 4 w...Gmina Miasto Chełmno 574 414,73 zł 804 363,00 zł
Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustaw...Powiat Toruński 831 553,87 zł 1 046 412,00 zł
Termomodernizacja kompleksu budynków Zespołu Szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujaw...Powiat Aleksandro... 615 874,46 zł 868 214,00 zł
Zmniejszenie energochłonności obiektów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opie...Samodzielny Publi... 1 624 955,83 zł 2 079 316,00 zł
Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu inowrocław...Powiat Inowrocławski 844 968,86 zł 1 314 377,00 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Płużnica - edycja...Gmina Płużnica 1 052 626,39 zł 1 392 026,00 zł
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w ŚwierczynkachGmina Łysomice 568 700,30 zł 1 534 883,00 zł
Termomodernizacja budynków A-B-C Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawsk...POWIATOWY SZPITAL... 5 930 449,04 zł 7 456 598,00 zł
Termomodernizacja budynku Domu Ludowego i Stadionu w LubrańcuGmina Lubraniec 315 692,39 zł 466 436,00 zł
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie PłużnicaGmina Płużnica 1 000 000,00 zł 2 053 460,00 zł
Adaptacja budynku przy ul. Paderewskiego – etap II termomodernizacja budynkuGmina Chełmża 278 140,94 zł 496 603,00 zł
Termomodernizacja budynku przy ul. Hallera 9 w Świeciu Powiat Świecki 680 756,76 zł 1 274 069,00 zł
Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w BrodnicyGmina Miasta Brod... 1 344 396,43 zł 1 614 691,00 zł
Termomodernizacja budynków edukacyjnych i Powiatowego Urzędu Pracy zarządzany...Powiat Rypiński 2 037 114,00 zł 2 399 494,00 zł
Termomodernizacja i remont obiektów Szpitala Uzdrowiskowego nr III im. dr Mar...Przedsiebiorstwo ... 6 259 846,50 zł 7 654 556,00 zł
Termomodernizacja budynków jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarn...Kujawsko-Pomorski... 6 516 547,78 zł 8 030 729,00 zł
Rozbudowa kotłowni w związku z przebudową systemu ogrzewania budynku i przygo...Gmina Łubianka 596 010,31 zł 701 189,00 zł
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 1 W TUCHOLIGMINA TUCHOLA 779 644,81 zł 917 229,00 zł
Zaprojektowanie i budowa 2 sal konferencyjnych (wewnątrz patio) z funkcją tow...Województwo Kujaw... 875 629,29 zł 7 375 985,00 zł
Budowa Małej Elektrowni Wodnej "Łochowo" w miejscowości Łochowo wraz z instal...MEWAT Sp. z o.o. 852 000,00 zł 1 747 363,00 zł
„Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkow...Powiat Toruński 437 142,35 zł 582 856,00 zł
Budowa Małej Elektrowni Wodnej „Lisi Ogon” w miejscowości Łochowo wraz z inst...MEWAT Sp. z o.o. 762 000,00 zł 1 583 059,00 zł
Kolektory słoneczne jako alternatywne źródło energii cieplnej dla „Nowy Szpit...Nowy Szpital Sp. ... 878 973,72 zł 1 175 466,00 zł
Wykorzystanie energii słonecznej szansą na poprawę jakości środowiska w gmini...Gmina Łysomice 4 446 545,95 zł 6 030 638,00 zł
Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w gminie Chełmża poprzez zastos...Gmina Chełmża 2 561 320,98 zł 5 041 143,00 zł
Budowa małej elektrowni wodnej w miejscowości Borowy Młyn gm. Warlubie.Res Investment Ra... 683 044,00 zł 1 295 092,00 zł
„Podniesienie jakości środowiska naturalnego na terenie Gminy Łubianka, poprz...Gmina Łubianka 6 220 186,35 zł 8 293 702,00 zł
Gaz ziemny - energia dla pokoleń. Gazyfikacja gospodarstw domowych w miejscow...Polska Spółka Gaz... 501 728,87 zł 1 433 303,00 zł
Gaz ziemny - energia dla pokoleń. Gazyfikacja gminy Zławieś Wielka poprzez ro...Polska Spółka Gaz... 1 807 669,99 zł 4 881 654,00 zł
Gaz ziemny - energia dla pokoleń. Gazyfikacja Włocławskiej Strefy Rozwoju Gos...Polska Spółka Gaz... 489 478,10 zł 1 313 586,00 zł
Remont grobli przy moście na rzece Zgłowiączce w miejscowości Nowy Młyn w cią...Powiat Włocławski 941 491,10 zł 1 107 637,00 zł
Bezpieczne środowisko, bezpieczny dom, bezpieczny człowiek – zakup pojazdów s...Komenda Wojewódzk... 5 503 801,50 zł 11 007 606,00 zł
Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczy...Oddział Wojewódzk... 705 815,52 zł 882 266,00 zł
Ludziom na ratunek - zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczy...Oddział Wojewódzk... 1 221 906,44 zł 1 527 381,00 zł
Ludziom na ratunek – zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostek Ochotniczy...Oddział Wojewódzk... 973 452,00 zł 1 216 827,00 zł
Doposażenie bazy sprzętowej kompanii powodziowej Kujawsko – Pomorskiej Wojewó...Komenda Wojewódzk... 2 914 437,